mandag 27. september 2021

Nr. 2928: I all deres trengsel var det ingen trengsel!

 Nr. 2928:

I all deres trengsel var det ingen trengsel!

 

Les om denne 93 år gamle Italieneren som ble så takknemlig til Gud da han skjønte at Gud var overmåte raus og god da han fikk en regning på slik jeg forsto det. På 50.000, - kr ca Norske.

Gud som hadde gitt han luften å puste i, i 93 år, hadde krevd han for 0 kroner.

 


Jesaja 63. 9 I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem; i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem op og bar dem alle den gamle tids dager.

 

I de senere årene har jeg tilsynelatende gått gjennom en hel del urettferdige hendelser.

Selvsagt, dette er mørke krefter som står bak å påvirke mennesker på denne måten.

Det er også hendelser Gud tillater skjer for å prøve og teste?!

 

Men det er også lov å stoppe opp, og både be og tenke.

Hva er det av vanskeligheter jeg har erfart?

Apostelen Paulus sier noe veldig.

 

Rom. 13. 11 Dere vet hvilken tid vi gleder oss til — den timen da vi skal bli oppreist fra søvnen. For vi er nærmere vår redning nå enn da vi kom til troen.

 

12 Natten går mot slutten, og den dagen nærmer seg da vi skal bort fra denne forsamlingen, legge til side vårt arbeid i dette mørket og ikle oss lyset som våpen.

 

13 La oss oppføre oss anstendig, som når det er dagslys, og ikke i svir og drukkenskap, i utukt, skamløshet eller i ufred og sjalusi.

 

14 Men la oss ikle oss Herren Jesus Kristus uten å gi rom for kjøttets begjær.

(sitat slutt.)

 

Det er en underbar og herlig sannhet. Vi har aldri vært så nærmed vår forløsning

 

Alt det vi har gått igjennom, det var verd alt sammen!

Apostelen Paulus skriver det så treffende og klart.

 

Rom. 8. 18 Slik det er nå for tiden, regner jeg det ikke for lidelser sammenlignet med den herlighet som skal bli åpenbart for oss.

(sitat slutt.)

 

Legg merke til hva Paulus skriver: «regner jeg det ikke for lidelser sammenlignet med den herlighet som skal bli åpenbart for oss.»

 

Akkurat som Jesaja sa det, «I all deres trengsel var det ingen trengsel.»

 

Lidelsen, trengslene og alt vi går igjennom er som peanøtter å regne opp imot den hellighet, glede og alt som vil møte oss når vi kommer hjem.

 

Vi lever alltid i NUET!

 

Det er ikke det at jeg prøver på noen som helst måte å si at vi ikke har prøvelser. Vi har utfordringer, og vanskeligheter.

Veldig ofte er mye av hva vi går igjennom, faktisk å vise hvor lite på veien vi er kommet vil jeg påstå!

 

La meg ta et eksempel. Vi klager og forstår så lite.

Dette er en sann historie. Det var en norsk person som jobbet i et internasjonalt selskap.

Der hadde de deadliner, med det menes at ting skulle levers inn innen gitte klokkeslettet.

Da var det et Tysk selskap som gav en kraftig reprimande til det Kongolesiske selskapet. De hadde ikke levert innen fristen, dette var uhørt.

 

Da visste han Norske noe mer enn disse Tyskerne, om disse Afrikanerne.

Det var at i Kongo hadde de ikke hatt strøm den siste uken og aggregatet var gått tom for diesel. Hvordan da levere noe på data?

Slik er det ofte også for oss, vi er som disse Tyskerne, vi har ikke peiling!

 

Nå kan vi overføre dette på så mye, men det er ikke tvil om at vi alt for ofte skriker over ting og hendelser som har sine forklaringer og årsaker.

Det vi burde heller mer, var å sette oss inn i tingene.

Samtidig be, takke og lovsynge Gud!

 

Vi leser i Hebreerbrevet, der jeg tar med også fra mine bibelkommentarer.

 

Hebreerbrevet 11. 35 Kvinner fikk sine døde tilbake idet de stod opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre.

 

Her legger vi merke at for enkelte så vant noen herlige seirer med Jesus. Mens for andre var utgangen akkurat motsatt. Hvem hadde størst tro? Dem begge må være det mest korrekte svaret.

 

36 Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, tilmed lenker og fengsel.

 

Forfølgelse, motstand, løgn og falske rykter mot de troende er et av Satans fremste våpen mot de troende om de levde før eller etter Jesus.

 

37 Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart.

 

Lukas 6:22-23 Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen.

 

38 De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter.

 

Det å bli utsatt for forfølgelse og motstand kommer av at denne verden ligger i mørke og vi er lysets barn og må regne å bli behandlet mange ganger ufint og urettferdig.

 

39 Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt.

 

Matematikk var mitt sterkeste fag på skolen. Det viktigste i matematikken er å alltid å sette opp regnestykke korrekt. Da vil en hos læreren får rett eller delvis rett svar selv om en gjør feil. Hvordan har du satt opp regnestykket for ditt liv?

 

40 For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tanke; de skulle ikke nå fullendelsen uten oss.

 

Hvis vi regner med Gud vil himmelen og det evige alltid være det aller viktigste.

 

Regne vi ikke med Gud så vil det i de aller fleste tilfeller være hva en kan oppnå og få på denne jorda. Hvem bygger du ditt liv for? Gud eller deg selv?

 

Ved å tro Gud og hans ord skapes det varige resultater og belønningen er himmelen og få full lønn!

(sitat slutt.)

 

Det å gå med Gud i denne verden – er å gå i seier.

Hvorfor?

Endemålet for vår tro er så underbart og herlig.

Det er selvsagt det nye Jerusalem – deretter 1000 år med Jesus på tronen i Jerusalem i Israel.

Så vil det bli for oss troende en evig herlighet!

 

Men vi leste nå om enkelte som tilsynelatende led nederlag.

Det er fullt mulig å få et mål imot seg, men allikevel vinne seier?

 

Akkurat, det er det som er tilfelle.

Gud har tillatt Satan og de onde kreftene også få prøve oss.

Der Satan enkelte ganger får gå så langt som vi her leser om.

Dette er selvsagt mer unntaket enn regelen.

Satan og de onde åndskreftene lider stort sett nederlag ovenfor oss troende både i denne verden.

Men fremfor alt, i den kommende verden vil han være fullstendig utryddet!

 

Bilde fra et gammelt Hjemmets venn. En sterk historie å fortelle, det var en fransk familie som besøkte en park, og der tok de dette familiebilde. På veien hjem skjedde tragedien at datteren ble kjørt på av en bil, og døde. Da de fremkalte bildet, ser de datteren og Jesus ansikt kommer frem i silhuett.

Det ser man tydelig dersom man fokuserer på den lille jenta.

Hva vet vi? Gud visste at denne jenta skulle bli påkjørt og drept, vi skjønner og forstår ikke slikt. En dag skal også dette bli åpenbart for oss, alle!

 


Sluttkommentar:

 

Etter jeg fikk sparken som bussjåfør hos Unibuss for å ha spilt på kristne radioprogrammer. Så har jeg bl.a. vært på jobbklubb hos NAV. Der var det en dame som jeg fikk nød for som hadde søkt et utall med jobber.

Jeg ba for henne, og i løpet av 1 uke hadde hin jobb, og jeg har ikke fortalt dette til henne enda.

Kanskje jeg får mulighet? Uansett, dette forteller meg at bak det hele kan det være ting som skjer som vi overhode ikke har kontroll på.

Dette kan slå ut både positivt og negativt. Derfor er det så viktig ikke å klage og bedrede hverken seg selv eller andre.

Dypest sett er alt det positive og gode i fra Gud og Jesus.

Og alt det negative og onde ifra Satan og den onde.

Vi gjør våre valg, men det er først da vi står innforbi Gud med våre liv. At vi har muligheten til å forstå og skjønne det hele, før dette forstår og ser vi kun stykkevis og delt.

 

1 Kor. 13. 9 For nå forstår vi stykkevis, og vi profeterer stykkevis.

 

10 Men når det fullstendige kommer, skal det stykkevise ta slutt.

 

11 Da jeg var et lite barn, talte jeg som et lite barn, jeg tenkte som et lite barn, og jeg forstod som et lite barn. Men da jeg ble voksen, tok det barnslige slutt.

 

12 Nå ser dere som i et speil, som et uklart bilde, men da skal dere se som ansikt til ansikt. Nå forstår dere stykkevis, men da skal dere forstå fullt ut, slik også jeg har forstått.

 

13 Nå er det slik at disse tre skal bli stående: Tro, håp og kjærlighet. Men størst av disse er kjærligheten.

(sitat slutt.)

 

Vi som kristne ser våre trengsler og vanskeligheter som en «test», på om vi er i troen, og på den måten er våre prøvelser med å føre oss nærmere målet!

På mange måter, så er vi som troende alltid på seiers siden, da selv våre prøvelser og utfordringer, er Guds «middel» for at vi skal bli likedannet med Hans Sønns bilde.


Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også forutbestemt til å bli formet i sin sønns bilde, han som er den førstefødte blant mange brødre.

Ingen kommentarer: