tirsdag 6. oktober 2020

Nr. 2766: Hadde jeg vært sikh, hindu, muslim eller noe annet og blitt slik mobbet og diskriminert som jeg er blitt av Diskrimineringsnemnda/Unibuss, hadde jeg vært førstesidestoff garantert i VG, Dagbladet, Aftenposten og andre medier!


Nr. 2766:
Hadde jeg vært sikh, hindu, muslim eller noe annet og blitt slik mobbet og diskriminert som jeg er blitt av Diskrimineringsnemnda/Unibuss, hadde jeg vært førstesidestoff garantert i VG, Dagbladet, Aftenposten og andre medier!

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Dette er ifra 2011, 9 år siden. Sannheten er at det er oss kristne som blir hetset og er mer utsatt enn noen andre.
Det argumenterer jeg med at vi kristen aldri vil true eller gjengjelde noen fysisk, kun verbalt.
Dett fra VG i 2011.
Erna Solberg mener muslimer hetses som jødene på 30-tallet
Høyre-leder Erna Solberg mener muslimer blir hetset på samme måte som jødene ble det på 30-tallet. Hun ber nordmenn ta et oppgjør med hverdagsrasismen.


Bilde av en muslim klar til å forsvare seg, mens vi kristne aldri ville gjort noe slik. Illustrasjonsbilde.Dissa skal overbeskyttes, men vi kristne får ikke engang høre på radio før vi blir truet med avskjedigelse fra jobben vår, dette er hva jeg erfarer i disse dager.

Jeg ser ikke på meg selv som et offer, så langt derifra.
Men det er allikevel underlig å oppleve at en er nærmet fritt vill og har bortimot ingen rettsbeskyttelse!
Jeg har opplevd å få falske anklager imot meg ved flere anledninger, og allikevel ikke vunnet frem i Norsk rett og ovenfor myndighetene!

Tenk, det kan være Satanister, mennesker fra hedningesamfunnet eller hva de nå er og tilhører????????????

Dette at jeg hører på radioen, er ikke dokumentert av noen ugildhet part at jeg hører på høyt.

Og hvis det hadde vært det, så hadde jeg selvsagt skrudd ned.

Kristendomsforfølgelse og diskriminering, uten tvil det jeg er blitt utsatt for!

Her er mail sendt Sivilombudsmannen i min sak:

Sak 83559                              Oslo 6.10.2020

Sivilombudsmannen             
Postboks 3,
Sentrum, 0101 Oslo

Klage på Disktriksnemdas avgjørelse i sak 20/42

Det blir kun nevnt at det er sykemelding som er en hevnakt.
Hele saken imot meg er en gjengjeldelse for at jeg ikke er en person som de har klart å knekke som de har prøvd gjennom tiår!

Hevnakten, gjengjeldelse og represaliene imot meg er langt mer enn sykmeldinger!

Dette er egentlig gjentatte tjenestepåtaler og prøve å finne alle mulige feil for å bruke de imot meg på alle mulige måter.

Dette startet egentlig i 2007-8 da Unibuss måtte trekke en tjenestepåtale.
Da de måtte gjøre det samme i 2017 ble det enda verre.
Jeg gikk til Diskriminergsnemda januar 2020 og da ble det så ille at jeg fikk tjenestepåtale for forhold som var ubetydelige og at jeg hadde spilt atter igjen på kristen radio.

Men andre ord, at de har bestridt sykemelding har de også gjort før. Bl.a. i 2017 som en hevnakt og represalier at jeg ikke var med på deres narrespill.

Selve sykemeldingene som er bestridt, er kun en liten og stygg del av det hele bildet. Det er flere sykemeldinger de har bestridt, som en hevnakt, represalier og gjengjeldelse imot meg!

Gjengjeldelsene, represalier og hevnakten har faktisk pågått ifra 2006 da jeg ble innkalt til møte med min daværende leder Tveit som dere kan lese om i den trukne tjenestepåtalen.

Se her for skjermbilde.Siden da har ledelsen i Unibuss oppført seg dårlig og harnisk overfor meg med å innkalle til møter i øst og vest.
Får tjenestepåtaler for alt mellom himmel og jord.
Trekke de og gir nye.
Det er helt spinnvilt slik de holder på, og det tar visst ikke slutt. Nå er de oppildnet etter den grusomme dommen ifra Diskrimineringsnemnda!

Dette er justismord de lux da jeg aldri noen gang har spilt høyt på radioen og de såkalte kundeklagene er falske anklager som kan ha blitt gitt av Satanister og eller andre som hater kristendommen og Jesus!!!!!!???????!!!!!!?????

De personene kan være hvem som helst og ugildhet og troverdige er de ikke.
Det er ingen objektiv part, og stole blindt på slike som også klager på meg uansett. Noen av kundeklagene går på høy lyd, samtlige ellers har både lyd og det kristne budskapet de misliker.
Ingen kundeklager går kun på høy lyd, derfor er dette ingen troverdig og ugildhet klage. Men åpenbart som går på min tro og at jeg spiller også kristen radioprogrammer med konsesjon og er lovlig av myndighetene her i Norge.

Slike program som P7, Ptro, Visjon Sverige, Joh.3.16 og andre program på radioen som har konsesjon og er godkjente av myndigheten.
Dette blir jeg hetset av av noen passasjerer, Unibuss og Diskriminergsnemda!

Det er åpenbart at jeg er blitt utsatt for diskriminering og gjengjeldelse av Unibuss!

De har lagt et utilbørlig press på meg gjennom snart 15 år med falske anklager, oppkonstruerte ting og med å overdimensjonere små bagateller til de mest «farefulle» hendelser.
Alt blir satt utenfor sine proporsjoner og gjør jeg den samme feil som andre.
Andre får knapt høre det, jeg får flere tjenestepåtaler for de samme forholdene.
Dette er ikke bra
Det er så ille at ord ikke strekker til.
Noe er dokumentert, det meste ikke!
Unibuss har truet med tjenestepåtaler, gitt de, trukket dem og gitt nye.
De siste årene ifra 2016 har de gitt stort sett tjenestepåtaler for at jeg har spilt kristen radioprogrammer om det er blitt klaget på for høy lyd, ingen lyd eller bare for å true med oppsigelse for at jeg spiller kristne radiogrammer dempet og med samme lydstyrke som alle andre bussførere.
Jeg skal tas, det er så primitiv og ond adferd at ord ikke strekker til.

Se her:
Jeg er da åpenbart blitt utsatt for gjengjeldelser og hevnakt av ledelsen i Unibuss gjennom tiår.

Her er et eksempel fra 2016 som også er med i dommen fra Diskriminergsnemda:

04.02.2016        Møte med fører angående kundeklage fra 12.1.16. Kunden melder om andakt/misjonering og kritikk av andre religioner avspilt i bussens radio. Kunden klagde til fører, men fikk beskjed om at «her er det jeg som bestemmer»

Videre har jeg hatt mange ganger instruktører på bussen, de har aldri klaget på radiovolumet.
Men klaget på andre forhold som en gjengjeldelse og om mulig å finne feil på meg.
Nå driver de med nye tjenestepåtaler hver gang de finner ut at jeg har spilt på kristen radioprogrammer.
Dette er både en hevnakt og represalier imot meg på alle plan.
Hvor nedrige og hatefulle må Unibuss ledelsen blir før Diskriminergsnemda ser det?
Det er dette jeg anker, og at de ikke ser det som er åpenbart selv for en 4 åring!
At jeg blir utsatt for hevnakt, represalier og gjengjeldelser hele veien og gjennom årtier!
Ingen står opp og taler min sak, jeg er kristen og må tåle så inderlig vel all den urett som rammer meg.
Hadde jeg derimot vært muslim eller tilhørt en annen religion, «alle» hadde stått opp for meg.

Alle vet at det er løgn og tøv at jeg hører høyt på radio.
Men et justismord imot en kristen, som aldri vil bruke makt eller vold.
Det er så ufarlig og «sikkert», at dette gjør alle og enhver i dag!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!


2 kommentarer:

Anonym sa...

Sender du de en ny epost pr dag?
Får du noe svar?

Jan Kåre Christensen sa...

Nå er alt sendt fra min side.
Innen kort tid får jeg svar.
Regner i løpet av året er mye skjedd.
Be, takk for forbønn.