torsdag 5. august 2021

Nr. 2907: Det er ille at i realiteten fungerer ikke de kontrollorganene som skal passe på om kommune og stat gjør noen feil, at det skal bli avdekket!

 Nr. 2907:

Det er ille at i realiteten fungerer ikke de kontrollorganene som skal passe på om kommune og stat gjør noen feil, at det skal bli avdekket!

 

Det er et kammaderi innad i de statlige forvaltnings etater som er direkte usunt og udemokratisk.

Dette bør en få ryddet opp i, eller så vil jeg si at Norge er like mye et diktatur som er demokrati.

Det minner med om det gamle DDR, der de som holder seg inne med myndighetene, kan leve sine liv «trygt». Kommer enn på utsiden her, selv for den minste ting. Så blir en nesten forfulgt og kan oppleve de utroligste ting.

I vår sak kan ikke PBE svare på enkelt spørsmål som hvorfor vår mur sol ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom er ulovlig, mens vår før bedritne skråning var lovlig.

Selv en 1 klassing skjønner at her stemmer ikke PBE argumentasjon.

At de ikke vil svare, men gir oss bøter som nå er vel oppe i 300.000, - kr vitner om en arroganse og vedtak som er totalt hinsides alt som er rimelig og rett.

De tror vi eier en bank, og kan bare strø ut med penger?

Ja, selv om vi hadde gjort det, så hadde vi aldri imøtekommet slike rigide og onde vedtak.

Vi er hverken Onkel Skrue eller liker å sløse med penger til det offentlige for totalt meningsløse og rigide vedtak.

 


Da tenker vi på Sivilombudsmannen, Byråd, Statsforvalter eller domstolene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ei heller stå for hva Norsk lov sier, en unnfallenhet og kammaderi som er usunt og lite bra.

 

Et resyme over de to – tre siste årene med saken som viser at PBE misbruker sin makt som setter dem i et enda dårligere lys enn de allerede er satt i!

 

Det lille som vi har gått igjennom, får oss til å føle at Norge enkelte ganger er som et mini-diktatur der ikke innbyggernes rettigheter blir ivaretatt.

Her i vår sak har vi avdekket av Plan- og bygningsetaten har gjort en hel del feil.

Ja, sågar bryte flere Norske lover.

 

Allikevel er det ingen hos Plan- og bygningsetaten noen gang som må stå til rette for dette.

 

Tvert imot, ingen innrømmelser.

Kun å kjøre på med nye og enda hardere tvang, og lage mere kvalme med endog å tinglyse heftelser på vår eiendom for virkelig å kunne straffe oss.

Det hele er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk av en annen verden som ligner mer et diktatur enn et sunt forvaltningsorgan.

Vil opplyse allerede her at vi har kun bygget noe på vår egen eiendom, betalt og kjøpt av oss.

Det PBE er egentlig å bryte menneskerettighetene, da det som noen eier står i en særstilling at ingen skal blande seg utilbørlig inn som PBE her prøver å gjøre.

Der ingen andre egentlig har rett og lov å holde på slik PBE her i Oslo gjør.

 

Vi har ikke bryte noen Norske lover (uten vi har prøvd å rette det opp etter misforståelser med hensyn til veiledning og regler),

da våre overskridelser er minimale.

Da har PBR plikt å gi oss dispensasjon og godkjennelse.

Da det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler, skal dispensasjon gis sier Loven. Hos oss er det kun fordeler, ingen bakdeler.

Eneste bakdelen er at vi har noen minimale overskridelser som PBE prøver å forsterke som om vi har byggen en villa i strandsonen.

Mens vi bor kun noen meter i fra Østmarka.

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2824-nok-et-tilsvar-til-plan-og.html

 

Noe de ikke vil, som viser at de er regelryttere, og når en ikke ser helheten i en sak.

Da er en selv en lovbrytere, for det er summen av en ting som er sannhet og faktum i en sak. Ikke en liten bagatell, eller en side av saken.

Men helheten og summen må legges til grunn.

Det viser bare her at det PBE holder på med er at de er en kriminell aktør, der de tror at makt- og myndighetsmisbruk er lov, men det er det ikke!

 

Det er overformynderi som minner oss om gamle DDR, ikke er demokratisk land.

 

Samt at saken vår har nå vært igjennom alle instanser, og ingen har påpekt noen feil hos PBE. Selv om det er drøssevis av dem, og når vi har igjen påpekt hvilke lover som er bryt. Så reageres det ikke, er dette mulig? Ja, i Norge er dette mulig da stat og kommune har en overdreven makt. Og når de gjør feil, så er det ingen som noen gang må stå til rette for dette.

 

Vil ikke surmule, da det vi har erfart er helt sikkert langt ifra den verste saken. Samt at vi har ikke vært med på PBE galskap og fjernet det de påstår er ulovlig. Vi har kun tapt noen hundre tusen til en rettsak som var en farse. Samt brukt mange timer på saken. Og vi har ikke kommet videre med eiendommen vår.

Det er «tap» til å leve med.

 

Men da saken vår startet var vi selvsagt helt «grønne» på alt.

Vi ble veiledet hvordan bygge, og vi trodde det var lov å sette opp en bos under 15 kvm2 uten å søke.

Da på vår egen eiendom. Men siden boden vår ville ligge nærmere enn 1 meter fra nabo, så fikk vi Roars Telje underskrift.

Han hadde før skrevet rare mailer til PBE. Men trodde at han ville roe seg ned. Men han gikk rundt etterpå til andre naboer for få de til å skrive under imot oss, mannen er selvsagt lettere gal etter min mening.

Slik holder ingen normale mennesker på, og får andre naboer til å skrive under for noe pent, vakkert og funksjonelt vi har bygget på egen eiendom.

Trapp måtte vi ha, da vi før dette hadde et tau vi slengte oss ned i, og heiste oss opp i det samme tauet da vi hadde en bratt skråning nesten ned i veibanen.

Selv om muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår før skrånede sørpekant, vil ikke PBE svare på hvorfor den var lovlig. Men ikke muren vår, det viser bare hvor kriminelle de er. At de ikke vil svare.

Det er slike ting vi har funnet ut etter hvert at de er faktisk lovpålagte å svare oss.

 

Har mye mer å si, men det som også er ille. Det er at de overhode ikke er løsnings orienterte, de er bare ute etter å lage kvalme.

 

Eneste PBE har gjort egentlig, det er å lage bråk og støy for ingenting.

 

Her er mange eksempler, ikke minst på alle de uteblitt svar de er lovpålagt å gi oss. De svarer ikke, bare gir nye pålegg og bøter.

 

Ikke nok med det, de fant en faktura som var 3 år gammel.

Ikke sender de den til oss, som de skal gjøre.

Egentlig så var det en fiktiv faktura og en løgnfaktura da vi ble lovet å søke på nytt. Men fikk aldri en reel mulighet til det.

De satte Tommy Monge på saken, som mislikte oss så sterkt at den ene gangen vi ringte ned til han.

Skrek han at han ikke ville ha noe med oss å gjøre, og søke ovenfor en slik mann er selvsagt praktisk umulig.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2881-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2876-en-fiktiv-faktura-fra-2019.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

 

Da sendte PBE denne «fiktive» fakturaen direkte til innkrevingsetaten.

 

For det første, fakturaen var ikke reel. Det var ikke slik at vi overhode har søkt.

Men greit, rent juridisk hadde PBE «retten» på sin side.

Det er som å sammenligne på fotballbanen når en motspiller ligger nede. En kan score da, og sikkert vil målet bli godkjent? Men «fair play» er det ikke.

En slik fiktiv faktura sender PBE direkte til innkrevings etaten, og de igjen er like råten når de skriver at vi skal møtes i forliksrådet da vi har nektet å betale en faktura vi ikke har visst om. Tenk, første de gjør, vi møtes i Forliksrådet som er siste instans hvis en tvist ikke løses. Dette er også misbruk av det offentlig av det offentlige selv. De skal først prøve å løse en konflikt, før de henvender seg til Forliksrådet. Men her prøver en ikke engang å løse konflikten, som er en ikke konflikt da vi ikke visste om nevnte faktura. Betale en faktura som en ikke vet om, det er selvsagt ikke mulig.

Slik holder det offentlige på, det er helt bort i natta.

 

Vi betalte denne fakturaen, og 1000 kr. for mye som vi enda ikke har fått igjen.

Slik holder det offentlige på, og hvorfor?

De vet at de aldri blir straffet, selv hva de enn gjør.

Samt at alle andre offentlige etater som Oslo Tingrett, Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen), Byrådet og selv Kommunal- og moderniseringsdepartementet holder med og forsvarer galskapen og de kriminelle gjerningene til Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

 

Det som er noe av det viktigste her, er at vi er amatørene her.

Mens Plan- og bygningsetaten og det offentlige er de profesjonelle.

Men i realiteten oppfører det seg og er kriminelle med både å ikke helt bevist svare oss.

Når de har veiledet oss, og vi prøver å bringe en ordning på dette.

Så blir vi sett på å være kriminelle og får saftige bøter som nå er vel oppe i 300.000, - kr.

Det hele er ikke noe annet enn et overgrep imot oss.

Det er som det barnet som blir utsatt for et overgrep, og sier ifra og får enda mer bank.

Sammenligningen er høyst reel!

En skam er PBE, men også de andre offentlige instanser som har holdt med denne galskapen og denne simple og nedverdigende oppførsel!!!!!

 

PBE er partiske, subjektive, konfronterende og fordømmende,

mens de skulle vært bekreftende, objektive og støttende, derfor går det galt.

 

At hele det offentlige ikke har påpekt og gått i rette med PBE på noen punkt, hvis bare at det offentlige Norge har et utpreget kammaderi som er ant-demokratisk.

 

Selve lovverket i Norge er i det store og det hele godt, bortsett fra at når det viser seg som i vår sak at flere saksbehandlere har opptrådt i strid med loven. Aldri vil måtte bli gjort ansvarlige for noe av hva de har gjort av dårlig behandling og også bryte Norsk lov. Så er dette et stort hull også i lovverket!

 

Sluttkommentar:

 

Hva er det Plan- og bygningsetaten har gjort de siste årene etter vi begynte å skjønne at de ikke hadde «rent mel i posen» og var kriminelle da de helt bevist ikke har svart oss eller ville svare oss på våre spørsmål som de er lovpålagt å gjøre?

De har bare prøvd å gjøre mer ondskap enn før. Dette er ille virkelig.

Først tok de saken til kemneren, men vi nektet å betale da de var og er kriminelle PBE her i Oslo.

De tok først saken vår til Namsmannen, for å presse oss for penger.

Men han avviste saken som foreldet.

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Videre når de tapte der, så var det å sende saken til kartverket for å tinglyse deres kriminelle adferd på vår eiendom. Men den ble sendt tilbake som mangelfull.

Men hatet, og mer makt- og myndighetsovergrep fortsette.

At de til slutt lykkes med sin ondskap og kriminelle adferd.

Eller for å si det på en annen måte, de misbrukte makten sin på oss.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Videre så skulle de aldri sende mer mailer til en Advokat som vi hadde på saken 1 uke, men som vi ikke kunne ha mer med da han ikke fikk dekket sitt salæret av vårt forsikrings selskap som vi hadde avtale på skulle betale han.

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2833-plan-og-bygningsetaten-lovet.html

 

Feil på feil gjør PBE, men de fortsetter allikevel sitt makt- og myndighetsbruk (misbruk).

 

Så var det nye krav om å betale til sammen tror vi nesten 300.000, - kr.

Dette vil øke på, når vi ikke vil innrette oss etter PBE (u)lovlige vedtak imot oss som er ikke noe annet enn et makt- og myndighetsmisbruk av en annen verden!

 

Slike holder de på med å misbruke sin makt, og holde på med sine overgrep.

Ille at ingen stopper dem, selv om de har bryte mange Norske lover på sin ferd.

Ikke bare det, men takt og tone og almen folkeskikk er disse på PBE hvis høit hevet over, og turer frem som de aldri noen gang skal stilles til ansvar for hva de holder på med. Men før eller siden, så må de nok det.

Eller på sin vei for å få oss til å rive noe som er både pent, funksjonelt og påkrevd.

Som høyner standarden på vår eiendom, og som er ikke noe annet enn gale-Mathias å høre på PBE argumenter som er tåpelige, grunnløse og ondskap!

Det er også mange andre forhold å ta med, for korthet skyld kan det nevnes at PBE driver med også en forskjellsbehandling som er helt hinsides +++ mange andre ting å nevnes. Men denne saken er så stygg, at mer enn nok er nevnt.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

Forklaring.

At jeg kaller PBE kriminelle er for at de har bryt Norsk lov, og det til gangs.

En kriminell handling er et lovbrudd mot en bestemmelse som er belagt med straffetrussel. F.eks. tjenestefeil kan straffes med inntil 2 års fengsel, så det PBE har gjort kvalifisere den til å bli omtalt som kriminelle.

 

Også naboforholdene her på Hellerudtoppen, er skadelidende under slike forhold, da det virkelige problemer her i Stormyrveien.

De bryr ikke PBE seg om, da de sier det er foreldet selv om de skaper daglige problemer her. Dette er en etat som er motstrøms på alle områder!

Jeg har sagt denne saken skal ankes til Statsforvalter, men PBE gjør ikke noe.

De har ingen respekt for loven som sier at saken skal ankes, dette er mennesker som mener de står over Norsk lov.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

Her er det virkelige problemet i Stormyrveien, mur som ligger tett inntil veien og ulovlige skilt som er satt opp for at de må rygge rett ut i veien da de ikke kan snu på egen eiendom.

Dette er allright for PBE, men det vi har bygget som er til gunst og høynet vår eiendom, skal rives hvis ikke får vi bøter og annet som er helt, helt hinsides!

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020055909&fileid=9018402

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ille ja,men herlig at de ikke kommer noen vei! Mur,bod og trapp står der like trygt som før,til glede og nytte for alle og til PBE's store forargelse. Å stå på Herrens side lønner seg alltid til slutt.

Jan Kåre Christensen sa...

Veldig spesielt.
PBE veiledet oss hvordan bygge.
Så vil de at vi skal rive.
Du skriver:
«til PBE's store forargelse.»
Kan ikke skjønne at dette skal være til forargelse for PBE?
De har veiledet oss, og alt det vi har bygget er til gunst for alle!

Anonym sa...

Skrike til deg på tlf og slenge på røret,og nesten 300 000 i bøter tyder vel på at de i det minste er en smule irriterte...?

Jan Kåre Christensen sa...

Jo, men det burde de ikke være?
Det vi har bygget er til gunst for alt.
Det er kun minimale overskridelser!
De har veiledet oss.

Norsk Lov sier at dispensasjon skal gis hvis det er mer fordeler enn bakdeler.
Når det samlet sett er faktisk ikke en enste bakdel med det vi har bygget, kun fordeler.
At de skriker, oppfører seg simpelt og gjør forskjell på oss og andre.
Samt at de ikke vil godkjenne det, skjønner vi ikke hvorfor!
Vi vet at Satan er en løgner, er det han som påvirker dem???
Det er mye mulig, da han er en løgner og løgnens Far.

Uansett, slaget er tapt for PBE, for lenge siden!

Her går det til full seier, det er vi ikke urolige for!


Anonym sa...

Er dine ubetalte bøter til PBE altså oppe i 300 000 kr? Kommer du til å betale? Tror du at de kommer til å ta beslag i dine verdier?

Ligger det en heftelse på din eiendom som er tinglyst?

For et rot du har satt deg selv i.

Jan Kåre Christensen sa...

Er dine ubetalte bøter til PBE altså oppe i 300 000 kr? Kommer du til å betale? Tror du at de kommer til å ta beslag i dine verdier?

Jeg tror ikke noe, jeg vet at de aldri kommer til å rive hverken mur, trapp eller bod

Ligger det en heftelse på din eiendom som er tinglyst?

Det ligger en heftelse på eiendommen som snart vil bli fjernet.

For et rot du har satt deg selv i.

Dette er en fiende som står bak, Satan og han er beseiret på korset.

Kol. 2. 15 Han avvæpnet fyrster og myndigheter og satte dem i vanry ved at han så åpenbart triumferte over dem.

Denne saken bekymrer meg ikke overhode, da PBE her i Oslo lyver, driver med forskjellsbehandling og bryter Norsk lov så det ljomer!