lørdag 24. april 2021

Nr. 2853: Nok et skriv til Plan- og bygningsetaten da de helt bevist har prøvd å lure oss, neglisjere oss og overse oss!

Nr. 2853:

Nok et skriv til Plan- og bygningsetaten da de helt bevist har prøvd å lure oss, neglisjere oss og overse oss!


Kaja Aubert Lange er som en «løs kanon på dekk!»

  

Vi fikk tilfeldigvis kontakt med en som hadde jobbet gjennom flere år med saker opp imot Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Samt andre kommuner her på Østlandet med tilsvarende saker.

Han brakte mange nye opplysninger til oss.

Han kjente seg igjen i hvordan Plan- og bygningsetaten jobber.

Vi er på ingen som helst måte et enestående tilfelle med å bli urettferdig behandlet.

 

At andre med langt større overskridelser, får dispensasjon.

Det er nesten en "regel", enn et unntak.

Han mente at det var nesten «dagsformen» til saksbehandleren var avgjørende.

 

Det å bli lurt som oss, ved å stole på noen i det offentlige.

Dette var dessverre noe som ikke var slik, at vi er eller var et enestående tilfelle.

Det er nesten som barnevernet, som gladelig tar barn fra velfungerende foreldre.

Mens de som sliter, får beholde dem.

Forstå den som kan, men her i dette Norge går det meste av galskap an!

 

Andre offentlige instanser holder med galskapen til PBE, det var ikke kutyme at en offentlig forvaltning går imot en annen offentlig forvaltning.

Her er det bukken som passer på havresekken.

 

Men det var en ting som var veldig spesielt med vår sak.

I forhold da til andre saker han hadde jobbet med.

Det var at saksbehandler som hadde veiledet oss i å hvordan bygge muren.

At hun fullstendig ble oversett av andre.

Det mente denne saksbehandleren at da var nok ikke Kaja Aubert Lange veldig ansett blant de andre?

Hun var som den «stygge» andungen i avdelingen.

Sikkert gjort tilsvarende feil, som hadde satt PBE i et dårlig lys mente nevnte mann.

En "løs kanon på dekk!"

 

For når de første hadde sagt ja, gå tilbake på dette var ikke vanlig.

Vår mann som vi fikk kontakt med, mente at nok Kaja Aubert Lange var som den stygge Andungen i H. C. Andersen eventyr på avdelingen i PBE.

På mange måter kan en si at PBE er en giftig offentlig forvaltning.

 

Det Kaja Aubert Lange ble sett som en for svak person å håndtere oss.

Derfor måtte det noen «krigere» til!

 

Han mente at det var ingen grunn for oss å rive, denne saken var til vår fordel.

Av to – tre grunner.

At naboene har skrevet under, vi har fått veiledning av PBE.

Men det viktigste, når saken drar på.

Så vil det vise seg at det skulle ha gitt oss dispensasjon da overskridelsen er bagatellmessig.

Det er snakk om kun på tegnebrettet, for når en kommer inn på vår eiendom.

Så er det vi har bygget og laget, en forbedring av eiendommen.

Da vil hele saken falle i fisk når PBE fortsetter med sin heksejakt på oss!

 

Dette er en tapt sak for PBE så lenge vi ikke river, da må de til slutt godkjenne det vi har bygget.

Vi akter ikke å gjøre eller foreta oss noe heller!

Tror nok det var en Guds ledelse at vi traff han, vi var som sagt ikke klar over hvor ille PBE og det offentlige har behandlet oss gjennom mange år.

De har bryte Norsk Lov konstant, og løyet utenom.

Det verste i vår sak, var at det er utallige gode relevante spørsmål som aldri er besvart. 

Dette skulle vært oppfanget av Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, Domstolene eller Oslo Byråd. 

Dette viser at hele den offentlige forvaltning er korrupt og forsvarer hverandre. 

Dette er så ille mente nevnte mann.

At saken vår er åpenbart makt- og myndighets misbruk/overgrep. 

 


Det har vært en bratt læringskurve.

Vi trodde blindt på Plan- og bygningsetaten.

Men de lyver, og holder oss for narr, konstant.

De lyver, svarer ikke på spørsmål.

Vi skjønte og var ikke klar over at de som en offentlig forvaltning er pliktig å svare oss.

Dette har de unnlat å gjøre i alle de år.

Så er det også mega trist og meget kritikk verdig at ingen offentlige etater har fortalt oss dette.

Det var først da vi var klar over at det er en plikt de har, og vi har en rettighet å få klare svar, når vi spør!

Forhåndskonferanse og dialog er det pliktig å gi oss anledning til.

Dette har vi etterspurt, samt befaring.

Dette har PBE fullstendig dritte i.

Trist å se en slik offentlig forvaltning som overhode ikke er interessert å følge Norsk Lov, men lyver og fordreier virkeligheten!Her er vår siste mail til PBE.

 

Sak 201609223 202006740, 201510929 og 201610333              

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164                               Oslo 23/4.2021

 

Dere lyver konstant, og dere er pliktig å svare oss på våre spørsmål.

Ikke noe av dette er blitt gjort.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

 

Dette har Sivilombudsmannen, Byrådet, Oslo Tingrett, Fylkesmannen og alle andre instanser oversett. Åpenbart helt bevist, som gjør at i våre øyne har de offentlige instanser i Norge en meget lav troverdighet.

Dette ble vi først klar over viktigheten da vi fikk kontakt med en som hadde jobbet med slike saker.

Da han påpekte at gjennom hele denne lange prosessen mellom oss og den offentlige forvaltningen hadde de unnlatt å svare oss helt bevist.

 

Dere bryter helt bevist Norsk lov, og de offentlige forvaltningene som er satt for å passe på. De bryter åpenbart Norsk lov.

De skulle ha avdekket forhold som de ikke gjør.

 

Bl.a. at PBE er etter Norsk lov pliktig å svare på spørsmål.

De lyver at de ikke har tegnet trappen selv om det blir tatt foto og annet jevnlig over eiendommen vår.

 

Det er løgn på løgn, bryter Norsk lov, og det offentlig innrømmer aldri feil eller skyld.

Da er det både rett, og en plikt å si ifra, som vi gjør!

 

1.)  Vi ringer ned, får veiledning hvordan bygge muren vår. Vi gjør som avtalt, og så får vi hør at saksbehandleren vår er tatt av saken. Men vi må søke skriftlig da dette ikke er blitt gjort. Vi gjør som PBE vil, og da finner de alle feil de kan. Det viser seg at våre mangler er minimale. Men PBE gjør alt for å være vanskelige imot oss. Dette er forskjellsbehandling de lux!

 

2.)  Andre får bygge akkurat som de vil. De sitter nærmest på sitt eget kjøkkenbord, og får innvilget dispensasjon flere ganger. Mens vi har profesjonelle søkere, fremdeles blir vi neglisjert og andre får bygge akkurat som de vil. Selv om deres dispensasjon overgår vår opp imot 60 ganger.

 

3.)  PBE sier de ikke vet noe om trappa vår. Selv om de har alt på tegninger. De lyver konstant, fordreier sannheten og gjør seg mest mulig vanskelige.

 

For meg er det slik, at når PBE lyver i de små tingene.

Så lyver de konstant og er ikke til å stole på.

 

Saken er noe underlig, her er det kun snakk om bod, trapp og mur.

For å få gjennomført sine onde hensikter for egentlig noe bagatellmessige ting.

Så lyver de hver gang at de ikke har tegninger over trappa. Det er også slik at det jevnlig går fly over enhver eiendom i hvert fall her i Oslo.

Der de tar bilder, og disse bildene har PBE full tilgang til.

Satellittbilder også.

I rettsaken imot oss fikk vi se bilder over vår eiendom for omtrent hvert år. Da vi hadde møte med dere, fikk vi se trappa vår, også utformingen.

 

Snakk om å være kjeltringer, hele veien!Sluttkommentar:

Her i vårt tilfelle er det vi som gjør godt, mens Plan- og bygningsetaten gjør ondt, lyver, forskjellsbehandler og bare holder på med garp!

 

Da er det rett, og på sin plass å si ifra!

Vi forventer to ting

1.) At vi får godkjent trapp, bod og mur.

2.) Hvis ikke, får vi svar på de spørsmålene vi har stilt og kommer til å stille?

 

Mvh

Berit Nyland Christensen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Pol Pot ville nok hatt deg i en eller annen post.
Han drepte ikke så mange Millioner som Stalin og Hitler.
Alle disse var myndighetene.
Disse skal en lyde sier du.
Du må være totalt tanketom?
Plan- og bygningsetaten her I Oslo lyver og forskjellsbehandler oss.

ALDRI I HELE VERDEN 😁 OM JEG OG MIN KONE KOMMER TIL Å INNRETTE OSS ETTER DERES GALSKAP 😅 OG ONDE LØGNER 🙃