fredag 10. desember 2021

Nr. 2958: Et kroneksempel på byråkratisk vrangvilje at vi ikke får godkjent mur, trapp og bod, og ingen reagerer på det offentlige da det er utbredt kammaderi og beskytte hverandre!

 Nr. 2958:

Et kroneksempel på byråkratisk vrangvilje at vi ikke får godkjent mur, trapp og bod, og ingen reagerer på det offentlige da det er utbredt kammaderi og beskytte hverandre!

 

Vi er blitt behandlet helt meningsløst og ondt av Plan- og bygninsetaten her i Oslo.

De har bryte mange Norske lover. Vi har klaget på deres behandling til Statsforvalter, domstolene, Sivilombudsmannen og Oslo Byråd.

Alle forsvarer PBE ugjerninger, og heldigvis gav Namsmannen oss medhold. Uten dette, så hadde saken vår stått enda dårligere!

 
Bilde av vår tidligere saksbehandler Nils-Henrik Henningstad som ikke ville svare, men kun prøvde å tie oss i hjel.

Saksbehandlerne alle som en, bortsett fra Kaja Aubert Lange har oppført seg ufint oven for oss.

At alle andre offentlige instanser, bortsett fra Namsmannen har gitt PBE medhold i alt. Er virkelig et demokratisk stort problem.

 

Denne saken imot Plan- og bygninsetaten her i Oslo, har også vært lærerik.

Det offentlige Norge er gjennområttent i enkelte henseender der alle offentlige etater som skal kontrollere og veilede andre.

De gjør det stikk motsatte, beskytter og verner hverandre.

 

Dette er åpenbar både ondt og et demokratisk problem!

Norsk presse sover også i det store og det hele, på mange måter er dette trist og sort!

 

Her i vår sak er vi bl.a. veiledet å bygge muren, og våre overskridelser er av ingen praktisk betydning for et menneske i Oslo by!

 

Jeg kunne tatt hundre eksempler og diverse forhold, skal kun ta noen få.

Begynner med vår erfaring med saksbehandler Nils-Henrik Henningstad.

 

Det å ikke få svar, som vi har opplevd nå gjennom 8 år. Og de svarene vi får, er musledning. Det er verre enn å få et svar som en får i et diktatur.

Avvisning, oversett og utelatt, som vi opplever av det offentlig Norge.

Det er virkelig er demokratisk problem.

 

Her er skrivet fra PBE og Nils-Henrik Henningstad

 

file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Temp/Moetereferat_-_Krokstien_2_C.pdf

 

Skal ikke ta meg tid til å forklare mer, men her er noen relaterte linker for den som vil lese:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/12/nr-2633-i-saken-mellom-oss-og-det.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2574-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2594-nils-henrik-henningstad-prvde.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2440-du-ma-ikke-tale-sa-inderlig-vel.html

 

Sluttkommentar:

 

Kammaderi, hva er det?

Store Norske leksikon:

Kameraderi er ikke saklig begrunnet hjelp eller fordeler som personer innen samme krets yter hverandre, for eksempel ved ansettelse eller bedømmelse.

 

Fortielse, noen sitater som illustrerer betydning av dette.

  • din fortielse af faktum er det, som forvolder tvisten

 (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 25 1873)

  • den væv af fortielse, som du, ligesom en ædderkop, har spundet dig ind i

 (Henrik Ibsen Vildanden 161 1884)

  • [jeg har ikke] faret med fortielser eller nogen slags underfundighed

 (Henrik Ibsen Vildanden 177 1884)

  • fra fortielse til usandhed er veien saa usigelig kort

 (Lorentz Dietrichson Svundne Tider I 122 1896)

  • Verlaines kunst blir overmaade økonomisk, ja elliptisk, fuld av fortielser

 (Lorentz Eckhoff Paul Verlaine og symbolismen 58 1923)

  • lovforbud, fortielse og moralsk fordømmelse virker mot sin hensikt

 (Hans W. Kristiansen Masker og motstand 199 2008)

  • [NNs] oppvekst var preget av selvforakt og fortielse

 (Adresseavisen 07.09.2013/2/6)

 

 

Ingen kommentarer: