søndag 24. oktober 2021

Nr. 2946: Sendt Oslo Byråd vedrørende klage på Plan- og bygningsetaten, Oslo!

 Nr. 2946:

Sendt Oslo Byråd vedrørende klage på Plan- og bygningsetaten, Oslo!

 

Dette er sendt Oslo Byråd vedrørende min sak der:

 

Oslo Byråd

sak 21/6300 – 118 klage på Plan- og bygningsetaten, Oslo

Plan- og bygningsetaten i Oslo – lager «egne» lover, at de får lov å holde på slik er ikke noe annet enn ille!

Oslo 24/10. 2021

Direktoratet for byggkvalitet er Statens organ for standardisering både av hvordan vi som eiere, som bygg ansvarlige og PBE som plan og kontroll myndigheter skal agere. Dette er bare et av flere kontroll organer.

Det er klare retningslinjer satt i lovverket!

Dessverre så finner Oslo PBE på ting som ikke ligger i lovverket for eksempel å påstå at vi skal betale bøter og annet. Som bl.a. Namsmannen har sagt er foreldet! Når de ikke får det til å føre frem, så tinglyser de en foreldet heftelse på vår eiendom. De svarer ikke, de bryter forvaltningsloven ved dette.

De har veiledet oss i hvordan bygge, det er tjenestefeil og saksbehandlingsfeil. Men ingen vilje hverken til å komme oss i møte, eller prøve å få til en løsning!

 

Ingen andre instanser blir koblet inn i vår sak, slik at denne saken som har holdt på i 8 år. Ikke skal komme til en god, minnelig, verdig og positiv ende!

 

Skjønner ikke hvordan det er mulig i Norge – Oslo – Norges Hovedstad at det er lov? PBE skal få lov å holde på slik!

De gjør alt for ikke løse noe som helst, bare gjør ting mest mulig ille.

Hva de påfører oss av slitasje, psykisk krevende og alt, det driter enn fullstendig i! Det er umenneskelig det PBE får lov å drive på med!

 

Håper virkelig dette kan komme til ende, der ting blir løst!

Det er temmelig mange ting som PBE har gjort i denne saken, som en får en virkelig uggen følelse av. 

 

F.eks. når pengekravet ikke førte frem, så prøvde de å tinglyse heftelse på vår eiendom som de først mislykkes med. Men de gav ikke opp, og til slutt etter å ha brukt enorme ressurser på dette. Så lykkes de. Å bruke ressurser på å svare oss, eller få løst denne saken. 

 

Det har de brukt null ressurser på, tvert imot. De har gjort og gjør alt de kan for å sabotere og være mest mulig vanskelige, ikke bra og saksbehandlingsfeil!

 

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2828-plan-og-bygningsetaten-prver.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2822-plan-og-bygningsetaten-har-na.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Når en på en eller annen måte kommer i klammeri med PBE her i Oslo.

Og ikke underkaster dere urimelige og rigide meninger.

Så blir en på en måte en person/personer non grata for dem.

Da gjør de alt de kan for å lage livet surt og vanskelig for de personene som er persona non grata og et problem, vi har nå holdt på i 8 år.

Saken er fremdeles pågående, trist, tragisk, men sant.

At vi ikke for flere år siden har fått dispensasjon, godkjennelse er også brud på Norsk lov og saksbehandlingsfeil.

Det meste PBE gjør, har de ikke dekning for, men de gjør det for det!

 

Det er bare å håpe at nå etter 8 år kommer denne saken vår til en ende!

 

Det gir ikke noen mening at denne saken fortsette, og at PBE prøver å finne på noe imot oss. Som en straff og gjengjeldelse, ja regelrett makt- og myndighetsmisbruk som er en ille form for mobbing!

 

Har også lyst å sende med en sak, som viser at det er ikke bare vi som klager på PBE, men mange.

Klagen her første frem, og fornuften seiret, veldig bra:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201600390

 

Regner med hvis PBE hadde fått gjennomført dette, så måtte vel 100 Tonn med fyllmasse blitt fjernet?

Den kostnaden hadde for en vanlig mann vært astronomisk, slik det egentlig er for oss. (tipper 5 Millioner?)

Bare tull og ondskap det PBE holder på med!

Slik holder PBE på, det er så ille at ord ikke strekker til!

 

Kom på det nå, vi hadde også noen inne for å få tilbud for å få fjernet det vi har bygget.

Legger det som vedlegg. I dag tipper jeg det ville ha kostet 200.000, - kr.

Her er tilbudet:

 

 


 

  

Her er linken, og jeg legger ved artikkelen under:

https://www.noblad.no/ser-ut-til-at-klemetsrud-dyreklinikk-far-besta-vi-er-veldig-lykkelige/s/5-56-475912?fbclid=IwAR3RC6-X3a5R5-f2Lvo2dk9ZXjMySX7mtWTsHSYkpwS4dZm6rrsuYZ6VBOM

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Ser ut til at Klemetsrud Dyreklinikk får bestå: – Vi er veldig lykkelige

 


(f.v) Tor Jomar Nordhagen, Matilda Mary Nordhagen Garde og Gry Heidi Nordhagen er eiere av Maurtuveien 4. Tor Jomar forteller til Nordstrands Blad at han er godt fornøyd med avgjørelsen til Statsforvalteren. Foto: Jo Morgan Hartvin

Jo Morgan Hartvin

22.10.21 17:00

Eierne av bygget Klemetsrud Dyreklinikk holder til i fryktet at bygget måtte rives og driften opphøre. Nå har de fått godt nytt fra Statsforvalteren.

Klemetsrud dyreklinikk holder til i ulovlige lokaler som bør rives, har Plan- og bygningsetaten (PBE) konkludert med. Nå har eierne av bygget i Maurtuveien 4 fått medhold i deler av klagen de sendte til Statsforvalteren.

– Vi er veldig fornøyde. Likevel har denne saken pågått lenge, så det har vært litt som å stange hodet i betong i flere år. Det gjør vondt, sier medeier Tor Jomar Nordhagen.

– Litt som å stange hodet i betong

Bygget det dreier seg om er todelt. Dyreklinikken holder til i den eldste delen, så er det et større og nyere påbygg.

Statsforvalteren skriver i sin konklusjon:

«Vi mener begrunnelsen for å kreve tilbakeføring av bygning til godkjente tegninger i byggesaken fra 1918 er mangelfull. Den delen av vedtaket som gjelder utvidelser av bygget etter 1973 stadfestes. Klagen har ført frem.»

Statsforvalterens vedtak innebærer at dyreklinikken er reddet, men at påbygget risikerer å måtte rives. PBE er bedt om å fastsette en ny frist for eier, for å unngå tvangsmulkt og kunne rette opp den gjenværende ulovligheten, altså påbygget.

Nordhagen sier til Nordstrands Blad at han er lykkelig over at Statsforvalteren har gitt eierne medhold i deler av klagen.

– Jeg anser dette som full støtte for vårt syn, sier medeier Tor Jomar Nordhagen.

Må muligens søke om bruksendring

Alt er likevel ikke klappet og klart, selv om dyreklinikken ser ut til å være reddet. Familien kan bli bedt om å søke om bruksendring for lokalene.

– Jeg kan ikke forestille meg at det skal bli vanskelig, det kan hende at vi må søke om bruksendring fra fabrikk til kontor for å opprettholde driften. Dette ser jeg uansett ikke på som noe stort hinder for at dyreklinikken skal få bestå.

Nordhagen forteller at han tror dette er viktig for nærmiljøet.

– Jeg er glad på vegne av daglig leder og veterinær Reidun Gut-à Porta og jeg er glad for nærmiljøet vårt. Det er et stort behov for dyreklinikker. Det er mange som har skaffet seg dyr under covid-tiden og da må man ha dyreklinikker i området der folk bor, avslutter han.


Se for mer her:

https://www.noblad.no/reidun-55-har-elsket-dyr-hele-livet-og-er-veterinar-pa-klemetsrud-a-se-et-dyr-fa-en-ny-og-bedre-hverdag-er-fantastisk/s/5-56-286344

 

Ingen kommentarer: