torsdag 1. oktober 2020

Nr. 2759: Utfyllende forklaring sendt til Sivilombudsmannen vedrørende den kristendomsforfølgelse jeg nå blir utsatt for!

Nr. 2759:
Utfyllende forklaring sendt til Sivilombudsmannen vedrørende den kristendomsforfølgelse jeg nå blir utsatt for!
Erna Solberg mener at det er muslimer som blir forfulgt i Norge, og trenger et spesielt vern.
Hva jeg erfarer, så er det kristne som trenger et ekstra vern, og som blir forfulgt.

Har sendt nå noen ekstra forklaringer til de sakene som er oversendt Sivilombudsmannen for behandling. Be for saken.

Erna Solberg, vår Statsminister trenger også forbønn da hun åpenbart skjønner så lite hva som egentlig foregår i den åndelige kampen i Norge. 
Ja, ikke bare i Norge, men over hele verden!

Her er mailene som jeg har sendt:

Sivilombudsmannen              Oslo 1.10.2020
Postboks 3,
Sentrum, 0101 Oslo

Klage på Diskriminergsnemda avgjørelse i Sak nr. 20/314 med henleggelse!

At denne saken blir henlagt ligger på både saksbehandlingsfeil, tjenestefeil og en uriktig dom i sak 20/42 hos Diskriminergsnemda som er anket innforbi dere som en løgndom da den dommen bygger på forhold som ikke er dokumentert.

Da blir det som en følgefeil med denne henleggelsen.

Det er bevist klart fra vår side at når det har vært instruktører, ledere og andre ifra Unibuss sin ledelse med på bussen hos meg.
Er det aldri en eneste gang påpekt at jeg spiller høyt på radio.
Tvert imot, det er andre ting som de har prøvd å felle meg på som at jeg ikke kjører «godt» nok». Andre påstander som i det store og hele er fabrikkert.

Den hoverende Ivar Danielsen skriver i sitt svar til meg om henleggelse følgende:
«I vilkåret om «grunn til å tro» ligger det at klageren må vise til konkrete
holdepunkter eller indikasjoner for at diskriminering har skjedd, utover en ren påstand om dette. I denne saken er påstandene om diskriminering ikke
underbygget med dokumentasjon.»

Her er det massevis av dokumentasjon.
Men når en ikke vil «se» og må lyve at jeg hører på radio høyt, noe som aldri har skjedd.
Da kan en også finne på å skrive så mye visvas som Danielsen her gjør.
Dokumentasjon finnes i massevis, men når en alltid «snur» seg bort fra hva vi kommer med av dokumentasjon som bl.a. 8.6.2020 var en leder med meg på bussen og fant fort ut av at jeg hørte på radio med samme lydnivå som alle andre sjåfører. Det er mengder av annen dokumentasjon som Danielsen lyver med å si at det ikke er!

Det er ene og alene grunn fordi at jeg har fått klager på bussen at jeg har spilt på kristen radio. Dette er også anført i kundeklagene at det er propaganda og at jeg er ute etter å misjonere på bussen når jeg velger «feil» kanaler i disse kristendomshaterne og som har en agenda.
Mobbe, trakassere, lyve og diskriminere meg for min kristen tro da ingen noen gang kan dokumentere en eneste gang at jeg har hørt på radio høyere enn andre.

I Diskriminergsnemda hadde Unibuss forklaringsproblemer, og måtte medgi at det var nok ikke fordi jeg spilte popmusikk, men at jeg spilte kristen sang/lovsang som enkelte var mer sårbare og hårsåre for ifølge Unibuss sin advokat Johannes Straume!

Videre skriver den sterkt hoverende Danielsen følgende:
«Slik saken er fremstilt er det nemndleders vurdering at den klart ikke gir grunn
til å tro at du er utsatt for diskriminering/trakassering/gjengjeldelse fra Unibuss
på grunn av din religion.»

Slik jeg forstår det hele, så er saken avgjørelse med at jeg da spiller for høyt på radio selv om jeg ikke liker høy radiolyd.
Da får jeg prøve til slutt i denne klagen å si noe om dette og legge med vedlegg som går på dette.
Jeg tar å ta høyde for at det ligger andre forhold inne som også har betydning, da jeg mener og ser det helt åpenbart at det er ene og alene mitt kanalvalg som har gjort at jeg er blitt trakassert egentlig av alt og alle her!
Dette med løgnhistorier på såkalt høy lyd er noe som de som vil ramme meg for å spille på kristen radio henger på klagen av den enkle grunn at de skal få respons for sine falske ankler. Det er kun og utelukkende at jeg har spilt på kristen radio som er «problemet» for disse.
Når andre fra ledelsen i Unibuss har vært på bussen, anmeldt eller uanmeldt har aldri dette med radiobruk vært nevnt engang. Hvorfor? Jeg har aldri gjennom 15 år som bussjåfør spilt en eneste gang høy lyd slik at noen passasjerer har blitt forstyret.
Mitt lydnivå har aldri vært høyere enn andres og det som er normalt for oss bussførere å ha av lydstyrke og volum.

Jeg regner meg ikke for å være sårbare på noen som helst punkter, men jeg prøver bare å forholde meg til fakta.
Samt på en normal og mest mulig objektiv måte forholde meg til de falske anklagene som har fått imot meg.

Det er uten tvil mitt forhold til Jesus og evangeliet som ligger til grunn her, da jeg elsker å spille kristne programmer som blir sendt utover eteren.
Kanaler som PTro, P7, Visjon Sverige, Joh.3.16 og andre som jeg hører på gjennom arbeidsdagen på bussen.
Det er sterkt diskriminerende at jeg ikke får velge de kanalene som jeg vil av Unibuss da alle andre bussførere gjør det.
Jeg får tjenestepåtaler og blir innkalt på møter med ledelsen for å høre på kristen radio. Nå truer de også med oppsigelse og avskjedige meg!
Med andre ord, saken dypest sett dreier seg om mitt arbeidsforhold og det er klart bevist at Unibuss ikke har en neste dokumentasjon av en objektiv part på at jeg spiller høyt på radio.
Alle ting imot meg anser jeg kun og alene som diskriminering og mobbing.
At dette går an i Norge i 2020 er bare dypt, dypt, dypt tragisk og viser at Norge er i enkelte forhold på lik linje med de gamle kommunist statene der all religion, spesielt kristendommen ikke er «sturent».
Der det er allright å forfølge de som tror under påskudd av andre forhold at de hører på høy lys. Dette er skammelig og på lik linje med hva andre land holder på med som vi i Norge ikke vil sammenligne seg med, tarvelig og løgnaktig av hele den offentlige etat og Unibuss, virkelig ille!

1.)  Jeg er 56 år gammel, er forbi med ungdomstiden for lenge siden. At jeg skulle gjennom en hel arbeidsdag sitte å høre på høy radio? Det er så eventyraktig at det er latterlig. Jeg har aldri noen gang hørt noen gang på høy radio.

2.)  Ingen i Unibuss systemet har noen ganger kunne klaget på min radiobruk. Skulle de vært slik, noe det aldri har vært. Så hadde jeg skridd ned lyden.

3.)  Unibuss har ingen standard og opplæring. Da å gi meg tjenestepåtale for å spille høyt på radio er også selvmotsigende. Nå har jeg heller aldri hørt på høy lyd heller.

4.)  Oslo er en by med 700.000 innbyggere. Av dem er det sikkert mange som har mange og spesielle meninger og synspunkter. At noen av dem ikke liker kristenradio og skriver løgnaktig, det er da ikke noe spesielt med dette av en så stor menneskemengde! At noen av dem påstår at jeg spiller høyt på radioen er mer av den grunn at jeg skiller meg ut. Det er nok ikke mange andre som gjør det? Det blir da ikke tolerert av enkelte som misliker Jesus og kristne radiosendinger. Dette er ikke unormalt for meg som har vært kristen så lenge og vet at mange blir provosert med en gang de bare hører noe fra bibelen. Men at jeg spiller høyt på radioen? Aldri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.)  Det var en hevnakt at Unibuss både å forfølge min sykemelding videre også til nå trygderetten. Unibuss har en fullstendig syk oppførsel!

6.)  Unibuss gav meg en ny tjenestepåtale for å høre på kristen radio. Dette er også helt sykt og udokumentert da ingen kan bevise at jeg har noen gang hørt høyt på radio.

7.)  Når noen har vært med meg på bussen, anmeldt eller uanmeldt ifra Unibuss har ingen noen gang gjennom de 15 år jeg har kjørt buss påpekt høy lyd på radioen.

8.)  Samtlige kundeklager på radiobruk som jeg har fått, i 2016 og utover har vært at jeg har spilt på kristne radioprogrammer vært hovedingrediensen i klagen.
Samtlige klager som har påpekt at det har vært kristne programmer, har det vært som et påheng i noen av klagene at det har vært høy lyd. Dette er selvfølgelig med den hensikt for å få respons for at jeg spiller kristen radioprogrammer hos mennesker som selv åpenbart har problemer med at jeg skal få lov å høre på kristenradio.

9.)  Ivar Danielsen som ledet forhandlingene i Diskriminergsnemda og Unibuss stoler her utelukkende på noen kundeklager som ønsker å ramme meg for å ha spilt på kristne radioprogrammer. Da stoler en ikke på virkeligheten, men på en fiksjon ut av det hele. Hva er en fiksjon? Det er løgn når det blir satt i sammen med virkeligheten og blir satt inn i en sammenheng der virkeligheten er avgjørende. Fiksjon hører hjemme ikke i en rett og nemd, men under et skuespill eller fortelling. Fakta i saken er følgende, at det er ingen objektiv part som har kunnet bevise noe av de løgnene som Diskriminergsnemda eller Unibuss fester sin litt til. Med andre ord, fiksjon og løgner bygger hele saken imot meg på, dette er ikke noe annet enn Nord Korea light som Norge er på nivå med.

10.)                     I en vanlig rett så skal det være slik at tvilen kommer tiltalte (meg her) til gode. Her er det motsatt, og at Ivar Danielsen og Diskriminergsnemda legger seg på samme onde og tvilsomme linje som Unibuss, det er skremmende og helt horribelt!

11.)                     At Ivar Danielsen og Diskriminergsnemda ikke tar mer hensyn til hva instruktører og andre i ledelsen i Unibuss har opplevd. Da de aldri en eneste gang har kommentert min radiobruk. Det har vært utelukkende andre forhold, da helst at jeg har kjørt buss meget godt og har fått lodd vel minst 10 – 15 ganger for god kjøring som en får når det kommer noen uanmeldt på bussen av instruktører. Med andre ord, de skulle da fått med seg at jeg spilte høyt på radioen. Dette er ikke tilfelle. Det er trist og virkelig ille at Ivar Danielsen og Diskriminergsnemda bygger denne dommen imot meg ikke på fakta, men på løgn og fiksjon. Dommen har null troverdighet da det er en åpenbart løgndom ifra Diskriminergsnemda!

Her er det så mye å gå igjennom av dokumentasjon, at det er bare å sette i gang. Komme med spørsmål, hele Diskriminergsnemda med Ivar Danielsen i spissen er i denne saken ikke noe annet enn en gjeng med løgnere og som tillater kristendomsforfølgelse og diskriminering av påskudd av tjenestepåtaler og gjengjeldelse og hevnakt som blir både direkte og indirekte beskyttet og vernet av Diskriminergsnemda når de legger til grunn av alle tjenestepåtaler gitt er av høy lyd som ikke noen kan dokumentere eller bevise at jeg har hørt på.
Diskriminergsnemda med Danielsen er ikke noe annet enn en gjeng med løgnere som jeg gremmes over at slikt som dette er mulig å holde på i Norge. Noe som er på nivå med Nord Kora og Kongo, der en også dikter opp historier for å få de svarene en ønsker seg.
Jeg, Jan Kåre Christensen har aldri noen gang kjørt med høy lyd over radioen med passasjerer i bussen, det har aldri forekommet!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

2. mail sendt:

Sivilombudsmannen              Oslo 1.10.2020
Postboks 3,
Sentrum, 0101 Oslo

Klage på Diskriminergsnemda avgjørelse i Sak nr. 20/42!

Jeg blir både opprørt og lei meg at nå blir løgnene til Unibuss og Diskriminergsnemda lagt ut som en «sannhet» på Diskriminergsnemda sin hjemmeside.


Klikker en videre og går til linken https://www.diskrimineringsnemnda.no/showcase/2020000042

Så står bl.a. følgende:

«Saken gjaldt spørsmål om diskriminering på grunn av religion ved at klager, som er bussjåfør, fikk tjenestepåtale for å høre på kristen radioprogrammer under kjøring. Nemnda kom til at det var volumet på radioen, og ikke innholdet i programmene som var det avgjørende da arbeisgiver ga klager tjenestepåtale. Nemnda kom også til at klager ikke var utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver etter at han klaget saken inn for nemnda.»

Nemnda kom til at det var volumet på radioen, og ikke innholdet i programmene som var det avgjørende da arbeisgiver ga klager tjenestepåtale.

Dette står som en «sannhet». Den virkelige sannheten er at dette er blank løgn da ingen noen gang kan dokumentere eller bevise at jeg har hørt på radio noen ganger med høyt volum.
Og skulle noe slikt ha forekommet, så hadde jeg selvfølgelig avpasset lydnivået deretter.
Men her er det løgn, løgn, løgn og atter løgn fra Unibuss og Diskriminergsnemda sin side.

Hele saken er bare trist, men jeg klager saken innforbi Sivilombudsmannen slik at Unibuss og Diskriminergsnemda klare løgner at jeg spiller høyt på radioen blir kraftig tilbake bevist som usant!

Skal en dom være troverdig, så skal det på en eller annen måte være begrunnet og dommen i denne saken finnes det null dokumentasjon på dette.
Kun noen falske anklager fra noen kunder på bussen som har mislikt at jeg har spilt på kristen radioprogrammer.
At de påstår at jeg spiller høyt enkelte av disse, er ikke noe annet en løgn og kun falske og usanne anklager imot meg!
Det er veldig surt å kjenne på at Unibuss og Diskriminergsnemda kan lyve slik uten at det får følger!

Samtlige kundeklager på radiobruk som jeg har fått, i 2016 og utover har vært at jeg har spilt på kristne radioprogrammer vært hovedingrediensen i klagen.
Samtlige klager som har påpekt at det har vært kristne programmer, har det vært som et påheng i noen av klagene at det har vært høy lyd. Dette er selvfølgelig med den hensikt for å få respons for at jeg spiller kristen radioprogrammer hos mennesker som selv åpenbart har problemer med at jeg skal få lov å høre på kristenradio.

Ivar Danielsen som ledet forhandlingene i Diskriminergsnemda og Unibuss stoler her utelukkende på noen kundeklager som ønsker å ramme meg for å ha spilt på kristne radioprogrammer. Da stoler en ikke på virkeligheten, men på en fiksjon ut av det hele. Hva er en fiksjon? Det er løgn når det blir satt i sammen med virkeligheten og blir satt inn i en sammenheng der virkeligheten er avgjørende. Fiksjon hører hjemme ikke i en rett og nemd, men under et skuespill eller fortelling. Fakta i saken er følgende, at det er ingen objektiv part som har kunnet bevise noe av de løgnene som Diskriminergsnemda eller Unibuss fester sin litt til. Med andre ord, fiksjon og løgner bygger hele saken imot meg på, dette er ikke noe annet enn Nord Korea light som Norge er på nivå med.

I en vanlig rett så skal det være slik at tvilen kommer tiltalte (meg her) til gode. Her er det motsatt, og at Ivar Danielsen og Diskriminergsnemda legger seg på samme onde og tvilsomme linje som Unibuss, det er skremmende og helt horribelt!

At Ivar Danielsen og Diskriminergsnemda ikke tar mer hensyn til hva instruktører og andre i ledelsen i Unibuss har opplevd. Da de aldri en eneste gang har kommentert min radiobruk. Det har vært utelukkende andre forhold, da helst at jeg har kjørt buss meget godt og har fått lodd vel minst 10 – 15 ganger for god kjøring som en får når det kommer noen uanmeldt på bussen av instruktører. Med andre ord, de skulle da fått med seg at jeg spilte høyt på radioen. Dette er ikke tilfelle. Det er trist og virkelig ille at Ivar Danielsen og Diskriminergsnemda bygger denne dommen imot meg ikke på fakta, men på løgn og fiksjon. Dommen har null troverdighet da det er en åpenbart løgndom ifra Diskriminergsnemda!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070
Ingen kommentarer: