tirsdag 20. oktober 2020

Nr. 2772: Når personalsjefen i Unibuss Per Christian Bing er en løgner og manipulator at jeg ikke vil forandre meg, derfor skal jeg sparkes er det på sin plass å si ifra!

 Nr. 2772:

Når personalsjefen i Unibuss Per Christian Bing er en løgner og manipulator at jeg ikke vil forandre meg, derfor skal jeg sparkes er det på sin plass å si ifra!

 

https://www.sokelys.com/kristen-radio-christensen-klager-til-sivilombudsmannen-pa-sivilombudsmannen/#comment-1983019

 

Tidligere instruktør Emile Savelkouls mente jeg kjørte buss forbilledlig, hadde aldri sett noen som kjørte så diesel besparende og som kjørte gjennom hele ruten uten å bruke brems.

De har satt meg på kurs der tilbakemeldingene til meg var at jeg kjørte bedre buss en dem.

Nå støtter de fleste meg, selv trafikkledere kommer til meg og sier de heier og holder med meg.

Ledelsen i Unibuss har ikke støtte selv fra sine egne, og selv muslimer mener at jeg må få lov å spille på kristen radio.

Hele ledelsen i Unibuss er noen verstinger i arbeidslivet, og burde funnet seg noe annet å gjøre og slippe flinke, snille og rettskafne folk til!

 


Når jeg møter mennesker som driver med hersk, spill, splid og lyver, så kjenner jeg når jeg har fått nok, så angriper jeg tilbake, og det med full styrke og tyngde.

Hele ledelsen i Unibuss får nå unngjelde, for slik oppførsel og løgner er ikke akseptable.

Per Christian Bing sier jeg ikke makter eller vil endre adferd, dette er løgn.

 

Dette skriver Bing:

Det har vært gjentagende klager de siste årene på høy avspilling på radio der Jan Kåre Christensen er fører, mange møter i sakens anledning. Etter admirasjonens mening evner ikke, eller ønsker ikke Jan Kåre Christensen å endre adferd.

Jan Kåre Christensen hevder han ikke hører på høy radio og det er kundene som klager som henger seg opp i det kristne budskapet.

Administrasjonen viser til at Jan Kåre Christensen ikke evner å endre adferd vedrørende høy radiospilling.

 

Bl.a. 8 juni hadde jeg Andrej Peric med meg ute på rute, og der spilte jeg radio som jeg alltid gjør, med den lydstyrke og de programmene som jeg som oftest spiller.

Dette ble godkjent og akseptert. 

Det var på det lydnivået jeg alltid har hatt og har.

Da å komme med slike løgner som Bing her gjør, er så narraktig og manipulerende at ord ikke strekker til.

Jeg kan da ikke forandre på noe som er godkjent?

Så få høre at jeg ikke evner å endre adferd?

Dette er så løgnaktig og ondt det er mulig og forblir!

 

Så får jeg også høre at dette er gjentagende, men dette er løgn.

Jeg spiller radio på den desibel som vi ble enige om, og da får høre at jeg ikke evner å endre adferd. Hva er dette?

Hvis han mener jeg ikke kan forandre meg, og jeg spiller som avtalt.

Da er det bare å komme på bussen for å kontrollere, men dette er han for feig til.

Skulle det vise at lyden er for høy (noe det ikke er). 

Så evner jeg med letthet å skrue ned lyden, jeg er verdens mest fleksible mann.

 

Sannheten er at Per Christian Bing, NAVN SLADDET AV HENSYN, Miguel Paulos, Abdullah Hatay og ledelsen i busselskapet Unibuss driver med mobbing, trakassering, diskriminering og løgner og manipulering.

 

Hva er trakassering som ledelsen i Unibuss driver med?       

 

Det er kort fortalt å overdrive ting, og holde det imot en person. Samtidig overse det positive i den forstand at en ikke nevner dette, helhetsbildet blir fordreid.

Jeg er en av de beste bussfører i Oslo, det viser alle tester. Og så blir kun løgnene trukket frem at jeg hører på radio høyt, som er blank løgn i fra mørke!

 

Dette har pågått over mange år. Daværende leder og sjef på Alnabru Linda Ellingsen holdt på slik som ledelsen i dag gjør.

Ledelsen i Unibuss har over år vært noen verstinger, og denne mailen sendt jeg april 2017. Som viser at det jeg opplever i dag er bare mer av samme måte å trakassere og mobbe.

 

Hei Linda!

 

Hva vil du med dette møte?

 

Forje gang vi møtes, lovet du å svare på mail fra min advokat, men det trakk du og har ikke fått vite hvorfor.

 

Gangen før der vi møtes, så ville du ikke fortsette samtalen, da vi ikke ville bli enige sa du! Reiste deg opp, og møte var over før det var nesten begynt.

Noe jeg synes var meget uheldig, og dette lærte jeg egentlig ikke hvordan ting skal gjøres. Men heller hvordan ting ikke skal gjøres!

 

Nå virker det du vil ha en samtale fordi jeg ikke er enig med dere og har den samme virkelighetsoppfatningen som dere?

 

Eneste reelle alternativet her, må være arbeidstilsynet eller noen utenforstående, for du kan finne på det utroligste.

Jeg føler meg ikke trygg på deg og har en helt annen virkelighetsoppfatning av ting enn dere i ledelsen ser det ut som?

 

Her har dere trukket 2 tjenestepåtaler og opprettholder den tredje som du først ikke ville kommentere på det møte som vi hadde da du gav meg den.

Så skulle du svare på den, men så ville du ikke svare plutselig.

 

Så påpeker jeg dette, da er jeg plutselig vanskelig.

Du skriver i ihvertfall dette:

 

«Jeg kaller med dette inn til møte om din kommunikasjon og samarbeid med ledelsen de siste månedene.»

 

Mener fremdeles at dette du/dere holder på er trakassering, da du egentlig ikke evner å oppføre deg/dere, men krever at andre skal gjøre det.

Hvis ikke, så skal de til pers.

 

Da jeg fikk tjenestepåtale nr, 2 av Reidun Borremann og Espen Pokorny var det enda verre, da fikk jeg beskjed at jeg fortjente å få denne tjenestepåtalen da de ikke hadde klart å gi meg en før nå! Er det mulig å komme på et slikt lavt plan? Ledelsen i Unibuss går hvis det meste an!

 

Her virker det som det er et stort problem for meg, det er ledelsen, ikke meg!

Når jeg påpeker at ledelsen ikke er helt i vater, så skal en til pers.

 

Videre gang i dette er at arbeidstilsynet må kobles inn, for vi kommer ikke til å bli enige er sikkert. Dere mangler selvinnsikt er temmelig åpenbart, og hvis en påpeker dette. Så skal en i hvert fall tas!

 

Det er mye bedre at du innrømmer egen brøde, at du har sviktet som leder.
Dette er en amatørmessig beslutning, som viser at en ikke evner å se ting fra en annen vinkel enn sin egen! Hersketeknikk kalles dette!

 

Og legger hele saken imot meg død, og trekker også den siste tjenestepåtalen imot meg som dere har trukket de to foregående. Da hverken de to første eller den siste tjenestepåtalen er det noe hold i!

Du evner og vil ikke svare da vi imøtegår den, selv om du lover det. Da har en ikke ryggen fri, og bør visse ydmykhet istedenfor å beordre inn til møte.

Her er det mange feilsteg som en tar på en gang, det er som beina snubler inn i hverandre!

Lover, lyver, beskylder, ja, jeg vet ikke hva du egentlig holder på med, men god ledelse er det ikke!

 

Har aldri hatt problemer med ledelsen før, så her er nok «problemet» ikke jeg, men ledelsen i Unibuss som driver med trakassering overfor sine medarbeidere. Og gjør så mye feil selv, og bør virkelig roe seg ned og gå i seg selv før en skal ta andre!

 

Problemet med ledelsen i Unibuss er flere ting, men i saken mellom meg og dere så vil jeg bruke sitat i fra Aslaug Haga da hun gikk av som partileder etter å bli hetset over lang tid av media:

«at smått blir stort og alt er blitt like viktig»

 

Jeg har gjort en feil, parker bussen i sykkelfelt. Dette har jeg fått 2 tjenestepåtaler av, at jeg har sagt dette er hetsing.

Da skal en tas, ledelsen i Unibuss trenger åpenbart selv å bli sjekket og hvem er bedre enn arbeidstilsynet å gjøre dette?

La oss få inn arbeidstilsynet så fort som mulig, sender kopi av denne mailen til dem!

 

Mvh

Jan K                                                  Kopi Arbeidstilsynet

 

Jeg redegjorde dette også til min advokat. Dette var i 2017, og i 2020 er alt likedan. Det er et dysfunksjonelt arbeidsmiljø med den ledelsen som er i dag i Unibuss.

 

Hei!

 

Siden jeg påstår at øverste sjef i Unibuss Linda Ellingsen lyver til meg, flere ganger så skal jeg kort dokumentere det. Prøver å være kort.

 

1.)  Linda Ellingsen da hun gav meg den tjenesteportalen så gikk vi ikke igjennom den da hun hisset seg opp på meg da jeg bestred hennes tjenestepåtale som dårlig håndverk. Dette skal en leder tåle, at jeg bringer fakta inn i saken der hun vrir positive hendelser til min fordel. Som noe negativt som gir grunn til å gi meg en tjenestepåtale, dette er også å lyve skriftlig. At hun får frem 9 punkter på meg, som stort sett er positive. Til min fordel og hun vrir det til å være det motsatte!

 

2.)  Da vi var i møte hos lege og bedriftslege lovet hun å svare på Josefins henvendelse der hun imøtegikk hennes tjenestepåtale. Dette ble ikke gjort selv om hun lovet det. Da jeg spurte hvorfor etter vel 1 mnd. fikk jeg til svar at hun ikke så noen hensikt i det hele fritt gjengitt.

 

3.)  Da hun innkalte oss til møte påsto hun at flere sjåfører som sier jeg tilgriser sete. Jeg gikk og snakket med nevnte sjåfør som sa at han hadde ringt om meg to ganger. Sete vare ikke tilgriset, dette var kun noe han fant på. Linda påsto på møte at det var flere sjåfører. Men her var det en sjåfør som ikke snakket sant to ganger. Med andre ord, Linda gjør seg til talsperson for tvilsomme personer som det finnes selvfølgelig blant så mange bussførere som det er i Unibuss. Hun faktasjekket ikke det, men påsto høylytt at det var flere sjåfører når det var kun en person som har ringt to ganger og fablet.

 

Hun påstår det er flere sjåfører. Jeg har sjekket det opp så langt det lar seg gjøres. Det er en sjåfør som har ringt flere ganger.

Med andre ord, hun er tatt i løgn igjen. Kun med den hensikt å få tatt meg, men dette slåt tilbake på henne selv som en bumerang!

Kan ikke heller se at det er korrekt at sjåførplassen var tilgriset, det var også usant!

Har kjørt buss i 13 år, og har ikke hørt det før nå dette.

 

4.)  Linda lyver også når hun sier hun ikke vil gå igjennom tjenestepåtalen med meg da den er debattert så mange ganger. Hun snakker usant rett og slett. Jeg har ikke fått gått igjennom den en gang med henne eller noen andre overordnede i Unibuss. Vi kom til punkt 3 av 9 punkter.

 

5.)  Med andre ord, her er det en øverste sjef som åpenbart lyver gang etter gang for å komme seg ut av alle situasjoner. Ha tillitt til en slik leder er meget vanskelig, for å ikke si en umulighet!

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det er som å se et tog krasje i sakte fart.


Jeg skjønner at du opplever deg urett behandlet av mange rundt deg. Men jeg skjønner ikke hva du vil oppnå med å eskalerer saken ved å legge ut innlegg på blogg og Facebook. Du publiserer en personalsak og drar inn masse navn og detaljer, som en enhver leder umulig kan kommentere eller gå i dialog med deg.

Din frustrasjon hører hjemme på din arbeidsplass. Det er der du må finne løsninger, ikke i ditt ekkokammer på nett.

Er du glad i ditt arbeid? Er du stolt over å jobbe i Unibuss? Hvis du har opplevd urett og dårlig ledelse siden 2017,hvorfor fortsetter du i jobben. Det finnes jo mange andre busselskaper å jobbe for? Tror du at du kan endre den kultur du beskriver? Hvis nei, kan du leve med den kulturen, hvis nei = er mitt råd slutt.

Hvis du vil oppnå et godt arbeidsliv, og at du beholder jobben og sikrer AFP så starter det med deg. Vis at du kan tilpasse deg.

Jeg kjenner deg, men orker ikke å identifisere meg. Jeg er redd for at med den oppførselen du viser på nett, så gir du ledelsen i Unibuss flere argumenter og grunner til å si deg opp. Ved å publisere en intern konflikt på nett, navngi og legge ut bilder som jeg vil tro du har funnet på nett så kan det tolkes som en illojalhet ovenfor firmaet du jobber for. Jeg vil tro at dette er beskrevet i arbeidsreglementet. Du gir ledelsen ingen valg, de må beskytte sine ansatte og i dette tilfellet mellomledere. Slik jeg leser dine innlegg her, så er det publiseringen som vil felle deg og ikke høy kristen radio.

Hils Berit, jeg tenker masse på henne og det stress du utsetter henne for.

Jan Kåre Christensen sa...

Skal svare deg løpet av dagen.
Men vil kort si at du snur opp ned på alt.
Siste jeg er redd for er å miste jobben.
Jeg er en meget dyktig og stabil bussjåfør og arbeidstaker.
Tror jeg får lett jobb igjen hvis jeg får sparken.
Men jeg bare påpeker løgner, manipulering, mobbing, diskriminering og trakassering jeg blir utsatt som er grov.
Unibuss er et offentlig busselskap, som driver på som de gjør.
At saken min nå er offentlig og mange vet om dette.
Det er viktig for det offentlige ordskifte og opplysninger for allmennheten.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er som å se et tog krasje i sakte fart.

Svar: Den skjønte jeg ikke.

Jeg skjønner at du opplever deg urett behandlet av mange rundt deg. Men jeg skjønner ikke hva du vil oppnå med å eskalerer saken ved å legge ut innlegg på blogg og Facebook. Du publiserer en personalsak og drar inn masse navn og detaljer, som en enhver leder umulig kan kommentere eller gå i dialog med deg.

Svar: Jeg får komme med min versjon, det er det viktigste for meg.

Din frustrasjon hører hjemme på din arbeidsplass. Det er der du må finne løsninger, ikke i ditt ekkokammer på nett.

Svar: Mitt ekkokammer er meget godt, bare få ut den uretten, løgnene og manipulasjonene jeg blir utsatt for, alt er verd det.

Er du glad i ditt arbeid? Er du stolt over å jobbe i Unibuss? Hvis du har opplevd urett og dårlig ledelse siden 2017,hvorfor fortsetter du i jobben. Det finnes jo mange andre busselskaper å jobbe for? Tror du at du kan endre den kultur du beskriver? Hvis nei, kan du leve med den kulturen, hvis nei = er mitt råd slutt.

Svar: jeg tror jeg kan påvirke, og problemet er ikke meg, men ledelsen. De burde slutte, frivillig eller få sparken.

Hvis du vil oppnå et godt arbeidsliv, og at du beholder jobben og sikrer AFP så starter det med deg. Vis at du kan tilpasse deg.

Svar: Tilpasse meg? Dette er løgner jeg forsvarer meg imot, har aldri spilt høyt på radio.

Jeg kjenner deg, men orker ikke å identifisere meg. Jeg er redd for at med den oppførselen du viser på nett, så gir du ledelsen i Unibuss flere argumenter og grunner til å si deg opp. Ved å publisere en intern konflikt på nett, navngi og legge ut bilder som jeg vil tro du har funnet på nett så kan det tolkes som en illojalhet ovenfor firmaet du jobber for. Jeg vil tro at dette er beskrevet i arbeidsreglementet. Du gir ledelsen ingen valg, de må beskytte sine ansatte og i dette tilfellet mellomledere. Slik jeg leser dine innlegg her, så er det publiseringen som vil felle deg og ikke høy kristen radio.

Svar: Det er ledelsen som er problemet, ingen andre.

Hils Berit, jeg tenker masse på henne og det stress du utsetter henne for.

Svar: Det er bare å sende henne en melding Og hun ler av Per Christian Bing sine påstander som latterlige!