torsdag 8. september 2022

Nr. 3052: Gjengiftede forkynnere er den fremste pekepinn på at menigheten er ute av kurs!

 Nr. 3052:

Gjengiftede forkynnere er den fremste pekepinn på at menigheten er ute av kurs!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3053-tillate-og-ha-kvinnelig-eldste.html

 

Det er ikke Pride eller homobevegelsen som er «tegnet» på frafallet, men fremfor alt den lave og ubibelske standarden på dagens forkynnere og Pastorer.

Her et bilde av en av de mange forkynnerne som er skilt og gjengiftet som troende.

Jan Hanvold, som sier selv at han skilte seg for å ha dårlig sex.

Nå har han «Himmelsk sex», og lever nå med sin tredje kone, Inger.

 


Gud satte i menigheten står det.

Efes. 4. 11 Så gav han noen som apostler, noen som profeter, noen som forkynnere og noen som gjetere og lærere.

12 Det var for å utruste de hellige til den gjerningen og den tjenesten det er å bygge opp Kristi legeme.

13 Og slik skal det være til vi er kommet frem til enhet i troen, til rett kunnskap om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst og den overflod som er i Kristus.

 

Dette er på mange måter hjerte i menighetslivet – forkynnelsen/undervisningen.

 

For mange så er våre gudstjenesteformer enkel.

Det er sang, vitnesbyrd, bønn, opplysninger, nadverd og bibellesning kort fortalt.

Forkynnelse/undervisning som det aller viktigste, og som selve hjerte i våre sammenkomster.

 

Sentrumet for å formidle er forkynneren, og til dels de andre som er på plattformen. Dette er kort fortalt hva og hvordan våre møter er.


Derfor er også kriteriene for en forkynner og tilsynsmann så strenge.

Hør bare gjengitt i fri form:

«Han skal være en mann som er ulastelig og som er èn kvinnes mann!»

Med andre ord, ulastelig og ikke gjengiftet er som den røde tråden i det hele!

 

Hjerte i menigheten er forkynnelse – redskapet er forkynneren.

Han skal være en mann etter Guds hjerte, men også etter Guds ord.

 

Her er det ikke slik at vi kan se gjennom fingrene med vedkommende.

Det er helt utelukkende at han skal være skilt og gjengiftet som en troende.

Det diskvalifiserer ham.

 

Verdes viktigste «jobb» er å være forkynner av Guds ord.

Viktigere enn å være fotball proff, President i USA.

Konge eller Statsminister, Hydro direktør eller Hotell Konge.

Skulle ikke dette også fordre noe spesielt?

https://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-927-vre-en-ordets-forkynner-er.html

 

Da å tro at Gud ikke fordrer noe ekstra ordinert, er virkelig ikke til å tro.

Vi trenger ele Guds nåde, men som ikke strekker seg ut over Guds ord.

 

Joh.e. 20. 19 Så, om kvelden den samme dagen, den første dagen etter sabbatene, var disiplene samlet bak lukkede dører, for de engstet seg for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem! Han sa: “Fred være med dere.”

20 Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene sine og siden. Og disiplene ble glade da de så at han var Herren.

21 Da sa Jesus igjen: “Fred være med dere, for slik jeg ble utsendt av min Far, sender også jeg dere.”

22 Da han hadde sagt dette, pustet han på dem og sa: “Ta imot Den hellige ånd.

23 Hver den som dere tilgir hans synd for, skal være den som er tilgitt. Og hver den som dere fastholder hans synd for, skal være den som har fått sin synd fastholdt.”

 

Da kallet og tjenesten er så ekstra ordinert og stort, tro da at Gud ikke krever det ekstra ordinere?

Et tilnærmet feilfritt liv, er virkelig at en ikke tenker og tror sunt og «normalt» om Gud.

 

Standarden i dag er «nåde», tillatelse og be om tilgivelse.

Men ingen omvendelse, overgivelse og etterfølgelse!

Dagens såkalte kristendom, ikke minst blant de såkalt pinse/karismatiske kristne er så bedrøvelig og ille, at ord ikke strekker til.

Det er Babylon – den store skjøgen som er dagens pinse/karismatiske kristne med den standarden vi i dag ser over omtrent samtlige menigheter om det er i Norge eller andre steder i den vestlige verden!

Hvor vil dette ende?

Apostlene Paulus talte om dagens pinse/karismatiske kristne følgende:

 

2 Tim. 4. Nå vitner jeg fremfor Gud, og ved Herren Jesus Kristus som skal dømme levende og døde etter at han har synliggjort sitt rike:

Forkynn ordet om det passer eller ikke! Overbevis, irettesett og forman med all tålmodighet og lærdom.

For den tiden skal komme da de ikke skal holde ut en uforfalsket lære, men etter eget ønske skal de samle seg opp lærere etter det som kiler dem i øret.

De skal vende sine ører bort fra sannheten og vende seg til myter.

Men vær du nøktern i alt! — Hold ut i trengsler, gjør en forkynners arbeid og fullfør din tjeneste.

 

I dag ser vi alle tegn, frukter og forhold på et” fullkomment” frafall i fra Herren.

Det er som menigheten i Laodikea som tror om seg selv å være «perfekt», fullkommen og helt i Guds vilje.

Sannheten er motsatt, at den er som skriften sier «for du ser ikke at du er stakkarslig, ynkelig, fattig, blind og naken!»

 

Sluttkommentar:

 

Dagens menighet der fokuset mitt er først og fremst den pinse/karismatiske del. Lever i et nærmest fullstendig selvbedrag der en påpeker skjevheter i samfunnet som selve «tegnet» på frafall.

Samfunnet – de ikke troende – har da aldri falt i fra noe som helst da de aldri har hatt noe. De er døde i sine synder og overtredelser.

Det er vi som troende, som er frafalne.

Vi hadde alt, Jesus, Guds ord, ekteskapet og alt det som Gud har skjenket oss i Kristus. Som er i bunn og grunn alt!

Hva har vi igjen? Et kjempeselvbedrag der en gir «nåde», tilgivelse og aksept til gjengiftede forkynner uten å blunke.

Men de som advarer og påpeker hva Guds ord sier, blir sett på som oppviglere og som går imot Herren.

Dette vi nå ser skjer, er ikke noe annet enn Babylon – den store skjøgen som tar form innenforbi hele kristenheten!

 

At verden godtar snart i dag det meste har ingen betydning for menigheten.

Det er hva menigheten – de kristne – hva de godtar som har betydning og som er avgjørende.

Om naboens hus brenner ned, og du begynner å spyle ditt eget hus har ingen verdens betydning for å berge naboens hus?

Selvsagt ikke. Hva verden holder på med er og forblir mørke.

Men når menigheten tillater og aksepterer mørke, hva da?

Det er dette som nå skjer over hele den pinse/karismatiske del av menigheten!

Må Gud se i nåde til oss før det er for sent!

 

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

 

 

 

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det ser ut for at de gjengifte er lykkelige. Lever de i en falsk boble utenfor Guds vilje. Kan dette bli en slutt på? eller må vi leve med dette?l

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for spørsmål.
Skal svare deg bedre litt senere.
Men selvbedrag, selvbeundring og selvet lever majoriteten av de kristne i den vestlige verden.
Der dessverre den smale og bibelske vei er blitt bred som en bred motorvei.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Det ser ut for at de gjengifte er lykkelige. Lever de i en falsk boble utenfor Guds vilje. Kan dette bli en slutt på? eller må vi leve med dette?

Beklager sent svar, men her kommer mitt svar.

1.) Det ser ut for at de gjengifte er lykkelige.

Svar. Klart at for det gamle menneske er det bedre å være gjengiftet enn å leve singel. Men som kristen er ikke gjengifte tillatt, det er hor.

2.) Lever de i en falsk boble utenfor Guds vilje.

Svar. Apostelen Paulus skrev om disse her bl.a.

2.Tim. 2. 25 Han skal være mild som når han oppdrar et barn. For den som er en motstander, vil kanskje Gud gi at han viser anger gjennom en korrekt kunnskap om sannheten.

26 Da kan de bli edru etter sin beruselse og unngå den Djevelens snare som de har vært fanget i etter hans vilje.

De er fanget i en boble som du skriver, en Djevelens snare, i en beruselse. Ja, dette er høyst alvorlig.

3.) Kan dette bli en slutt på? eller må vi leve med dette?

Svar: Troen kommer av forkynnelsen, også vantroen.
Når slike forkynnere som meg blir holdt utenfor, helt bevist fordi jeg påpeker og holder frem hele Guds råd til frelse.
Så er det kun vantroen og de ubibelske læresetningene som vinner frem.
Hadde Guds ord blitt forkynt og forkynnerne levd rett, så hadde ikke gjengifte vært tillatt eller akseptert i menighetene og de kristne forsamlingene.
Det er min klare overbevisning!
Håper dette var oppklarende?