lørdag 11. september 2021

Nr. 2929: Mer utfyllende og forklaring på henleggelse av sak 15528512 48006/21-201 der vi har politi anmeldt Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler!

 Nr. 2929:

Mer utfyllende og forklaring på henleggelse av sak 15528512 48006/21-201 der vi har politi anmeldt Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler!

 

I dag er det 20 år siden Terror handlingen i New York, men dessverre. Den onde virker fremdeles i dag på så mange måter.

Illustrasjonsbilde fra tvillingtårnene som raste ned etter denne terrordåden, som åpenbart Djevelen sto bak gjennom mennesker som lot seg styre av onde og mørke åndskrefter. Her ligger de som en ruin, slik vil PBE at vår eiendom skal se ut, snakk om gå i den mørkets tjeneste, vanvittig det som de kan få seg til å holde på med!

  


 


Her er mailen/klagen:

 

Statsadvokaten i Oslo                            Oslo 11/9.2021

Klage på henleggelse av sak 15528512 48006/21-201

 

Det er ikke kriminelt å være ond og ha dårlige tanker og meninger.

Men å sette dem ut i live som de ansatte i Oslo Kommune kan få seg til å gjøre, det er kriminelt.

Dette har de åpenbart gjort imot oss de siste tre årene da de har prøvd seg med gjentatte fiktive bøter som er «ugyldige» da de ikke har kraft i seg. Hvorfor ikke det?

De er foreldet, det sa Namsmannen 1/7.20, om de da hadde vært foreldet to år tidligere også! Fra mnds skifte august/september 2018.

 

Her har de bryte mange Norske lover, og dette skal bare legges bort med begrunnelsen her:

 

«De underrettes om at forholdet er henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven par. 224, 1.ledd.»

 

Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

 

I forhold til oss, har det vært et kjør uten like i fra Plan- og bygningsetaten side, som det er flere straffbare forhold verd å se på og ta tak i.

 

Vi har delvis bryt Norsk Lov med å stole på PBE (vi bygget «ulovlig» da vi var veiledet av PBE). Det var de som veiledet oss hvordan bygge muren, og boden bygget vi i god tro at det var lovlig å bygge under 15 kvm2 bod.

Trapp måtte vi ha for å komme oss ned på veien da vår eiendom ligger såpass høyt, at trapp var og er nødvendig.

Men det er PBE som er de virkelige lovbryterne i denne saken.

 

PBE har bryte mange lover.

Tjenstefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»

De har bryte Kong Kristian den 5. lov.

Ved å si en ting muntlig, og så trekke utalesene sine.

 

Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.

Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling, det er mange lover de har bryte gjennom årene imot oss.

Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.

Her er det mye!

 

Men det vi nå har anmeldt dem for, er to lover som de har overtrådt.

 

Trussel, som her foreligger. Dersom noen i ord eller handling som søker å tvinge noen andre til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje dersom vedkommende ikke adlyder. (Paragraf § 263).

Skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred (Paragraf § 390a).

 

Når vi blir truet til å rive mur, trapp og bod med bøter. Som bygger på utelukkende foreldede bøter.

 

Hvis ikke dette er straffbart, så er det blitt her i Norge at offentlige tjenestemenn/kvinner er fritatt fra å følge Norsk Lov!

De har immunitet og blir overbeskyttet av Politiet og påtalemakten, ikke bra i det hele tatt når det i vårt tilfelle også er skriftlig bevist gjennom mange mailer/brev sendt oss!

 

Likhet for loven? Eller ulikhet for loven?

 

Her er det mennesker som utelukkende er ute etter å lage intriger, ondskap og bryr seg null om oss. Er det lov å opptre slik? Uetisk er det, men de bryter også Norsk lov, det er da å være kriminell!

 

Legg også merke til at etter vi begynte å påpeke at PBE driver med trusler og straffbare forhold, så vil de ikke lenger skrive under på pålegg imot oss.

De har åpenbart en meget dårlig juridisk sak imot oss når de ikke fullfører det de har påbegynt.

PBE truer, og har en meget dårlig sak. Derfor prøver de ikke engang å drive inn de bøtene i flere hundre tusens klasse som de vet er falske, fiktive og fax bøter.

Alt er kun for å skremme, true og få oss til å etterkomme foreldede krav.

 

Hvor kommer det bunnløse hatet fra?

 

Det kommer ifra selvsagt flere plasser. Men uten tvil er det med på at offentlige ansatte aldri nesten noen gang må stilles til ansvar for sin brøde.

 

Det er helt, helt ufattelig at vi ikke har fått godkjent mur, trapp og bod da det er for det første minimale overskridelser.

Det er til gunst for alle, ikke en eneste negativ ting med det vi har bygget.

Samt, PBE veiledet oss hvordan bygge, dog over telefon.

At slik ting ikke blir vektlagt, men at de får lov å holde på med sitt hat og personlige vendetta imot oss er bare trist, leit og stygt!

 

Svaret på dette hatet, hvor er det?

 

For oss, og for meg (Jan Kåre Christensen) så følger PBE Djevelen.

Selvsagt ikke som muslimene som dreper, men her har det tatt fullstendig av. Er gått inn i galskap når en etter så mange år fremdeles enda gjør alt for å lage kvalme for oss i så stor Scala det er mulig i den posisjonen de har!!!!!

 

La oss ta et eksempel til slutt.

Det var da de prøvde å tinglyse denne heftelsen som er foreldet på vår eiendom.

 

Da fikk de først avslag, for mangelfull søknad.

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2786-vart-tilsvar-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2828-plan-og-bygningsetaten-prver.html

 

At de ikke stopper opp da, viser bare at det er onde åndsmakter (Djevelen – den onde) som står bak.

De fortsatt til de lykkes med å få en heftelse på vår eiendom, en heftelse som er foreldet. Slik er det mulig å holde på når en aldri må stilles til ansvar!

 

Ja. Ja, nå er det ikke straffbart å følge onde krefter.

Men deres trusler og mange andre ting, det er straffbart!

Anker på avgjørelsen, hvis ikke det blir en etterforskning etc.

Så nører det bare til mere hat.

 

Samt offentlig ansatte vet at de går fri uansett hva de enn gjør og finner på.

Det vil også som sagt virke preventivt, og åpenbart rett og riktig å etterforske denne saken.

Det er også så mye skriftlig dokumentert med navn, som de nå har sluttet å skrive under på det som de sender ut.

Nå sladder de også alt på egne nettsider som de kan!

Dette bør og skal opp og frem i lyset, og disse offentlige ansatte trengs å stilles til ansvar og rette!

 

Men samtidig, det er dypt tragisk at vi ikke har fått godkjent og fått vår bod, trapp og mur inn i lovlige former.

Dette bidrar PBE alt for ikke skal skje, dette er også straffbart for her bryter de som allerede nevnt, flere Norske lover!Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Ingen kommentarer: