fredag 22. september 2023

Nr. 3279: Avisen Oslo ønsker ikke å skrive om saken vår med Oslo Kommunes makt- og myndighetsmisbruk imot oss. Det er indirekte med å legimitere at overgriperne ikke blir sett i «kortene!»

Nr. 3279:

Avisen Oslo ønsker ikke å skrive om saken vår med Oslo Kommunes makt- og myndighetsmisbruk imot oss. Det er indirekte med å legimitere at overgriperne ikke blir sett i «kortene!»

 

Det er virkelig ille at Avisen Oslo ikke vil skrive om denne overgrep saken.

Det svekker demokratiet at pressen som skulle vært ei «vaktbikkje!»

Er som en logrende liten puddel der de virkelig skulle ha belyst den uretten vi er utsatt for av det offentlige.

 Slik skulle pressen ha vært

 


Slik er de

 


 

Avisen Oslo skrev meget godt om meg da Unibuss drev med trakassering og forfølgelse av meg. Det er jeg meget glad for, selv om jeg dessverre.

Ga etter for deres spill med å inngå et rettsforlik. Rene idiotien var det.

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3227-etter-2-ar-siden-jeg-fikk.html

https://www.ao.no/sok?query=jan+k%C3%A5re+christensen

 

Men jeg henvendte meg til dem igjen, for å skrive angående vår sak med Oslo Kommune.

Her er svaret jeg fikk, veldig dårlig svar:

 

Hei Jan Kåre

 

Etter nøye vurdering har vi en tilbakemelding til deg, ettersom du har bedt om svar vedrørende tipset du sendte oss.

 

Dessverre er det ikke mulig for oss å sette av ressurser til en såpass tidkrevende sak per nå.

 

Derfor må vi - per nå - legge saken bort for vår del, men vi kommer tilbake til deg hvis saken blir aktuell for oss på et senere tidspunkt. 

 

Hilsen

Redaksjonen

 

Mitt svar:

 

OK. Men dere trenger ikke skrive mye da?

Kun f.eks. innkrevingsetaten ville først ta lønna.

Så bilen, så huset. Så bilen.

Nå ingenting!

 

Hva er grunnen? Selvsagt skape frykt slik at vi blir medgjørlige!

Er ikke dette slik psykopater går frem?

 

At vi er såpass «sterke» som har klart å stå imot et slik vanvittig press.

Ikke VIL I HVERT FALL SKRIVE EN KORT ARTIKKEL?

 

Det er slik jeg ser det, med å legimitere for at slikt skal være akseptert!

 

Dere skriver drøssevis med artikler der folk har bukket under.

Er det ikke bra å skrive om noen som ikke bukker under?

Men klarer å stå imot presset?

 

Greit, vi får ta kontakt den dagen vi ikke holder ut lengre?

 

Dagen vi bukker under, har vi sikkert ikke penger å betale for abonnente vårt hos dere?

 

Vi er da abonnent hos dere, bare det burde vært nok til at dere ville skrevet om oss.

 

Vi holder liv i Avisa Oslo!

 

Ha en riktig fin dag!

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre

 

Oppleves som de holder liv i «trollet», da det vil bli avslørt når det kommer i Lyset!

 

Trollet sprekker når det kommer ut i lyset – dersom lyset er sterkt nok.

Derfor er det at pressen/aviser og andre medier tar opp saken, så enormt viktig!

Nødvendig og på mange måter er med å dra saken i den rette retning. Psykopatene og løgnerne, vil ikke tåle å bli sett i et lys der deres sanne vesen og handlinger kommer frem.

Som det vil mer eller mindre gjøre når lyset blir satt på dem!

 

Det er et viktig spørsmål – har vi fri presse i Norge?

 

Vi blir her utsatt for et regelrett makt- og myndighetsmisbruk. Skal straffes fordi vi fulgte PBE veiledning. Vi har en mur som er lovlig, men PBE og det offentlige lyver morgen, middag og kveld med å påstå at vi har en falt tomt!

 

Vi har fått en bot til nå på 277 130,50 kr som vi aldri kommer å betale 1 krone da hele saken imot oss er et narrativ! Direkte løgn!

 

Pressefrihet er bl.a. at borgerne ikke skal bli dradd i en spesiell retning!

 

Pressefrihet er et anerkjent prinsipp i demokratiske stater, mens pressen i autoritære stater gjerne blir brukt som et redskap for makthaverne til å påvirke borgerne i ønsket retning. Pressefriheten er kanskje den viktigste siden av trykkefriheten, og et sentralt element i ytringsfriheten.

Fra Store norske leksikon

 

Legg merke til hva som står:

«Pressefrihet er et anerkjent prinsipp i demokratiske stater, mens pressen i autoritære stater gjerne blir brukt som et redskap for makthaverne til å påvirke borgerne i ønsket retning.»

 

Med her å unnlate ikke å skrive om slike saker som der vi blir utsatt for direkte overgrep.

Så får ingen viten hva som foregår, kun en liten eksklusiv kjerne som leser om dette på den Himmelske blogg og Søkelys!

 

Sluttkommentar:

 

Sannheten er at Hovedstanden er full av demonisk aktivitet.

Det har jeg erfart ved flere anledninger.

Veldig trist at ingen vil skrive om saken mellom oss og disse mørke og Satans tjenere som de er.

De lyver om alt og absolutt alt hele tiden.

Morgen, middag og kveld!

 

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Henvendte du deg ikke til FrP og Carl I Hagen tidligere også?

Jan Kåre Christensen sa...

Har skrevet til regner jeg med 50 politikere.

Carl I. Hagen svarte aldri.

Eneste som har svart skikkelig.
Ene er Høyre politikeren Per-Trygve Hoff.
Einar Dørum sa han hadde for mye å gjøre.
Geit Ugland Jacobsen i Demokratene har vært veldig hyggelig og inntressert i saken.

For meg så er saken min vanskelig da de ikke skjønner den?

Den er så absurd.
Vanskelig for de å forstå?
PBE hevder at vi har en flat tomt.
At det skal være vanskelig da med hensyn til godkjenning.
Skjønner ikke de?
Eller hva er det?

Anonym sa...

Umulig å si. Hvordan etater og folk kan unngå å se at tomten din var stupbratt og ikke svakt hellende er utrolig. Mørkets krefter er i sving slik de alltid er ved åndskamp

Jan Kåre Christensen sa...

Slik jeg ser det.
Så lyver de.
Alle lyver om alt i denne saken.
Kaja Aubert Lange lyver at hun ikke husker hvordan vi skulle bygge muren.
De lyver også at vi ikke blir forskjellsbehandlet.
Mange med enorme overskridelser får godkjent mur og det de har bygget.
Alle lyver her - absolutt alle.
Oslo Kommune, PBE, Statsforvalteren, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Oslo Byråd, Borgarting Lagmannsrett, Namsmannen, Norges Høyesterett og presse og media som ikke vil skrive om dette.