lørdag 12. november 2022

Nr. 3111: Plan og bygningsetaten her i Oslo – er å regnes som «sykkeltyver» som stort sett går under radaren på Politiet, media etc. da deres kriminelle adferd ikke er «stor» nok til å bli etterforsket, belyst og tatt tak i!

 Nr. 3111:

Plan og bygningsetaten her i Oslo – er å regnes som «sykkeltyver» som stort sett går under radaren på Politiet, media etc. da deres kriminelle adferd ikke er «stor» nok til å bli etterforsket, belyst og tatt tak i!

Bilde av noen frekke sykkeltyver som operer på lyse dagen akkurat som plan- og bygningsetaten her i Oslo, Norge. Uten noen gidder å bry seg!

 


Plan og bygningsetaten her i Oslo – er å regnes som «sykkeltyver» som stort sett går under radaren på Politiet, media etc. da deres kriminelle adferd ikke er «stor» nok til å bli etterforsket, belyst og tatt tak i! Dette er faktum.
Beklager å bruke ord som kriminelle og annet på offentlige personer, men hva skal man da bruke? Det er de de vitterlig er når en bryter Norsk lov.

Nå i høst er det to store saker som er rullet opp av justismord her i Norge

Der den såkalte Birgitte Tengs Saken der feil mann ble dømt, først.

Så frikjent, men ble allikevel stigmatisert som drapsmannen da han også måtte betale erstatning til sin kusines foreldre for et drap han ikke hadde gjort.

Først da en ny mann ble siktet etter ca. 25 år ble denne stigmadommen imot han frafalt.

Så har en denne saken som egentlig er likeså ille, om ikke enda verre at Viggo Kristiansen ble dømt for drap og satt 21 år i fengsel, uskyldig!

La meg si det med en gang, det er helt på sin plass at disse sakene har fått forholdsvis stor dekning i media, på sosiale medier og ellers.

Hva med slike «små» saker? Er det grunn til å tro at det offentlige Norge er bedre her? Det tror jeg så absolutt ikke, helst verre da medietrykket og trykket ellers er veldig lavt her. En kan sammenligne det med sykkeltyveri.

Plan og bygningsetaten her i Oslo – er å regnes som «sykkeltyver» som stort sett går under radaren på Politiet, media etc. da deres kriminelle adferd ikke er «stor» nok til å bli etterforsket, belyst og tatt tak i!

Her et lite utdrag ifra en artikkel hentet ifra en avis:

Provosert over lav oppklaring av tyverier: – Virker som om det er fritt fram for sykkeltyver. Staten vil at vi skal sykle mer. Samtidig øker antall sykkeltyverier og politiet oppklarer nesten ingen av dem. Dette mener Ellen Loxley er et paradoks.

 

Det er akkurat det samme vi har erfart med Plan og bygningsetaten her i Oslo som lyver konstant. Bryter Norsk lov notorisk med bl.a. ikke svare på spørsmål som er å bryte forvaltningsloven som pålegger dem å svare.

De veiledet oss hvordan bygge, nå husker de ikke noe.

De er rett og slett en gjeng kriminelle ala sykkeltyver.

Greit, vi får ikke 21 år i buret. Men bøter og vedtak helt, helt hinsides!

 

Hvorfor får disse uvettige og kriminelle fortsette?

Ikke noen aviser eller andre omtrent bortsett ifra nettstedet Søkelys har skrevet om dette, selv om hele PBE åpenbart er gjennom korrupte og notorisk bryter Norsk lov. Hvorfor får dette lov å fortsette?

Dette vil ikke PBE svare på!

 

Det er åpenbart at dette er forhold som bør tas frem, og vår sak hadde vært et stjerneeksempel på hvor lite smidige og overkjørende en etat egentlig for ingen verdens ting.

Vi har bygget en mur som ikke sjenerer en eneste person i Oslo by, tvert imot. Den er til gunst for alle.

Det er falle på tomten som er hvis hovedproblemet slik vi forstår saken.

PBE legger til grunn at tomten vår er en flatt tomt, der de ikke vil ha murer over 0.5 meter.

Vi har dokumentert to (mange flere) viktige forhold her som sier at de ikke forholder seg til virkeligheten

 

1.)  Vi ble veiledet av dem hvordan sette opp denne muren. Dette husker de ikke. Men de husker alt som er til deres fordel veldig godt slik kriminelle alltid gjør. De viser med alt de sier og gjør, at de er løgnere og kriminelle.

 

2.)  Vi har et fall på tomten på mellom 70 – 90 grader, som gjør at vi er i det helt øverste laget med hva de tillater av murer. Det er 1.5 meter, og vår mur er 1.8 meter. Da er avviket mellom hva de tillater og vår mur bagatellmessig.
Dette får vi ikke svar på, de kjører bare på med nye bøter.

 

Hvordan forhode seg til slike?

 

Slik jeg ser dette, er det nesten som å anmelde en sykkeltyv.

Ingen bryr seg, det er fritt frem for PBE og sykkeltyver å holde på!

Hvem bryr seg? Det er slike lidelser og ubehag en bare må tåle for å leve i dette velstandssamfunnet.

Vi er så rike, å bli frastjålet en sykkel dekker forsikringen.

Vi som har bygget en «ulovlig» mur er det bare å rive og sette opp en ny?

Penger har vi da, alle som bor i Norge. Bare la disse onde og uhyrlige menneskene få holde på, de har dette som jobb.

 

Er det et slikt samfunn vi skal tillatte oss å ha?

Det gjør ikke vi, derfor yter vi motstand imot disse notoriske kriminelle med null skrupler for om mulig å knekke oss. De har da lov?

Eller er det nå noen som vil våkne og ta tak i disse kriminelle menneskene og la de bli stilt til ansvar for sine mange ugjerninger?

Det håper og tror vi, at rettferdigheten skal og vil seiere til slutt!

Ikke bare håper, vi vet, hallelujah!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2022/11/no-1594-public-sector-especially.html

https://www.sokelys.com/

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3107-for-gud-er-alt-mulig.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3110-plan-og-bygningsetaten-her.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

https://www.extraavisen.no/startet-etterforskning-etter-haerverk-og-trusler/

6 kommentarer:

Anonym sa...

Har dere planer om å saksøke saksbehandleren som tydelig og klart veiledet dere i å bygge denne flotte muren?

Jan Kåre Christensen sa...

Vi får se, nå avventer vi svar ifra Namsmannen om de opprettholder eller trekke pant i bilen. Kan ikke ha 2 rettsaker gående! Ser saken med Namsmannen nå som de aller viktigste. Det er ikke slik at en bare kan gå til sak. Det koster penger, veldig mye! Derfor må en tenke seg meget godt om, og det er ikke sikkert at hun er juridisk bundet av noe. Slike ting må jeg har juridisk bistand for å vurdere!

Anonym sa...

Jan Kåre, denne artikkelen er faktisk kanskje den beste artikkel jeg noen gang har lest om korrupsjon i Norge som ikke blir belyst hverken i media, sosiale medier eller i det hele tatt.
Denne artikkelen setter bygningsetaten i et så dårlig lys, at du får her en innertier, om ikke 10!

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er en artikkel hvordan politiet, påtalemyndigheten og opinionen har kjempet imot oss.
Alle kjemper imot oss, det er som det ligger innebygd både i systemet og det Norsk folk at en skal godta all urett som blir begått imot enn av myndighetene da de er som Gud å regne!
Selv om de egentlig er som Styggen selv!

Anonym sa...

Jan Kåre. At ingen setter lupen på denne kriminelle virksomheten til det offentlige Norge.
Viser bare at pressen ikke gjør jobben sin.
Men det gjør i hvert fall du.
Ha en fortreffelig søndag videre, vi ber!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre. At ingen setter lupen på denne kriminelle virksomheten til det offentlige Norge.
Viser bare at pressen ikke gjør jobben sin.
Men det gjør i hvert fall du.
Ha en fortreffelig søndag videre, vi ber!

Anonym takk og i like måte.
Jeg skriver følgende:
Der den såkalte Birgitte Tengs Saken der feil mann ble dømt, først.

Så frikjent, men ble allikevel stigmatisert som drapsmannen da han også måtte betale erstatning til sin kusines foreldre for et drap han ikke hadde gjort.

Først da en ny mann ble siktet etter ca. 25 år ble denne stigmadommen imot han frafalt.

Så har en denne saken som egentlig er likeså ille, om ikke enda verre at Viggo Kristiansen ble dømt for drap og satt 21 år i fengsel, uskyldig!

La meg si det med en gang, det er helt på sin plass at disse sakene har fått forholdsvis stor dekning i media, på sosiale medier og ellers.

Hva med slike «små» saker? Er det grunn til å tro at det offentlige Norge er bedre her? Det tror jeg så absolutt ikke, helst verre da medietrykket og trykket ellers er veldig lavt her. En kan sammenligne det med sykkeltyveri.

Ja, pressen og andre burde også satt seg inn i slike saker som dette.
Ingen mening at PBE og det offentlige skal få lov å fortsette sin kriminelle og korrupte virksomhet.