søndag 18. september 2022

Nr. 3064: Plan og bygningsetaten mener at noen eldre bygninger skal en føre tilsyn med, mens andre kan bare ha en falleferdig og «ulovlig» eiendom!

 Nr. 3064:

Plan og bygningsetaten mener at noen eldre bygninger skal en føre tilsyn med, mens andre kan bare ha en falleferdig og «ulovlig» eiendom!

 

Plan og bygningsetaten har i de siste årene drevet en ren og skjær heksejakt på enkelte.

Bl.a. oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Kåre Kristoffersen og Elveli gård er en annen.

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2962-kare-kristoffersen-eier-av.html

 

Har du en eiendom i strandsonen, ligger du dårlig an hvis de konfliktskapende damene i PBE kan finne noe på din eiendom som ikke er som de skal være.

Om det går 10 – 20 – 40 – 100 år tilbake i tid.

https://www.noblad.no/risikerer-regning-pa-275-000-kroner-for-ulovlige-tiltak-i-strandsonen-er-vel-akkurat-som-forventet/s/5-56-603345

 

Har du en eiendom i det hele tatt de kan få tatt deg for, de gjør alt for å knekke deg og ta nattesøvnen fra deg.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3044-johannes-brodwall-i-vardeveien.html

 

Eksemplene er mange, og noen er skrevet om på den Himmelske blogg.

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2946-sendt-oslo-byrad-vedrrende.html

 

Mens andre kan ha så store feil og mangler, murer i veien, murer som sprekker, bygning med råteskader.

Ellers til fare for, og manglene de vedlikehold.

 

Her er det en etat som egentlig elsker å gi dispensasjon og godkjennelse bare at overskridelsene ikke er små – men store!

Dette er en totalt syk, syk etat med åpenbart mennesker som ikke er helt i vater med hverken seg selv eller omgivelsene ser det ut som?!

Deres inkompetanse, redelig og forskjellsbehandling er enorm!

Meningsløs og stygg!

 

Nå har vi prøvd å påpeke en mur som ligger i asfaltert veibane og der en rygger ut rett i en enveiskjørt vei med nærmest livet som innsats hver dag.

Se her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3063-nancy-sporsheimhjemmelshaver.html

 

Det gjelder eiendommene i Stormyrveien 4 og 6.

Som vi vil følge tett på den Himmelske blogg i fremtiden,

Ellers er det uendelig mange eldre eiendommer som virkelig trengs ettersyn.

En av mange er i Venåsveien 19, 0672 Oslo. Der muren snart faller ut i veibanen der den har sprukket opp! Dette og mange plasser mye verre, er bra for PBE!

Se her for bilder:

 Vi kommer til å følge med på denne totalt rigide og meget giftige etaten som PBE er fremover på den Himmelske blogg.

Den står til stryk, helt horribel hele etaten!

Ingen kommentarer: