onsdag 9. november 2022

Nr. 3109: Nå venter vi på endelig avgjørelse ifra Namsmannen om han gir overgriperne i Plan- og bygningsetaten medhold å ta bilen ifra min kone eller vi får beholde den!

 Nr. 3109:

Nå venter vi på endelig avgjørelse ifra Namsmannen om han gir overgriperne i Plan- og bygningsetaten medhold å ta bilen ifra min kone eller vi får beholde den!

 

Det er nå avgjort slik jeg forstår dette, at pengetrekk får vi ikke.

Eneste vi kan bli tatt ifra, er bilen til min kone.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3107-for-gud-er-alt-mulig.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3108-grunnen-for-namsmannen-avviste.html

 

Det er denne bilen som neste «slag» står om, enormt viktig for oss.

Be i Jesu navn at dette går til full seier og vi får beholde min kones BMW i3 2018 modell.

Og alle andre krav og alle anklager imot oss faller til jorden og vi får medhold og oppreisning på alle punkter og plan i Jesu navn!!!!!!!!!!!

 

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Hvis Gud er med oss, hvem kan da være imot oss?

32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle — hvordan skulle han unnlate og gi også oss alt sammen med ham?

33 For hvem kan rette anklager mot Guds utvalgte? For når det er Gud som rettferdiggjør, hvem kan da fordømme?

34 For Kristus døde for oss, og enda større, han ble oppreist som ham som også skal sitte ved Guds høyre hånd. Og han skal også gå imellom for oss.

35 Hvem kan da skille oss fra Kristi kjærlighet i trengsler eller i nød, eller gjennom forfølgelser eller sult, eller når vi er i fare, eller ved sverd?

36 Det står skrevet: ‘For din skyld kan vi komme til å dø når som helst, for vi blir regnet som slaktesauer.  SAL 44,23 

37 Men alt det skal vi seire over gjennom hans kjærlighet for oss.

38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, budbringere eller fyrster eller noen kraft, verken av det som er nå eller det som skal komme, verken høyder eller dybder, eller noe annet i hele skaperverket, skal klare å skille oss fra den kjærlighet vi har fra Gud i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

 

5 Mosebok 28. 1. Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir dig idag, da skal Herren din Gud heve dig høit over alle folkene på jorden.  2 Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: 3 Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken!  4 Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe!  5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau!  6 Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang!  7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.  8 Herren skal byde velsignelsen å være hos dig i dine lader og å følge dig i alt det du tar dig fore, og han skal velsigne dig i det land Herren din Gud gir dig.  9 Herren skal gjøre dig til et hellig folk for sig, som han har tilsvoret dig, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. 10 Og alle folkene på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal reddes for dig. 11 Herren skal gi dig overflod på alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord i det land som Herren tilsvor dine fedre å ville gi dig. 12 Herren skal lukke op for dig sitt rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid; og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av nogen. 13 Herren skal gjøre dig til hode og ikke til hale; og du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg idag byder dig å ta vare på og holde, 14 og såfremt du ikke viker av fra noget av de ord jeg legger frem for eder idag, hverken til høire eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem.

 

Her er mail ifra Namsmannen:

 

Hei,

 

Takk for dette.

Svaret ditt vil registreres til saken slik at det er tilgjengelig for saksbehandleren som vil vurdere klagen din.

 

Du vil motta et brev i posten når klagen din har blitt behandlet.

 

Med vennlig hilsen

Namsfullmektig

Oslo politidistrikt

 

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

Telefon: (+47) 21 01 47 00

www.politiet.no


Her er vårt svar:

 

Takk ………….

 

Når får vi svar?

Ønsker det tilsendt på mail med kryptert kode som vi har fått før om mulig?


Trenger ikke å gjenta dette, men vi hverken betaler 1 krone frivillig eller på noen som helst måte ønsker at PBE skal få noe som helst av oss da hele saken er et overgrep ala Nazister og andre helt ekstreme grupperinger holder på med!

 

Alt det vi har bygget er i den skjønneste orden, er både pent, funksjonelt og grønt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3106-klage-pa-saksbehandlingsfeil-i.html

 

Alt hva PBE holder på med er rett og slett ille.

Skjønner ikke at det er mulig at en får lov å holde på slik i Norge.

 

Men vi ser det nå med Birgitte Tengs Saken, Viggo Kristiansen og andre saker.

Det er mye rart i dette landet!

 

Ha en fortsatt fin dag!

 

Mvh

Jan Kåre

 

Her er bilde av muren, at denne er ulovlig er kun inne i hodene på noen meget spesielle og rare mennesker.

 


 

 


Før hadde vi overvann og rett og slett bedritent.

Skråning som lå i veibane, som naboen vår har i dag.

Muren vår ligger 1 meter i fra veibanen som de aller fleste murer ligger. At vår mur er ulovlig, stemmer ikke. Det er PBE fremgangsmåte og vrangtolkning av regelverket og behandling av oss som er både ulovlig og umenneskelig!

 
Hvis vi ikke fører alt tilbake til dette, så skal dere trekke oss 300.000, - kr nesten.

Det er så ille at selv i Nord Korea og Kongo holder de ikke på slikt, men i Norge. Hvordan er det mulig? Fatter det ikke, er glad for dere aviste kravet og kona mi er helt avhengig av bilen. Det er veldig viktig for henne å få beholde denne.

Noe vi både håper og tror at Namsmannen skjønner.

 


 

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det som PBE holder på med ovenfor dere er åpenbart straffbare handlinger.
Aldri gi dere ovenfor denne mafia.
Dere vil knuse dem
Gud er med dere.
Jesus er med dere.
De kriminelle taper alltid.
Akkurat som lys er sterkere enn mørke, er dere overlegne PBE og det offentlige.
De er kriminelle og lovbryterne.
De er korrupte
De er en gjeng med tappert.
Dere er vinnerne.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Det som PBE holder på med ovenfor dere er åpenbart straffbare handlinger.
Aldri gi dere ovenfor denne mafia.
Dere vil knuse dem
Gud er med dere.
Jesus er med dere.
De kriminelle taper alltid.
Akkurat som lys er sterkere enn mørke, er dere overlegne PBE og det offentlige.
De er kriminelle og lovbryterne.
De er korrupte
De er en gjeng med tappert.
Dere er vinnerne.

Svar:
Ja, det offentlige og spesielt PBE og Statsforvalteren og hans SS kontor er kriminelle.
Gud styrer alt, og før eller siden så vil de få sin straff og vi vår oppreisning!
Rettferdighet lønner seg – alltid!
Godhet lønner seg – alltid!

Ord. 11. 5 Den ustraffeliges rettferdighet gjør hans vei jevn, men den ugudelige faller ved sin ugudelighet. 6 De opriktiges rettferdighet frelser, men de troløse fanges i sin egen ondskap.

Anonym sa...

Jan Kåre, hva er det som gjør at ingen offentlige instanser svarer dere?
De bare overkjører dere?
De er pålagt å svare etter forvaltningsloven som du har påpekt gjentatte ganger?
Det er åpenbart at det offentlige i Norge er en gjeng med kriminelle og sterkt korrupte mennesker som du skriver.
Stå på, ikke gi deg.
Hils din kone, og hvis de tar bilen ifra dere, er dette en terrorstat også!
Så lavt vil de vel ikke synke?
Alle med litt vett og forstand at dette kan de ikke gjøre.
Den bilen er vel den beste bilen å ha her i byen!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, hva er det som gjør at ingen offentlige instanser svarer dere?
De bare overkjører dere?
De er pålagt å svare etter forvaltningsloven som du har påpekt gjentatte ganger?
Det er åpenbart at det offentlige i Norge er en gjeng med kriminelle og sterkt korrupte mennesker som du skriver.
Stå på, ikke gi deg.
Hils din kone, og hvis de tar bilen ifra dere, er dette en terrorstat også!
Så lavt vil de vel ikke synke?
Alle med litt vett og forstand at dette kan de ikke gjøre.
Den bilen er vel den beste bilen å ha her i byen!

Svar:
Enig, at de ikke svarer oss er ene og alene fordi de ikke har et svar som passer inn i deres narrativ imot oss!
De er en gjeng med korrupte kjeltringer som egentlig hører mer hjemme i et fengsel en på et offentlig kontor!


Anonym sa...

He-he, Jan Kåre.
Selv de enkleste spørsmål evner de ikke å svare på.
Alt ser da at tomten deres er meget bratt, ja faktisk på det bratteste 90 grader som du skriver.
Da en mur på 1.8 meter er da ikke noe som er imot PBE eget regelverk.
Den ligger 1 meter i fra veibanen og på en rett strekning.
De er satt sjakk matt!
Gratulerer!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
He-he, Jan Kåre.
Selv de enkleste spørsmål evner de ikke å svare på.
Alt ser da at tomten deres er meget bratt, ja faktisk på det bratteste 90 grader som du skriver.
Da en mur på 1.8 meter er da ikke noe som er imot PBE eget regelverk.
Den ligger 1 meter i fra veibanen og på en rett strekning.
De er satt sjakk matt!
Gratulerer!

Svar:
Ja, det stemmer. De bryter Norsk lov notorisk og det er sterkt kritikk verdig!
Rett og slett kriminelt.
Vi skulle fått godkjent mur, trapp og bod for minst 6 år siden!

Men Gud er god, og han er med.
Hvem kan da være imot?