fredag 27. august 2021

Nr. 2920: Selv Plan- og bygningsetatens jurister og andre sier at PBE har gått frem ovenfor oss uredelig og imot vanlig innkrevnes regler med å ikke gi oss forhåndsvarsel før de gikk til innkrevings etaten!

Nr. 2920:

Selv Plan- og bygningsetatens jurister og andre sier at PBE har gått frem ovenfor oss uredelig og imot vanlig innkrevnes regler med å ikke gi oss forhåndsvarsel før de gikk til innkrevings etaten!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

 

Det er diverse ansatte i Plan og bygninsetaten som ikke gjør jobben sin, en av dem er Enhetsleder Astrid Myhra i Plan-og bygningsetaten, Oslo kommune.

Det var hun som var ansvarlig for dette overgrepet imot oss.

Hun skriver følgende:

Vi i mener for øvrig at anførslene deres allerede har blitt besvart ved tidligere brev i ulovlighetssaken og byggesakene, og/eller behandlet og stadfestet av Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). Dokumentene ligger tilgjengelig på kommunens Saksinnsyn.

 

Hun og PBE har ikke svart oss på noen spørsmål, snakk om å lyve.

Faksmile fra Oslo kommune sin offentlige hjemmeside med bilde av løgneren Astrid Myhra, for det er blank løgn hennes påstander om at våre spørsmål er besvart.

 


Selv Plan- og bygningsetatens jurister og andre sier at PBE har gått frem ovenfor oss uredelig og imot vanlig innkrevnes regler med å ikke gi oss forhåndsvarsel før de gikk til innkrevings etaten!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

 

Det ser ut som sakene imot oss – alle som en – at PBE her i Oslo er drevet av et veldig hat og vendetta imot oss.

Alt for å lage mest mulig bråk og kvalme!

Samtidig gjør de en jobb som er under pari, rett og slett amatører og ute etter bråk!

 

Altinn Skriver – staten selv:

 

Regningen kan gå til inkasso uten purring – men det må varsles først

Du velger selv når du vil at saken skal gå til inkasso, men inkassovarsel kan tidligst sendes ut 14 dager etter betalingsfristen har passert, dersom du har med gebyr.

Dersom du ikke har gebyr kan du sende varsel om inkasso så snart forfallet for fakturaen har passert.

Om du samarbeider med et inkassoselskap kan du overføre saken til dem for inndrivelse når kravet med en gang kravet ikke gjøres opp. Mange velger å ha en avtale med et inkassoselskap som gjør at alle forfalte fordringer overføres automatisk til inkassoselskapet.

Kravene til innkassovarselet

Før du sender en ubetalt faktura til inkasso er du nødt til å sende et inkassovarsel. Et inkassovarsel må sendes skriftlig. Aller helst bør de sendes på papir, men man kan sende varselet på e-post dersom det er sendt på en trygg måte.  

Inkassovarselet må tydelig merkes med «varsel om inkasso» eller «inkassovarsel». I tillegg må det komme klart frem hva som skjer i prosessen videre hvis regningen ikke blir betalt. 

Du må gi en betalingsfrist på minimum 14 dager.

(sitat slutt.)

 

Her står det svart på hvit. Før enn skal sende inkassovarsel, noe PBE ikke har gjort.

Det er å sende forhåndsvarsel, da 14 dager før en går til inkasso.

Hva gjør PBE?

Det som ligger 3 år tilbake i tid kan ingen forholde seg til.

De skulle selvsagt hvis de hadde være noenlunde redelige og profesjonelle, sendt forhåndsvarsel.

 

De er råtne tvers igjennom, følger hverken Norsk lov eller annen form for skikker eller regler.

Tvers igjennom hatefulle med en personlig vendetta imot oss!

 

Tar også med en disputt på bloggen min, den Himmelske blogg som opplyser.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2916-selv-om-plan-og-bygningsetaten.html

 

Anonym:

Er ikke dette bare gebyret for andre gang dere søkte? Hva dere betalte før var for første søknad og ikke den andre. Alle vet jo at etater ikke jobber gratis..

 

Vårt svar:

Skal undersøke saken litt nærmere.

Gebyret tror jeg er ulovlig?

 

10.10. 2019 fikk vi det gebyret.

Fra den dagen av og 16 uker har PBE det til å drive det inn.

Her gikk det nesten 3 år.

Uansett, det er uetisk av PBE alt de har gjort i denne saken, og alt annet imot oss!

 

Anonym:

Ok, mulig du har rett. Jeg mener bare å huske at dere sendte inn nesten samme søknad på nytt senere.

 

Vårt svar:

Les selv her:

Ved vedtak om avvisning av 01.10.2019, «Byggesaken er avsluttet», ble det utstedt et gebyr på kr 4980,-. Beløpet ble krevd etter Gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten 2019, § 3-6-1,

som gjelder byggesaker som avsluttes før påbegynt saksbehandling.

 

Det står det rett ut:

«før påbegynt saksbehandling.»

 

Med andre ord, vi fikk aldri mulighet til å søke, 2. gang!!!!!!!!!!!!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021110783&fileid=9774034

 

Anonym:

Da bør du kontakte PBE for å få en avklaring på hva dette gebyret gjelder ja.

 

Vårt svar:

Anonym sa...

"Fremmet NY søknad til PBE om å få beholde bod, trapp og mur på lovlig måte"

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/?m=1

 

 

Hvis du søkte på nytt der så må vel det bety at du også hadde søkt en gang tidligere?

 

24. august 2021 kl. 06:44

Jan Kåre Christensen sa...

Les selv her:

Ved vedtak om avvisning av 01.10.2019, «Byggesaken er avsluttet», ble det utstedt et gebyr på kr 4980,-. Beløpet ble krevd etter Gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten 2019, § 3-6-1,

som gjelder byggesaker som avsluttes før påbegynt saksbehandling.

 

Det står det rett ut:

«før påbegynt saksbehandling.»

 

Med andre ord, vi fikk aldri mulighet til å søke, 2. gang!!!!!!!!!!!!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021110783&fileid=9774034

 

24. august 2021 kl. 07:19

Anonym sa...

Da bør du kontakte PBE for å få en avklaring på hva dette gebyret gjelder ja

 

24. august 2021 kl. 07:31

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver

Da bør du kontakte PBE for å få en avklaring på hva dette gebyret gjelder ja

 

Gebyret gjelder åpnet sak da vi på møte med dem 11 april 2019 ble lovet å få søke på nytt.

Dette fikk vi aldri muligheten til.

Vi bestred dette gebyret 10.10.2019.

At de nå først sender dette til innkrevingsetaten før til oss.

Innkrevingsetaten ved Silje Hellum har nok blitt insitert og fått instruks fra Astrid Myhra og Tommy Monge om å lage mest mulig bråk ovenfor oss?

 

Hva gjør de?

Kontakter forliksrådet, for at de sier de vil møte oss der da vi bestred dette gebyret 3 år tilbake i tid.

Dette er ikke Nord Korea eller Kongo.

Men PBE her i Oslo/Norge.

 

De er på et slikt lavmål at ord ikke strekker til!!!!!!!!!!!!!!!!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019073580&fileid=8504888

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019073580&fileid=8504889

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019075106&fileid=8510630

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019108825&fileid=8616376

 

Anonym, her er gebyret som vi bestred den 10.10.2019.

 

Det er vanvittig slik PBE holder på:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019112322&fileid=8691789

 

Her er vår bestridelse:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

Også her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019134800&fileid=8706770

 

Anonym:

Hvorfor fikk dere ikke muligheten til å søke på nytt?

 

Vårt svar:

Les nå også alle linkene jeg har lagt ved i alle innlegg.

 

Kort fortalt.

 

Da vi skulle søke ble kriteriene lagt så høyt at det var selvsagt en umulighet, om vi hadde hatt all verdens ressurser.

Se her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=201910825&fileid=8616376

 

Bl.a. skulle de vite hvor mye jern det var i muren.

Det skulle være bilder ifra selve byggeprosessen.

Dette skriver de bl.a.:

«Dersom dere ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen, kan det føre til at vi må avvise søknaden og avslutte byggesaken.. Hvis vi har avsluttet saken, og dere fortsatt ønsker å gjennomføre prosjektet, må dere sende inn en ny komplett søknad. For ordens skyld minner vi om at vi også kan kreve gebyr for saker som blir trukket eller avsluttet på grunn av manglende oppfølging. Et slikt gebyr vil ikke bli godskrevet ved en eventuell ny søknad.»

 

Dette gjorde vi da selvsagt å søke her var som å vinne i lotto eller tipping uten å spille. En umulighet! Det er da lov å tenke, vi svir ikke av mange hundre tusen for noe som er døfødt!

 

Vi hadde da ikke tatt noen bilder da vi hadde snakket med PBE hvordan begge muren.

Det skulle vi bygge uten å søke, da det sto en mur i fra før, og vi skulle bygge.

Jeg ville da ikke bruke mange hundre tusen på en søknad som garantert vi aldri hadde fått godkjent.

Vi hadde allerede i 2016 sendt inn den beste søknaden noe har sendt inn i Oslo by for å bygge en mur, trapp og bod.

Gjøre PBE til lags, er en umulighet når de har en personlig vendetta imot oss.

Heldigvis gav Namsmannen oss medhold i at alle krav imot oss er foreldet.

Eneste da kan gjøre, er å ikke godkjenne det vi har bygget, eneste de kan gjøre av galskap!

Nå håper jeg da at det er noen fornuftige mennesker utenfor PBE som våkner opp!

 

Anonym:

Men du sendte da inn en søknad til ikke sant? Den første var med Ferdig Attest som ansvarlig søker, mens den andre sendte du inn med kun deg selv som søker?

 

Da står det jo ganske tydelig i skrivet fra PBE over: "For ordens skyld minner vi om at vi også kan kreve gebyr for saker som blir trukket eller avsluttet på grunn av manglende oppfølging."

 

Vårt svar:

Anonym

Vi fikk ikke sendt inn søknad, den ble stoppet som mangelfull.

Det som de krevde, var så rigid og ondt at vi aldri sendte inn søknad.

Ja, vi prøvde, men lykkes ikke!

Saken som vi skal betale gebyr for, er hvis du leser det som står skrevet følgende:

 

Byggesak ikke til behandling

 

Ergo, vi har ikke søkt 2. gang, ferdig arbeid!

 

Sluttkommentar:

 

Det er ganske spesielt, her gjør PBE en mengde med ulovligheter, dårlig og slett saksbehandling.

Det er feil på feil, dårlige vurderinger og hele tiden etter for å straffe, ta oss og bare lage bråk og kvalm.

De får lov å ture og holde på da hele det offentlige Norge bare sitter og gjør sine «vurderinger».

Alltid til fordel for andre i det offentlige, da alle er lønnet av den samme oppdragsgiver, staten.

 

De får lov å mobbe, trakassere og ha personlig vendetta imot.

Får bare håpe at noe våkner opp, og vi får avsluttet denne saken!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: