mandag 26. september 2022

Nr. 3071: Plan- og bygningsetaten har hevn som motiv – da er det åpenbart saken imot oss er urimelig og saksbehandlingsfeil!

 Nr. 3071:

Plan- og bygningsetaten har hevn som motiv – da er det åpenbart saken imot oss er urimelig og saksbehandlingsfeil!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3068-namsmannen-vil-na-ta-huset-og.html

 

https://www.sokelys.com/fullt-nederlag-for-jan-kare-christensen-hos-namsfogden-vil-tvangsinndrive-mer-enn-270-000-kroner-tar-pant-i-bil-og-bolig/

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3024-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Det jeg reagerer på er at PBE går rett fra 20 000 til 270 000

Mitt poeng er at når den første var foreldet, burde de etter sunn fornuft maks gått til 40 000 og prøvd å inndrive det beløpet og latt Namsfogden prøve lovligheten av mulktene vi bestred.

Nå hoppet de til over 270 000 kroner i et kvantesprang for å ruinere oss.

Det er hevn og urimelig at de tar slike sprang før de gjør alvor av sine trusler.

Lovligheten av kravet som vi bestred, burde selvsagt og vært prøvd med et lavere inndrivelsesbeløp.

At de ventet med å forsøke å inndrive mulktene til de var oppe i 270 000 er tydelig hevn motivert!!!!!!!!!!!

 

Da er selvfølgelig alt som PBE gjør, ikke noe annet enn hevn, represalier og ondskap!

Handling som tjener til å gjengjelde en krenkelse; gjengjeldelse for påført skade, krenkelse e.l.

Det er ikke tvil om at PBE ønsker å hevne seg på oss av flere grunner som kommer frem her.

Ikke minst fordi vi har «tatt» igjen for den enorme ondskapen og smerte de har prøvd å påføre oss med ondsinnede og meningsløse vedtak!

Der trusler om politianmeldelse er bare en av mange ting.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3062-nar-plan-og-bygningsetaten.html

 

Sluttkommentar:

 

At vi ikke har fått svar heller på selv enkle spørsmål. Vi har f.eks. forklart at da Kaja Aubert Lange veiledet og forklarte oss. Så sa hun at så lenge vi ikke bygget høyere enn naboen på andre siden i Stormyrveien 4.

Siden vi bygget oppå gammel mur, så slapp vi å søke!

Vi har dradd muren inn også ½ meter.

Hva mer kan vi gjøre?

 

Her er det flotte vi har bygget, det er selvfølgelig aldri aktuelt for oss å rive noe som helst og føre ting tilbake til slik det var med sørpe og overvann.

Stygt, ekkelt og bedritent!

 


Det blir fra PBE siden og angiver nabo Roar Telje at muren er så lang, og det ikke er mulig for brøytebilen å legge snø.

Det er oppdiktning og skremselspropaganda.

 

Muren er en av de penere og bedre murer på Hellerudtoppen.

Vi skimter noe av naboens skråning rett i veibanen og et sørpehull.

Hvis vi ikke fører eiendommen vår tilbake til dette, så vanker det bøter som hevn.

 

 

Trappa er kun en enkel og praktisk som ligger 100 % på vår eiendom.

Den skal også rives og vi skal slenge oss ned i et tau som vi gjorde før og heise oss opp i dette tauet som vi levde i jungelen!

 


PBE og det offentlige har prøvd å bygge opp et narrativ hele veien at vi skal kun ha en mur på ½ meter. Selv om fallet er nærmest 180 grader vannrett ned og vi ble veiledet av PBE hvordan bygge.

Det vi er utsatt for, er ikke noe annet enn en gedigen bløff.

Og et makt- og myndighetsmisbruk og overkjøring av ting som er bygget og gjort på vår egen eiendom.

Hele saken imot oss er et overgrep av det offentlige, en meget stygg og bedriten sak!Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 7- 8  år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.


Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Statsforvalter og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Oslo Tingrett, Statsforvalteren og Sivilombudsmannen gjort her?

Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!

 

Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.

 

Kong Kristian den 5 lov er klar, muntlig som skriftlig avtaler er like bindende!

Det er imot Norsk lov slik det offentlige argumenterer og praktiserer loven imot oss!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hevn eller ikke hevn. Sult er virkelig. Det er det som du burde konsentrere deg om nå. Jon

Anonym sa...

En ting jeg stusser over er hvorfor den navngitte saksbehandleren ikke ble innkalt som vitne for deg under rettsaken? Hun måtte jo vært et stjernevitne som kunne lagt denne saken død en gang for alle?

Jan Kåre Christensen sa...

Jon, du skriver:
Hevn eller ikke hevn. Sult er virkelig. Det er det som du burde konsentrere deg om nå.

Svar:
Dette har Gud i sine hender, forferdelig å falle og komme i den levende Guds hender!
De som ligger dårligs an her som i alle andre saker, er den som går Gud imot!
PBE opptrer her helt spinnvilt!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
En ting jeg stusser over er hvorfor den navngitte saksbehandleren ikke ble innkalt som vitne for deg under rettsaken? Hun måtte jo vært et stjernevitne som kunne lagt denne saken død en gang for alle?

Svar:
Dessverre under rettsaken så fant min Advokat på at hun ikke skulle vitne.
Advokaten var Knut Howlid.
Så det er dessverre noe som jeg ikke fant på, men Howlid.
Selvfølgelig ikke bra, men dette var en gedigen brølert av den Advokaten vi hadde i 2018, som villedet meg til å ikke få henne til å vitne i retten.
Hun hadde selvfølgelig løyet og sagt at hun ikke husket noe av våre samtaler. Tror faktisk at PBE er så råttent at de lyver konstant!