torsdag 9. september 2021

Nr. 2927: Oslo politiet vil henlegge vår anmeldelse da det er upassende for dem å etterforske enn annen offentlig etat, de driver med utsøkt kammaderi, og dekker over lovovertredelse når de er offentlig ansatt!

 Nr. 2927:

Oslo politiet vil henlegge vår anmeldelse da det er upassende for dem å etterforske enn annen offentlig etat, de driver med utsøkt kammaderi, og dekker over lovovertredelse når de er offentlig ansatt!

 

https://www.sokelys.com/politiet-henla-christensens-anmeldelse-av-tre-navngitte-figurer-i-pbe/

 

Her er faksmile fra mailen i fra Oslo politiet

 


Her er vårt svar:

 

Statsadvokaten i Oslo                              Oslo 9/9.2021

Klage på henleggelse av sak 15528512 48006/21-201

 

Klage på henleggelse som er helt hinsides, dypt urettferdig og kun at Politiet forsvare enn annen offentlig instans som har bryt Norsk Lov!

 

Vi er blitt truet med falske, fiktive og grunnløse bøter og annet av Plan- og bygninsetaten gjennom nå 3 år.

Ved spesielt 3 ansatte.

Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten har drevet med gjentatte trusler.

 

Fra 1 Juli 2020 er det ti ganger så ille da Namsmannen har sagt at saken imot oss er foreldet!

 

Selv etter dette blir trusler gjennom fiktive, falske og grunnløse bøter sendt ut av disse personene, ikke bare en gang.

Men mange ganger, og tar en med det som har skjedd mellom mnd. skifte august/september 2018 da tvangsgrunnlaget imot oss ble foreldet, og inntil Namsmannen sa sitt.

Blir det massivt, og ikke 1 krone er blitt inndrevet da selve grunnlaget for truslene. De bøtene vi har fått, er foreldet!

 

Henleggelse her vil virke også at politiet vil sees på at de driver med kammaderi ovenfor en offentlig etat som totalt har mistet all dømmekraft og rett og slet har lat hat og uvilje til de grader få råde.

Det er kortslutning hos disse personene og disse etatene, og hele det offentlige sitter stille og lar disse holde på, ufattelig og dette ligner Nord Korea.

 

999 ut av 1000 personer ville selvsagt ha etterkommet PBE trusler uten å blunke da de aller fleste som bor i Kongeriket Norge er totalt lydige imot øvrigheten uansett hva de foretar seg.

 

Vi har ikke etterkommet totalt meningsløse og urettferdige krav.

Da har PBE gjort alt for å knekke oss og få os til å etterkomme pålegg som er helt, helt meningsløse og kun for å drive med ren og skjær vandalisme!

De har t.o.m. gått til kartverket og misbrukt sin makt med å tinglyse en fiktiv og foreldet heftelse.

Råtnere enn dette er ikke mulig å være, alt for å skape kvalme, bryderi og for om mulig få verdien av huset vårt ned!

 

Vi klager på henleggelsen, som vi anser som 100 % uriktig.

Det lukter langt på vei kammaderi da det er en offentlig etat som skal etterforske enn annen offentlig etat.

 

Vi vet at i utlandet så kan Norske diplomater vise sitt diplomat pass, og gå fri da de har immunitet gjennom sin status som diplomater.

De er underlagt andre lover, de Norske og Norske myndighet.

 

Her i Norge er det slik ser det ut som hvis en er en offentlig person, truer og skremmer med fiktive bøter og annet.

Da går en fri, av den enkle grunn at en er offentlig ansatt.

Da har en immunitet og alt er lov, selv å true og gjør alt for å lage bråk, kvalme og intriger.

 

Vi klager på henleggelsen som direkte virker som her beskytter det offentlige hverandre!

Hvis disse som er anmeldte ikke blir etterforsket og må stå til rette for sin truing og skremmende og plagsomme adferd.

Da er det ingen hensikt å anmelde noen i det offentlige, de går fri uansett!

 

Spørsmål:

Trusler fra myndigheter anses ikke som trusler siden de er alle av det samme systemet?

Når politiet henlegger en slik opplagt sak, hva skal til da?

Her er det trusler og skremmende adferd dokumentert gjennom flere år.

Selv Namsmannens vedtak har ikke fått disse personer til å slutte?

Dette gjelder også en såkalt «fillesak» som skulle ha vært godkjent for myndighetens side for lenge siden. Men de vil ikke komme oss i møte.

De er den profesjonelle parten og burde ha kjent til regelverket, men de turer frem i sitt hat og totalt mange på sunn dømmekraft!

At denne saken da skal henlegges viser vare oss alle det offentlige sitt kammaderi og at det offentlig dekker over hverandres ugjerninger og kriminelle bedrifter, uansett hvor opplagt og klart det er!

 

Er det lov i Norge å holde på slik i årevis med trusler som de ikke følger opp?

 

Når de ikke følges opp får man en følelse av at de ikke har juridisk grunnlag for å fremme dem, eller er vår subjektive opplevelse fantasi og oppdiktning?

 

Det hele er en form for terrorisering, mobbing og prøve å skremme oss til å bli «lydige» vedtak som vi er både imot, og som vi tror er imot Norsk lov!

 

Siden dere ikke vet åpenbart hva trusler er, og ikke vil gjøre noe med dette.

Så legger vi med en link i fra Wikipedia som forteller hva trusler er, og her har disse personene beveget seg milevis innforbi.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Trussel

 

 

Ingen kommentarer: