torsdag 1. oktober 2020

Nr. 2760: Sivilombudsmannen og klagen!

Nr. 2760:
Sivilombudsmannen og klagen!

Bilde av Ivar Danielsen som ledet forhandlingene i Diskriminergsnemda.

Sak 83559                              Oslo 30.9.2020

Sivilombudsmannen             
Postboks 3,
Sentrum, 0101 Oslo

Klage på Disktriksnemdas avgjørelse i sak 20/42

Klage på dom!                             

Nå når dere skal se på saken, så er det også viktig å få med dere utgangpunktet.
Jeg opplevde meg trakassert, mobbet og diskriminert p.g.a. min kristne tro og væremåte av ledelsen i Unibuss over lang tid.
Det har opplevd å være som en hevnakt etter de måtte trekke en tjenestepåtale så langt tilbake som i 2007-8.
De opptrådde uryddig, nedlatende og unødvendig hardhendt imot meg.
Jeg derimot gjort jobben min til punkt og prikke, og har heldigvis alltid kjørt skadefritt.
Ledelsen så derfor det som «kjærkomment» med kundeklager, da de endelig kunne få finne noen feil på meg.
Dette er selvfølgelig en dårlig ledelse som holder på slik.

Jeg gikk til Arbeidstilsynet og Diskriminergsnemda p.g.a. at de egentlig ikke tillot meg å høre på kristen radioprogrammer, med at jeg da fikk stadigvek tjenestepåtaler for å høre på dette, da enkelte kunder klaget dette til Ruters klagesystem.

Når jeg da får dom i Diskriminergsnemda, så er dette med at det er for min kristne tro, at jeg ønsker å høre også på kristne radioprogrammer på bussen på lik linje med alle andre bussførere. Da dempet volum har jeg alltid kjørt med.

Etter dommen i Diskriminergsnemda vrir de det hele kun inn imot at jeg hører på radio høyt.
Dette er ikke noe annet enn narraktig å fordreie de faktiske forholdene.

At jeg skal nå få lov å høre på kristen radio, bare at jeg ikke hører på høy lyd.
Men det er akkurat det jeg ikke får lov til da jeg får tjenestepåtaler for å høre på kristen radio. Dommen fra Diskriminergsnemda er narraktig og løgnfull!

Unibuss prøver også å klistre inn andre forhold, som at jeg har parkert bussen feil.
Dette blir helt tatt ut av alle proporsjoner.
Det var for å være behjelpelig ovenfor en annen sjåfør, at det gikk litt «fort i svingene» at jeg såkalt parkerte bussen feil kl. 06.00 på morgenen uten andre kjøretøy i nærheten engang.
Parkere bussen en gang feil, gjøre dette til en så stor sak er latterlig og patetisk.
Samt at jeg ikke hadde rett skotøy som var klarert at jeg fikk lov å gå i sandaler, bare de var sorte. Legge slike forhold inn i en tjenestepåtale er kun for å ramme meg for forhold som ikke hører hjemme i en tjenestepåtale.
Men når de ikke har noe annet, så bruker enn alt imot meg for å ramme meg.
Dette vitner om en ledelse som har en negativ og mørk agenda!

Unibuss og Diskriminergsnemda kan ikke fremlegge en eneste konkret forhold på at jeg hører på radio med høyt volum.

Når enkelte kunder klager, så klager de på innholdet, og de selv har oppsøkt meg lengt mulig fremme for å finne ut på hva jeg hører på radio.
Da klarer enkelte å finne ut av det som de ønsker, at jeg spiller på kristne radioprogrammer.
Da ikke nødvendigvis hele dagen, men jeg hører på dette en god del av arbeidsdagen når jeg kjører buss, med dempet lyd.
Jeg synes at kristen radio her i Norge er radio med meget høy kvalitet på alle måter. Myndighetene ha godkjent alle de radiokanalene jeg hører på.

Falske anklager er det som blir videreformidlet av Unibuss, og som Diskriminergsnemda utelukkende bygger dommen imot meg på!

Da er det ikke noe annet enn et justismord og en uriktig dom!

Håper på snarlig avgjørelse og at dere setter dere inn i saken.

Vil også nevne en ting til, at jeg håper dere kan i denne saken også ta kontakt med min Advokat Josefine Wærstad hos YTF. Hun har en fagkompetanse som langt overgår de fleste, ikke minst Unibuss som såkalte Advokat Johannes Straume som er mer opptatt på å sverte mennesker enn belyse jusen og lovverket.

Jeg mener at dommen imot meg er falsk, og holder overhode ikke vann.

Det er ikke en eneste objektiv klage eller observasjon på at jeg spiller høy radio. Kun noen falske anklager fra enkelte kunder som ikke ønsker noe annet enn å sverte og lyve på at jeg spiller høyt på radio med et kristent innhold.

Indisier – de taler alle til min fordel!

Ikke noe kan bygges alene på indisier, men når saken står slik den nå gjør.
Med en dom i Diskriminergsnemda som bygger ene og alene på en ting slik jeg leser og tolker den.
Det er at Unibuss legger til grunn at jeg har spilt høyt på radioen, derfor var det riktig å gi meg en tjenestepåtale uten at det var diskriminering.

Dette vet jeg er dirkete usant, ja, det er løgn!
Jeg har aldri spilt høyt på radio faktisk ikke en eneste gang med kunder om bord.
Det er fri fantasi at jeg spiller høyt på radio og er til sjenanse for kunder.

De kundene så langt jeg kjenner til det, er mennesker som overhode ikke vil ha noen form for kristendom og religion i det offentlige rom.
Da er det sterkt diskriminerende både av Unibuss og Diskriminergsnemda at de ikke innser klare fakta i saken at det er KUN PÅSTANDER FRA MENNESKER SOM MISLIKER RELIGIØSE/KRISTNE RADIOPROGRAMMER.

At Både Unibuss og Diskriminergsnemda vektlegger da slike kundeklager som 100 % sannhet er både absurd, løgn og rigid av dem å gjøre!

Sluttkommentar:

Slik jeg leser da dommen og avgjørelse i sak 20/42 24 september, er at det er at jeg da spiller konstant høyt på radioen, noen som er åpenbart blank løgn!

At dette for all ettertid skal stå som «sannhet» for det er jo man egentlig en dom er, den slår fast en tvist.

Tenk dere urimeligheten i dette.
Jeg er 56 år, har for mange år siden vært ungdom.
Er både ektemann, far og bestefar.
Hele dommen er så absurd og rett og slett løgnaktig at hvis dere ikke evner å se dette og gi meg medhold her. Så kan en omdøpe Norge til Nord Korea light. Dette er den mest absurde, dumme og løgnhistorien jeg joe gang har lest at jeg spiller høyt på radio. Det finnes ikke fnugg av bevis.
Hele historien er ikke noe annet en løgn, løgn og atter løgn!
Selv Asbjørnsen og Moe har ikke så mye oppdiktede historien i noen av sine eventyrfortellinger her!

Vil også si at det er mange justismord som har blitt begått i Norge, se her for noen eksempler:

Dette her er selvfølgelig en «fillesak» i forhold til nevnte saker, men dog allikevel er dommen imot meg et justismord.

Tenk over det, handle og ta affære!

Saken imot meg har dog allikevel stor prinsipiell betydning, og kan i verste tilfelle koste meg jobben.

Unibuss truer med å si meg opp hvis jeg ikke slutter å høre på lovlig radio som har konsesjon i Norge og er lovlig da å høre på. Det er det som egentlig disse tjenestepåtaler sider, spesielt den siste av Juni 2020.
Men som gjennom denne løgndommen blir da dette i verste senario for meg, et forhold som vil føre til oppsigelse som Unibuss trier med når de skriver i siste falske tjenestepåtale at hvis jeg ikke forbedrer mitt arbeidsforhold.
Så vil de avslutte det, med andre ord. Hvis jeg ikke slutter å høre på kristen radio, at jeg hører på radio med høy lyd er ikke noen ganger funnet å være tilfelle.
Og hadde det vært tilfelle, så hadde jeg med letthet både skudd ned lyden og av. Føye meg etter regler er da ikke vanskelig, men her har Unibuss ingen regler enda.
Unibuss forandret på interne regle etter de hadde gitt meg tjenestepåtaler for å ha spilt på kristen radio. Snakk om prøve å tilpasse interne lovverk for å kunne finne feil på meg.
Når de har vært ute med meg på bussen, har de aldri funnet noen «feil» på mitt radiobruk da jeg ikke hører på høy lyd.
Det byr meg imot å sitte en hel arbeidsdag med høy musikk og radioprogrammer som har høy lyd.

Det lønner seg aldri i lengden å være kjeltring som Unibuss og Diskriminergsnemda er her i denne saken.
Sannheten vil alltid seire før eller siden.
Dere kan nå være med på å gjøre en forskjell med å ikke drive med noen form for kamederi, men ta selvstendige beslutninger.

For i denne saken er så opplagt at dommen imot meg er et justismord, og holder ikke vann i det hele tatt!
Dommen i fra Diskriminergsnemda som jeg klager på, er et narrativ som jeg ikke tror på overhode da den rett og slett ikke bygger hverken på faktum, indiser eller faktum som forteller kun en ting.
At det er ikke p.g.a. høy lyd jeg har fått kundeklager, men p.g.a. innholdet på radioen.
At noen «slenger» på at det er høy lyd, er kun for å ramme meg for å ha spilt kristne radioprogrammer som bussjåfør som tross alt kan høre hvis de oppsøker mitt førermiljø.
Hadde de ikke likt de programmene, så er det enkelt å «løse» dette.
Ved enkelt å trekke lengre tilbake i bussen, kundeklagene er fremført av mennesker åpenbart som vil prøve å ramme meg!
Jeg hører ikke på høy lyd når jeg er på arbeid, det vitner også min plettfrie kjøring om at det er tilfelle.
Og ledelsen i Unibuss har vært med meg ute og kjørt buss, uten å ha funnet noe klanderverdig og det forteller bare om at dette er en «eventyr-dom!»

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Ingen kommentarer: