lørdag 24. september 2022

Nr. 3068: Namsmannen vil nå ta huset og den ene bilen på vegne av plan og bygningsetatens hat og tyranni ovenfor oss!

 Nr. 3068:

Namsmannen vil nå ta huset og den ene bilen på vegne av plan og bygningsetatens hat og tyranni ovenfor oss!

 

Nettstedet Søkelys som skriver om vår sak her:

https://www.sokelys.com/fullt-nederlag-for-jan-kare-christensen-hos-namsfogden-vil-tvangsinndrive-mer-enn-270-000-kroner-tar-pant-i-bil-og-bolig/

 

Hva skal en si?

PBE hater og kommer med vedtak som de bruker imot oss.

Dessverre lar andre seg bruke av de onde maktene, men det er Gud som har det siste ordet.

Så jeg tror nok ikke siste ord er sagt her.

 

Her er bilde sikkert av en av de fineste, sikreste og ordentlige murer i Oslo.

Som PBE prøver å drive oss i fra gård og grunn for.

 

 

Her er faksmile av skrivet i fra Namsmannen

 


 

 


 

 

Her er artikkel og det hinsides beløpet, 270.000, - kr som er egentlig er kun laget av et hatefullt og ondt PBE.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

 Nr. 2984:

Pål Granberg og Astrid Myhra vil i sin ondskap prøve å få Fam. Jan Kåre Christensenpå gata, dette kan de gjøre da det offentlige er fraskrevet alle feil de gjør til enhver tid stort sett!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

https://www.sokelys.com/christensens-tvangsmulkter-blir-sak-hos-statsforvalteren-christensen-politianmelder-ansatt-i-innkrevingsetaten-og-har-skaffet-seg-advokat/#more-42687

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2980-plan-og-bygningsetaten-prver.html

 

https://www.sokelys.com/plan-og-bygningsetaten-krever-at-christensen-sletter-innlegg-eller-risikerer-politianmeldelse/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2926-foreldelsesfristen-imot-alle.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2920-selv-plan-og-bygningsetatens_27.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0bK2WkWljc&t=79s

 

Pål Granberg

 


 

 Astrid Myhra
Det som er så ille, er at ingen offentlig ansatt noen gang må stilles til ansvar for alle sine ugjerninger og kriminelle handlinger de gjør!

 

I 2020 sendte PBE gjennom Innkrevingsetaten krav om at vi skulle trekkes penger, 20.000, - kr.

Kravet ble avvist som foreldet, nå prøver de seg igjen.

Snakk om å være råtne!

Hvordan er det med disse? De prøver nå atter igjen å få oss kastet på gata, og forje gang mislykkes de.

Dette var i 2020, og nå igjen.

Slik kan de holde på som de driver med lotto, anke og ingen konsekvenser for uansett hvilke ugjerninger de gjør!

Ansvaret er slik innforbi de offentlige, uansett hva de gjør.

Så mener de at det er ikke med overlegg, selv om det selvsagt er med fullt overlegg.

Det som PBE holder på med er hets, trakassering og mobbing.

 

Vi fikk denne mailen fra disse som åpenbart driver med hevnakt, represalier og er kriminelle menneskene.

 

Her er PBE mail:

 


 


Her er vårt svar:

 

Til STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN           

Oslo 13/2. 2022

Postboks 325

1502 MOSS

 

Klagesak til avgjørelse av Statsforvalteren – Krokstien 2 C

Ref hos PBE Oslo: 201510929 – 194

Ref hos Statsforvalteren: 2020/1997

 

Vårt syn på saken er stikk motsatt og diametralt enn Plan- og bygninsetaten her i Oslo

 

Da det er de som notorisk og med fullt overlegg har både bryte Norsk lov, forholder seg ikke til Namsmannen stadfestelse at pengekravet er foreldet.

 

Ulovlighetene, forskjellsbehandlingen, diskrimineringen, vrangskap og bryting Norsk lov er det utelukkende det Offentlige, og Plan- og bygninsetaten som har stått for, ingen andre.

Derfor er alle krav imot oss ugyldige.

Fantasi og konspirasjonsteori å påstå at det pene og funksjonelle vi har bygget er ulovlig.

Godt veiledet av PBE er uforståelig at PBE bruker som et mantra ulovlig, dette vitner om at en prøver hele tiden å bygge opp et narrativt og løgnbilde av hele saken.

 

Det skulle vært godkjent for flere år siden, men vrangskap, uproffe saksbehandlere og ledere, og forskjellsbehandling av PBE har forhindret dette.

Ulovlighetene er PBE som driver med, men prøver å fremstille saken stikk motsatt enn virkeligheten er.

Et narrativ prøver PBE å bygge opp, uten å ha lykkes!

 

1.)  Hva skjedde i forkant de vi bygget muren?

 

Det er avgjørende for å forstå hele prosessen, uten det så blir det umulig å forstå hvorfor muren ble bygget.

 

Da vi hadde entreprenør her på besøk, så fikk vi klar tilbakemelding.

Vi var blitt veiledet til å bygge, ikke noe tvil om det.

John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.

Trodde vi trengte en ansvarlig søker da vi skulle få søke på nytt, da ringte vi han.

Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor funksjonelt og helhetlig alt hang i sammen.

Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning.

Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.

Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.

 

Videre angående veiledning til å bygge muren.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert.

Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette 9 år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er 9 år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg allerede i 2015 at vi skulle få nei på alt åpenbart.

Det igjen sier at vi er blitt forskjellsbehandlet og da vi ikke har godtatt dette.

Har PBE igjen fått med seg Samt, Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Statsforvalter, Sivilombudsmannen, Politiet og media forvarer denne etat både direkte og indirekte!

 

Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Statsforvalter og Sivilombudsmannen direkte da de holder med denne meget syke etat.

Media som ikke går inn i saken og tar den frem for offentligheten.

Politiet som unnlater å etterforske og tiltale disse menneskene når de gjør handlinger som er imot Norsk lov.

Det er blanco fullmakt for disse.

Hadde det ikke vært for Namsmannen som påpekte at alle krav imot oss var foreldet.

Ville vi rent økenomisk vært ille ute å kjøre, da det ligger sikkert bøter imot oss opp imot ½ Million?

Dette er selvsagt bøter utstedt kun for å ramme oss, men heldigvis, de er foreldet! Det er dette PBE prøver å reversere med dette skrivet til dere, de tålte ikke dette tapet, åpenbart.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Noe der omkring.

Det ligger 9 år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt.

Da spurte jeg (Jan Kåre) om følgende, går det greit å sette opp mur mot Stormyrveien?

Da sa Aubert Lange at dette gikk fint for oss da vi hadde en gammel mur og det skulle ikke by på noen problemer å sette opp mur så lenge den ikke ble høyere enn naboens.

Da sa Aubert Lange videre at så lenge muren var under 2 meter og rekkverket på 1 meter, så slapp vi å søke.

Videre sa Aubert Lange at da ville det ikke by på problemer hvis vi holdt oss lavere enn nabo eiendommene på andre siden som hadde mur/garasje over 2 meter (spesielt i Stormyrveien 4.)

Som sagt, jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke nødvendig å søke.  Dette ble vi fortalt Kaja Lange Aubert.

Hos naboen var det annerledes, de hadde ikke gammel mur.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

 

Da svarte Kaja Lange Aubert at det ikke trenges å SØKE DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA FORSIKRET HUN MEG OM!

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR UNØDVENDEG Å SØKE DA DET VAR MUR DER FRA FØR.

 

Eller for å si det slik, vi ringte ned for å spørre om ferdigattest på huset.

I samme momanget spurte vi om bygging av mur, og fikk klare svar og god veiledning, trodde vi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke så lenge muren vår ikke ble over 2 meter.

 

Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette og ikke tar hensyn og vil kommentere dette når åpenbart Aubert Lange blir presset til å si at hun ikke husker.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2853-nok-et-skriv-til-plan-og.html

 

Skriftlig og muntlig er vel det sak samme når en har tillitt til en person?

Vi er da ikke kriminelle, men har da tillit til det offentlige og myndighetspersoner i utgangspunktet som vel de aller fleste har her i Norge?

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Statsforvalteren og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her?

Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!

Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.

 

§ 171. Tjenestefeil

 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

 

c.) «Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir.»

 

Dette blir også løgnaktig og feil å skrive. Vi har ikke fått generell veiledningsplikt, men konkret veiledning ved flere anledninger.

Derfor å skrive slikt, da forsømmer de sin tjenesteplikt atter igjen.

Løgnene vil hvis ingen ende ta for diverse instanser vi har vært i kontakt med.

En dag er dette lov, neste dag er det ulovlighet.

 

d.) «Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11»

 

Dette hevder Oslo kommune, men det er ikke bare brudd på veiledningsplikten. Det er også brudd på Norsk lov. Dette sier Norsk lov.

 

Kong Kristian den femtes lov.

 

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

 

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.

I Cap. Om Contracter og Forpligter.

1 Art.En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

(sitat slutt).

 

2.)  Det er også viktig å få med seg som John Richard Øen fra Eiker Husbygg sa at det vi har bygget passer inn i det eksiterende. Det er ikke noe som på noe som helst måte skille seg ut eller er negativt.

 

Tvert imot, det høyner standarden på vår eiendom og hele Hellerudtoppen ikke minst at i forhold til fra før da vi hadde en bedriten skråning som våre naboer har i dag. I hus b i Krokstien 2. ekkelt er det og den ligger ½ m lengre ut imot veibanen enn vår mur.

Se her:

 Så ekkelt og stygt hadde vi det før, slik som naboene har det i dag i Krokstien 2 b, ekkelt og langt ut i veibanen ligger det sørpe og annet stort sett halve året.

 

Slik har vi det i dag, pent og ryddig. Legg merke til forskjellen, som natt og dag.

 


Det er som sagt andre som har det høyere enn oss, rett ved siden.

Med andre ord, det er ikke noe dominerende og stort som vi har det som PBE har gjentatte ganger løyet og sagt.

Se her, naboene over veien har høyde på garasje/mur over ½ m høyere enn oss:

 


3.)  Plan- og bygninsetaten ikke bare veiledet oss, men i møte med dem i etterkant er det også sterkt kritikkverdig. Da de 9 av 10 ganger ikke svarer oss. Den ene gang ut av ti ganger de svarer, blir de snurten stort sett hver gang da vi på mange måter avkler dem.

Her er et eksempel på dette.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2594-nils-henrik-henningstad-prvde.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2574-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

 

https://www.sokelys.com/namsfogden-slar-til-mot-blogger-vil-inndrive-2529457-kroner-ved-lonnstrekk-for-tvangsmulkt-pa-20-000/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=25s

 

 

4.)  Saken vår er nå kommet helt ut av alle proporsjoner, da det som dokumentert og skrevet at det er Plan- og bygninsetaten som har veiledet oss hvordan bygge muren etc.

Da byrde en i det minste latt nåde gå for rett og komme oss i møte og latt Dispensasjonsloven være gjeldende i istedenfor å prøve være mest mulig hatefulle og vanskelige.

 

Gjeldende pbl. § 19-2 lyder slik:

 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Hos oss er det kun fordeler, ikke en eneste ulempe, ikke en.

At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er brydd imot Norsk lov og Dispensasjonsloven. Med andre ord, PBE er kriminelle da de her bryter Norsk lov.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2958-et-kroneksempel-pa-byrakratisk.html

 

5.)  Namsmannen sa også sitt, men i sin ondskap fortsetter PBE å kjøre på med nye bøter.

Hvorfor?

En av grunnen er uten tvil at det er et enormt hat til oss som driver dem da vi bl.a. har tatt til motmæle imot denne galskapen til PBE og det offentlige.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html

 

6.)  Andre får Dispensasjon langt utover det vi trenger. Er det ikke da rimelig at det skal være likhet for alle?

Vi som er offeret her, får skylden. Det vi opplever er makt- og myndighetsmisbruk. Og dette kun for noe som skulle vært godkjent og ferdigbehandlet for mange år siden.

Dette vi opplever er egentlig Norges rekord i forskjellsbehandling.

Straff, ikke medhold, skulle flere i det offentlige fått etter slik behandling.

Dette er med fullt overlegg og systematisk over flere år.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

 

7.)  En filleting har utviklet seg til å bli en kriminal sak når PBE skriver følgende:

 

«Kommunen er forpliktet til å forfølge ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven § 32-1.

Tvangsmulktene som er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 har ikke virket etter sin hensikt, tiltakshaver nekter å følge pålegget. Kommunen har derfor sett det som nødvendig å legge ytterligere press på tiltakshaver. Til orientering vil kommunen nå vurdere å bruke andre virkemidler som følger av lovverket.»

 

Vi er «amatørene» og PBE de «profesjonelle» som veiledet oss hvordan bygge.

Da er det ikke rett at vi skal «straffes», men de ansatte i PBE burde ha tatt innover seg at her er «feilen» utelukkende hos PBE for muren som er bygget som den er bygget.

Det er de som er de skyldige her, og kriminelle som har bryt Norsk Lov.

 

Når PBE hevder at vi har plassert muren i regulert veigrunn, så høres det riktig ut. Men når vi da f.eks. påpeker at vi har trukket muren inn ½ meter fra før vår skråning som var godkjent. Med andre ord, muren vår ligger ½ meter lengre inne og 1 meter i fra veien. Her er det noe som med andre ord er bedre enn før på alle måter. Dette vil ikke PBE svare på, det igjen vitner om at de bryter atter igjen Forvaltningsloven.

Vi står ovenfor noen som igjen og igjen ikke svarer når de blir svar skyldige!

 

8.)  Nå er ikke vi et offer i ordets rette forstand da vi hele veien har prøvd å komme PBE i møte. Derfor etter det ble «konstant ulovligheter vedrørende mur i 2015, så søkte vi i 2016. Etter hvert har PBE kommet med så mye rart, løgner, manipulering og enda mer løgner.

At vi regner med når alle offentlige etater bortsett fra Namsmannen har talt PBE sak utelukkende. Så er det ikke noe annet enn kammaderi og «juks».

Det at vi ikke har fått godkjent mur, trapp og bod er makt- og myndighetsmisbruk.

 

 

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

 

9.)  I et blogg innlegg kommer det frem at PBE ikke bare er en etat som er under pari, men etatens mennesker er det også.

 

https://www.sokelys.com/plan-og-bygningsetaten-krever-at-christensen-sletter-innlegg-eller-risikerer-politianmeldelse/

 

Jeg skriver en kommentar til dette innlegget følgende:

Dette her som Tommy Monge skriver, at jeg mobber og trakasserer.

Det er akkurat hva det offentlige gjør, selv.

Jeg/vi fikk veiledning, og etterpå skal vi rive.

Monge mener at jeg ikke er voldelig, enda!

Mannen fremstår som meget psykisk syk eller er han over Gud?

At det ligger en latent voldsmann i meg, bare skrive noe slikt er sterkt injurierende og virkelig over streken.

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2961-full-seier-over-tommy-monge-og.html

Monge skriver følgende:

Håper jo at mannen blir tvangsinnlagt uten mulighet for å slippe løs i samfunnet. Det er jo ikke noe fysisk vondt i han … Ikke enda. Det finnes jo ingen garantier mot slik mennesker.

Dette er akkurat det samme som Torodd Fuglesteg har sagt i mange år, og selv burde og skulle han og åpenbart Monge også fått behandling som hele PBE burde fått tilbud om behandling.

(sitat slutt.)

 

Dette viser bare lavmålet hos de ansatte i PBE.

Helt, helt hinsides å fjernet og buret annerledes tenkende som ansatte og tidligere ansatte i PBE mener veien å gå, åpenbarer bare at PBE er en etat med mennesker som ligner Nord Korea eller tidligere DDR.

Lavmål er det i hvert fall.

 

10.)                Vedrørende tvangsmulkter så er de ulovlige og kriminelle. Det er samme kravet, bare med et annet nr.

 

Det er samme sak, det medfører kriminell aktivitet det PBE gjør.

Men andre ord, du prøver nå å gjøre en kriminell handling!

Begge sakene er foreldet og skal derfor ikke betales!!!!!!!!!!!

Saken imot oss når det gjelder penger, ble foreldet i 2018.

Det har Namsmannen sagt.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2980-plan-og-bygningsetaten-prver.html

Saks nr. 713266 og 735242 har det samme opphavet og samme foreldrefristen. Da hos Innkrevingsetaten/Namsmannen som PBE skyver sine kriminelle handlinger over og pulveriserer eget ansvar og egne ugjerninger ved dette.

Nå er det dere de skyver det også på mens de holder på med Innkrevingsetaten/Namsmannen.

Her kan ikke PBE trikse til ulovlige og kriminell handling.

Det som PBE holder på med er ikke noe annet enn ulovlig juridisk og kriminell aktivitet! Skjulte trusler er dette!

Namsmannen har for en gang alltid sagt at det er det samme kravet og det er foreldet. Vi har ikke gjort mange ulovligheter, egentlig ingen. Men rent juridisk er alt forfalt i 2018 da «ulovlighetene» våre startet i august/september 2015.

Da er saken vår nektet fremmet da Innkrevingsetaten gikk til Namsmannen på vegne av det PBE.

 

Kravet stammer fra vedtak fra Oslo kommune av 09.09.15 og som Namsfogden har avvist som foreldet i tvangsforretning av 01.07.20.

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Dette skrev vi sommeren 2020 og har enda ikke fått svar, det viser bare at her blir Forvaltningsloven atter brytt igjen:

Se vedlegg dere vi legger også ved hvor ille Innkrevingsetaten her vært, helt på PBE sin side.

Bare med et dokument, det er egentlig alt for mye skriv i denne saken allerede, som kan virke derfor vanskelig å få oversikten over alt.

11.)                     Ønsker også at vi får tilsendt følgende:

 

Disse kravene stemmer fra vedtak fra Oslo kommune av 09.09.15 og som Namsfogden har avvist som foreldet i tvangsforretning av 01.07.20.

Jeg vil også be om å få oversendt fakturaene for tvangsmulktene som kravet består av og de underliggende vedtakene fra kommunen som disse hjemles i.

Sluttkommentar:

Det vi er utsatt for er fremfor forskjellsbehandling, diskriminering, makt og myndighetsmisbruk.

At PBE fortsetter og prøver nå å få Statsforvalteren med på dette, er egentlig gammelt nytt!

Vi håper at Statsforvalteren får øynene opp som Namsmannen fikk det sommeren 2020 som viser at alle pengekrav imot oss er foreldet!

 

Slik vi også forstår Statsforvalteren tidligere vedtak, er ikke trapp og bod innbefattet i våre såkalte ulovligheter?

Uansett, skal ikke vi ha trapp ned mot Stormyrveien?

Før hadde vi et tau som vi slang oss ned på og heiste oss opp på. Det er på det nivået PBE vi skal gå frem og tilbake?

Eller at vi skal sette ting ute under presenning slik at alle kan hente det de vil? At vi ikke skal kunne ha en så liten og funksjonell bod som er kun til gunst for alle, og da skal det gis dispensasjon.

Og våre overskridelser er minimale og ubetydelige, hele opplegget til PBE er ikke noe annet enn forskjellsbehandling og meningsløst!

 

Hele PBE fremstår som en etat som bryter Norsk lov i det meste, og selvsagt.

Vi kommer aldri til å bøye oss for en slik direkte ond etat med meningsløse og regide vedtak.

Vedtakene er sterkt diskriminerende og meningsløse og er kun for å ramme oss i PBE kamp imot oss som er temmelig åpenbar.

Få oss på gata med å fremme atter nye pengekrav, snakk om onde mennesker!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Legger også merke til at PBE sladder det vi skriver på deres hjemmesider, samt ikke skriver navn på krav etc.

Dette er også ulovlig, så det viser bare at å bryte Norsk lov, er gjengs i PBE.

Der de først veileder oss å bygge mur, så skal vi søke, så rive!

Da vi spør hva problemet er da muren ligger på en rett strekning.

Den ligger ½ meter lengre inne enn vår før bedritne skråning. Vi får ikke svar som forvaltningsloven sier vi har krav på. Eneste PBE gjør, kjører på med sin ondskap og meningsløse nye vedtak.

Dette klager vi på og påpeker at det er straffbart da alt dette skjer med fullt overlegg! Det er også sterkt kritikkverdig at vi blir straffet for å høyne standarden og bruksarealet vår blir betraktelig også bedre. Grønnere, flater og større. Det PBE holder på med er bakvendtland og uten mål og mening!

 

Påleggene imot oss fremstår mer som en hevnakt og gjengjeldelse da vi har tatt til motmæle.

Ikke som rettferdige og som gjenspeiler hva Norsk lov egentlig sier (intensjonene i loven), for i våre saker skulle vi fått godkjennelse for lenge siden!

 

Siste er at nå vil PBE at vi ikke skal ta til motmæle da det er en belasting for noen saksbehandlere.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Men for oss, som er blitt veiledet hvordan bygge muren av PBE.

Er det nok hundre ganger verre, hele problemet her er det kun og alene PBE og saksbehandlerne og lederne som får stå til ansvar for.

Vi har kun fulgt den veiledning vi fikk av Kaja Aubert Lange, og det er blitt en så riktig fin og grei mur på alle måter.

Ikke ting hindring for noen, at dette er nå ulovlig er kun i PBE og det offentlige sine hoder!

Vi mener som sagt at PBE er mer drevet av hat og vrangforestillinger, enn å følge den veiledning vi fikk av Kaja Aubert Lange.

Derfor blir alt feil og uriktig, hele saken imot oss er så urimelig at vi snakker om at PBE egentlig bedriver med straffbare forhold.

Vi påklager derfor alt som PBE har gjort imot oss, alt fra a til å!

 

PBE skriver at det ligger 193 dokumenter i saken. Vi mener det ligger langt flere for å få oversikten.

 

Her er noen av linkene å gå inn på, og lurer Statsforvalter på noe?

Bare ring eller skrive, for dokumentasjonen på denne usaklige forskjellsbehandlingen og når vi har sagt ifra.

Så er det represalier og hevnakt som PBE og det offentlige har svart med nå i minst 7 – 8. Det vi opplever og har opplevd er så utenforbi Norsk Lov og vanlig anstendig «Norsk» væremåte at det er å kvalifiseres med et overgrep!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201610333

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201609223

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201405856

 

https://www.sokelys.com/

 

https://blog.janchristensen.net/


Konklusjon:

 

Alle vedtak fattet imot oss er ugyldige!


Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

10 kommentarer:

Anonym sa...

Uansett hvem som har sagt og skrevet hva, er det dessverre for deg fakta at du nå hver måned blir trukket et beløp som virkelig svir i lommebok og på din og Berit sine kropper.
Du må telle kroner og skaffe deg ekstra inntekter før du gjør noe annet.
Med matpriser som vil stige med 20 % i vinter, har du et problem.
Nå går det på helse og kropp løs. Ikke noe annet. Og det er alvorlig.
Den som har tjent annonse kroner på deg må nå gå ut i Søkelys og be om at leserene bidrar med minst et femsifret beløp kroner hver. Det er flere av leserene som er millionærer der. En av dem er verdt 31 millioner kroner. Kjell har så mye penger at han ikke vil oppgi sin adresse til offentligheten.
Disse som har støttet deg i ord, må nå støtte deg med penger. Det er kristen moral. Ikke sant ?
Jon

Anonym sa...

Konklusjonen i bunnen av deres brev er klinkende klar - Dette er ugyldig! Derfor er dette vedtak latterlig og uten verdi. Kong Christian den femtis lov er som alltid like aktuell her. Ikke gi deg Jan Kåre!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, har ingen planer om å gi oss!
Enig at Kong Christian den femtes lov gjelder!

Jan Kåre Christensen sa...

Uansett hvem som har sagt og skrevet hva, er det dessverre for deg fakta at du nå hver måned blir trukket et beløp som virkelig svir i lommebok og på din og Berit sine kropper. Du må telle kroner og skaffe deg ekstra inntekter før du gjør noe annet. Med matpriser som vil stige med 20 % i vinter, har du et problem. Nå går det på helse og kropp løs. Ikke noe annet. Og det er alvorlig. Den som har tjent annonse kroner på deg må nå gå ut i Søkelys og be om at leserene bidrar med minst et femsifret beløp kroner hver. Det er flere av leserene som er millionærer der. En av dem er verdt 31 millioner kroner. Kjell har så mye penger at han ikke vil oppgi sin adresse til offentligheten. Disse som har støttet deg i ord, må nå støtte deg med penger. Det er kristen moral. Ikke sant ? Jon

Det hadde ikke vært meg imot at noen støtter meg.
Det er bare å sende inn penger her:
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Anonym sa...

Jan.
PBE saken er tapt og namsmann trekkene kan ikke omgjøres.
Jeg ber på forhånd om unnskyldning hvis jeg tar feil da min tall er fra den russiske grisemøkk bloggen Søkelys. Fra februar, om fem måneders tid, har du og Berit 8000 kroner i disponibel inntekt per måned. Da etter en 20 % i økte mat og fyrings utgifter effektivt fra 1. februar.
Det er dette som nå burde oppta deg. Ikke om PBE har rett eller ikke.
8000 kroner for to personer i 30 dager midt på vinteren. Hvordan overlever du på det ?
Konsentrer deg om det.
Jon

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har hørt Guds tiltale.
Dette skal Gud ta seg av.
Alt dette går bra 😁

Anonym sa...

Flotteste muren i Oslo by. Til glede og velsignelse for alle. Skjønner ikke hva PBE tenker med.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Flotteste muren i Oslo by.
Til glede og velsignelse for alle.
Skjønner ikke hva PBE tenker med.

Enig, PBE liker den bare ikke!
Finnes ikke en grunn for å rive den!
Den vil bli stående så lenge vi lever og vi bor i på Hellerudtoppen!

Hele saken er egentlig tull!
Selvfølgelig skal den ikke rives!Anonym sa...

Uansett om saken er tull eller ikke. De tar din bil og de tar deler av ditt hus. De tar titusen kroner fra deg hver mnd. Tenk mer over hvordan du skal holde deg i live i de neste 24 mnd. Jon

Jan Kåre Christensen sa...

Jon, dette er makt og myndighetsmisbruk av det offentlige.
Slapp av, ondskap lønner seg aldri 😁🤣😂😁😁🤣😂🤣