torsdag 16. desember 2021

Nr. 2961: Full seier over Tommy Monge og Plan- og bygninsetaten her i Oslo!

Nr. 2961:

Full seier over Tommy Monge og Plan- og bygninsetaten her i Oslo!

 

https://www.sokelys.com/politiet-henla-anmeldelse-mot-blogger-jan-kare-christensen-gar-fra-seier-til-seier/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2656-vi-matte-sende-klage-pa-en.html

 

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygningsetaten-vil-politianmelde-blogger-jan-kare-christensen-for-trakassering-i-lopet-av-uka/

 

For sikkerhets skyld, jeg ringte til Manglerud Politistasjon, de kunne bekrefte at det var Tommy Monge som hadde kommet med denne fiktive politi anmeldelse.

 

Forholdets art: krenkelse av privatlivets fred


§ 267.Krenkelse av privatlivets fred

 

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

 

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

 

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse

(sitat slutt.)

Jeg har ikke 1 millimeter gjort dette.

Dette er ikke noe annet enn en falsk og fiktiv anmeldelse.

 

Dette er det Monge har gjort, men å komme med motanmeldelse er ingen vits.

Vil aldri nå frem, kun være glad for at anmeldelsen er henlagt.

Mer enn dette kan en ikke forvente og få:

 

Falsk anklage, lovbrudd regulert i straffelovens §§ 222-225. Den som ved falsk anmeldelse eller forklaring søker å få en annen siktet for en straffbar handling, kan straffes med fengsel inntil ti år. Også den som uten rimelig grunn til mistanke anmelder noen for en straffbar handling der det ikke tas ut siktelse eller anmelder et oppdiktet forhold, kan straffes, men etter en mildere straffebestemmelse, til inntil ett års fengsel. Det samme gjelder for en vilkårlig anklage som ikke er rettet mot noen bestemt person eller uriktige forklaringer som avstedkommer politietterforskning.

 

Tommy Monge kalte meg for idiot, dumming og mange andre ting.

Senest melding jeg fikk av Monge var denne:

Da vanker det en politianmeldelse av deg i løpet av julemåneden!

God jul, gale mann :)!

Jeg er en gal mann og idiot, hvorfor anmelde en idiot og gal mann?????

Selvmotsigende de lux!

 

Her er henleggelsen:
5 kommentarer:

Anonym sa...

Politiet har henlagt saken fordi du er åndssvak.
Det er en stor seier for deg at politiet regner deg som åndssvak.

Anonym sa...

Hvis man går ut og kaller deg for f.eks en horekunde, fyllikk og en barnemishandler, vil altså ikke politiet etterforske den politianmeldelsen du sannsynlig vil reagere med.

Nyttig å vite. Jeg ønsker deg et godt nytt år.

Jan Kåre Christensen sa...

Fint du ønsker meg godt nytt år, men da bør du også ringe ned til PBE og fortelle dem at du var med på deres ødeleggende ondskap!

Hva andre mener om meg, er for meg totalt uinteressant.
Men tar en seg selv veldig høytidelig, så er det nok annerledes.

Jeg har opplevd gjennom et langt liv, mennesker kommer med utrolig mye piss og dritt!
Glem det, og gå videre, godt nytt år og en riktig fredefyll Jul!

Jan Aage sa...

Henlagt etter bevisets stilling er ingen seier. Det betyr bare at politiet ikke har kapasitet til saken. Dersom det sto "henlagt som inter straffbart forhold", ville det vært en seier.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg driter fullstendig I slike ting.
For meg er det greit å slippe enda en rettsak.
Halleluja.