fredag 1. oktober 2021

Nr. 2933: Ny anmeldelse da dessverre Plan- og bygninsetaten og enkelte av våre naboer er på «lag» for å prøve å ramme oss som Familie!

 Nr. 2933:

Ny anmeldelse da dessverre Plan- og bygninsetaten og enkelte av våre naboer er på «lag» for å prøve å ramme oss som Familie!

 

Bilde av vandalen Vidar Vihatek Haugen som ikke unte meg å stå i offentlig vei å lade minibussen som jeg bruker i jobben før han delte ledningen i to.

 

 https://www.sokelys.com/evangelist-jan-kare-christensen-politianmelder-nabo-for-haerverk-og-trusler-parkeringskonflikten-i-krokstien-stormyrveien-fortsetter/

 

Når vi ikke engang kan stå trygt med bil/buss for å lade et elektrisk kjøretøy, før en vandal til nabo hogger ledningen i to.

PBE vil vi skal rive mur, trapp og bod, som er vandalisme.

Vi vet selvsagt at det hele er et renkespill imot oss i fra den onde åndeverden!

 

Her er vår nabo Vidar Vihatek Haugen avbildet der han holder et bråk uten like en søndags morgen, det er også brudd på Norsk lov.

Men dessverre, så har de kriminelle personene i PBE og enkelte naboer her på Hellerudtoppen samme onde hensikter, lage mest mulig bråk og prøve å knekke oss som familie.

https://www.sokelys.com/evangelist-jan-kare-christensen-politianmelder-nabo-for-haerverk-og-trusler-parkeringskonflikten-i-krokstien-stormyrveien-fortsetter/

 

Kampen har egentlig pågått før vi flyttet inn, i 2012 da disse gamle klaget på oss.

Men da forsvarte PBE oss, ved Kaja Aubert Lange.

Etter hun forsvant, skiftet PBE side, og de gikk over på disse slemme naboens side.

PBE er Plan- og bygninsetaten her i Oslo.

De har gjort alt for å prøve å knekke oss, og som sagt.

2015 skiftet de side ved å ta bort vår daværende gode saksbehandler.

Satte inn noen forferdelige, som vi har anmeldt.

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2924-var-pa-grnland-politikammer.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2925-tillegg-opplysninger-sendt-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2927-oslo-politiet-vil-henlegge-var.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2930-siste-skriv-i-var-klage-til.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2932-siste-skriv-til-statsadvokaten.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

 

På mange måter har naboene og det offentlige alliert seg imot oss, ikke bra i det hele tatt.

 

Her er anmeldelsen:

 

Oslo politikammer                    Oslo 29/9. 2021

Anmeldelse av Vidar Vihatek Haugen

Stormyrveien 4, 0672 Oslo

 

§ 351.Skadeverk

 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som skader, ødelegger, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.

 

For skadeverk straffes også den som uberettiget endrer, gjør tilføyelser til, ødelegger, sletter eller skjuler andres data.

 

Ønsker å anmelde Vidar Vihatek Haugen for hærverk og skadeverk, samtidig mener vi at denne personen er ikke en trygg person som er rasende og truende for alt og ingenting?

For oss er flere personer her i Stormyrveien utagerende menn.

Bl.a. nevnte og Vidar Haugen i Stormyrveien 4, og Alex Martin Berge i Stormyrveien 6. Begge disse to, som PBE indirekte står bak med at de lar alle andre ulovligheter være tillatt her i Stormyrveien.

På den måten er det skapt dårlig stemning blant naboene, og de som er mest utagerende. Har ingen hemninger for å slippe dette ut og frem. Virkelig ille hva Plan- og bygninsetaten står bak her i Oslo.

 

Siden denne truende adferd har vært gjentagende, mener vi også at hans opptreden innbefatter her:

§ 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

 

Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

 

Jeg parkerte bilen i offentlig vei, og la ut ledning for å lade. Ca. kl. 16.00.

Når han da hugget av ledningen, må ha skjedd vel ca. rundt 19 – 21?

Da jeg var nede med den elektriske minibuss ca. kl. 22.00.

Da så jeg hva vandalen og den hissige mannen hadde gjort.

Denne ledningen klippet/hugget eller hva Haugen Vihatek nå gjorde i to.

 

Da jeg kom ut for å kontrollere på kvelden for å se at ladningen fungerte, var ledningen delt i to. som sagt, på kvelden tirsdag 28/9. 2021.

Ugjernings tidspunkt var kveld.

Dette er hærverk og trakassering at vi ikke kan ha bilen stående ut i offentlig vei for å bli ladet.

Dette skaper en utrygg situasjon.

Vidar Vihatek Haugen har skjelt oss ut flere ganger før når vi har stått ute i offentlig vei.

Da han og enkelte naboer i Stormyrveien tror de har særrettigheter da vi har spurt Plan- og bygninsetaten komme og ordne opp, men de vil ikke da de mener at ting skal være slik?

 

Indirekte årsaken til dette er slik vi ser det, PBR her i Oslo.

Men samtidig, Vihatek Haugen har en truende og aggressiv adferd, og utfører hærverk uten å blunke.

 

Vi ønsker dette skal straffes og vi skal få godtgjørelse for hærverket gjort.

Samtidig den psykiske påkjenningen er også ikke bra, ikke minst at det er min kone og familie som blir berørt av slik kriminell gjerning.

 

Hele nabolaget er åpenbart sykt og betent, som vi tilskriver PBE å være indirekte årsak til.

file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Temp/Om_garasjer_og_utkjoersel_paa_eiendommene.pdf

 

https://www.sokelys.com/parkeringsbraket-mellom-christensen-og-naboer-i-stormyrveien-til-fylkesmannen/

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

Det er jo dramatisk å gå til anmeldelse av nabo, men dersom han har ødelagt og oppfører seg truende kan det være nødvendig. ¨

Det er vel bare PBE og eventuelt veimyndigheter og politi som kan ordne opp i kaoset det er i nabolaget ditt.

 

Svar: Ja

 

Hvorfor skulle din nabo kutte av ladekabelen din?

 

Svar: De tror de eier den offentlige veien.

 

Stod du parkert utenfor hans bopel?

 

Svar: Nei, i offentlig vei!

 

Jeg har jo skjønt at de som bor i Stormyrveien mener at dere må parkere bilene i Krokstien og ikke på deres vei.

 

Svar: Dette er selvtekt!

 

Stormyrveien er jo en privat parkeringsplass for beboere i Stormyrveien.

 

Svar: Nei, nei og atter nei.

De føler nok at det er deres vei og at du/dine gjester tar dere til rette ved å parkere i deres gate.

 

Svar: De kan føle mye, det vet ikke jeg. Men Stormyrveien er Oslo Kommune sin eiendom, ikke noens beboere!

 

Hvor skjedde dette skadeverket, eller rettere sagt, hærverket?

 

Svar Stormyrveien, ut i offentlig vei, kvelden tirsdag 28/9. 2021

 

Jeg forstår jo at de vil ha gata si for seg selv. Krokstien 2 abcd er jo et fremmedelement i området. Selve bygningen bryter med annen arkitektur i området, hevdet Roar Telje.

 

Svar: Vi bor i et moderne hus, de bor i” gamle” hus. Det er vel ikke lov å tenke slik rent juridisk. Stormyrveien er en offentlig vei.

 

Hvor parkerte du egentlig?

 

Svar: I offentlig vei, lov for alle.

 

Foran trappa di eller under muren?

 

Svar: Stormyrveien er enveiskjørt, har ikke lov å stå på denne siden av veien som vi bor. Kun på andre siden.

 

Du stod kanskje i nærheten av Stormyrveien 4-6?

 

Svar: Sto ut i offentlig vei, ikke på naboens tomt.

 

Jeg vil tippe at politiet gjør som de pleier, henlegger, uansett får naboen din et skriv om at han er anmeldt.

 

Svar: Jeg kan ikke gjøre noe annet enn anmelde kriminelle forhold. At politiet holder med de kriminelle, som PBE gjør, får jeg ikke gjort noe med!

 

Slik pleier jo å vekke visse følelser i folk.

 

Svar: Helt sikkert, men da bør en telle til ti og gå heller inn og ta seg en varm kakao eller noe slikt.

Ikke la sine negative følelser ta fullstendig overhånd.

Dette klarer jeg, gang etter gang i møte med illsinte naboer!

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

Bilder av det som vi ser som kriminell handling, og ønsker å få erstattet det som er bitt ødelagt, samt at han blir tiltalt for trusler og hærverk.

 

Mannen har skreket og truet av vi ikke får parkere i offentlig vei da han har trapp som går ut der og parkere selv bl.a. en tilhenger. Mannen oppfører seg og tror hvis at han eier Stormyrveien, som er åpen for alle på lik linje å parkere og kjøre. Da veien er offentlig, ikke privat.

 



Her er kabelen, hogget tvert av, dette er hærverk.

 

Hvis denne saken blir henlagt, så får jeg da bare ta å hogge naboens kabler og bilder sønder og sammen?

Dette er PBE og våre naboer i Stormyrveien løsninger.

Men da hadde vi vært like galne som Plan- og bygninsetaten i Oslo og disse galningene i Stormyrveien.

Aldri livet om jeg vil bli så lavpannet, aldri!!!!!!!!!!!!!!

 

 



Her står jeg ut i offentlig vei, ikke på naboens tomt.

 



 

Her har galningen tatt ledningen, og lagt den under sin egen bil på tirsdag kveld etter sine galne gjerninger. Mannen er åpenbart ikke vater når en kan finne på å gjøre noe slikt.

Her står han parkert onsdag morgen. Da hadde han fjernet ledningen.

Og lagt den på naboen vår sin tomt fin i sammen. Ledningen er ubrukelig nå, derfor vil vi ha den erstattet, samt at den straffbare handlingen skal han tiltales for.

 


 


 

 

Onsdag morgen kl. 11 29/9 2021 er ledningen fjernet fra veien, og ubrukelig!

 


Ingen kommentarer: