fredag 27. august 2021

Nr. 2921: Det er kun Namsmannen som har talt vår sak som en ugildet part, alle andre har vært forsvarsbikkjer for et uredelig og kriminelt Plan og bygningsetat her i Oslo By!

 Nr. 2921:

Det er kun Namsmannen som har talt vår sak som en ugildet part, alle andre har vært forsvarsbikkjer for et uredelig og kriminelt Plan og bygningsetat her i Oslo By!Bildet av brevet (faksmile) som viser at Namsmannen gjorde jobben sin, i motsetning til Oslo Tingrett, Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen som har gitt PBE medhold i absolutt alt.

 

Legg merke til ordlyden, den er herlig.

Forretningen nektet fremmet, eneste som PBE «fikk».

Det var et gebyr på 1992,- kr, hallelujah

 
 

Vi sendte da denne mailen til Namsmannen at han skulle være på vakt, at PBE ikke ville gi seg med dette. Selv om saken imot oss er og var foreldet.

Nå har de holdt på med annen ondskap, som å tinglyse heftelse på vår eiendom og sende ut nye «bøter» om tvangsinndrivelse med pålegg om utdaterte krav. Dette er truing, og straffbart.

 

Her er mailen:

 

Til namsmannen i Oslo vedrørende vår sak med PBE her i Oslo.

 

Oslo 7/8-2020

 

Dere skrev til oss at PBE sin sak imot er foreldet.

Men hva prøver de på nå?

Lure oss, og da regner vi med at saken ender hos dere?

 

De skriver følgende:

«Vårt pålegg er ikke etterkommet og du må betale

tvangsmulkt - vedtak om tvangsmulkt - nye frister for å

etterkomme kommunens pålegg - tvangsmulktsplan -

Krokstien 2 C

Plan- og bygningsetaten viser til pålegget 08.09.2015 på retting / tilbakeføring av støttemur og terrengendringer. Det vises også til vårt brev av 19.08.2019 med fastsettelse av ny tvangsmulkt på

kr 30 000 med frist til å rette til 15.10.2019. Tvangsmulkten på kr 30 000 er påklaget og Fylkesmannen har i brev av 14.02.2020 opprettholdt tvangsmulktens størrelse på kr 30 000.

Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at du har fulgt pålegget innen fristen.

Tvangsmulkten på kr 30 000 er dermed forfalt.»

 

Ny tvangsmulkt skriver de, dette er en forleding.

Vi har kun søkt en gang om godkjennelse om å bygge mur, trapp og bod.

(I 2015.)

Det avslaget vi har nå fått, er vår klage på at de gjorde selve søknadsprosessen så vanskelig at det var umulig for oss å søke.

 

Ikke glem at PBE her i Oslo er manipulerende, paranoide og uredelige.

 

De bruker gjerne Oslo Kemnerkontor og andre offentlige instanser.

 

Sannheten er at de misbruker Oslo Kemnerkontor og andre offentlige instanser uten å blunke!

 

Se her for mer informasjon: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

(sitat slutt.)

 

Hva mer skal vi si?

Jeg advarte imot dem egentlig ifra 2016, da de gav oss avslag på dispensasjon på mur, trapp og bod.

Avslaget var urettferdig og ondt. Slik har de holdt på hele veien, heldigvis stoppet Namsmannen dem (Gud dem).

 

Hva er det egentlig de andre instansene holder på med?

Det være seg Oslo Tingrett, Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen som har gitt PBE medhold i absolutt alt. Selv om de har bryte Norsk lov notorisk og gang på gang har gjort den ene feilen etter den andre!

 

Hva er disse instansene egentlig for noe?
De er vaktbikkjer for å beskytte Plan og bygninsetaten her i Oslo, sin elendige oppførsel.

De skulle vært motsatt, slik elendig fungerer AS Norge!

 

Nå når Plan- og bygninsetaten har truet oss med fiktive fakturerer, så er dette kriminelt.

Det er straffbart å fremsette trusler mot andre.

Dette følger av straffeloven § 263. Her står det at det er straffbart i ord eller handling å true med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

 

Tar med noen paragrafer, som PBE har bryte alle disse lovene + flere andre:

 

§ 263.Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

0

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 266.Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

0

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

§ 266 a.Alvorlig personforfølgelse

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

0

Tilføyd ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

§ 267.Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.


Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

(sitat slutt.)

 

Siden denne bekreftelsen i fra Namsmannen er så massiv, klar og tydelig.

Så legger jeg ved mailer sendt mellom oss og Namsmannen her i Oslo.

At PBE da har truet oss med fiktive bøter, er ikke noe annet enn kriminelt og truing av verste sort:

 

Se her for mailer som viser at saken imot oss er foreldet, PBE er kriminelle på flere plan:

 

Til Namsfogden i Oslo                                           Oslo 8/7-2020

Ved ES Grytting

 

Takk!

 

Skal ikke kommentere noe at vi føler oss utrolig dårlig behandlet av PBE, og veldig unødvendig alt.

Tross alt ringte vi ned og ble veiledet hvordan bygge etc.

 

Men at du/dere var så observante, og fikk med at alle forhold som PBE krever oss for penger, relateres egentlig tilbake til 2015.

Slik at alle krav imot oss var foreldet!

 

Nå får vi håpe på at vi og PBE kan komme til enighet og inngår et kompromiss.

Slik at alt det vi har bygget blir godkjent og alt kommer i ordnede forhold!

 

Takk!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Tar med til slutt et skriv i fra i fjor, der vi påpekte PBE kriminelle adferd:

 

Her er vårt svar til PBE:

 

Saksnummer 201610333, 201609223, 201510929 og 201908605

 

Byggesak PBE her i Oslo                                17/11-2020

 

Svar på mail av 12.11.2020

 

Dere kommer med trusler igjen, ingen imøtekommenhet eller forståelse av saken at den største ulovligheten står dere selv for med å ikke innse urimeligheten og uanstendigheten dere holder på med.

 

Vi har fått veiledning av dere for å bygge denne muren, ulovlighetene står dere for, ikke vi.

Når dere kan gjøre så stor forskjell på folk, og våre såkalte ulovligheter er minimale og til gunst for alle.

Betingelsen nå, de er faktisk enda verre enn tidligere.

Nå er det ikke nok å rive muren innen fristen, du må vi oppdatere dere på fremdriften.

Dette er faktisk det mest ekle og frekkeste skriv vi har fått fra PBE hittil.

Vi har fått et langt bedre uteareal, men det blåser dere fullstendig i.


Ja, vi har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette åtte år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er åtte år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte vi til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

At dere overhode ikke vil komme oss i møte, truer oss igjen med bøter er så nedringt og ondt det kan forblitt!

 

Når det gjelder bod og trapp som dere påstår også er ille og kaller for ulovligheter. Hva med dette?

Dere mener først riv mur.

Så riv trapp.

Så bod.

 

Vi kan ikke forholde oss til noe av det som dere skriver og mener, da dere svarer overhode ikke på spørsmål konkret.

Vi trenger svar på hvordan dere ser på det hele samlet sett.

Hvorfor vi skal først rive mur, så trapp og bos. Hvorfor er det kun først muren som skal rives?

Da vi søkte om dette i 2015 søkte vi om alt dette samlet, at dette er blitt splittet opp er også uforståelig!

 

Saken vår er også foreldet med hensyn til bl.a. å trekke oss for penger.

Dette har Namsfogden allerede fattet vedtak på.

 

At vi også blir behandlet som vi har bygget en skyskraper i strandsonen, men i virkeligheten har bygget noe til gunst for alle kun 50 meter fra utmarksområde viser bare at PBE forskjellsbehandler, mobber, trakasserer og diskriminerer oss i forhold både til virkeligheten og andre innbyggere både på Hellerudtoppen og i Oslo by!

 

At denne muren skal møtes med slik motstand, er helt, helt uforståelig og er tatt ut av alle proporsjoner.

De bøtene som vi her blir truet med, ligner ikke noe.

Vi har da egentlig kun fulgt PBE gode råd, at vi skal straffes på mest mulig hardest måte er kun og pur ondskap som ligger bak.

 

 

Her bilde av boden som er minimalt liten, at den skal rives når overskridelsene er minimale. Mens andre rett vid siden av oss har bygget, flere og fått utnyttet tomten mellom 50 – 100 ganger mer enn oss. Dette er så stor forskjellsbehandling at det savnet sidestykke.

 


Mur fasade

  

 

Ingen kommentarer: