lørdag 9. oktober 2021

Nr. 2938: Sivilombudsmannen ønsker å få tilsendt skriv i fra Statsforvalteren – men Plan- og bygninsetaten vil ikke sende saken der!

 Nr. 2938:

Sivilombudsmannen ønsker å få tilsendt skriv i fra Statsforvalteren – men Plan- og bygninsetaten vil ikke sende saken der!

 

Jeg prøver her å svare Sivilombudsmannen på deres skriv der de etterlyser svar i fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen.)

Men PBE svarer ikke oss, vil ikke sende saken videre.

Da blir det ikke lett, da PBE notorisk bryter Norsk lov, og blir forsvart stort sett av alle andre for å gjøre dette.

Her er brevet ifra Sivilombudet.

 


 Her er vårt svar:

 

 

Sivilombudet      Sak 2021/3503

Oslo 8/10. 2021

 

Hei!

 

Vi fikk en mail i fra dere.

Med dato 29/9. 2021

Dere etterspør dokumetasjon til Statsforvalter etc.

 

Det er akkurat det saken dreier seg om, ++++ også andre forhold som vi vil komme tilbake til. Ved eventuelt senere mailer, hvordan saken/sakene utvikles. PBE vil ikke videresende saken til Statsforvalteren, da de mener vi ikke vil vinne frem uansett. Det kan se slik ut, da alle innforbi det offentlige driver med kammaderi, beskytter hverandre.

Men vi vil nå at saken skal opp der, for å vise hvordan det fungerer.

 

Vi har anket en sak innforbi Statsforvalter for 1 år siden.

Men Plan- og bygninsetaten her i Oslo, vil ikke sende saken til Statsforvalter.

 

Det er mange ting i denne vår sak som etter vår mening viser et PBE her i Oslo som fremstår som en grotesk overgrepskult, med Sivilombudsmannen, Statsforvalter, domstolene, Oslo Byråd, kommunal- og moderniseringsdepartementet og alle andre på «slep» imot oss!

 

Dette er vår opplevelse og uansett hvilke argumenter vi kommer med, som har vist seg fra dag en å være sannferdige og hold i.
Blir vi forsøkt overkjørt, uansett.

Men vi er da kun to slitere med ordiner inntekt og muligheter, viktig å få statuert et eksempel imot slike! Er det ikke det da?

At her har PBE løyet, fabrikert svar, unnlatt å svare gjennom år.

Bryt Norsk lov, ikke minst forvaltningsloven. På mange måter er det en typisk grotesk overgrepskult vi nå sloss imot kun for noe vi har bygget som er til gunst for alle. Det er ikke noe annet enn sammenhengende makt.

Og myndighetsmisbruk. Det skulle ha vært godkjent og fått dispensasjon for mange år siden.

 

Mens naboene rundt omkring som har virkelig problemer med både å rygge ut, parkere bilen inntil deres eiendom. Da deres mur ligger tett inntil veibanen.

Ulovlige skilt, og utskjelling og annet når en parkerer i nærheten av det som de anser å være deres private eiendom i offentlig vei.

Dette vil ikke PBE gripe tak i, det viser bare at vi har naboer og en offentlig forvaltning som er på lag.

Det som her gjøres, er på et slikt lavmål og kriminelt, at ingen ser noe feil med dette. Det er hårreisende og at PBE ikke vil sende vår anke videre til parkerer, det kan ikke vi noe for. Vi kan da ikke tvinge dem??????

 

Det er klart vi ønsker dere skal se nærmere på dette, og mer vil sikkert komme etter hvert hvis ikke vi får godkjent mur, trapp og bod hos oss.

Aldri om vi kommer noen gang til å rive mur, trapp og bod som vi har bygget som er til gunst for alle her på Hellerudtoppen.

Hvis PBE ønsker forandring her oppe på Hellerudtoppen, bør de se hen til alle andre eiendommer enn vår som er til gunst for alle!

Det er f.eks. ikke en plass i Oslo By som brøytebilen kjører så lett forbi som vår mur.

Som var hovedargumentet fra nabo Roar Telje som egentlig begynte denne heksejakten på oss.

 

Ved vår mur som ligger ½ meter lengre inne enn vår før skråning, så faller ikke fyllmassen ut i veibane som den gjorde før på fuktige dager.

Det er tusen andre ting som taler til vår fordel, og ikke en ting som taler til vår bakdel bortsett fra noen små bagatellmessige forhold.

 

Mer kommer av dokumetasjon.

Aldri om vi gir etter for PBA galskap og totalt meningsløse måte å utøve makt på. Det er selvsagt makt- og myndighetsmisbruk.

Dette kommer vi aldri under noen omstendighet for å gi etter for!

 

Her er saken angående Stormyrvein 4 og 6.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

Vi sendte til PBE i fjor, 1 år siden at denne saken skulle innanket til Fylkesmannen.

PBE gjør ingenting, da det ikke er til deres fordel.

Sender vedlegget ved, men her er essensen i det:

«5.) Vi anker alt inn forbi Fylkesmannen når dere ikke vil svare oss.»

Med andre ord, de (PBE) vil ikke sende saken til Statsforvalter.

At vi da skal ha noe veldig ifra Statsforvalteren av dokumentasjon, tilsier at det er ikke mulig.

 

For oss er egentlig det offentlige maktapparatet i Norge en form for tortur system. Da alle beskytter hverandre, uansett.

I vår sak/saker er det så åpenbart at vi skulle fått dispensasjon for de minimale og ubetydelige overskridelser vi har hatt.

Saken vår er nå 8 år eller der omkring, fremdeles har vi ikke fått godkjent det vi har bygget, tragisk at det er mulig å holde på slik. Da det er tusen fordeler med det vi har bygget, og kun noen minimale og ubetydelige bakdeler.

Når PBE har sagt nei, da er alle de andre offentlige etater som domino brikker, som et ekko av PBE. Har en fått nei, så sier alle andre nei selv om det er gale Mathias som er på ferde!

Det er bare trist og forferdelig som det fungerer her i Norge, selv naboen våre er egentlig kriminelle. Det passer fint, for da er PBE og det meste på «lag» imot oss. Et meget mørkt lag.

Saken har også nå pågått over så mange år, og bare det skulle vært noen innforbi det offentlige som satte foten ned.
Fikk avsluttet saken, og at vi hadde fått godkjent mur, trapp og bod som er åpenbart rett etter Norsk lov og dispensasjonsloven.

Legger ved også vedlegg der en milliarder får dispensasjon helt hinsides vårt behov om dispensasjon. Når en gir dispensasjon selv i strandsonen, og vi ikke får, da er det galskap de lux! Forskjellsbehandlingen er ikke mulig å bli større.

Se her:

https://www.sokelys.com/evangelist-jan-kare-christensen-politianmelder-nabo-for-haerverk-og-trusler-parkeringskonflikten-i-krokstien-stormyrveien-fortsetter/

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2933-ny-anmeldelse-da-dessverre-plan.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2935-vedrrende-var-anmeldelse-av.html

 

Angående Spetalen:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Bygd%F8ynesveien+25&doSearch2=S%F8k+i+sak+

Gå inn her: 

8  04.10.2021  Tillatelse

 

file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Temp/Tillatelse_-_Bygdoeynesveien_25.pdf


Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo


Sendte denne, som et tillegg:


Statsforvalter i Oslo         Oslo 9/10. 2021

Sak 201610333, 201609223 og 202006740 hos Plan- og bygninsetaten her i Oslo.

 

Se her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201610333

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201609223

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

Vi klager på saksbehandlingen, fremfor alt at PBE notorisk har bryt forvaltningsloven.

Og andre lover.

 

I overnevnte saker, har vi etterspurt gjentatte ganger om svar på spørsmål.

Men de har uteblitt.

Nå vil PBE stenge disse sakene for å unngå å svare.

Dette klager vi på, at PBE har også bryt veiledningsplikten.

De har bryte dispensasjonsloven ved å ikke gi oss dispensasjon.

De har drevet med trusler på pengekrav da alle krav imot oss er foreldet!

 

Hva er saksbehandlingsfeil? Her i denne saken?

 

Mange ting som allerede nevnt.

Men vi er blitt klar over at PBE har ikke svart oss som forvaltningsloven krever.

Vi har mange spørsmål, her er noen, og har mange flere.

De har vi ikke fått svar på, dette er åpenbart saksbehandlingsfeil når forvaltningsloven er bryt.

 

10 spørsmål til Plan- og bygningsetaten som de ikke har svart på, men NÅ MÅ DE SVARE PÅ DETTE FOR IKKE Å VÆRE KRIMINELLE!

 

Forvaltningsloven pålegger dem å svare.

Norsk lov må også Plan- og bygningsetaten følge, noe de ikke har gjort inntil nå.

 

Her er våre 10 spørsmål sendt til PBE.

 

Plan- og bygningsetaten, Oslo             Oslo 22/6. 2021

Sak 201908605, 201510929, 201610333 og 201609223

 

Her er noen spørsmål vi ikke har fått svar på, vi nevner kun 10 av de hundre vi har.

 

1.)  Hvordan kan vår mur være ulovlig med hensyn til å ligge ute i veibanen da den ligger både 1 meter i fra veien og ½ meter lengre inne enn vår før bedritne og ekle skråning?

 

2.)  Vi har bygget en såkalt ulovlig bod.

 

Mens naboer som har bygget samtidig med oss, har søkt om dispensasjon flere ganger. Fått minst 57 ganger i prosent utnyttet tomten sin, dette er forskjellsbehandling? Eller er det slik at det er en lov for ekteparet Christensen, og en lov for alle andre der det meste er lov.

Mens det vi gjør, skal sees på med mest mulig vanskelige «briller»?

 

3.)  Vi bor i et gammelt villastrøk. Andre har så store «overtredelser» der det dreier seg faktisk om trafikk farlige forhold.

Mens dere går på millimeteren med oss, dette virker imot sin hensikt å være så overdreven nøye imot oss når det faktisk hos naboene våre i Stormyrveien er daglig trafikk farlige forhold, som er ufattelig at ikke PBE griper tak i. Enn heller å lage kvalme ovenfor oss?

 

4.)  Vi har nå fått mer grønt og større uteareal, som PBE ønsker. Hvorfor skal ikke dette tale til vår fordel? Kun til vår bakdel?

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021067139&fileid=9624412

 

5.)  Det vi har bygget ligger på en rett strekning, da spiller høyden null inn. Hvorfor blir ikke dette tatt med i betraktningen?

 

6.)  Det er 1 Million ganger bedre med en mur imot veibanen når det gjelder å holde fyllmassene våre på vår eiendom.

 

Her kjører det også rutebuss forbi og andre kjøretøy hele døgnet.

Da å ha en mur i forhold til en bedriten skråning er 1 Million ganger mer renslig og pent.

At vi skal da føre vår eiendom tilbake til dette er så bakstreversk at ingen normale tenkende mennesker kan mene at dette er rett!

Men dere mener det er rett????????????????

 

7.)  Det står om dispensasjon skal gis hvis det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler.

Hos oss er det kun fordeler med at vi har bygget mur, trapp og bod. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er da imot Norsk lov?

 

8.)  Vi har bygget en trapp som skal rives. Men den ligger innpå vår eiendom nå 100 %, hvorfor skal den rives?

 

Dere mener at trappen vår skal rives. Hvilken adkomst skal vi da ha imot Stormyrveien? Vi blir det eneste huset som ligger imot Stormyrveien som ikke har adkomst til Stormyrveien, dette er forskjellsbehandling og imot all sunn fornuft. Skal vi ha det tauet vi hadde før istedenfor trapp?

 

9.)  Dere har veiledet oss i å bygge muren, dog muntlig. Det er klart at dette var feil fra deres side og fra vår side å tro blindt på dere. Men er det ikke da rimelig at en prøver å finne en best mulig løsning når det som er bygget er så bra? Samt at vi har søkt på en slik måte i 2016 med profesjonelle søkere at den søknaden burde da ha vært mer enn god nok og vi burde fått den dispensasjonen vi trengte og godkjennelse på mur, trapp og bod? Trappa er også nå forandret slik at den ligger 100 % på vår eiendom og er den tryggeste trappa i Stormyrveien!

 

10.)                   Da det ble påpekt at det var forskjellsbehandling dere drev med fikk vi for første gang svar av dere ved Nils Henrik Henningstad som også en tid var vår saksbehandler. Han sendte oss eksempler på forhold der rivning var beordret. Vi gikk inn i disse sakene, og så at begrunnelsen for dette var bl.a. utryknings kjøretøy ikke kom frem. Hos oss er det motsatt, uten vi har det som vi har er det farlig for oss da utryknings kjøretøy gjør seg bruk av trappen vår fremfor andre plasser å komme til. Dere spiller russisk rulett med vår sikkerhet, at det da ikke skal gis dispensasjon og godkjennelser er slik vi ser det imot Norsk lov, det er dere enig i?

Vi har enda ikke fått svar av han for våre spørsmål da vi avslørte hans manipulering.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019064652&fileid=8475936

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019084614&fileid=8542064

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2539-plan-og-bygningsetaten-lovet.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://www.sokelys.com/marerittet-fortsetter-plan-og-bygningsetaten-med-nye-trusler-og-tvangsmulkter-mot-blogger-christensen/

 

Dette er kun 10 av hundre spørsmål vi har, og dette har vi ikke fått svar på!

 

Med vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du må sende din klage over saksbehandlingen hos PBE til statsforvalteren.
PBE skriver ikke at de videresender noe som helst i aktuelle sak:

Vi har mottatt deres e-post - Stormyrveien 4
Plan- og bygningsetaten viser til din e-post av 1. oktober 2020 hvor du informerer om klage til fylkesmannen.
Vi har mottatt din e-post og avventer nå saksbehandling hos fylkesmannen.
Med vennlig hilsen
Heike Knoll - saksbehandler

Dette betyr at du må skrive klage og begrunne hva du klager på.
PBE har ikke videresendt noe som helst klage, men du må selv oversende saken som egen klage til statsforvalter/fylkesmann og fortelle dem hva du klager på.

Du har jo bare skrevet til PBE at du klager fordi de ikke svarer deg, PBE mener at de har svart deg tilfredsstillende på forespørselen om Stormyrveien 4-6 og sperrebukk og parkering.
I den tråden er det 32 henvendelser fra deg og fem fra PBE.
Den 4/2-21 ble saken avsluttet fra PBE
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021018226&fileid=9455715
Og etter den dato har de ikke besvart henvendelser fra deg.
Du har etter den dato sendt 17 henvendelser i saken som ikke er blitt besvart fordi saken er lukket,
Den 13/10-20 sender de deg skriver hvor de avventer at din klage blir behandlet av fylkesmannen -og siden de ikke oversender saken selv, så må du gjøre det.
Du må sende klage til fylkesmannen før saken kan bli vurdert av sivilombudsmannen.

Det er med andre ord din jobb og formulere en klage og så sende den til statsforvalteren.
PBE gjør det ikke siden de har avsluttet sin behandling og ikke gir deg flere svar heller

Jan Kåre Christensen sa...

Takk.
Det har blitt så mye.
Skal se på dette i løpet av helgen.
Har du flere momenter, så kom med det, takk.