lørdag 19. november 2022

 Nr. 3117: Er det rett for oss som kristne og godta den Ondes gjerning gjennom det offentlige? Slik som her ved Plan og bygningsetaten, Statsforvalter og Namsmannen etc.?

 Nr. 3117:

Er det rett for oss som kristne og godta den Ondes gjerning gjennom det offentlige?

Slik som her ved Plan og bygningsetaten, Statsforvalter og Namsmannen etc.?

 

Det er de som tror at Satan og demonene åpenbarer seg synlig for oss mennesker. Det er ytterst sjelden, men han åpenbarer seg gjennom mennesker som lyver og misbruker sin makt. Her er det offentlige langt innenfor i vår sak der de lyver og fordreier faktum i saken med bl.a. å si at vi har en flat tomt. Når tomten vår er akkurat motsatt. Hvorfor? Fordi de ikke vil godkjenne vår mur som da er innenfor. De veiledet oss hvordan bygge, det sier de at de ikke husker. Slik kan en fortsette, og de som er ansvarlig for dette, vil ikke engang svare på enkle spørsmål.

Her ser vi virkelig hvordan løgnens Far åpenbarer seg, gjennom mennesker som lyver og misbruker sin makt. Den Onde virker på denne måten.

 


Det hele bunner ut i holdninger. Der man er lojal innad i og mellom PBE, Namsmannen, Oslo Byråd, politi, byråkrati, påtalemyndigheter, Sivilombudsmannen, Diskrimineringsnemda, domstoler, Statsforvalter og videre instanser.

Der man har en forakt mot de utpekte kriminelle, som oss som skal tas.

Ingen midler er for sterke for denne bermen av hatefulle mennesker.

Alt er helt ute av alle proporsjoner, men ikke noe får slike onde mennesker til å holde igjen. De er oppspist av arroganse og den makten/misbruk som de besitter.

Kombinert med overbevisning om egen fortreffelighet og ufeilbarlighet, og at det ikke er så farlig om «dårlige mennesker» får ufortjent straff.

En renhetsideologi ala hvilken som helst ideologi som nazismen, kommunismen, etc.!

Norske Stat fremstår mer og mer som en isme der en ikke tåler kritikk, og åpenbare løgner blir forsvart som i vår sak.

Dette er selvfølgelig en liten sak i det store og det hele, men løgnene til det offentlige. Spesielt PBE er så åpenbare og store, at dette blir forsvart er ikke noe annet enn åpenbart den Ondes gjerning og mørkets gjerninger!

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2978-den-frekke-og-nrtagende.html

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2961-full-seier-over-tommy-monge-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3073-namsmannen-skriver-at-de-270000.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3116-hele-saken-imot-oss-er-et.html


Skriften – Guds ord er veldig tydelig på at det er to motpoler. Slik som med hva vi opplever, så lyver og fordreier det offentlige faktum. De er direkte påvirket av løgn og driver med ondskap!

 

Skriften sier:

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og de skal ha det i overflod.

 

Det er to riker som står imot hverandre!

 

Skriften sier:

Kol. 1. 13 Han har befridd oss fra mørkets makter, og han skal føre oss frem til sitt rike ved sin Sønns kjærlighet.

 

1930 oversettelsen Kol. 1. 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

 

Det er to tiker som er i konflikt. Ene rike er som de offentlige ansatte her som lyver og fordreier sannheten. Vi snakker sant hele tiden.

Mørkets rike og lysets rike er i konflikt. Satan og Gud, der vi som troende som ikke lyver, er plassert i Guds Sønns Elskede Rike, Så Vidunderlig og Herlig.

Jesus sier det også «Tyven (Satan) kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og de skal ha det i overflod.»

 

Vi har først blitt løyet til av X saksbehandler at vi trenger ikke å søke hvis vi bygger på gammel mur. Så sier de vi har en tomt som er flat, selv om det beviselig er det motsatte. Da tillatter PBE murer som vi har bygget. Så lyver de og vi imøtegår dem, og de svarer bare med større og større bøter. Slik holder Satan på gjennom disse menneskene, helt vilt!

 

Skal vi da som troende bøye oss for løgn og tvang?

 

Det kan ikke jeg se er spesielt kristelig og rett.

Skriften sier tvert imot, at vi skal refse Mørkets gjerninger. Ikke godta løgn og ondskap.

 

Efes. 5. 11 Bli ikke en del av mørkets ufruktbare gjerninger, men heller avslør dem.

 

1930 oversettelsen. Efes. 5. 11 og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

 

Mange bruker/misbruker skriftsteder som at vi alltid skal vende det andre kinne til. Lide urett og underordne oss styresmaktene etc.

 

Vi kjemper ikke imot ordningene, det er selvsagt veldig bra og rett at det er myndigheter, lover og forordninger.

Uten det, så hadde det vært kaos og anarki.

Men her er det mennesker som lyver og svarer ikke som Norsk lov og forvaltningsloven sier de skal gjøre. Da står det i skriften at vi skal refse og avsløre mørkets ufruktbare og onde gjerninger.

 

Hør hva Loven sier, her fra hva Sivilombudsmannen sier i en sak som er hva loven sier komprimert:

 

Forvaltningsloven § 11 a om at en sak skal forberedes og avgjøres «uten ugrunnet opphold», også kommer til anvendelse i saker som ikke gjelder enkeltvedtak. Ombudsmannen forutsetter at kommunen i fremtiden besvarer henvendelser i henhold til forvaltningslovens krav, og ber kommunen etablere rutiner for utsending av foreløpig svar/forsinkelsesbrev for å sikre borgerne informasjon under sakens gang.

 

Vi får ikke svar etter gjentatte ganger påpekt løgn og fordreining av fakta.

Da er det helt på sin plass og si ifra når det åpenbart er den onde som virker i disse menneskene.

Satan virker gjennom løgn og slik fremtreden, da han er løgnens Far.

 

Joh.e. 8. 44 For dere har Djevelen til far, og dere lengter etter å gjøre deres fars vilje. Han var en manndraper fra begynnelsen, og han holdt seg ikke til sannheten, for det fantes ikke sannhet i ham. Når han taler løgner, taler han av seg selv. Han er løgnerens far.

 

Her er det et offentlige apparat som lyver i et og alt, som da åpenbart er inspirert av den Onde i det de gjør.

 Skal vi da som Lysets barn godta all mørkets gjerninger?

Det offentlige har mange midler som de bruker/misbruker imot oss.

Men det er noe «positivt», det er ikke fare for våre liv å si ifra om disse mørkets gjerninger vi er utsatt for.

Samtidig, Jesus er langt større enn den Norske stat og disse menneskene her som åpenbart ikke lever for Gud og har Jesus som Herre i sitt liv.

 

Hør skriftens ord:

Fil. 2. Dere bør ha det samme sinnelaget som også Kristus Jesus har.

For han som var av Guds natur, tenkte ikke på at han skulle tilrøve seg det å være lik Gud.

Han tillot at han selv ble gjort liten, han tok på seg en slaves natur og han ble lik et menneske.

For han hadde et menneskes utseende, han gjorde seg selv liten og ble lydig til døden — til døden på en staur!*  *gr. stauros = staur

Og derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham et navn som er over alle navn.*  *gjerning

10 For Jesu navn* skal hvert kne bøye seg, både de som er i himlene og de som er på jorden, og de som er under jorden.  *gjerning

11 Og hver tunge skal måtte erkjenne at Jesus Kristus er Herren — til Guds, vår Fars, ære.

 

Navnet over alle navn er Jesus, det er større enn alle andre navn!

 

Det er større enn hate til PBE, det er større enn løgnene til plan og bygningsetaten her i Oslo. Større enn det forvaret disse ugjerningene får.

Det er større enn våre problemer og vanskeligheter.

 Dette påpekte jeg her som nettstedet Søkelys også skrev om;

https://www.sokelys.com/christensen-en-kristenplikt-a-sta-opp-med-sivil-ulydighet-mot-oslo-kommune-og-pbe-da-de-er-den-ondes-tjenere/

 

 

Sluttkommentar:

 

Tar de bilen, er det en liten sak imot at de tar huset.

Det er nok dette PBE går for, som jeg har advart imot lenge da det er åpenbart demonene trigger disse menneskene til å ikke stoppe med bilen. Det er temmelig sikkert, at her er alle hemninger for lengst passert.

Og et meget fordervet hjerte og sinn, som trigger disse menneskene med det de holder på med!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Jeg vet en ting, som her. At skriften sier klart og tydelig når den Onde til de grader virker gjennom menneskene som her. Så er det ikke spesielt kristelig og åndelig og bare gi etter. Det er uten tvil heller å refse og imøtegå det onde enn bare la åpenbart Satan få holde på.

Jeg vet da at i denne verden, så er det ikke tilsynelatende alltid Gud og det gode som vinner.

Men på lengre sikt, så seirer alltid rettferdigheten og det rette!

 

For noen er sikkert dette muligvis harde ord?!

 

Men her lyver faktisk det offentlige hele veien fra begynnelsen da de veiledet oss.

Til vedtak og videre, selv de enkleste ting som vi har imøtegått dem på. Hverken evner eller vil de svare på da de ljuger hele dagen lang i denne saken!

Kan ikke se det som noe annet enn det er løgnens Far – Djevelen som råder grunn?

Slik ser nå jeg det hele, så får enhver gjøre opp sin egen mening og sine egne tanker om dette.

For min del er jeg overbevist at dette er egentlig en kamp mellom det gode og det onde. Gud og Satan der Gud seirer er jeg overbevist om, til slutt!

16 kommentarer:

Anonym sa...

Hei.
Jeg er ingeniør og ser klart ut ifra dokumentasjon som du har lagt ut og som ligger på Oslo kommune sine sider at muren deres er lovlig.
PBE tillater murer på 1.5 meter.
Deres mur er ca. 1.8 meter.
Da skal det gis dispensasjon da loven ikke blir vesentlig satt til side.
Det at de prøver å fabrikere at dere skal ha en mur på kun 0.5 meter faller for sin egen urimelighet.
Eneste dere må påse i denne saker er aldri etterkomme noe av det PBE kommer med av vedtak.
Det er rent luftslottet.
Lykke til, dette klarer dere to fint.
PBE har i sin argumentasjon kjørt seg helt håpløst fast.
Det er rett og slett en katastrofe.
Ønsker dere alt godt, er glad på deres vegne at dere har latt mur, trapp og bod bli stående.
Det har vært både rett og klokt.

Anonym sa...

Ja Kåre, enig med deg.
Vi skal ikke godta onde mennesker meningsløse hevn og stygge oppførsel.
Vi heier og ber for deg og din kone 🙏

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Ja Kåre, enig med deg.
Vi skal ikke godta onde mennesker meningsløse hevn og stygge oppførsel.
Vi heier og ber for deg og din kone 🙏

Svar:
Dette er hatefulle mennesker som ikke gjør noe annet enn roter seg i sammen imot oss for egentlig om mulig å knekke oss.
Åpenbar demonisk da dette er så ukontrollert at de ikke evner engang å holde igjen noe og nå krever de oss for 300.000, - kr for om mulig å få gjennomført sine onde og rett ut Djevelske hensikter.
Få oss ut av hus og hjem!
Det vi har bygget er kun en ting å si om vakkert og selvfølgelig lovlig!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Hei.
Jeg er ingeniør og ser klart ut ifra dokumentasjon som du har lagt ut og som ligger på Oslo kommune sine sider at muren deres er lovlig.
PBE tillater murer på 1.5 meter.
Deres mur er ca. 1.8 meter.
Da skal det gis dispensasjon da loven ikke blir vesentlig satt til side.
Det at de prøver å fabrikere at dere skal ha en mur på kun 0.5 meter faller for sin egen urimelighet.
Eneste dere må påse i denne saker er aldri etterkomme noe av det PBE kommer med av vedtak.
Det er det rene luftslottet.
Lykke til, dette klarer dere to fint.
PBE har i sin argumentasjon kjørt seg helt håpløst fast.
Det er rett og slett en katastrofe.
Ønsker dere alt godt, er glad på deres vegne at dere har latt mur, trapp og bod bli stående.
Det har vært både rett og klokt.

Svar:
Det står i PBE eget regelverk følgende:
a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Hos oss gjelder c, men PBE skriver a. Da vi har påpekt og dokumentert at dette er misvisende. Så svarer hverken PBE eller Statsforvalteren. Det viser deres råttenskap!

De skriver også løgnaktig at muren gjør at den naturlige skråningen mellom huset og veien blir borte.

Det er stikk motsatt, det var vår før skråning som var unaturlig imot enn så trafikkert vei. Med muren vår, blir alt som det skal være.

Det offentlige er åpenbart styrt av mørkets krefter slik de lyver i et og alt i denne saken.
Faktisk, alt de skriver er direkte misvisende og løgn. Ikke en eneste rett og sann setning omtrent!
Anonym sa...

Ser av argumentasjonen at de skriver bl.a. at med muren er det en unaturlig overgang.
For å si det rett ut Jan Kåre.
Dette er faktisk århundrets løgn!
Hele etaten lyver konstant og fordreier de mest selvfølgelig ting!
Skjønner godt at du skriver at disse er preget av den Onde og mørke, for det er faktisk sant!
Ha en fortsatt fin søndag!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Ser av argumentasjonen at de skriver bl.a. at med muren er det en unaturlig overgang.
For å si det rett ut Jan Kåre.
Dette er faktisk århundrets løgn!
Hele etaten lyver konstant og fordreier de mest selvfølgelig ting!
Skjønner godt at du skriver at disse er preget av den Onde og mørke, for det er faktisk sant!
Ha en fortsatt fin søndag!

Svar:
Ha en fin søndag du også.
Skrive som PBE gjør i denne saken, og de sier de ikke husker telefonsamtalen heller.
Fallet på vår skråning er faktisk enorm.
Men muren vår passer perfekt inn i terrenget, og skaper et naturlig, pent og harmonisk skille mellom vår eiendom og Stormyrveien.
Hele PBE er åpenbart styrt av mørkets krefter, og alle som er med å forsvare dem!


Anonym sa...

Som ingeniør og som har jobbet med slike saker.
De skriver er typisk at de kjemper imot dere på et usaklig og usmakelig grunnlag.
Enten er muren deres for stygg.
Enten bryter den med veien.
Sannheten er at de lyver hele tiden!
PBE lyver som du skriver, og dere taler sant!
Muren passer helt inn med bebyggelsen deres, omgivelsene og i forhold til veien.
Den bryter på en naturlig og pen måte med veien, som de andre murer i Stormyrveien. Og ellers i Oslo.
PBE og det offentlige skriver som fulle sjømenn.
Ser også den dommen imot dere i fra 2018 med denne Tingrettsdommeren Edvard Os. Mannen er så langt ifra å kalle seg tingrettsdommer det er mulig, hele dommen er bare rolp!
Han dikter inn som du skriver hvordan samtalene mellom deg og Kaja Aubert Lange forløp.
Ja, det er virkelig sant.
Dette er en kamp mellom det gode og det onde, løgn og sannhet.
Ønsker deg og din kone alt godt, dette får dere medhold i.
Bare ikke gjør noe som helst, la mur, trapp og bod som det står!
Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Som ingeniør og som har jobbet med slike saker.
De skriver er typisk at de kjemper imot dere på et usaklig og usmakelig grunnlag.
Enten er muren deres for stygg.
Enten bryter den med veien.
Sannheten er at de lyver hele tiden!
PBE lyver som du skriver, og dere taler sant!
Muren passer helt inn med bebyggelsen deres, omgivelsene og i forhold til veien.
Den bryter på en naturlig og pen måte med veien, som de andre murer i Stormyrveien. Og ellers i Oslo.
PBE og det offentlige skriver som fulle sjømenn.
Ser også den dommen imot dere i fra 2018 med denne Tingrettsdommeren Edvard Os. Mannen er så langt ifra å kalle seg tingrettsdommer det er mulig, hele dommen er bare rolp!
Han dikter inn som du skriver hvordan samtalene mellom deg og Kaja Aubert Lange forløp.
Ja, det er virkelig sant.
Dette er en kamp mellom det gode og det onde, løgn og sannhet.
Ønsker deg og din kone alt godt, dette får dere medhold i.
Bare ikke gjør noe som helst, la mur, trapp og bod som det står!

Svar:
Enig med deg, at PBE skriver alt de kan for å imøtegå oss og gjøre ting «ulovlig!»
Det er det som de holder på med, som er ulovlig.
De svarer ikke engang på enkle spørsmål.
Tragisk og ond hele etaten og de menneskene som jobber der.
Dessverre blir de forsvart som du skriver, av stort sett alle andre offentlige instanser!
For en ondskap vi møter for egentlig å ha bygget noe kjempefint!
Lenge lever Satan også her i Norge, men Jesus er sterkere og langt større!
https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

Anonym sa...

Etter å ha lest mye Jan Kåre om det som er skrevet i denne saken.
Det er rett og slett Bygningsetaten har gjort alle feil som det er mulig å gjøre.
Så skal dere som amatørene betale prisen med bøter og pålegg.
Det er noe som heter selvinnsikt.
Det er totalt fraværende her hos Bygningsetaten.
De er regelrett en skam.
Stå på ekteparet Christensen.
Vi heier og ber for dere 🙏💕

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Etter å ha lest mye Jan Kåre om det som er skrevet i denne saken.
Det er rett og slett Bygningsetaten har gjort alle feil som det er mulig å gjøre.
Så skal dere som amatørene betale prisen med bøter og pålegg.
Det er noe som heter selvinnsikt.
Det er totalt fraværende her hos Bygningsetaten.
De er regelrett en skam.
Stå på ekteparet Christensen.
Vi heier og ber for dere 🙏💕

Svar:
Takk, takk.
Selvinnsikt kjenner ikke disse folkene.
Arroganse, arroganse og enda mer arroganse!
Enig, de har gjort feil på feil.
Først veiledet de oss hvordan bygge, så skal vi rive.
De lyver angående fall på vår eiendom.
De lyver at vi har bygget en mur som er ruvende, mange har da større og høyere mur enn oss!
Disse er åpenbart styrt av løgnens Ånd i et og alt de holder på med og gjør!

Anonym sa...

Jan Kåre, som en som har en viss kjennskap til Bygningsetaten.
Så er dere utsatt for et overgrep.
Men i deres sak er allikevel unik.
Har aldri opplevd at Bygningsetaten ikke svarer.


Dere har kommet med mange punkter og innvendinger.
Kan ikke se at de svarer dere overhode.
Selv klare og relevante spørsmål og innvendinger dere har.
Svarer de ikke.
Bygningsetaten her ikke noe annet enn et narrativ.
Dette går bra, ha en fortsatt fin kveld.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, som en som har en viss kjennskap til Bygningsetaten.
Så er dere utsatt for et overgrep.
Men i deres sak er allikevel unik.
Har aldri opplevd at Bygningsetaten ikke svarer.


Dere har kommet med mange punkter og innvendinger.
Kan ikke se at de svarer dere overhode.
Selv klare og relevante spørsmål og innvendinger dere har.
Svarer de ikke.
Bygningsetaten her ikke noe annet enn et narrativ.
Dette går bra, ha en fortsatt fin kveld.

Svar:
Det er et overgrep, makt og myndighetsmisbruk.
Mange Norske lover er brytt. Veilederplikt, tjenesteplikten og ikke minst forvaltningsloven.
De unnlater å svare og forholder seg egentlig kun til sitt eget narrativ!
Hele saken er som du skriver pillråtten der de overhode ikke vil forholde seg til noe annet enn sine vedtatte meninger som er kun et narrativ.

Ha selv en fin natt!

Anonym sa...

Ser av de bilder du har lagt ut, både foto av eiendommen.
Samt bilder tegnet av eiendommen.
Det er så klart og tydelig det er mulig å komme.
Falle på deres tomt er faktisk som du skriver stupbratt.
Skjønner godt at PBE ikke vil svare dere!
De er rett og slett råtne og uskikket!
Tomta deres er stupbratt, ikke flat som PBE hevder!
De lyver som du skriver – hele veien!
Ha en fin uke!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Ser av de bilder du har lagt ut, både foto av eiendommen.
Samt bilder tegnet av eiendommen.
Det er så klart og tydelig det er mulig å komme.
Falle på deres tomt er faktisk som du skriver stupbratt.
Skjønner godt at PBE ikke vil svare dere!
De er rett og slett råtne og uskikket!
Tomta deres er stupbratt, ikke flat som PBE hevder!
De lyver som du skriver – hele veien!
Ha en fin uke!

Svar:
De ansatte hos PBE er hårsåre, blir fornærmet for minste ting.
Legger deg for hat hvis du sier imot dem.
Hele etaten er så giftig og syk, at en tror det ikke før en opplever det!

Her har vi bygget en kjempefin mur veiledet av PBE.
Så skal vi straffes med bøter og krav ifra Namsmannen med beløp som er som tatt ut av et eventyr bok hvis vi ikke etterkommer oss deres fantasi og eventyr beslutninger!
Alt med den etaten er løgn, løgn, løgn, løgn, løgn, løgn, løgn, løgn, løgn, eventyr, eventyr og fantasi!
Ha en fin uke du også!

Anonym sa...

Helt, helt utrolig at en offentlig etat kan lyve så mye og over så lang tid!
Plan- og bygningsetaten og de ansatte der har dere helt i vrangstrupen kun av en grunn, dere har sagt dem imot!
Slik kan vi ikke ha det i Norge!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Helt, helt utrolig at en offentlig etat kan lyve så mye og over så lang tid!
Plan- og bygningsetaten og de ansatte der har dere helt i vrangstrupen kun av en grunn, dere har sagt dem imot!
Slik kan vi ikke ha det i Norge!

Svar:
Enig med deg at PBE og det offentlige er en gjeng med narsissister som overhode ikke tåler å bli motsagt.
De takler eller tåler det ikke, svært umodne mennesker!
Det står på Wikipedia om slike mennesker bl.a. dette:
Narsissisme beskrives ofte som «selvkjærlighet», som kan være både av positiv og negativ karakter, alt etter kvalitet og kvantitet. Derigjennom kommer beskrivelsen av at man ikke kan elske andre om man ikke evner å elske seg selv.

Narsissistisk sårbarhet er et begrep som angir kvaliteten på individets narsissisme. Lav terskel for krenkelse er ofte et uttrykk for stor narsissistisk sårbarhet. De alvorligste tilfeller beskrives som narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Slike mennesker reagerer med narsissistisk raseri ved opplevde krenkelser av eget Selv. Narsissistisk raseri er en instrumentell (målrettet) negativ adferd, hvis motiv er oppreisning / hevn for den opplevde krenkelse. Den skiller seg fra en mer affektiv aggresjon ved sin lengre varighet og styrke, et uttrykk for at bakenforliggende årsaker ikke bygger på øyeblikkets affekt, men en dypereliggende sårbarhet.

Ja, dette er mennesker som overhode ikke liker å bli motsagt.
Derfor er det åpenbart hvilke mennesketyper vi har med å gjøre!