søndag 30. januar 2022

Nr. 2977: Saksbehandler Aubert Lange veiledet oss til å bygge mur – men det var fordi vi var det eneste huset med gammel mur!

 Nr. 2977:

Saksbehandler Aubert Lange veiledet oss til å bygge mur – men det var fordi vi var det eneste huset med gammel mur!

Det er temmelig åpenbart at vi var de eneste som fikk veiledning og instrukser hvordan bygge oppå gammel mur.

De andre husene hadde mur blitt fjernet av utbygger da det bl.a. sprakk en vannledning som igjen skapte et omfattende arbeid.

Dette påpekte også entreprenør som så på vår eiendom.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2539-plan-og-bygningsetaten-lovet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.htmlJohn Richard Øen fra Eiker Husbygg.

Som er en erfaren byggmester som har drevet med dette hele livet, og som har et trent øye.
Han så det med en gang at vi hadde bygget under veiledning, og ikke hadde tatt oss selv til rette!

 

Her ser vi bilder som forteller at veien er blitt åpnet flere ganger, bl.a. p.g.a. en vannlekkasje og at ledningen som ble koblet til de andre husene som ble bygget. Gikk ut i fra ikke vårt hus, men naboens.

 


Her kommer det godt frem at veien er blitt åpnet minst to ganger, og asfaltert igjen.

Første gang for å ordne kom, andre gang da vannledningen sprakk.

Da tok de bort en del av gammel mur, men mye sto igjen kun på vår eiendom!

Vi snakker sant, og kan dokumentere dette i motsetning til PBE og enkelte andre!

 
 

Noen linker om dette her, selv om saksbehandler Aubert Lange sier hun ikke husker nå, he-he! Så husker hun nok, men er blitt satt under press av de andre i Plan- og bygninsetaten. 

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

 

Trusler, degradering, utestengelser og bli satt på et såkalt «tørkeloft» er parolen i denne til dels onde og stygge etat.

Der fiendskap, intriger og annet er utbredt og kjent.

 

Se her for noen linker:

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/plan-og-bygningsetaten-i-oslo-granskes-etter-pastander-om-ukultur/s/12-95-3423549988

 

https://www.nrk.no/norge/_hundebur__-_torkeloft_-og-_svarteliste__-beskriver-fryktkultur-i-oslo-etat-1.14246094

 

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/varsel-om-fryktkultur-i-plan-og-bygningsetatenVarsel om fryktkultur i Plan- og bygningsetaten

Flere medier avdekker et varsel om fryktkultur blant topplederne i Plan- og bygningsetaten. Ansatte blir skjelt ut i møter, svartelistet og lever i et skrekkregime, hevder en tidligere tillitsvalgt ifølge det hun svarer.

Sluttkommentar

Det som er for oss mest forunderlig når det gjelder Plan- og bygninsetaten her i Oslo. Det er at de får medhold for uansett hva de gjør hos de andre offentlige intuisjoner som er satt for å kontrollere at alt går rett for seg.

 

PBE har løyet, konstruert ting som ikke finnes, de har overdramatisert våre feil. Andres virkelige store overskridelser har de bagatellisert.

De er rett og slett en kriminell etat som skulle vært satt under lupen for lenge, lenge siden. Hva skjer?

I vår sak så klagde vi til Oslo Byråd, der PBE fikk medhold.

Så var det Statsforvalteren, samme skjedde.

Så Sivilombudsmannen, og videre Oslo Tingrett og alle gav PBE medhold selv om vi kunne dokumentere løgn på løgn av PBE, og de hadde gjort forskjell på oss og alle andre.

Rett og slett er PBE her i Oslo en kriminell etat som bryter ikke bare Norsk lov. De bryter alle andre ting som avtaler, når de har veiledet så husker de ikke.

De er rett og slett kriminelle.

Vi har også sendt saken vår til regjeringen, eller rettere sagt; Kommunal- og distriktsdepartementet.

De som alle andre, gir blanco fullmakt til PBE å gjøre absolutt alt de vil av galskapen og den kriminelle virksomheten de driver med.

De er egentlig fritatt for alt, absolutt alt.

Dette er Norge, skremmende og alarmerende!

Samt, pressen vil ikke skrive stort sett om de heller, som gjør at de kan finne på å gjøre alt som faller dem inn uten noen gang egentlig å bli stilt til ansvar for sine onde gjerninger. Eller for å si som det er ugjerninger!

Heldigvis, da alle bøtene skulle begynne å drives inn.

Så oppdaget Namsmannen at gyldigheten for alle pengekrav, de var foredlet i 2018. Dette var sommeren 2020, siden da så har PBE kun fremstått som en tannløs løve ovenfor oss.

De har sendt ut en penge fiktive pengekrav som er og var ulovlig da dette kun har vært tomme trusler.

Hva skjedde da vi gikk til Politiet med dette?

Selvsagt fikk PBE medhold og alt ble lagt vekk selv om vi kunne dokumentere at PBE og innkrevingsetaten hadde drevet med trusler og ulovlig virksomhet!

Med andre ord, også Politiet er med på å beskytte PBE.

Eneste som har gjort jobben av alle etater og offentlige intuisjoner er Namsmannen her i Oslo.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

 

Uten dem hadde vi vært ille ute å kjøre, men med han har vi på mange måter vunnet seier da PBE sine vedtak selv om de ikke er riktige.

Så har de ingen, absolutt ingen makt og betydning.

PBE er en etat som bryter Norsk lov, og alle som holder med dem.

Om det er offentlige intuisjoner, naboer og endog Politiet.

Hvem det måtte være, er med på å opprettholde en etat som er alt annet enn sunn, god og fungerer etter Norsk lov!

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2932-siste-skriv-til-statsadvokaten.html

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs

https://www.youtube.com/watch?v=K8XkK92cP68&t=196s

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2958-et-kroneksempel-pa-byrakratisk.html

https://www.sokelys.com/evangelist-og-blogger-omtaler-navngitt-nabo-som-voldsmann-livsfarlig-og-tikkende-bombe/

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

Ingen kommentarer: