søndag 24. oktober 2021

Nr. 2945: Sendt Oslo Byråd vedrørende Unibuss sparking av meg for å spille på kristen radio, og andre forhold som understrekker dette!

 Nr. 2945:

Sendt Oslo Byråd vedrørende Unibuss sparking av meg for å spille på kristen radio, og andre forhold som understrekker dette!

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2947-jeg-er-veldig-glad-og-tilfreds.html

 

Dette er sendt Oslo Byråd vedrørende min sak der:

 

Oslo Byråd

sak 21/6300 – 118 klage på Unibuss

 

Vedrørende Unibuss sparking av meg for å spille på kristen radio, og andre forhold som understrekker dette!

 

Oslo 24/10. 2021

 

Det er først og fremst klage på at jeg er blitt oppsagt for å ha spilt på kristen radio og Unibuss måte å behandle meg på, det er uverdig.

 

https://www.extraavisen.no/jeg-synes-det-er-rart-a-miste-jobben-fordi-jeg-er-kristen/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Dette er essensen og det viktigste i klagen min, men samtidig.

Det er virkelig mange andre forhold som også både understreker at klagen min er berettiget.

Samt, disse andre forholdene hver for seg er viktig å se på. For å prøve å få med et helhetsbilde. Unibuss er et busselskap som blir drevet under pari!

 

Samt, de andre forholdene bare understrekker dette jeg har påpekt, det er en meget klanderverdig og dårlig kultur i ledelsen i Unibuss.

Ikke blant bussførerne, den er utmerket om vi er Norske eller utenlandske, her er Unibuss er forbilde.

Men ikke når det gjelder personalbehandlingen, og spesielt hvis en faller i Unåde». Da er alle midler lovlige, for da er en «stemplet».

 

Sender med en artikkel jeg har skrevet, som underbygger at Unibuss drives som et busselskap som er annerledes enn alle andre!

Da IKKE POSETIVT, MEN NEGATVIVT.

 

Det er bare å håpe at noe blir gjort, for dårligere «reklame» enn det Unibuss er for Oslo Kommune. Da Unibuss er heleid av Oslo Kommune, er ikke vel mulig?

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2943-unibuss-sakskte-ruter-og-tapte.html

 

 Nr. 2943:

Unibuss saksøkte Ruter og tapte, samt mange saker imot gode bussførere!

 

https://nab.no/nyheter/busselskap-saksoker-ruter/19.24801

 

file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Temp/Yrkestrafikk_03_2021_web.pdf

 

Unibuss får også kritikk for å ikke ville ansatte folk i 100 % stillinger.

 


 

Unibuss er eksepsjonelle, ingen andre busselskaper driver slik!

 

Etter å ha ettersøkt dette med rettsaker, er det faktisk fem rettsaker som Unibuss har bare de siste mnd. imot sjåfører.

 

+ Rettsforliket med meg og rettsak imot Ruter.

 

Her i Oslo og omegn er det så langt jeg kan se det, ikke noen annet busselskap enn Unibuss som holder på slikt.

Det er eksepsjonelt!

 

Det er virkelig ille når vi legger alt dette i sammen, at det er en veldig kamp imot vognførerne.

Så erstatter de disse med å hente nye sjåfører hos NAV, som da gjerne dekker minst det første halve året lønn.

Utnyttelse av NAV og ille ovenfor sjåfører som blir sparket!

 

Slutning av dom imot Ruter:

 


 

 


 

Se her for rettsaker som de skal ha og har hatt:

 

 Se også her: file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Temp/Yrkestrafikk_03_2020_web.pdf

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Ingen kommentarer: