torsdag 10. november 2022

Nr. 3110: Plan og bygningsetaten her Hovedstaden er gjennom korrupte, lyver og bryter forvaltningsloven åpenbart, de blir forsvart av samtlige andre offentlige instanser og etater i reneste SS stil overfor innbyggere som ikke vil innrette seg etter alle PBE løgner!

 Nr. 3110:

Plan og bygningsetaten her Hovedstaden er gjennom korrupte, lyver og bryter forvaltningsloven åpenbart, de blir forsvart av samtlige andre offentlige instanser og etater i reneste SS stil overfor innbyggere som ikke vil innrette seg etter alle PBE løgner!

 

Tenk, i vår sak med PBE ble vi først veiledet hvordan bygge.

Så viser det seg i ettertid at de løgnene som PBE har holdt på med at fallet på vår eiendom er bratt ned.

Da tillater de murer på 1.5 meter.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3106-klage-pa-saksbehandlingsfeil-i.html

 

Dette vil de ikke og mange andre ting ikke kommentere, svare og ikke minst og viktigst. Forholde seg til og gi oss dispensasjon og godkjennelse som de er pålagt å gi oss.

Så sier de at det vi har bygget er ulovlig, skal rives og hvis ikke vanker det bøter og annen straff!

I reneste SS stil holder det offentlige på imot oss.

Heldigvis, så har ikke Namsammen gått med på dette.

 

Vi må takke Gud for at det tross alt finnes andre innimellom som står opp for det som er rett og godt!

Selv om det dessverre er alt for sjeldent at andre offentlige står opp for det som er rett, sant og godt!

 

PBE og det offentlige er typisk stjerne-kriminelle. De husker påfallende godt og skriver godt om alt som er til ugunst for oss.

Det som er til gunst og fordel for oss, husker de ikke. Selv de to – tre samtalene jeg hadde med Kaja Aubert Lange husker hun ikke.

Jeg husker de meget godt og kan forklare og huske ting ned til minste detalj.

Alt husker jeg stort sett hele tiden. Det er i hvert fall ikke noe jeg husker påfallende godt, mens andre ting husker jeg ikke i det hele tatt, he-he!

Disse yrkes kriminelle husker akkurat som kriminelle. Påfallende at de husker enkelte ting som en elefant. Mens andre ting husker de så dårlig at de husker det så dårlig at de husker absolutt ikke noe annet enn at de ikke husker.

At jeg skrev en gang at muren var 185 cm, og hundre ganger at den var og er 180 cm. Så husker disse yrkeskriminelle at muren er ikke 180 cm, men 185 cm.

Men at fallet på vår eiendom er mellom 60 – 90 grader, det får de ikke med seg.

Men at de tillater murer på 0.5 meter kan de opp og ned.

Når vi påpeker at for vår eiendom, så er det murer på 1.5 meter som gjelds.

Dette hverken husker de eller svarer på.

For noen yrkeskriminelle mennesker dette er egentlig!

De opptrer og oppfører som de er korrupte og vrange imot oss hele veien!

 

Fikk en oppringning ifra ei dame som ikke skjønner og vil skjønne at de lever i sin egen boble. Det var avdelingslederen hos Statsforvalteren Hege Skaanes Nyhus. Stakkars dame som skal styre denne bermen, som er så uærlige og hatefulle at Norge som nasjon tillater dette er ille!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Fikk en stygg, ekkel og vemmelig mail i fra en av hennes underordnede, Odd Meldal, seksjonssjef.

Han skriver følgende:

«Vi kan videre ikke se at det er gjort noen feil som må lede til opphevelse av kommunens ileggelse av tvangsmulkt,14.09.2021.

Vi mener det er gitt en tilstrekkelig begrunnelse i vårt vedtak av 18.10.2022 for ileggelsen av tvangsmulkten. Dette vedtaket er endelig. Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold.»

 

Når vi har kommet med innvendinger her, så får vi ikke svar!

 

Kun at det ikke foreligger kritikkverdige forhold selv om det offentlige oppfører seg som de er SS og en annen diktator orgenasjon eller etat.

Hele saken vår er slik, at de har drevet med regelrett overkjøring, løgner og et fantasibilde av det hele imot oss.

Med skremsels av pålegg og bøter av en annen verden!

Det kommer mer her, men får avslutte for denne gang om Statsforvalteren!

 

En spesiell hendelse skjedde i 2019 – da jeg fikk en samtale med en ingeniør som forklarte hele opplegget rundt PBE her i Oslo.

 

 

Dette beskriver jeg bl.a. her i denne artikkelen:

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

 Nr. 2857:

Bygnings ingeniøren som vi var i kontakt med, var rystet over Plan- og bygningsetaten her i Oslo på alle måter!

 

Dette var kun bagatellmessige overskridelser, at de ikke ville godkjenne det vi har bygget. Ikke minst sett på bakgrunn at vi også var veiledet av PBE, gjorde han opprørt, oppgitt og syntes dette var fullstendig håpløst alt det PBE gjorde og har gjort.

Men samtidig, dette at vi hadde blitt veiledet og oppfører seg slik i ettertid.

Det mente han ikke ord strekker til å holde på slik.

 

Her er vår siste mail:

 

Sak 201610333, 201510929 og 201609223

 

Oslo 3/5.2021

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Hei!

 

Nok et skriv til Plan- og bygningsetaten da de helt bevist har prøvd å lure oss, neglisjere oss og overse oss!

 

Kaja Aubert Lange er som en «løs kanon på dekk!»

  

Vi fikk tilfeldigvis kontakt med en som hadde jobbet gjennom flere år med saker opp imot Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Samt andre kommuner her på Østlandet med tilsvarende saker.

Han brakte mange nye opplysninger til oss.

Han kjente seg igjen i hvordan Plan- og bygningsetaten jobber.

Vi er på ingen som helst måte et enestående tilfelle med å bli urettferdig behandlet.

 

At andre med langt større overskridelser, får dispensasjon.

Det er nesten en "regel", enn et unntak.

Han mente at det var nesten «dagsformen» til saksbehandleren var avgjørende.

 

Det å bli lurt som oss, ved å stole på noen i det offentlige.

Dette var dessverre noe som ikke var slik, at vi er eller var et enestående tilfelle.

Det er nesten som barnevernet, som gladelig tar barn fra velfungerende foreldre.

Mens de som sliter, får beholde dem.

Forstå den som kan, men her i dette Norge går det meste av galskap an!

 

Andre offentlige instanser holder med galskapen til PBE, det var ikke kutyme at en offentlig forvaltning går imot en annen offentlig forvaltning.

Her er det bukken som passer på havresekken.

 

Men det var en ting som var veldig spesielt med vår sak.

I forhold da til andre saker han hadde jobbet med.

Det var at saksbehandler som hadde veiledet oss i å hvordan bygge muren.

At hun fullstendig ble oversett av andre.

Det mente denne saksbehandleren at da var nok ikke Kaja Aubert Lange veldig ansett blant de andre?

Hun var som den «stygge» andungen i avdelingen.

Sikkert gjort tilsvarende feil, som hadde satt PBE i et dårlig lys mente nevnte mann.

En "løs kanon på dekk!"

 

For når de første hadde sagt ja, gå tilbake på dette var ikke vanlig.

Vår mann som vi fikk kontakt med, mente at nok Kaja Aubert Lange var som den stygge Andungen i H. C. Andersen eventyr på avdelingen i PBE.

På mange måter kan en si at PBE er en giftig offentlig forvaltning.

 

Det Kaja Aubert Lange ble sett som en for svak person å håndtere oss.

Derfor måtte det noen «krigere» til!

 

Han mente at det var ingen grunn for oss å rive, denne saken var til vår fordel.

Av to – tre grunner.

At naboene har skrevet under, vi har fått veiledning av PBE.

Men det viktigste, når saken drar på.

Så vil det vise seg at det skulle ha gitt oss dispensasjon da overskridelsen er bagatellmessig.

Det er snakk om kun på tegnebrettet, for når en kommer inn på vår eiendom.

Så er det vi har bygget og laget, en forbedring av eiendommen.

Da vil hele saken falle i fisk når PBE fortsetter med sin heksejakt på oss!

 

Dette er en tapt sak for PBE så lenge vi ikke river, da må de til slutt godkjenne det vi har bygget.

Vi akter ikke å gjøre eller foreta oss noe heller!

Tror nok det var en ledelse at vi traff han, vi var som sagt ikke klar over hvor ille PBE og det offentlige har behandlet oss gjennom mange år.

De har bryte Norsk Lov konstant, og løyet utenom.

Det verste i vår sak, var at det er utallige gode relevante spørsmål som aldri er besvart. 

Dette skulle vært oppfanget av Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, Domstolene eller Oslo Byråd. 

Dette viser at hele den offentlige forvaltning er korrupt og forsvarer hverandre. 

Dette er så ille mente nevnte mann.

At saken vår er åpenbart makt- og myndighets misbruk/overgrep. 

 


 

Det har vært en bratt læringskurve.

Vi trodde blindt på Plan- og bygningsetaten.

Men de lyver, og holder oss for narr, konstant.

De lyver, svarer ikke på spørsmål.

Vi skjønte og var ikke klar over at de som en offentlig forvaltning er pliktig å svare oss.

Dette har de unnlat å gjøre i alle de år.

Så er det også mega trist og meget kritikk verdig at ingen offentlige etater har fortalt oss dette.

Det var først da vi var klar over at det er en plikt de har, og vi har en rettighet å få klare svar, når vi spør!

Forhåndskonferanse og dialog er det pliktig å gi oss anledning til.

Dette har vi etterspurt, samt befaring.

Dette har PBE fullstendig dritte i.

Trist å se en slik offentlig forvaltning som overhode ikke er interessert å følge Norsk Lov, men lyver og fordreier virkeligheten!

 

De statlige og kommunale overgrepene er fullstendig galskap da straffen for bagatellmessige overskridelser er helt gått av hengslene hos PBE, Oslo!

 

Veldig spesielt i saken vår, det var en X saksbehandler som jeg har valgt å ikke oppgi navnet på. 

Jeg lar han være en anonym person.

Han så veldig fort at Plan- og bygningsetaten hadde systematisk unnlat å svare oss. 

Dette er ulovlig. 

Klart brud på forvaltningsloven.

Derfor er alle vedtak og domfellelser imot oss egentlig ugyldige, og ikke verd engang papiret de er skrevet på.

 

 

Det er terrorvirksomhet de driver med, hvis du ikke vil innrette deg! Dette ligner Nord Korea!


Her er oversikten over bøter de truer med for bagatellmessige overskridelser. Dette er både urettferdig, meningsløst og gale Mathias de lux!

 

 

Etter vi fikk kontakt med en tidligere saksbehandler, som virkelig gjorde oss oppmerksomme på at PBE har til gangs bryte forvaltningsloven ved å unnlate å svare på våre spørsmål egentlig igjennom hele den lange og tunge prosessen med Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

 

Tenk her, vi har noen minimale overskridelser. Men får de sterkeste, heftigste og kraftiges trusler.

Les her:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021037609&fileid=9309086

 

Hvordan er det mulig å true oss med bøter på til sammen 285.000, - kr.

Dette bare for 1 år, hvor i Nord Korea er vi må jeg spørre meg selv.

 

Hvordan er slike ting mulig? Her blir det en straff egentlig for å ha kjørt i 55 kmt i 50 sonen. Der straffen blir som vi har kjørt i 150 kmt?

Hele lovverket sier at slik har en ikke lov å gå frem, men PBE bare kjører på.

Dette er terror imot en familie, og slik ting skal en ikke godta vel?

 

Men det som virkelig opprører meg etter denne avsløringen, det er at de andre offentlige instanser ikke har gjort jobben sin.

De skulle ha avdekket dette, både Sivilombudsmannen, Fylkesmannen (nå Statsforvalter), og domstolene. Men hva gjør de? Forsvarer PBE på deres premisser. Dette er det offentlige Nord Korea? Nei Norge!!!!!!!!!

Hvordan er det mulig at dette skal bli slik?

Her gjør PBE alle feil som det er mulig å gjøre?

 

Først veileder de oss, så angriper de oss når vi har bygget som de sa.

Det er greit at de ber oss søke på nytt, når vi i utgangspunktet skulle ha søkt.

Men så gjør de alt for å være mest mulig vanskelige ovenfor oss.

De kommer med bøter på 285.000, - kr bare for dette året, til nå.

Hva skal en si til et slikt kommunalt overgrep og terror imot et totalt uskyldig ektepar?

 

Det virkelig både skremmer meg og gjør meg opprørt at i realiteten må en finne ut det selv hva det offentlige gjør feil med deg.

 

Hvis ikke, så burde det ha vært slik.

Hvis en avdekker feil og mangler selv, at en burde og skulle fått penger igjen for den urett og overgrep enn er blitt utsatt for!

 

Anonym mente også at (X saksbehandler) at når Fylkesmannen (Nå Statsforvalter), Oslo Tingrett, Oslo Byrett og andre offentlige instanser som Sivilombudsmannen ikke har «oppdaget» at her er det gått saksbehandlings feil. Så vitner det om at vi er blitt utsatt for et samlet makt- og myndighetsmisbruk.

Det som var meget spesielt med vår sak, det var at vi hadde fått veiledning å bygge muren.

Allikevel behandlet de oss så hardt, dette mente Anonymous (X saksbehandler) var hårreisende og utilbørlig!
Mvh

Berit Nyland Christensen og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: