torsdag 2. september 2021

Nr. 2924: Var på Grønland Politikammer (Oslo), og anmeldte Plan- og bygningsetaten her for truing!

 Nr. 2924:

Var på Grønland Politikammer (Oslo), og anmeldte Plan- og bygningsetaten her for truing!

 

https://www.sokelys.com/blogger-og-bibellaerer-jan-kare-christensen-politianmelder-astrid-myhra-og-lena-omdal-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2910-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

 

Fikk endelig tatt turen ned og politi anmeldt Plan- og bygningsetaten her for truing.

 

Se her for faksmile av anmeldelsen
Tar med noen paragrafer, som PBE har bryte alle disse lovene + flere andre:

 

§ 263.Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

0

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 266.Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

0

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

0

Tilføyd ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

§ 267.Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.


Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar:

 

Saken vår en farse fra ende til annen, bare utspekulerte løgner, manipulering og nå truing i fra PBE sin side her i Oslo.

Vi ber i Fadervår:

 

Matt. 6. 10 La ditt rike komme, og la din vilje skje på jorden og i himlene.

 

Det er Guds vilje at mur, bod og trapp som vi har bygget skal bli stående. At PBE holder på slik de gjør, og nå med truing. Det er bare ondt!

Ingen kommentarer: