mandag 19. oktober 2020

Nr. 2771: Klage sendt til Sivilombudsmannen på deres klare medhold til den feilaktige dommen ifra Diskriminergsnemda!

 Nr. 2771:

Klage sendt til Sivilombudsmannen på deres klare medhold til den feilaktige dommen ifra Diskriminergsnemda!

 

Det er Øystein Svendsen som er administrerende direktør i Unibuss som har det øverste ansvaret for den mobbingen, trakassering og diskrimineringen jeg og andre blir utsatt for i Unibuss.

Dette skaper igjen et dysfunksjonelt og negativt arbeidsmiljø!

Her burde en ha gått inn, og sagt at nok er nok til bl.a. Per Christian Bing, Miguel Paulos, Abdullah Hatay og andre.

Men han lar de holde på som noen personer som ikke skjønner noen verdens ting, og konsekvensene for deres ille lederskap er alt annet enn bra.

Bilde av Øystein Svendsen

 


https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html


https://www.sokelys.com/kristen-radio-pa-buss-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i-saken-og-mener-at-saken-horer-hjemme-i-domstolen/

 

Sendte denne klagen i dag.

 

Sivilombudsmannen                             Oslo 19/10.2020

Postboks 3, Sentrum, 0101 Oslo

 

Sak 2020/3832

 

Klage på svar!!!!!!!

 

Det står på deres hjemmeside:

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene.

 

Sivilombudsmannen er et kontrollorgan utenfor forvaltningen, som kan foreta en rettslig og objektiv vurdering av klagen din.

(sitat slutt.)

 

Skal være kort her, men vil gjøre dere oppmerksom på flere alvorlige feil dere har gjort eller ikke har vurdert.

 

«Unnlatelsessynder» kan være verre enn andre «synder».

 

Dere har overhode ikke tatt hensyn til at 99.999999999 % av alle som kjører buss med meg IKKE KLAGER!

 

1.)  Unibuss har selv hatt mange med meg på bussen, ikke en eneste av de har noen gang klaget på meg angående radiospilling.

Med andre ord, her blir noen negative kunder hørt på.

Dette er da satt ut av alle propesjoner.

Det blir som å spille i Lotto og du har 4 rette + tillegg. Men du skal ha 7 rette. Da kreve hovedpremien, blir latterlig.

Da er dommen også ifra Diskrimineringsnemda latterlig som utelukkende legger vekt på disse falske og hatefulle kundeklagene.

 

2.)  Når selve de falske anklagene imot meg er utelukkende begrunnet på kundeklager som har en ond agenda ovenfor meg. Det er at jeg spiller kristne radioprogrammer også når jeg kjører buss.

 

Dette er virkelig ille da det er ingen objektiv part som har klaget på meg, tvert imot. Når jeg f.eks. har hatt instruktører fra Unibuss, så har aldri dette vært nevnt på en negativ måte.

De har kommet på bussen både anmeldt og uanmeldt.

At en ser slik bort ifra dette, og dere skal være en kontroll organ. Trist at dere fremstår som en kontroll organ mer i fra Kongo enn Norge.

 

3.)  Kammaderi. Det ordet er nå så åpenbart at hele Norge er innhyllet i kammaderi, der alle i den offentlig forvaltning støtter hverandre. Unibuss får pengene fra staten.

Diskrimineringsnemnda får pengene fra staten.

Sivilombudsmannen får pengene fra staten.

Alle støtter hverandre, her er det umulig å nå frem.

Alle er «kjøpt og betalt!»

Selv i en slik sak som her, der det er et justismord da dommen overhode er ikke noe annet enn løgn, løgn og atter løgn!

Jeg tror ikke på et ord ifra den dommen ifra Diskrimineringsnemnda.

At dere ikke finner noe å utsette på dommen i fra Diskrimineringsnemnda, virker bare helt utrolig.

For det er åpenbart at her blir saken vinklet kun og alene ut ifra noen horrible, falske og sterkt preget kunder som åpenbart har et meget anstrengt forhold til religion/kristendom.

 

4.)  Jeg nærmer meg 60 år, og er tross alt en aldrende mann. Da mene at jeg spiller høy radio over tid hele dagen. Det er så urimelig og lite troverdig at det er på nivå med å si at Julenissen er virkelig sann.


Ja, så ille er denne dommen imot meg fra Diskrimineringsnemnda at selv kona mi lo.

Ja, hun og flere har gapskrattet, dette er så useriøst det som Unibuss og Diskrimineringsnemnda holder på med, at ord ikke strekker til.

 

5.)  Vil også si at dere må bare erkjenne noe som Diskrimineringsnemnda overhode ikke gjør. At religion i dag der en i vestlige verden avskaffer nesten religion/kristendommen. Mens de som kommer fra andre deler av verden har et helt annet forhold til dette.

Med andre ord, en minoritet som jeg da åpenbart tilhører, da vi ønsker at vi skal få høre på religiøse/kristne radioprogrammer mens andre hører kanskje på andre programmer.

Disse får ingen klager selv om de spiller med samme desibel nivå som meg eller høyere. Med andre ord, det vernet som religiøse/kristne personer trenger i møte med disse utfordringer som vi møter i samfunnet.

Der en trenger et vern, som bl.a. min Advokat Josefine Wærstad legger vekt på i sin argumentasjon. Dette blir helt oversett og ikke tatt hensyn til i dommen ifra Diskrimineringsnemnda.

 

6.)  Vil ta med til slutt at når det gjelder ledelsen i Unibuss med deres advokat Johannes Straume, så er dette mennesker som skaper konflikter og uheldige situasjoner titt og ofte.

Dette er mennesker som alltid er med å forsterke motsetninger, ikke dempe dem. Tro blindt og feste slik tillitt til slike personer er også uheldig som regel.

Konfliktpersoner burde en tatt med ei klype salt, og oversett. Men her blir slike personer og deres argumentasjon faktumet i saken.

Med andre ord faktumet i denne saken, at 99.999999999 % ikke klager på høy desibel på radioen, samt ingen andre fra Unibuss ikke har klaget. Med andre ord, faktumet er at påstandene om høyt radiobruk er knyttet opp til mennesker som mer misliker/hater kristne/religiøse programmer, enn noe annet. Derfor er troverdigheten lik null i dommen fra Diskrimineringsnemnda da de utelukkende bygger dommen på disse kundeklagene som er tross alt vel 0,00001 promille av alle som tar buss med meg!

Bygge en dom på noe så skjevt som dette, er som å tro på Julenissen eller si at månen er en gul ost.

Det er rett og slett meningsløst, tåpelig, løgn, inkompetent og uriktig.

 

Konklusjon:

 

Det er mer enn nok informasjon, opplysning og dokumentasjon på at dommen ifra Diskrimineringsnemnda bygger ikke på faktum. Faktumet er at 99.999999999 % sier ikke noe negativt på at jeg spiller kristne radioprogram.

Selv når det har vært instruktører og andre bussførere ifra Unibuss er aldri en eneste gang er det påpekt at jeg spiller høy lyd på radio.

Når dommen ifra Diskrimineringsnemnda utelukkende bygges på noen få kundeklager som også har påpekt ikke høy lyd, men det kristne innholdet som er problem.

Da bygger enn ikke på faktum, men på noe som er helt, helt i ytterkant av faktum.

Tenk deg, en markedsundersøkelse hvordan en likte et produkt. Så hadde en av Norge 5.4 Millioner innbyggere kun tatt ut 10 stykker. De 10 stykkene svarer på vegne av hele Norge.

Alle vet at dette ikke hadde vært troverdig, slik er det også med den dommen ifra Diskrimineringsnemnda.

Den er ikke troverdig, da selv instruktører fra Unibuss som anklager meg, ikke har noe å utsette på min radiospilling!

Saken bør og skal behandles på nytt hos Diskrimineringsnemnda, det er dette som ligger i min klage til dere.

At det er så mye uriktig med dommen, at den bør og skal behandles på nytt!

 

Se her for noen linker som taler om dette jeg her har nå fremført:

 

https://www.sokelys.com/kristen-radio-pa-buss-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i-saken-og-mener-at-saken-horer-hjemme-i-domstolen/

 

 

https://www.sokelys.com/mot-oppsigelse-for-christensen-etter-ny-kundeklage-som-gar-pa-hoy-spilling-av-kristen-radio-unibuss-mener-christensen-ikke-evner-a-ville-endre-adferd/

 

https://www.sokelys.com/unibuss-vurderer-a-si-opp-jan-kare-christensen-etter-ny-kundeklage-fordi-han-angivelig-spiller-kristen-radio/

 

https://www.sokelys.com/klagestrom-mot-blogger-jan-kare-christensen-fra-ilske-busspasasjerer-forte-til-tjenestepatale/

 

https://www.sokelys.com/christensen-med-kjempetap-i-diskrimineringsnemda/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2768-nar-ledelsen-prver-bygge-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2767-sara-lo-nar-herren-kom-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2764-saken-skal-na-behandles-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2758-klage-sendt-sivilombudsmannen.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2755-unibuss-driver-med-en-ren-og.html

 

https://www.dagen.no/2020-09-25/Avviste-klage-fra-kristen-bussj%C3%A5f%C3%B8r-937956.html

 

https://www.dagen.no/2020-03-17/Bussj%C3%A5f%C3%B8r-frykter-sparken-etter-%C3%A5-ha-spilt-kristen-musikk-870433.html

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du må slutte med dine barnslige brev der ordene ikke henger sammen og du oppfinner nye ord.

Gi deg og få deg en ny jobb.

Jan Kåre Christensen sa...

Tøv, jeg gjør akkurat hva jeg selv vil og kjemper imot all form for urett, løgner og slikt som her, der en prøver å avsette meg som bussjåfør.
Du får mene hva du vil, men du er temmelig feig som ikke står frem med fullt navn!!!!!!!!!!!!!!!!