onsdag 27. oktober 2021

Nr. 2947: Jeg er veldig glad og tilfreds at jeg sendte en klage til Oslo Byråd da jeg fikk sparken av ledelsen i Unibuss for å ha hørt på kristne radioprogrammer!

 Nr. 2947:

Jeg er veldig glad og tilfreds at jeg sendte en klage til Oslo Byråd da jeg fikk sparken av ledelsen i Unibuss for å ha hørt på kristne radioprogrammer!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2945-sendt-oslo-byrad-vedrrende.html

 

Slik som busselskapet Unibuss har gått frem ovenfor meg, har uten tvil vært direkte mobbing, diskriminering og trakassering da det har foregått over år!

Men nå håper jeg at Oslo Kommune med ordfører Marianne Borgen gjør noe med dette, for slik det er nå i dette kommunale busselskapet. Er ikke bra!

 

 

Her er siste mail sendt til Oslo Byråd angående min klage på Unibuss som er Oslo Kommune sitt busselskap!

 

Her er siste mail:

 

Oslo Byråd Angående ukultur i Oslo Kommune sitt busselskap Unibuss.

 

sak 21/6300 – 118 klage på Unibuss

 

Vedrørende klage på Unibuss – som egentlig blir mer omfattende enn først antatt!

 

Oslo 26/10. 2021

 

Det er faktisk mer omfattende rettsaker enn jeg trodde, det er enda flere forhold, enda en til som jeg ikke hadde fått med meg.

 

Det er med andre ord egentlig bare det siste halve året 7 rettsaker med Unibuss. Med andre selskap, ingen.

 

Det er ikke noe som tyder på at det er dårligere sjåfører eller bedre i andre selskaper.

Problemet er kun en plass, et elendig og paranoid lederskap i Unibuss.

Der ukulturen er rådene, over tiår!

 

Se her for hva som ligger foran, fått tilsendt i fra Oslo Tingrett:

 

Hei,

 

Det er per i dag berammet 3 hovedforhandlinger i år med Unibuss som part:

 

28.10.2021: 21-061554TVI-TOSL/07 Oppsigelse begrunnet i fravær som følge av karantene etter utenlandsreise Tomasz Slawomir Nowak - Unibuss AS

 

15.11.2021: 21-081673TVI-TOSL/03 Gyldigheten av oppsigelse. Krav om oppreisning. Wlodzimierz Tadeusz Krzemien - Unibuss AS

 

25.11.2021: 21-073368TVI-TOSL/03 Krav om at skriftlig advarsel i arbeidsforhold kjennes ugyldig Rolf Mandelid - Unibuss AS

 

Vennlig hilsen

May June Hagen
saksbehandler/opplæringsansvarlig (seksjon 9)
Avdeling 3 og 6 | Oslo tingrett
Tlf.: +47 22 03 54 02 / 52 20
www.domstol.no/otir

 

Sluttkommentar:

 

Jeg klager på at jeg er blitt oppsagt p.g.a. spille kristne radioprogrammer.

Slik skal ikke kunne gå an. Alle de andre sakene bare understreke at det er svært mye i Unibuss, fremfor alt ledelsen. Som ikke er på stell.

Dette har nok vært noe som har pågått veldig lenge, over tiår. Og det har ikke blitt bedre, men til dels verre. Eller for å si det på en annen måte, det er noe som bør gjøres. Ikke minst, prøve å gjøre noe med de negative og belastende elementene.

Selvsagt er det mye godt også, men det er ikke det jeg har klaget på.

Det som ikke er godt.

Se her for noen linker som illustrerer at dette er noe med Unibuss og Sporveien Buss, som har pågått veldig lenge. Som også er det i dag, faktisk en hel del som en kan kanskje definere som ukultur?!

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PEeL5/korrupsjon-og-ukultur-i-oslo-maa-varsles-moxnes-og-folkvord

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/Rxwxd/seks-milioner-kroner-i-paastaatt-unibuss-korrupsjon-bussjefer-paa-smoeret

 

https://e24.no/naeringsliv/i/0E6eMo/unibuss-saken-i-kjerneomraadet-for-korrupsjon

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/AO4OM/doemt-for-grov-korrupsjon-maa-mange-aar-i-fengsel-litt-mildere-straff-for-unibuss-doemte

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

X Unibuss ansatt (sparket for å høre på kristen radio.)

 

 

 

Ingen kommentarer: