tirsdag 1. november 2022

Nr. 3100: Det er et dobbelt overgrep vi er utsatt for når hverken Kaja Aubert Lange (vår saksbehandler) og hele det offentlige vil hverken innrømme hvordan vi ble veiledet, og ikke kommentere noen forhold som er til vår fordel og gunst!

 Nr. 3100:

Det er et dobbelt overgrep vi er utsatt for når hverken Kaja Aubert Lange (vår saksbehandler) og hele det offentlige vil hverken innrømme hvordan vi ble veiledet, og ikke kommentere noen forhold som er til vår fordel og gunst!


https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Løgn kan gjøre noe dramatisk når det blir trodd som sannhet!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3071-plan-og-bygningsetaten-har-hevn.html

 

Vi vet at Vidkun Quisling løy til Adolf Hitler i 1939 og sa at England ville angripe Norge.

Dette vekket åpenbart slike følelser og tanker hos Hitler at Norge kom inn i planen at vi skulle angripes.

Slik er det også med PBE og det offentlige mange løgner og et narrativ imot oss at vi har bygget en mur som er for langt ut i veibane og for høy.

Muren er dradd inn ½ meter enn vår før skråning og den er akkurat så høy omtrent som murer PBE tillater.

Fallet på vår eiendom er stort, mellom 70 – 90 grader.

På et slikt fall tillater PBE murer på 1.5 meter, vår mur er 1.8 meter på det høyeste.

Hele saken imot oss er i Vidkun Quisling ånd og væremåte åpenbart.

Sent på høsten 1939 besøkte Vidkun Quisling Berlin.

Han ankom den tyske hovedstaden med tog 10. desember og ble, sannsynligvis uten at det var hans opprinnelige hensikt, involvert i et spill på høyt politiske plan som skulle sette i gang prosesser med uante følger.

Etter hvert endte Quisling opp hos Hitler, hvor han fortalte den etter hvert bekymrede tyske føreren at det eksisterte en allianse mellom Oslo og London og at det var «åpenbart at England ikke hadde til hensikt å respektere norsk nøytralitet».

Lite av dette var sant, men den norske NS-lederens konspirasjonsteorier skapte en usikkerhet i Berlin og flyttet Skandinavia innover mot det strategiske sentrum sett fra Hitlers Rikskanselli. 

Tyskland kunne ikke akseptere at Norge falt i britiske hender, og 1. januar instruerte Føreren Generalmajor Alfred Jodl, operasjonssjef ved overkommandoen, å utarbeide en rapport om hvordan Norge kunne bli okkupert «hvis det skulle bli nødvendig».

Rapporten ble gitt kodenavnet Studie Nord og dannet senere utgangspunkt for planleggingen av operasjon Weserübung, invasjonen av Norge

 

Løgner, konspirasjonsteorier og narrativ som det offentlige har imot oss, har veldig makt når det blir fremstilt som sannhet. Selv om det er og forblir løgn.

Det er samme Ånd av løgn overalt der mørke får komme til.

Bilde av Vidkun Quisling og Adolf Hitler, som «overbeviste» Hitler med løgn og en fabrikkert «sannhet». Det er akkurat på samme måte PBE driver på i dag der de ikke vil forholde seg til noe som vi sier og holder frem.

Men dikter opp et narrativ basert på løgn, fantasi og konspirasjonsteorier.

 


Kaja Aubert Lange sier hun ikke husker

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

Selvfølgelig husker hun, men da PBE er mest tjent med å si det som de sier. Som den kriminelle og ufine etat dette er, så sier de som skal passe deres sak best. Når jeg skriver kriminelle, så er det for de bryter Norsk lov og lyver og fordreier sannheten alt etter som det passer dem!

Vi er utsatt for et overgrep på alle måter her, ikke bare med hensyn til veiledning.

Våre argumenter, der ingen av våre argumenter blir besvart og ingen dialog finnes egentlig. Det har vært mye skriverier, men lite og ikke noe svar av betydning. Vi har blitt kun fortalt løgner og overkjørt.

Sannheten er at vi har vært som luft for disse narrene!

 

En typisk overgripers handling og formulering. Bagatellisering av de faktiske forhold og de «uskyldige» handlingene som innrømmes er offeret sine egne feil. Vi har havnet opp i noe der de profesjonelle er overgripere, løgnere og opptrer som Quisling gjorde.

Dikter opp et narrativ som igjen har katastrofale og helt unødvendige konsekvenser!

Vi har bygget denne muren på eget insentiv. Det er ikke riktig, samtidig.

Her gjør PBE og de offentlige alt de kan for å være mest mulig vrange og onde imot oss!

Som sagt, John Richard Øen fra Eiker Husbygg. Som er en erfaren byggmester som har drevet med dette hele livet, og som har et trent øye.

Han så det med en gang at vi hadde bygget under veiledning, og ikke hadde tatt oss selv til rette!

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

 

Dette vil ikke noen aviser eller andre skrive om, bortsett fra nettstedet Søkelys i det store og det hele! En stor takk til nettstedet Søkelys, og Kjell Andersen.

 

Jeg tenker at oppgjøret først og fremst ligger i å slutte å bebreide seg selv for overgrepene og å plassere skylden 100% der hvor skylden hører hjemme, nemlig hos overgriperne, som er Kaja Aubert Lange og det offentlige i vår sak!

 

Det er ille når vi må ta skylden for alt!

 

Og husk, vi er amatørene, PBE de profesjonelle!

Når vi har påpekt diverse feil, løgner og fordreininger. Får vi stort sett aldri svar.

Selv om loven krever dette av oss et forvaltningsloven!

Dette er et enda nytt overgrep!

Vi skal da måtte adlyde ordrer blindt? Dette er også et enda overgrep!

 

Å reise seg mot uretten er ikke populært. Det gir uheldige konsekvenser personlig. Det er en bieffekt og en del av regnskapet. Men om noen lurer på om jeg angrer på oppgjøret med PBE og det offentlige?

Jeg angrer ikke. Å forsvare de svake og tilsidesatte er aldri feil. Jeg angrer overhode ikke. Jeg gjorde det jeg gjorde med åpne øyne og jeg ville gjort det igjen!!!

Aldri om vi noen gang kommer til å bøye oss for disse løgnene og PBE, aldri!

 

Når vi sier i fra, og de også truer med politi anmeldelse, viser det bare at vi har truffet noe.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Som viser at det ikke var feil å si ifra, selv om uretten imot oss ikke enda har vunnet frem, ikke enda!

 

Sluttkommentar

 

Hva er det så som PBE og det offentlige lyver og fordreier sannheten med?

Det er mye, og selvsagt umulig å forklare bare i denne ene artikkelen. Men noe kan jeg skrive kort her som en avslutning.

 

1.)   Vi ble veiledet hvordan bygge muren av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. Dette lyver hun om at hun ikke husker. Selvfølgelig husker hun, hun er da ikke dum eller tilbakestående?!

 

2.)  Slik er det også med PBE og det offentlige mange løgner og et narrativ imot oss at vi har bygget en mur som er for langt ut i veibane og for høy. Muren er dradd inn ½ meter enn vår før skråning og den er akkurat så høy omtrent som murer PBE tillater. Og fallet på vår eiendom er ekstremt, på et slikt fall tillater PBE murer på 1.5 meter, vår mur er 1.8 meter.

 

3.)  At vi ikke får godkjennelse og dispensasjon, at de misbruker loven ved å si at med å gi oss dispensasjon og godkjennelse. Da setter de loven vesentlig til side er ikke noe annet enn usant. Det er snakk om minimale og bagatellmessige overskridelser. De lyver med hensyn til fallet på vår eiendom, og gjør seg vanskelige.

 

4.)  De svarer ikke på våre spørsmål, konsekvent. Dette er å bryte forvaltningsloven.

 

5.)  Andre har fått dispensasjon og godkjennelse for astronomiske forhold i forhold til oss. Dette og mange andre ting som er til vår fordel og gunst, blir ikke bare neglisjert og oversett. De svarer ikke engang på dette!

 

Hele saken imot oss er pillråtten og er når det gjelder løgn, som om det var forbrytere og kriminelle som styrte og ledet PBE og det offentlige!

 

Hvordan kan dette skje?

 

Det er veldig enkelt. Hele det offentlige apparatet holder med overgriperne, dårskapen og det kriminelle plan og bygningsetaten her i Hovedstaden.

Da er dette en enkel sak, da ingen taler vår sak. Kun de kriminelle og løgnerne i PBE.

Med Quisling, og elendigheten der. Det ble avslørt, da de allierte og Norge vant krigen. Hadde Norge tapt krigen, så hadde selvsagt Quisling blitt sett på som en helt som «reddet» Norge.

Slik er det med løgn og dårskap, den vinner fotfeste og kan bli holdt som «sannhet!» Selv om det er det motsatte som er tilfelle i vår sak!

Det som er viktig, er hvem som har «makten». Det er de og dem som definerer hva som er sant eller ikke!

Derfor får PBE narrativ og løgner enda vinne frem!

Men før eller siden kommer de til å tape.

I lengden vinner aldri de som lever av og for løgnen, og narrative.

Sannheten og det gode seirer alltid, til slutt!

1 Kor. 13. 13 Nå er det slik at disse tre skal bli stående: Tro, håp og kjærlighet. Men størst av disse er kjærligheten.


Relaterte linker:

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

10 kommentarer:

Anonym sa...

Jan Kåre, et spørsmål.
Hvorfor svarer ikke plan og bygningsetaten dere på selv de enkleste spørsmål?
Dette er da deres jobb?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, et spørsmål.
Hvorfor svarer ikke plan og bygningsetaten dere på selv de enkleste spørsmål?
Dette er da deres jobb?

Svar:
Det er fordi vi har satt de sjakk matt og de er for feige til å innrømme dette.
Derfor holder de på som de gjør, helt elendig!

Anonym sa...

Hvorfor brukte dere ikke denne erfarne byggmesteren fra Eiker Bygg som ansvarlig søker på søknaden deres?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Hvorfor brukte dere ikke denne erfarne byggmesteren fra Eiker Bygg som ansvarlig søker på søknaden deres?

John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.
Vi trengte en ansvarlig søker kanskje, da ringte vi han.
Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen.
Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.
Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.

Nå skal jeg legge meg.
Men les her tråden i fra starten.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

Vi fikk lovnad å søke på nytt. Men det er et slikt enormt hat i de menneskene som jobber i PBE.
Umulig å føre en dialog med dem.
Vi hadde aldri fått noen søknad igjennom der.
Det var rett og slett en umulighet.
Vi prøvde, men fikk kontant til svar at de overhodet ikke under noen omstendighet ville godkjenne noe uansett!
Dette er mennesker som har et enormt hat og uvilje i sine liv imot det gode og rette!
Umulig, nå får vi se hva Namsmannen sier.
Det er egentlig han som har det avgjørende svaret.
Det er om han lar seg styre av disse menneskene, eller ikke som er nå avgjørende.
Han har forbarmet seg over oss en gang, nå håper vi og tror at han vil stå oss bi, igjen!

Da vi søkte, fikk vi bl.a. dette svaret:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019108825&fileid=8616376

Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt, eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på eiendommen.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du må også ta med at hele prosessen imot oss. Alt!
Det er gjennområttent som om vi bor i Nord Korea eller Kongo.
Vi blir ikke hørt. Får ikke svar på spørsmål.
Det er en total overkjøring, hele saken imot oss er råtten!
Det er et overgrep, det er makt- og myndighetsmisbruk!
De lyver, fordreier sannheten og bare dikter opp forhold og en virkelighet som ikke stemmer.
Vår mur ligger i veibanen påstås det.
Men den ligger ½ meter lengre inne enn vår før godkjente skråning.
Og 1 meter i fra veibanen som alle andre murer stort sett ligger i ifra veibanen bortsett fra noen andre murer som ligger inntil veibanen.
Dette godtar løgnerne i plan og bygningsetaten. Og Bymiljøetaten.
Høyden er som den skal være omtrent på så skrånede tomter. 1,5 meter, vår mur er 1,8 meter.
Det er kun snakk om noen cm som vi trenger dispensasjon og godkjennelse for.
Det har ingen betydning da vi ligger på en rett strekning.
Hele saken er et narrativ!
Det er håpløst å føre en samtale med slik.
De vil ikke møte oss heller.
Hele saken er låst p.g.a. PBE og det offentlige sin vrangskap.
Nå bruker de Statsforvalter og Namsmannen til å overkjøre oss.
De er som noen lydige pudler og gjør akkurat hva denne råtne og kriminelle etaten finner på til enhver tid!
En umulighet da å få til noen positive og gode løsninger!
De er rett og slett for vrange.
Ovenfor oss, er de nedlatende da de vet de har mer makt enn oss, og disse andre innenfor det offentlige.
De utfører bare PBE ondskap, og har ingen egne meninger, og setter seg imot denne galskapen! Det skulle de da ha gjort uten tvil.
De er kjøpt og betalt, og bare utfører det de blir bedt om.
De er som en forlengende arm på ondskapen vi har møtt!
Hele PBE er som en ond etat og de selv klager på at det er så stor gjennomtrekk der.
I en etat der kulden og mørke råder, og en vet å gå imot noen der.
Da er det bedre å trekke seg. Vi hadde en god saksbehandler til å begynne med, som bl.a. talte vår sak ovenfor flere onde naboer som bl.a. den verste av de alle, Roar Telje.
Da dette kom opp at muren vår ikke var som den skulle, som bl.a. denne Telje sendte klage til PBE.
Da ble Kaja Aubert Lange tatt av saken, og siden da har det kun vært et ufyselig mørke med alt vi har møtt ifra PBE.

Anonym sa...

Takk for dine utførlige kommentarer. Men du svarer jo ikke på spørsmålet,'Hvorfor ville ikke denne imponerte byggmesteren stå som ansvarlig søker på søknaden?'.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, takk.
Vi fikk aldri mulighet til å søke.
Skjønner du virkelig ikke at PBE er mennesker oppspist av hat ovenfor oss.
Jeg skjønner ikke at det er mulig.
Selv kriminelle og MC miljøer og andre ekstreme miljøer har ikke et så sterkt og stygt hat som PBE har ovenfor oss.
Da er det umulig å få til noe.
Resten nå er opp til Gud, jeg er ikke Gud, bare en enkel kristen og bussjåfør!

Jan Kåre Christensen sa...

Ser av dokumentasjon Anonym, at jeg søkte selv 2. gang.
Men som sagt, PBE kom med krav som var helt hinsidige og føringer at de ikke under noen omstendigheter ville komme oss i møte.
Det å bruke andre folk imot disse, det er rett og slett en umulighet.
Vet ikke hvordan forholde oss til slike mennesker som er helt inntatt av mørkets krefter, vet du?
Aner ikke hvordan møte slike mennesker, det kan kun Gud og Jesus gjøre, ikke jeg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Derfor rører vi ikke mur, trapp eller bod, det får Herren ta seg av.

Se her:
https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html


Anonym sa...

Takk for korrigeringen. Jeg mente nemlig å erindre at du sendte inn samme søknad andre gang. Og at byggmesteren ikke var interessert i å stå som ansvarlig søker. Og grunnen til det var ikke den samme som du fremhever her,at PBE er umulige,men nemlig noe helt annet.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, tvert imot.
Alle som en, skjønner at det PBE holder på med er galskap.
Dette går til seier for oss er jeg overbevist om.
Vi kommer ikke til å foreta oss noe, uten noe ekstraordinært skjer.
Mur, trapp og bod står der.
Da vi hadde en mann som skulle se på å rive det vi har bygget, vet du hva han sa?
Han sa at dette pleide han ikke å si, men at han ikke her fikk oppdraget å rive da alt var kun skjønt og pent.
Dette var firma R3.