tirsdag 31. august 2021

Nr. 2923: Ja, jeg tror på Guds forsyn i Jesus Kristus!

 Nr. 2923:

Ja, jeg tror på Guds forsyn i Jesus Kristus!


https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

Hadde ikke Gud ordnet opp her, så hadde vi vel bodd ute i Østmarka i telt da Plan- og bygninsetaten har prøvd på alt for å kreve oss for penger som var bygget på et krav som var foreldet?

Det er ikke tvil om dette hos meg, at Gud styrer det han vil og når han vil.

Når en minst venter på Guds inngripen, og ting slår godt og positivt ut for oss.

All ære til Gud og Lammet!

Even Sæter Grytting som nok var mer i Guds ledelse og vilje enn han selv var klar over, slik er det med Gud.

Han bruker den han vil, og vi alle mennesker er med på noe som er større enn oss selv!

 


 

For om lag 2 ½ år siden kom en broder til meg, og sa følgende:

«Jan Kåre, Gud er med deg på en spesiell måte ovenfor Plan- og bygninsetaten i Oslo!»

Ikke mer, men akkurat dette.

Jeg spurte hva han mente, men fikk til svar ikke noe mer!

 

Kaja Aubert Lange veiledet oss i å bygge muren, og alt annet som trapp og bod er bygget i god tro.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2542-tilleggsopplysninger-til.html 


Aubert Lange kan lyve overfor mennesker, med å si at hun ikke husker, noe hun selvsagt gjør.

Hun sier at hun ikke husker telefonsamtalene med meg, selv om vi prates i sammen flere ganger.

 

Vi vet at en kan lyve for mennesker, men aldri for Gud.

 

Ap.gj. 5. 1 En mann som hette Ananias og hans kvinne Saffira, solgte også sin eiendom.

 

2 Men han holdt tilbake noe av beløpet, og det var også hans kvinne fullt klar over. Derfor kom han bare med en del av summen og la fremfor apostlenes føtter.

 

3 Da sa Peter til ham: “Hvordan kan Satan ha fylt ditt hjerte slik at du har løyet ved Den hellige ånd og beholdt noe av beløpet som du fikk for jordstykket ditt for deg selv?

 

4 Hadde du ikke selv fullmakt over det før du solgte det? Hvordan kunne du gi rom for noe slikt i ditt hjerte? For du har løyet for både mennesker og for Gud!”

 

5 Da Ananias hørte dette, falt han død om! Og stor frykt grep alle som hørte om det.

 

6 De unge mennene som var til stede, løftet ham opp, bar ham ut og begravde ham.

 

7 Så gikk det tre timer, men hans kvinne visste ikke hva som hadde skjedd da hun kom inn.

 

8 Peter spurte henne: “Si meg om dere solgte jordstykket for så mye?” Hun svarte: “Ja, for så mye.”

 

9 Da sa Peter til henne: “Hvordan kunne også du samtykke i å sette HERRENs* ånd på prøve? Se! — føttene til dem som begravde din mann, står ved døren, og de skal også bære ut deg!”

       *JHVH

 

10 Da falt hun straks død om foran føttene hans. Og da de unge mennene kom inn igjen og så at hun var død, bar de henne ut, og de begravde henne ved siden av hennes mann.

 

11 Det falt en stor frykt over hele menigheten da de hørte om dette.

(Sitat slutt.)

 

Det er klart at da Plan- og bygningsetaten sendte inn en bot på 20.000, - kr til Namsmannen, så viste ikke vi at dette kravet var foreldet.

Dette var Gud, som holdt sin gode hånd over oss.

Selv da har ikke PBE stoppet med å sende ut falske krav, men heldigvis.

Vi har ikke betalt en krone da kravet er foreldet.

Men poenget mitt er her, at Gud brukte Namsmannen til å stoppe denne urettferdige og onde innkrevingen som PBE har holdt på med.

 

Sluttkommentar:

 

Det som var selvsagt veldig spesielt, var at namsmannen var så våken at han fikk med seg at kravet imot oss var foreldet.

 

Hadde ikke Gud ordnet opp her, så hadde vi vel bodd ute i Østmarka i telt da Plan- og bygninsetaten har prøvd på alt for å kreve oss for penger som var bygget på et krav som var foreldet.Foreldelse

Hvis et krav er foreldet, betyr det at den du skylder penger (kreditor) ikke lenger har rett til å kreve betaling. 

Kravet faller altså bort på grunn av sin alder.

Foreldelsesfrister 

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. 

Det betyr at kreditoren må få kravet betalt innen 3 år eller få fristavbrudd innen samme periode.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor fortsatte de å sende ut krav da alt var foreldet? Noe jeg misforstår her..?

Jan Kåre Christensen sa...

Mafia er PBE.
Tror de har sine egne regler.
De er åpenbart kriminelle når de bruker ugyldige bøter for å true

Anonym sa...

En sak off topic for emnet, men leser et innlegg på Søkelys der det konkluderes med følgende:

"..... men internasjonalt nyter Torp et stort og omfattende nettverk av kontakter og pastor Torp må anses som en av de størte kristne-influencere vi har i vår nasjon."

Dette må jo være vondt for deg og svi ordentlig. Du som er i helt andre enden av influenser-skalaen, der du sitter alene og pøser ut dritt og ondskap mot Torp og andre brødre og søstre. Hvordan føles det å se at Torp nyter stor anerkjennelse og respekt i den internasjonale kristne verden?

Jan Kåre Christensen sa...

Narreapostel og horkarl Jan Aage Torp, Persona non grata eller persona ingrata!