fredag 30. oktober 2020

Nr. 2777: Skal møte sjefsmobber (personalsjef) Per Christian Bing og Unibuss for drøftelsesmøte 6 november p.g.a. deres løgner og mobbing og trakassering av meg!

Nr. 2777:

Skal møte sjefsmobber (personalsjef) Per Christian Bing og Unibuss for drøftelsesmøte 6 november p.g.a. deres løgner og mobbing og trakassering av meg!

 

Fikk denne mailen ifra en som følger saken min:

Jeg er overrasket over det jeg leser. Bagatellmessige ting de tar opp - trodde de hadde mer alvorlige saker på deg. 

Det virker som om de prøver å mobbe deg ut. 

Har du noen uoverensstemmelser personlig med Bing fra gammelt av? Han er kjent for elefanthukommelsen sin - han lagrer ting i 20 år som han plutselig bruker mot deg når det passer. 

 

Det er på dette nivået det ligger mellom meg og Unibuss, bare dritt om mobbing de holder på med, ikke noe annet!

Jeg har aldri en eneste gang spilt på høyt volum på radioen.

 

Det som også er så trist, det er at ledelsen er med å skape en mobbekultur når de holder på over år slik å mobbe meg.

Hvorfor går f.eks. sykefraværet ikke ned? Det er vel da ikke underlig med en slik ledelse, som minner om mer å være mennesker som ligner på en arbeidsleder i en konsentrasjonsleir enn en sunn og god bedrift.

En inkompetent ledelse som snerrer etter ansatte og bedriver en bedrift som er mer som en fangeleir enn som en sunn og god bedrift.

Det er helt, helt ufattelig at de kan oppføre seg så simpelt som de gjør enkelte ganger og det får ingen konsekvenser for lederne som er så uskikket for oppgaven.

 

For å blåse opp hver SAK IMOT EN ANSATT SOM DE GJØR IMOT MEG, ER SÅ ILLE AT ORD IKKE STREKKER TIL!

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2775-sendt-saken-min-angaende.html

 

Fikk denne mailen av Unibuss.

 


Svarte dette.


Hei Per Christian, om du gjentar en sak flere ganger som er løgn, blir det ikke sannhet.

 

Jeg liker ikke høy radio, spiller ikke høy radio, det er utelukket dine påstander.

 

Det er kun en grunn som folk reagerer, og det så godt som igjen av alle som tar buss med meg. Det er budskapet jeg spiller.

 

Du lyver også med at jeg ikke vil eller kan forandre meg.

 

Du skriver så løgnaktig dette:

«du hverken vil eller kan forandre din adferd.»

 


For en løgn, det er du som ikke kan forandre din adferd da du bare fortsetter å mobbe og lyve både til og om meg.

 

Jeg spiller radio med det desibel styrke som jeg og Andreja spilte når han var med meg og som jeg alltid og alltid spiller. Du lyver konstant!

 

De anklagene du har imot meg er også bagatellmessige, og du blåser det opp som noe veldig.

 

Nå er det 1 uke til det møte, det er bare å komme på bussen.

Jeg klarer med letthet å forandre meg hvis nødvendig!

 

Du lyver konstant, fordreier sannheten og bare gjør egentlig bagatellmessige forhold til noe veldig.

Du kan ikke forandre deg, ikke jeg.

Hva skal jeg forandre? Nevn det konkret.

Jeg kan si hva du må forandre, men du vil ikke.

 

Kom på bussen og veilede meg, men det er du for feig til da du bare vil skape kvalm og ikke løse ting.

 

Jeg spiller aldri høy radio, kom og veiled meg hvis jeg tar feil!!!!!!!!!!!!!!!

 

Jan Kåre

 

Sendte dette til Arbeidstilsynet angående saken min.

 

 

Til arbeidstilsynet                        Oslo 28/10-2020

Referansenummer 2020/1324

 

Angående mobbing, personforfølgelse, diskriminering og trakassering!

 

Snakket med flere bussførere, der alle sier unisont det samme.

Det Unibuss gjør, er personforfølgelse.

Ikke stalking, men de sitter der og venter på en hendelse, og så prøver de å utnytte den mest mulig for å sette meg i et dårlig lys.

Oppsamlingsheat driver de med da det er ingen hendelser med meg, men her skal jeg stalkes!

 

La meg nevne noen kort, da alt dette er dokumentert før til dere.

Men vil kort vise dere at hele saken imot meg har mer eller mindre vært en form for stalking eller personforfølgelse fra ledelsen i Unibuss.

 

1.)  2005 begynte jeg i Unibuss.

 

2.)  2006 begynte det hele da jeg hadde en instruktør, Kåre Berg som kom med falske anklager på meg. Jeg ble da kalt inn på kontoret til min daværende leder Lars Tveit og ble bedt om å si opp selv da jeg ikke var egnet til å være bussfører.

 

Dette ser jeg at jeg nevnte i skriftlig form januar 2008.

 


 

3.)  Slik fortsatte det da jeg i 2007 fikk en falsk tjenestepåtale der for sene oppmøter som var anklagene. De anklagene var det ikke hold i da de såkalt for sene oppmøter var at jeg hadde gått ifra et skift til neste skift og ikke kommet «tidsnok» der da det var overlappinger.

 

4.)  2008 trakk de den tjenestepåtalen.

 

5.)  Videre fremover ble jeg anklaget for de mest merkverdige ting og kom inn på kontorer.

 

6.)  Bl.a. en gang kom jeg for sent 1 minutt og min daværende leder Reidun Borremann ville gjør ting mest mulig vanskelig og jeg ble trukket i lønn. Dette gikk jeg til fagforeningen med, og vant frem 150 % at slik kunne en ikke holde på og jeg ble ikke trukket i lønn. Dette var medio 2010.

 

7.)  I 2016 fikk jeg en ny tjenestepåtale da jeg hadde parkert bussen en gang i sykkelfelt kl. 7 på morgenen eller kl. 6 for å hente kaffe. Dette var ikke bra, men dette var et engangstilfelle og jeg fikk tjenestepåtale for dette. Helt urimelig og jeg klaget på dette og fikk medhold.

 

8.)  Men ble erstattet av flere tjenestepåtaler for samme forhold, men med oppdiktete historie. Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn mobbing.

 

Dette skrev jeg i 2017:

 

 


9.)  2019 fikk jeg tjenestepåtale for å ha spilt på kristen radio, med påskudd av «for høy» lyd.

 

Dette skrev min advokat til Unibuss og påpekte at jeg ikke hadde hørt på høyere enn andre.

 


 

10.)                     Samme i 2020, og nå skal jeg ha drøftelsesmøte for de vil si meg opp.

 

 

11.)                     Sannheten er at jeg har aldri gjort en eneste feil mer enn å ha parker bussen «feil» 2 ganger.

 

At Unibuss med personalsjef Per Christian Bing går nå egentlig inn for avskjedigelse for å prøve å lage en sak imot meg er ikke noe annet enn form for person forfølgelse, mobbing og trakassering!

 

Håper dere kan og vil gjøre noe, og stoppe denne galskapen som Unibuss og Per Christian Bing holder på med.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Sluttkommentar:

 

Hva er mobbing og trakassering?

Det er hva jeg opplever og erfarer i busselskapet Unibuss.

Hvis jeg ikke bøyer meg for de løgnene som blir fremsatt.

Da skal jeg straffes og får høre at jeg hverken vil eller ønsker å forandre meg!

Tenk, her evner en ikke å løse bagatellmessige saker, og må drive en mobbe og trakassering mot egen ansatt.

Hver mail og samtale jeg har, får jeg høre at jeg spiller høyt på radio.

Men å komme ut for å kontrollere dette, noe som Per Christian Bing har anledning til hver dag. Det er de for feige til å gjøre. På mange måter er ledelsen i Unibuss slik de oppfører seg imot meg, så uskikket og inkompetente det er vel mulig å være?

Jeg skal presses til å innrømme noe jeg ikke har gjort.

Det som ledelsen i Unibuss og Bing gjør, er ikke noe annet enn et utilbørlig press når de skal ha meg til å innrømme noe som jeg ikke i nærheten engang har gjort.

Det er sykelig å nevne det samme som de vet vi ikke er enig om, ved hver anledning!

Gjør jeg ikke det, så er det nye samtaler, tjenestepåtaler og får høre løgner som at jeg ikke vil eller kan forandre meg.

Men det er de selv som ikke vil eller evner å forandre seg, bare kjører på med enda mer mobbing, trakassering og diskriminering!

«Problemet» for Per Christian Bing og Unibuss er at jeg aldri har spilt høyt på radio, liker ikke høy lyd på radioen når jeg kjører buss.

 

Hele saken imot meg er ikke noe annet en løgn, løgn og mobbing og trakassering!!!!!!!

 

Ingen kommentarer: