onsdag 14. april 2021

Nr. 2849: Unibuss gikk med på rettsmekling i Oslo tingrett!

 Nr. 2849:

Unibuss gikk med på rettsmekling i Oslo tingrett!

 

Bilde av Oslo Tingrett

 


Relaterte linker, der jeg bl.a. skriver om Unibuss mobbing, diskriminering, forskjellsbehandling og trakassering.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2827-nar-en-sier-ifra-om-forhold-ma.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2823-unibuss-har-mottatt-en-ny.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2815-avisenoslo-pa-saken-mellom-meg.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2814-kraftig-omtale-i-haugesunds.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2813-unibuss-har-drevet-med.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2810-hva-unibuss-star-for-og-hva-jeg.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2806-overveldende-sttte-fra.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2801-skal-mte-unibuss-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2798-fikk-fin-omtale-i-dag-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2780-mte-advokat-johannes-straume-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2772-nar-personalsjefen-i-unibuss.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2768-nar-ledelsen-prver-bygge-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

https://www.ao.no/sok?query=jan%20k%C3%A5re%20christensen&offset=0&startDate=

 

https://www.f-b.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-fikk-sparken-for-a-spille-jesus-pop-for-passasjerene/s/5-59-2106616

 

https://www.sokelys.com/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

 

https://lovdata.no/artikkel/2016-utgaven_av_korrupsjonsdomssamlingen/1681

 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/han-varslet-om-korrupsjon-i-unibuss-i-arevis-6.158.190159.27b8cdb3b7

 

https://www.sokelys.com/tag/per-christian-bing/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2802-dommen-imot-tom-liab-x-sjafr-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2819-en-sjafrs-beskrivelse-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2604-mobbing-og-hetsing-av-bussfrer.html

 

 

 

Så nå arbeider vi med dette.

 

Rettsmekling

 

Rettsmekling er en mellomløsning mellom utenrettslige forhandlinger og rettssak.

 

Selv om partene ikke kom til enighet på egenhånd før søksmål ble reist, eksempelvis i forhandlingsmøtet, så kan saken avgjøres ved rettsmekling.

 

Rettsmekling betyr i korte trekk at partene ved hjelp at retten forsøker å finne en minnelig løsning. I motsetning til forhandlinger før et søksmål, møtes nå partene i et rettsmøte med en dommer som mekler. Saken er fortsatt innenfor partenes kontroll; det er ikke dommeren som skal avgjøre saken, men partene selv.

 

Retten skal bare veilede og mekle med sikte på å få partene til å komme til enighet. Rettsmekling kan sies å være en siste mulighet for partene til selv å bestemme utfallet av saken.

 

En rettsmekling kan imidlertid ikke påtvinges en part som ikke ønsker det. For at rettsmekling skal gjennomføres må både saksøkeren og saksøkte ha sagt seg villige til å delta på mekling.

 

 — Tidspunkt

 

Meklingen vil som regel kunne avholdes tidsmessig før en hovedforhandling ville.

 

 Selv om partene har forsøkt å forhandle tidligere, vil saken på tidspunktet for rettsmekling ofte være bedre belyst. Kanskje virker ikke saken lenger så åpenbar for saksøkeren.

 

— Uenighet

 

Dersom partene blir enige under meklingen, vil det bli skrevet et rettsforlik som omhandler de sentrale sider av saken, slik som hvor mye erstatning som skal utbetales, hvem som skal betale sakens kostnader, osv.

 

Etter dette er tvisten løst og partene har unngått en rettssak. Rettsforliket kan heller ikke påankes.

 

Dersom partene derimot ikke blir enige under rettsmeklingen, vil tvisten fortsette til rettssak.  

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Husk, jeg har ikke bryte noen interne regler.
Si meg opp da, er Norges mest usaklige oppsigelse.
Jeg får endog tjenestepåtaler for feil skovalg og vaske bilen isammen med andre.
Det ledelsen I Unibuss driver med, er ikke annet enn mobbing, diskriminering, trakassering og forskjellsbehandling de lux 😫😩🥱😠☹🙁😕