søndag 16. januar 2022

Nr. 2972: Jeg advart allerede for åtte år siden av Filadelfia Kristiansand kunne ikke regne med Guds fulle velsignelse i det nye bygget sitt, at jeg skulle få så rett er ikke noe annet enn skremmende, og en burde tatt dette til sitt hjerte!

 Nr. 2972:

Jeg advart allerede for åtte år siden av Filadelfia Kristiansand kunne ikke regne med Guds fulle velsignelse i det nye bygget sitt, at jeg skulle få så rett er ikke noe annet enn skremmende, og en burde tatt dette til sitt hjerte!


Menighetsbygget til 600 Millioner som er bygget ikke på dugnad, men av byggfirma.Det viser seg som jeg har påpekt gjennom flere år.

Åpner enn først opp for gjengiftede forkynnere, så kommer alt annet snikende etterpå.

Senker en først «garden», så slippes alt inn før eller siden.

 

Personlig er jeg meget overbevist om at frafallet og forførelsen er det hyrdene i Guds menighet som er mest ansvarlige for!

 

Dette med Filadelfia Kristiansand som kunne ligge nede med brukket rygg.

Som hadde de aller beste forutsetninger, får meg til å tenke på dette ordet:

 

1 Kor. 10. 12 Til den som tror han står: — Se til at du ikke faller!

 

https://blog.janchristensen.net/2014/06/nr-818-filadelfia-kristiansand-apner.html

Det som har vært åpenbart den store feilen her, er at lederskapet har trodd og ment at det er greit å være for gjengifte blant troende.

Men mot alt ellers, det har ikke gått.

Er du åpen for gjengifte – som er hor!

Så får du også alt det andre på” kjøpet!»

 

Torgeir Tønnesen fra Bergen skriver følgende på Facebook:

 

Skal medlemmene nå gjøre en tiende- og gavedugnad 7. år på rad? En merkelig måte Guds rike drives på her i Norge? Er det Jesus selv - eller er det bakkemannskapet hans som har bestilt dette Shoppingsenteret? Medlemmer gir inn millionbeløp i kollekter - som brukes til cafeer, velværesenter, hotellsenger, utleieleiligheter og business på Q42? Mens kongressenteret driver med skjenking av alkohol til sluttete lag, prideflagget vaier inne i bygget, boksestevner arrangeres, så er det ingen som vet hva pengene brukes til - annet enn til å betale lønninger til direktører og avdelingsledere, styrehonorarer, og millionrenter og avdrag til banken. Det blir ikke lett å skape motiverte givere i en allerede splittet menighet - helt uten ledelse og styring. Et skip på havet uten ror og mast. Og de innleide hjelpepastorene fra pinsebevegelsen er vel knapt vitende om, at dette bygget er tuftet på profetier og tungetale under brennhete bønnemøter på Visjon-Norge med amerikanske dollarpredikanter i spissen.

(sitat slutt.)

 

Formålet til Filadelfiakirken sentralt eller lokalt er eller bør være å bygge kongressbygg til 600 millioner. Skivebom spør du meg, men det er bare min personlige mening. Dette skriver Chris Andersen.

 

Det ser ut som dette er ikke en krise som er helt over, da gjelda er fremdeles større enn hva Filadelfia Kristiansand kan betjene.

 

Det som er allikevel noe som denne krisen har avdekket, er uten tvil at en kan ikke ri to hester.

Der en har opplevd Jesus og evangeliet, men samtidig vil åpne seg opp for synden og Verden!

 

Skriften sier:

Lukas 11. 24 “Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder for å finne ro, men den finner ingen. Så sier den: ‘Jeg vil fare tilbake til det huset jeg kom fra.’

 

25 Men når den så kommer tilbake, finner den huset rengjort og pyntet.

 

26 Da går den og tar med seg sju andre ånder som er enda verre enn den selv, og de tar bolig der. Da blir det siste enda verre for det mennesket enn det første.”

(Sitat slutt)

 

Slik som en menighet som Filadelfia Kristiansand, som har bygget på Guds ord og kjent Guds godhet og kraft.

 

Samarbeide med en falsk profet som Jan Hanvold og den urene TV Kanalen Visjon Norge, det må gå feil!

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=visjon-norge-er-en-aandelig-svinesti

 

Vi ser at før de startet dette prosjektet, var de ute på glattisen!

At de problemene vi nå ser, er kun ettervirkninger av at det åndelige gangsynet var svakt og dårlig. Ja, de var i lederskapet nærsynte og til dels blinde.

At de da satset friskt og bygde et kongressbygg til 600 millioner.

Som i ettertid har vært en katastrofe på alle måter med misligholdte lån.

Skjenke av alkehold og Pride flagg både i og utenfor bygget.

Her har det meste gått feil.

Men vi får be, og håpe at Gud allikevel kan ha sin vei og vilje!

 

Men dette ble skrevet på den Himmelske Blogg i 2014 av en ukjent:

 

Det er bare et tidsspørsmål når Gud stopper dette som utvikler seg i den retning det gjør....

Mange kristne vil igrunnen på tv...det er stort...og da spiller det tydeligvis ingen rolle hva de samarbeider med...

den onde har en lett jobb idag......

folk kan bare si de er kristne idag ja, så tror alle de...

ånden kjenner dem ikke lenger etter i....trist at det som engang startet i ånd idag er endt opp i kjød og atter kjød...

(Sitat slutt.)

 

Her er artikkelen jeg skrev i 2014, for åtte år siden. Eller for å være nøyaktig, syv og et halvt år siden:

 

Nr. 818:
Filadelfia Kristiansand åpner dørene for den falske profeten Jan Hanvold!


Denne artikkelen er skrevet og lagt ut mandag 9. juni 2014. 

Jeg advarte imot dette for så lenge siden, skremmende.

 

Se her for Jan Hanvolds blogg

 

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/Etter hva som er kommet frem i det siste, så skal Filadelfia Kristiansand og Visjon Norge samarbeide der bl.a. pinsemenigheten Filadelfia får sendetid hos Jan Hanvold som er gift for tredje gang som en kristen, som Guds ord omtaler som hor og synd. Dette samarbeider er dømt til å mislykkes i den forstand at en kan ikke tjene to Herrer sier Jesus. Hanvold tjener synden, sitt eget underliv og Satan. Et slikt samarbeid advarer skriften på det sterkeste imot, en blir da medskyldig i Hanvolds horeri!

Bilde av det nye bygget til Filadelfia Kristiansand som vil bli proppfullt av demoniske Åndsmakter etter det samarbeidet de har innledet med Jan Hanvold og Visjon Norge.

De vil få samme Ånd som Hanvold og Visjon Norge, om ikke enn enda sterkere. For en uhyggelig fremtid for en menighet som før var bibeltro!


 
Link til litt om Visjon Norge: http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=6474168

Hva sier skriften?

Seksuelle synder og spesielt gjengifte og hor, det er ikke bare en syndig, men en åndelig handling. Den som holder seg til en skjøge, blir et i Ånden med henne. Derfor er seksuelle synder «farligere» enn andre!

Her må vi alle passe oss!


1. Kor 6: 16 Eller vet I ikke at den som holder seg til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

Hva om samarbeid?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet enn at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Ennu i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Dette kan ikke forties lengre, men ved å åpne opp for et samarbeid med Visjon Norge vil en strøm av demoniske åndsmakter kommer over Guds menighet i Norge, ikke minst på Sørlandet der de åpner opp for dette etter hva skriften lærer.

Lukas 11. 18 Men er nå også Satan kommet i strid med sig selv, hvorledes kan da hans rike bli stående? I sier jo at jeg driver de onde ånder ut ved Be'elsebul. 19 Men driver jeg de onde ånder ut ved Be'elsebul, ved hvem er det da eders barn driver dem ut? Derfor skal de være eders dommere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder. 21 Når den sterke med våben vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred; 22 men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han hans fulle rustning, som han hadde satt sin lit til, og utdeler det rov han har tatt fra ham. 23 Den som ikke er med mig, han er imot mig, og den som ikke samler med mig, han spreder. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med seg syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Hanvold er demonbesatt og lever i hor. Han er en vranglærer og lever som sagt i åpenbar synd da han er gjengiftet flere ganger som en kristne, sist med Inger Hanvold. Når en begynner et samarbeid med ham. Kommer de Åndsmaktene som han og hele Visjon Norge er innfiltrert og inntatt av, komme over Filadelfia Kristiansand. Det vil være som en hær av Åndsmakter som vil innfiltrerer Sørlandet enda mer!

1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Det er akkurat dette som skjer; de forførende ånder og djevlers lærdommer kommer nå inn blant Guds folk. Alt p.g.a. ulydighet imot Guds ord og Guds bud!

Den tilnærming som vi i dag ser mellom karismatiske bevegelser, lutherske kirker og den katolske kirke vil kanskje være forløperen for det som bibelen benevner som Antikrist, der en felles økumenisk holdning forener alle religioner og religiøse bevegelser for å skape en «perfekt verden».

Men det skjer også her i Norge når slike frafalls predikanter som Jan Hanvold får innpass blant de som en gang var bibeltroene og fulgte Guds ord og Guds bud. Det er et massivt frafall og en massiv invasjon av Åndsmakter som vi ser i dag!

Sluttkommentar:

Er det så farlig? Du er fordømmende og lignede ting hører jeg stadigvek. Men jeg tror på å være nøye med skriften, ikke minst overfor de som er Ordets forkynnere eller har ansvar og er offentlige personer. Min klare oppfordring til Filadelfia Kristiansand og alle andre som samarbeider med slike personer som Jan Hanvold. Det er å bryte all kontakt, og fly for ditt livs skyld!

Relaterte linker:  

http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-638-lucifer-ville-ta-gud-faders.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Ingen kommentarer: