mandag 12. oktober 2020

Nr. 2767: Sara lo når Herren kom til henne, og min kone lo da jeg fortalte at Unibuss sikter på å si meg opp for å ha spilt høy kristenradio på bussen!

 Nr. 2767:

Sara lo når Herren kom til henne, og min kone lo da jeg fortalte at Unibuss sikter på å si meg opp for å ha spilt høy kristenradio på bussen!

 

Se også her:

https://www.sokelys.com/mot-oppsigelse-for-christensen-etter-ny-kundeklage-som-gar-pa-hoy-spilling-av-kristen-radio-unibuss-mener-christensen-ikke-evner-a-ville-endre-adferd/

 

Mosebok 18. Herren besøker Abraham

1 Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebintelund, en gang han satt i teltdøren midt på heteste dagen. 2 Han løftet sine øyne, og se, tre menn sto foran ham. Da han så dem, løp han dem i møte fra teltdøren, bøyde seg til jorden 3 og sa: Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg deg, gå ikke din tjener forbi!  4 La oss få hente litt vann så dere kan få vasket føttene, og hvile dere her under treet. 5 La meg hente et stykke brød så dere kan styrke dere før dere drar videre - siden dere nå har lagt veien om deres tjener. Og de sa: Gjør som du har sagt! 6 Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: Skynd deg, ta tre mål fint mel, kna det og bak kaker! 7 Abraham løp også bort til buskapen og hentet en fin og god kalv, og ga den til tjenestegutten, som skyndte seg å lage den til. 8 Så tok han rømme og melk og kalven som han hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og han sto hos dem under treet mens de spiste. 9 Og de sa til ham: Hvor er Sara, din kone? Han sa: Der inne i teltet.

10 Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg på denne tiden neste år, og se, da skal Sara, din kone, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren, som var bak ham.  11 Nå var Abraham og Sara gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. 12 Derfor lo Sara ved seg selv og sa: Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst - og herren min er også gammel!  13 Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig føde barn når jeg er blitt så gammel? 

14 Skulle noen ting være umulig for Herren? På den bestemte tiden vil jeg komme til deg igjen, på denne tiden neste år, og da skal Sara ha en sønn.  

15 Sara nektet og sa: Jeg lo ikke! For hun var redd. Da sa han: Jo, du lo!

 

Da Herren kom til Sara og Abraham, lo de. Hvorfor? Fordi Gud sa at dette aldrende ekteparet på 89 og 99 år skulle få en sønn i sammen.

 

Da jeg kom hjem og fortalte at Unibuss ville si meg opp, jeg ville ikke endre adferd.

Da lo min kone Berit godt over disse løgnene til Unibuss. Ja, løgner av anonyme kunder som klager med det som mål at det ikke skal spilles kristen radioprogrammer på bussen. Dette er selvfølgelig ikke sant at jeg spiller høy radio, dette er så løgnaktig og usant at å le er egentlig det mest naturlige hvis en er et oppadgående og fornuftig menneske.

Kona mi sa at hun har vært med meg på bussen regelmessig gjennom 15 år og aldri hørt at jeg noen gang hadde spilt radio høyt, i bussen med kunder.

Med andre ord, hele saken er useriøs og bare løgner fra kunder som ikke liker kristen radioprogrammer som Unibuss elsker at skal være «sannhet», selv om det er løgner.

 

For å ikke skrive for mye om saken på det nåværende punktet, så legger jeg kun med kundeklagene og hva jeg har svart ledelsen.

 

Kundeklagene:

Tidspunkt hendelse: 14.09.2020 08:26:00


Kundens beskrivelse: Hei! Det er ikke ofte jeg skriver klager på noe som helst, og det er helt greit at folk har sin religiøse tro. Men at bussjåføren hører høyt på en som roper ut kristne salmer blir litt ubehagelig å høre på for en som ikke er religiøs selv. Sikkert også ubehagelig for folk som feks har en annen tro. Ikke noe vondt ment til sjåføren, bare en tanke.

 

Mitt svar:

 

Det var ikke høy lyd som passasjeren klager på, men salmer, høy lyd er bare nonsens! 

Dette er storm i et vannglass. 

 

Det er bare å komme på bussen, si ifra hvis det er høy lyd? 

 

Det kan det umulig være da jeg har en utmerket hørsel og liker ikke høy lyd over tid. 

 

Kundeklagene er utspekulerte og løgnaktige for å ramme meg for å spille kristne radioprogrammer. Det som dere driver med er mobbing og trakassering fordi jeg liker kristen radioprogrammer, ikke av noen annen grunn da jeg ikke spiller høyere enn andre bussførere, helst lavere! 

 

Ta på munnbind klarer selv en instruktør. Kom på bussen og veiled meg, og korriger meg.  

 

Jeg har meget lett for å høre, og endre adferd! 

 

33 års ekteskap taler sitt, uten at jeg hadde hatt lett for å justere meg, hadde jeg selvfølgelig vært skilt for lenge siden. 

 

Kom på bussen anmeldt eller uanmeldt. Det går kjempebra! 

 

Hvis noen mener jeg spiller høyt, så har jeg ikke vanskelig for å justere meg. 

At jeg ikke vil endre adferd er løgn. 

 

Jeg holder meg på det lydnivået som Andreja veiledet meg den 8.6.2020 

 

Mvh 

Jan Kåre 

 

Her er møteprotokollen:

 

 

Ingen kommentarer: