lørdag 18. desember 2021

Nr. 2962: Kåre Kristoffersen, eier av Elveli Gård, driver Plan- og bygninsetaten her i Oslo heksejakt og represalier imot!

Nr. 2962:

Kåre Kristoffersen, eier av Elveli Gård, driver Plan- og bygninsetaten her i Oslo heksejakt og represalier imot!

 

Les om Elveli gård her på Oslos egen hjemmeside:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=elveli&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Bilde av hedersmannen Kåre Kristoffersen.

Denne heksejakten på Kristoffersen burde vært lett å avsløre, hele opplegget til PBE er en gedigen bløff.

Finnes null sannhet i å kjøre så hardt på som de gjør, helt ute av alle proporsjoner!

Mannen er en ildsjel, hedersmann og bare snill og grei.

 

I følge Kåre Kristoffersen fikk han lov til alt som er bygget, godkjennelse av Oslo Kommune.

De hadde ingen innvendinger imot noe, og alt er også i ettertid sjekket opp imot fagfolk at alt er som det skal være både av bygningsmasse og hva som er fylt ut på tomten på Elveli Gård, som Kåre arvet i fra sin nå avdøde Far etter storbrannen på 70-tallet!

Bilde av hedersmannen Kåre Kristoffersen.

 


 

Oslo Kommune har drevet og driver en heksejakt på Kristoffersen.

 

Nå er bøtene imot hedersmannen Kåre Kristoffersen snart oppe i 9 Millioner, dette bør tas opp.

Slik primitiv og vulgær adferd av PBE her i Oslo er undermåls!

 

La oss ta noen eksempler.

 

Vi leser at det er PBE verste saksbehandlere der, som bl.a. Lena Catrine Amdal som må være den en kaller for psykopat og livsfarlig!

Hun sprang rundt i huset ifølge Kåre Kristoffersen da han var ute på arbeid. Samme som PBE gjorde med oss, de hadde befaring og tok bilder av vår eiendom da jeg og min kone var på arbeid.

Hele Plan- og bygninsetaten er en syk etat og stinker noe veldig!

Bilde av maktmenneske Lena Catrine Amdal

 


 

 

De vil loppe Kåre Kristoffersen fullstendig, dette er ondsinnet og meningsløst!

 

Tenk, når en kommer inn og opp på denne fine plassen som Elveli Gård er.

Der blir en møtt av et yrende og godt liv, selv på vinterstid. Det er virkelig et pent og fint sted.

Selv om Oslo Kommune har klart å stenge opp imot 20 boenheter.

Så er det allikevel en velfungerende arbeids og boområde.

Med hestestall, hesteliv og mennesker som bor og trives.

 

Det er skremmende, ille og ondsinnet hele Plan- og bygninsetaten!

At de får holde på slik, i et fritt og demokratisk Norge.

En etat som er som skåret ut fra Nord Korea eller Kongo, trist, ille og vondt.

 

Her i fra den utsøkte gården til Kåre Kristoffersen, Elveli Gård

 

 
 

Kåre Kristoffersen i samtale med Jan Kåre Christensen angående Plan- og Bygningsetaten Oslo

 

 


 

Sluttkommentar:

 

Hva blir mange utsatt for av Plan- og bygningsetaten her i Oslo?

De mest dekkende ordene må vel være represalier, heksejakt og gjengjeldelser, og atter represalier og alt de kan finne på av ondskap, tull og tøys.

Spesielt hvis en går imot dem, da dette er en gjeng med meget lave mennesker!

 

Etter selv å ha opplevd det onde PBE her i Oslo, så tenker jeg også på det behovet for vedlikehold, videre oppgradering og annet.

Dette blir en avskåret ifra. Og hos Kåre Kristoffersen har de vært inne på hans kontoer og hentet ut flere hundre tusen.

Hvilken ondskap og meningsløs adferd!

Dette er Norge desember 2021!

 


 

Familielivet og det personlige livet går dette ut over.

Ja, alt. Det er makt- og myndighetsmisbruk ut av en annen verden!

De aller fleste vil tenke at det er Kåre Kristoffersen det er noe ugreit med. Han går imot myndighetene, men det er motsatt!

Det er den offentlige etat, og ikke minst alle andre som forsvarer og står med PBE her i Oslo.

Statsforvalteren og alle andre som forvarer slik ondskap og ugjerninger, er medskyldige!

Kåre Kristoffersen skulle fått annulert alle anklager imot seg.

Så hadde alt ordnet seg av seg selv, Kåre selv er kun interessert i å komme videre.

Her er det en mann på 75 år som blir utsatt for en slik stygg adferd av PBE.

Det er ondskap av en annen verden!

Her har PBE null respekt for selv en mann som er både en hedersmann og er kommet opp i en alder der en skulle få leve i fred, ro og mak.

Og nyte sinn alderdom og otium!

Hvor små mennesker kan bli og ingen reagerer, er virkelig det som er verst i denne saken. Og alle andre saker med PBE!

Ingen kommentarer: