onsdag 9. november 2022

Nr. 3108: Grunnen for Namsmannen avviste kravet er følgende!

 Nr. 3108:

Grunnen for Namsmannen avviste kravet er følgende!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3107-for-gud-er-alt-mulig.html

 

Hei,

 

Namsmannen har i forbindelse med klage i sak T2022-141318 sett gjennom innsendt dokumentasjon.

Av innsendt dokumentasjon fremgår det at du ikke lenger er ansatt hos trekkpliktig Ullern Buss AS, men at du nå mottar ytelser fra NAV.

 

Ettersom utleggstrekket per dags dato er nedlagt hos en arbeidsgiver du ikke lenger mottar ytelser fra, anses ikke utleggstrekket lenger som aktivt.

 

Utleggstrekket vil ikke automatisk overføres til ny trekkpliktig med mindre saksøkte selv sender en begjæring til namsmannen om dette, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-23.

 

Ettersom namsmannen ikke skal fatte beslutninger som anses å være til saksøktes ugunst i et tilfelle der saksøkte selv har klaget i en sak, vil ikke namsmannen overføre trekket til ny trekkpliktig av eget initiativ.

 

Under forutsetningen om at klagebehandling skulle medføre at namsmannen opprettholder sin beslutning om at det foreligger et tvangskraftig tvangsgrunnlag i saken (jf. anførsel knyttet til foreldelse) og at namsmannen følgelig opprettholder sin beslutning om utleggstrekk, ønsker vi å høre med deg om hvorvidt du:

 

       ikke ønsker at trekket skal overføres til ny trekkpliktig (NAV).

 

 

Vil namsmannen avslå klagen hva gjelder vurdering av utleggstrekk.

 

Til slutt legges det til at det ovennevnte ikke påvirker namsmannens mulighet til å vurdere klagen din knyttet til hvorvidt det foreligger et tvangskraftig tvangsgrunnlag og namsmannens beslutning om valg av utleggsgjenstand, herunder pant i motorvogn.

 

Pant i nevnte formuesgode kan følgelig bestå dersom namsmannen ved klagebehandlingen finner at det er grunnlag for dette.

 

Svar på spørsmålet ovenfor kan sendes til undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

 

Namsfullmektig

 

Nå er det kun en ting som kampen står om, bilen til min kone!

 

En BMW i3 2018 modell! Dette er viktig å be om kjære venner, at vi får beholde bilen

Den trenger vi i Jesu mektige og herlige navn!

 


Sluttkommentar

 

Vi er utsatt for et overgrep, der PBE forvrenger, lyver og driver med skjære Nazi metoder ovenfor oss!

Dessverre er det ikke noe særlig støtte å få av noen innenfor det offentlige.

Der er det kammaderi som råder der en beskytter hverandre i sin korrupte og kriminelle adferd imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3106-klage-pa-saksbehandlingsfeil-i.html

 

Eneste som har talt vår sak, og nå igjen for 2. gang. Det er Namsmannen.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

 

Takk Gud og Jesus for Namsmannen.

Vær fortsatt i bønn for dette kjøre venner.

Har blitt forelagt diverse ting.

Det er de som ønsker å støtte oss.

 

Forbønn er det aller viktigste, takk for det.

 

Ellers de som vil støtte oss, les her:

http://www.janchristensen.net/

 

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Ingen kommentarer: