søndag 18. september 2022

Nr. 3058: Er Plan og bygningsetaten her i Oslo de virkelige Molboene?

Nr. 3058:

Er Plan og bygningsetaten her i Oslo de virkelige Molboene?

 

Da jeg kommer opprinnelig i fra Jylland i Danmark der molboene egentlig skal komme ifra.

Molbohistorier er historier om molboer, det vil si personer fra Mols på Jylland i Danmark. Kjennetegn for molbohistorier er at molboene anses som mindre intelligente.

 

Her er den molbohistorien som passer inn i PBE.

Den hodeløse

Molboene har lang vei til skogs, og de må være oppe i god til når de skal hente ved. Tidlig en morgen kjørte en del av dem ut i skogen og skulle hente et tre de hadde kjøpt. Men på veien kom han som hadde kjørt først til å miste øksa si, og da de andre så det, trodde de han kastet den fra seg med vilje, og så slengte de øksene fra seg de også.

Da de nå stod ute i skogen, hadde de ingenting å hogge med, og de visste ikke sin arme råd, for de hadde ikke lyst til å reise tomreipes hjem heller. Da fant endelig en av dem på den utveien at de skulle trekke treet overende; men de hadde ikke noe tau med seg, og så måtte en av dem klatre opp i treet og legge halsen sin i kløfta mellom to greiner – og så skulle de andre dra’n i bena til treet knekket over.

Jo da, de drog og de drog, og til slutt ramlet de bakover alle sammen, og han de trakk i, fulgte med, men han hadde ikke noe hode på seg. Dette kunne de ikke begripe, de gikk rundt omkring og lette og lette, men nei, de fant ikke noe hode, for det satt igjen oppe i treet. Ja, så var det jo ikke mer å gjøre ved den tingen, de fikk se å komme seg hjem igjen.

Og så la de den hodeløse mannen opp i vogna og kjørte hjem til kona med’n og spurte om hun var sikker på at han hadde hatt hodet med seg da han drog ut om morgenen.  «Det kan jeg ikke mins nettopp nå!» sa kona; men så stod hun og tenkte seg litt om: «Jo visst hadde han hodet med seg!» sa hun. «Han åt jo kål med det i morres før han drog avgårde.»

 

Sluttkommentar:

Selv 1 klassing kan svare på ting som PBE ikke vil gjøre.

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

Her er den artikkelen jeg skrev om dette emnet for 1 år siden.

Det er egentlig der saken står i dag også.

Legger ut den artikkelen til slutt på nytt igjen.

 

 Nr. 2885:

Nå er vi kommet til et avgjørende skille ovenfor Plan- og bygningsetaten her i Oslo, om løgnene til PBE «vinner», eller sannheten og fornuften seirer!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

https://www.sokelys.com/blir-truet-med-ny-tvangsmulkt-pa-80-000-dersom-muren-ikke-er-fjernet-innen-to-uker-men-christensen-er-uboyelig/

 

Hovedpoenget her er først og fremst at Plan- og bygningsetaten ikke vil, kan eller ønsker å svare oss.

Hadde de svart oss, så kunne vi forholdt oss til DET SVARET.

Så tjukk i hodet er PBE, at de driver med argumenter som ikke vedrører dette, viser bare deres forvirring!

 

SPØRSMÅLET VÅRT ER VELDIG ENKELT.

HVORFOR LIGGER VÅR MUR I VEIBANEN, SOM LIGGER 1 METER IFRA VEIBANEN.

MENS SKRÅNNINGEN VÅR LÅ ½ METER.

 

Hva er lengst av 1 meter og ½ meter?

Tenker på at selv 1 klassinger kan svare på dette, men det vil de ikke.

Hvorfor? Det offentlige i Norge fremstår som åpenbart dummenikker og kriminelle ovenfor oss.

 

Samtidig ønsker ikke PBE dialog, dette er også imot regelverket.

 

Illustrasjonsfoto som viser på hvilket lavmål Plan- og bygningsetaten er på.

 


 

Her er noe av hva andre har skrevet på bl.a. nettstedet Søkelys.

 

Ansgar Braut:

 

Stå på Christensen.

Du er et forbilde for alle oss som ønsker å leve i opprør mot myndighetene. Som kristen og anarkist støtter vi og hyller alle som trosser myndighetene og lovene.

Myndigheter er alle kriminelle kartell som bruker Gestapo metoder mot Guds folk. Ved å trakassere og presse deg bryter myndighetene menneskerettighetene og den private eiendomsrett.

Hvorfor skal myndighetene ha noe med hva du bygger på en tomt du selv eier. Dette bør Birger Hvermansen svare på.

Myndighetene begår grove forbrytelser mot Christensen som kjemper for sine rettigheter.

 

 

Knud:

 

PBE kommer ingen vei. Her har du ikke bare satt dem sjakk, men sjakk matt så det synger etter. Gratulerer med utsøkt taktikk!

 

Sluttkommentar:

 

Nå er det som sagt langt flere forhold, men har bare konsentrert meg om dette ene.

Ganger det er nødvendig å ikke ta med alt, for dette ene her er så graverende at bare her så faller saken imot oss som er korthus!

 

Om det er en skråning, mur eller lecablokker er saken den samme.

1 meter er lengre fra veibanen enn ½ meter.

Fremdeles bryter Plan- og bygningsetaten loven ved å ikke svare oss.

Her argumenterer du som bare viser din dårskap og mangel på forståelse hva dette dreier seg om.

Hva er lengst ifra veibanen?

Lecablokker, mur eller skråning betyr ikke noe her.

Det er svaret som uteblir, som er viktig.

 

Samt at vår mur ligger skrånet innover. Ikke vanskelig å hugge av noen cm, men da må vi få vite hvorfor og hvor?

Her vil ikke PBE svare, da de ikke ønsker dialog, som er nødvendig og samtaler for å komme frem til løsning!

Muren vår ligger på en rett strekning, som gjør at høyden har ikke noe å si.

Mens andre nedover Stormyrveien har murer på 20 cm ifra veibanen.

Vi møter åpenbart kriminelle mennesker som ikke ønsker hverken at sannheten eller en god dialog skal være tilstede!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

 

 

Ingen kommentarer: