lørdag 23. oktober 2021

Nr. 2944: Klage til Riksadvokaten angående Statsadvokaten som driter fullstendig i Norsk lov for å beskytte Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler!

Nr. 2944:

Klage til Riksadvokaten angående Statsadvokaten som driter fullstendig i Norsk lov for å beskytte Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler!

 

Her er vår klage:

 

Riksadvokaten                 Oslo 23/10. 2021

Postboks 2102 Vika

0125 Oslo

 

Klage på Statsadvokaten i sak nr. 15528512 48006/21-201

 

1.)  Klager på for det første at vi ikke får noen forklaring av noen hvorfor saken er henlagt. Eller retter sagt, vår klage på henleggelsen er ikke tatt til følge. I denne saken har vi ikke fått en eneste forklaring på noe. Dette er for dårlig. Skal det være slik?

 

2.)  At saken er henlagt, selv om det er åpenbart at Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler. Så det er fritt frem for det offentlige til å bryte Norsk lov, de skal beskyttet uansett?

 

3.)  Klager på at ALLTID SÅ FORSVARER DET OFFETLIGE HVERANDRE. DETTE ER EN UTING OG UNNFAYR! Skal det være slik? For alltid? Dette er lavmål på lavmål!

 

4.)  Hadde vår anmeldelse ikke vært reel, så hadde Politiet igjen gjort noe ovenfor oss. Da vi har navngitt disse som har drevet med trusler. Med andre ord, indirekte sier Politiet at det er ikke noe feil med anmeldelsen. Men beste måten å forsvare disse på, det er å henlegge saken, dette er brudd på alle regler som det er mulig å bryte. Politiet selv følger ikke Norsk lov, som vi andre i Norge må gjøre for ikke å bli bøtelagt eller få en fengselsstraff. Her i det minste burde disse fått en bot. Er ikke dere enig?

 

5.)  Hva vi har måttet tåle gjennom 8 år av PBE og det offentlig, bryr det offentlige seg ikke en meter om. Et slikt Norge er ekkelt og suger noe veldig. Derfor sier jeg så klart i fra som mulig, dette er uverdig! Er ikke dere enige?

 

6.)  Håper dere i det minste vil komme med en kommentar og mening, for her bør en rydde opp. I det minste påpeke, at det offentlige bør og skal være løsning orienterte og ikke prøve å påføre innbyggerne mest mulig problemer, ikke minst i vår sak som skulle vært løst for mange år siden! Er ikke dette veldig lang tid, 8 år og saken er ikke løst enda. Er ikke dette helt, helt horribelt og misbruk av stilling og lovverket? PBE har ikke fanaring på noe her i Oslo ser det ut som?

 

7.)  Dessverre så finner Oslo PBE på ting som ikke ligger i lovverket, skal det være slik? Når Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler, så er dette noe de har funnet på selv. Saken imot oss er foreldet når det gjelder pengekrav.

 

Her er selve henleggelsen:

 

 


 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

Relaterte linker:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

https://www.sokelys.com/har-fatt-bekreftelse-pa-sin-anmeldelse-av-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-har-anmeldt-dem-for-trusler/

 

https://www.sokelys.com/blogger-og-bibel-laerer-jan-kare-christensen-politianmelder-navngitte-ansatte-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/

 

https://www.sokelys.com/marerittet-fortsetter-plan-og-bygningsetaten-med-nye-trusler-og-tvangsmulkter-mot-blogger-christensen/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2932-siste-skriv-til-statsadvokaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2927-oslo-politiet-vil-henlegge-var.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2924-var-pa-grnland-politikammer.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2926-foreldelsesfristen-imot-alle.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2932-siste-skriv-til-statsadvokaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2929-mer-utfyllende-og-forklaring-pa.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2925-tillegg-opplysninger-sendt-oslo.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2920-selv-plan-og-bygningsetatens_27.html

 

https://www.extraavisen.no/startet-etterforskning-etter-haerverk-og-trusler/

 

 

 

Ingen kommentarer: