torsdag 15. september 2022

Nr. 3062: Når Plan- og bygningsetaten truer med politi anmeldelse er det en form for hersketeknikk og kontroll!

 Nr. 3062:

Når Plan- og bygningsetaten truer med politi anmeldelse er det en form for hersketeknikk og kontroll!

 

Her er mailen med trusler om politi anmeldelse.

Skikkelig overtramp at de tillater seg å true med politianmeldelse uten å begrunne hva som jeg har skrevet som er imot Norsk lov.

At noen føler seg ille adv å bli sett i kortene over hva enn gjør, det er da ikke noe straffbart.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

Det er Hilde Olea Simonsen og Torge Railo som har undertegnet disse truslene, men regner med at det er et samlet PBE som står bak disse truslene!

De skriver bl.a. dette:

«Din omtale av våre medarbeidere på den himmelske blogg har pågått over ganske lang tid og har utgjort en stadig økende belastning på våre medarbeidere.

Skulle du ikke etterfølge vårt ønske, om å slette omtalen av nåværende og tidligere medarbeidere på bloggen og å unnlate denne type omtaler i fremtiden, ser vi oss nødt til å vurdere å politianmelde forholdet.»

 


 

 

 

Her er en mail utveksling mellom meg og en venn, som jeg ikke oppgir navnet på.

Sladdet skriver, fremover vil han kun få navnet SL.

Hei, takk for deling: https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

 

Her trues du på en måte til å holde kjeft om oppførselen til PBE?: Du får beskjed om ikke å oppgi navnet på saksbehandlere, og grunnen er at det er ubehagelig for dem?: Det er ingen begrunnelse i loven den norske?

 

Om du ikke slutter så skal de politianmelde skriver de?: Da kan man jo lure på hvilken lov de mener er brutt?: Man kan jo bare anmelde noe til politiet der loven den norske er brutt?

 

Er saksbehandlerne i PBE og sakene der hemmelige?:

 

De som ønsker å holde oppførselen sin hemmelig er vel alltid de som gjør overgrep (der overgrep er generelt ment her. Overgrep er mye mer enn bare noe seksuelt), de som er kriminelle?

 

Naturen til et overgrep er at det skal være hemmelig?: Ikke fortell?

 

Hvis de ikke har gjort noe galt, som de vel hevder, hvorfor gjør det da noe om flere får vite? Har man fulgt loven, og loven er rett og god, gjør det vel ingen ting om flere får vite?

 

Skal man drive med hysj hysj i forhold til hele etaten?

 

Jeg svarer, fremover skriver jeg da kun JKC.

Veldig godt skrevet, og veldig godt resonert.

 

SL:

Ja, PBE kan jo ikke anmelde deg til Politiet for at du informerer om gangen i saken?

 

JKC:

Dumhet og frekkhet preger PBE

 

SL:

De skriver (Hilde Olea Simonsen og Torge Railo).

 

"Flere av omtalene er direkte personangrep. Våre medarbeidere opplever dette naturlig nok som belastende. Det er med på å

gjøre allerede krevende arbeidshverdager enda mer krevende. Vi håper at vi kan ha en saklig dialog om dine saker fremover, og at denne dialogen kan skje mellom deg og etaten. Vi ber om at du for fremtiden avholder deg fra å omtale våre medarbeidere på din blogg. Du står selvsagt fritt til å omtale etaten på offentlige arenaer, men du må avstå fra å tilegne etatens beslutninger våre

enkeltsaksbehandlere.

Vi ber deg også om å slette omtaler av våre nåværende og tidligere enkelte medarbeidere på bloggen din."

 

Dette med personangrep kan man jo sjekke ut? Kan de dokumentere det? Hva er et personangrep? Hvordan definerer de et personangrep?

 

Ellers så krever de at du ikke skal omtale medarbeidere på din blogg.

Har de lov til å kreve det?

Kan de argumentere for synet sitt?

PBE kan jo ikke anmelde deg til Politiet for at du informerer om gangen i saken?

 

JKC:

Hva er et person angrep?

 

SL:

Det bør PBE svare på? De anklager jo deg for det?

 

JKC:

Hva tenker du om det?

 

SL:

Når de anklager for personangrep så bør de være spesifikke?

 

Når det gjelder overgrep:

 

Overgrepets natur er at det skal være hemmelig? Som et prinsipp: Alt man gjør bør tåle dagens lys. Gjør det ikke det, bør man ikke gjøre det og eller rydde opp...

 

PBE vil at oppførselen deres skal dysses ned og ikke fortelles om til folk?: Det de gjør er jo definisjonen på et overgrep? der overgrep er i videre forstand enn bare noe seksuelt?: Det de gjør blir/ er overgrep?

 

Noe helt annet er det dersom man deler noe personlige, tanker personlig osv.: Det er noe helt annet: Det skal man kanskje ikke gå videre med?

 

JKC:

Du er en mann med integritet og visdom!

 

SL:

Ja, det vet jeg ikke, men det er som prinsipp anklager som skal framsette anklager og dokumentere dem. Hvis PBE mener at noen gjør personangrep bør de spesifisere hva de mener og dokumentere det?

Det er et prinsipp hoved?

 

JKC:

ja, men de vil kun skape frykt og usikkerhet hos meg!

 

SL:

Men en hovedtanke når noen gjør overgrep og legger opp til at man skal holde kjeft om det og ikke vil høre på tilbakemelding, det er å fortelle det til minst en til i første omgang? Og overgriperen kan i prinsippet få vite om det?

 

https://www.nrk.no/innlandet/xl/trener-i-engerdal-utsatte-en-rekke-friidrettstalenter-for-overgrep-1.14777918

 

I linken over er det overgrep seksuelt, men uansett prinsippet er det samme: Hvis overgriperen ikke vil rydde opp, bør man fortelle det til minst en person i første omgang? Og la overgriperen bli kjent med at dette skjer kanskje?

JKC:

Takk, PBE er åpenbart kriminelle, de prøver å skjule det!

Sluttkommentar:

Synes det er temmelig søkt å true med politi anmeldelse bare fordi jeg ikke aksepterer PBE massive løgner, fordreining av virkeligheten.
Deres arroganse og dårlige oppførsel! PBE er en giftig og meget amatørmessig etat med alt for mye makt plassert i hender som ikke er egnet til det i det hele tatt! De kan skrike, bli sure, drive med represalier og er bare ekle i det meste de holder på med! Skjønner ikke at de får lov å holde på slik de gjør!

Ingen kommentarer: