torsdag 1. oktober 2020

Nr. 2761: Til Sivilombudsmannen vedrørende klage på Diskriminergsnemda avgjørelse i sak 20/42!

Nr. 2761:
Til Sivilombudsmannen vedrørende klage på Diskriminergsnemda avgjørelse i sak 20/42!

Bilde av Ivar Danielsen som ledet forhandlingene i Diskriminergsnemda.

Sak 83559                              Oslo 1.10.2020

Sivilombudsmannen             
Postboks 3,
Sentrum, 0101 Oslo

Klage på Disktriksnemdas avgjørelse i sak 20/42

Klage på dom!                             

Det som er så katastrofalt med denne dommen, er også at den overhode ikke går inn på årsakssammenhengen det er mellom de kundeklagene jeg har fått.
De er utelukkende to forhold nevnt I SAMMEN!

Det er at jeg spiller på radio med kristent innhold, og lyden er slik at de fanger det opp.
Hvem fanger det opp?
Det gir ikke kundeklagene noe svar på, men jeg vet da mest her da jeg har snakket med noen av dem.
Det er mennesker som er negativt innstilt til det kristne budskapet.
Det er ikke lyden, men innholdet som er problemet for disse kundene på bussen.
Mennesker som for alt vi vet er Satanister, Norsk hedningesamfunn etc.

Med andre ord, verne imot meg, som også skal tas hensyn til, er totalt oversett, glemt og ikke tatt med i dommen.
Dette er mange andre lignede forhold som vi har påpekt ifra vår side, er ikke engang nevnt i dommen.
Kun forhold som er negativt for meg, og det som er positivt, er omtolket utelukkende negativt. Med andre ord, dommen er ikke troverdig, men fabrikkert!

Vil også minne dere om følgende når det gjelder Norsk rett hvilket lavt nivå den ligger på.

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen nå seriedømmer Norge, og hvordan Ministerkomiteen, Europaparlamentet, Europrarådet og stadig flere land er samstemte i sin fordømmelse av Norges overlagte menneskerettsbrudd, som har fått pågått over tiår.
Norge er et rettssikkerhetsmessig konkursbo som er avkledd.

Sluttkommentar:

Diskriminergsnemda dom imot meg føyer seg godt inn i rekken!
Slik er det norske systemet, gjennom råttent og gjennomkorrupt blitt er min erfaring gjennom flere dommer som er selv opplevd og erfart.

Dette kan dere være med å gjøre en forandring på, men å behandle denne min klage mest mulig objektivt.

Der dere ikke tar hensyn til noen parter, men prøver mest mulig på en ærlig basis. Finne ut om jeg spiller høyt på radio eller ikke?
Eller det er fordi jeg har spilt på kristne radioprogrammer som gjør at enkelte reagerer da dette er ikke «vanlig». Derfor er det akseptabelt å skrive til ruter og klage.
Jeg mener at det er fordi jeg skiller meg ut, hører mer på kristne radioprogrammer med dempet lydstyrke.

Dette er ikke akseptabelt for noen få kunder i det store og det hele.
Sannheten er slik jeg ser det, fiksjon og løgn som ligger til grunn for dommen i Diskriminergsnemda, ikke hva som er de faktiske forholdene.
Faktum er satt til side for fiksjon i dette tilfelle, slik jeg ser og bedømmer det hele!

Ha en fin dag videre!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Ingen kommentarer: