torsdag 22. april 2021

Nr. 2851: Det er en kristens plikt å stå opp imot urett som vi gjør det imot Oslo Kommune, og Plan- og bygningsetaten som er den ondes tjener, ikke den godes!

Nr. 2851:

Det er en kristens plikt å stå opp imot urett som vi gjør det imot Oslo Kommune, og Plan- og bygningsetaten som er den ondes tjener, ikke den godes!

 

Bibelen har ikke et entydig budskap at en skal i blind lydighet følge myndighetene i et og alt.

Tvert imot, det er ganger der en må ty til såkalt sivil ulydighet.

Myndighetene er mennesker, som også gjør feil.

Her i vårt tilfelle med Oslo Kommune lyver og taler de usant hele tiden.

De bryter helt bevist Norsk lov, og de offentlige forvaltningene som er satt for å passe på. De bryter åpenbart Norsk lov.

De skulle ha avdekket forhold som de ikke gjør. Bl.a. at PBE er etter Norsk lov pliktig å svare på spørsmål.

De lyver at de ikke har tegnet trappen selv om det blir tatt foto og annet jevnlig over eiendommen vår.

Det er løgn på løgn, bryter Norsk lov, og det offentlig innrømmer aldri feil eller skyld.

Da er det både rett, og en kristen plikt å si ifra!

Bilde av drone som tar bilde av både vår og andres eiendommer her i Oslo, som forteller at PBE helt bevist lyver til oss konstant.

 


Rom. 13. 1 Enhver sjel må innordne seg under de overordnede myndigheter, for det er ingen myndighet uten at den er av Gud. All myndighet er tillatt innsatt av Gud.

 

02 Derfor, den som setter seg opp mot myndighetene, setter seg opp mot Guds ordning, og de som motsetter seg den, skal få dom over seg.

 

03 En hersker frykter ikke en som gjør godt, men ondt. Så hvis du ikke vil frykte myndighetene, må du gjøre godt. Da vil du selv få lovord.

 

04 For han er en Guds tjener til ditt beste. Men hvis det du gjør, er ondt, skal du frykte ham, for han bærer ikke sverdet for ingenting! Han skal være en Guds tjener til hevn og vrede over dem som gjør ondt.

 

05 Derfor plikter dere å underordne dere — ikke bare på grunn av hans vrede, men også for deres egen samvittighet.

 

06 Av den grunn skal du betale din skatt, for de som hele tiden utfører dette, er også tjenere.

 

07 Gi tilbake til alle det dere skylder dem. Betal til den som skal ha betalt, for den som har krav på skatt, skal ha sin skatt. Frykt den dere skal frykte og ær den dere skal ære.

 

Skriften sier følgende:

«For han er en Guds tjener til ditt beste. Men hvis det du gjør, er ondt, skal du frykte ham, for han bærer ikke sverdet for ingenting! Han skal være en Guds tjener til hevn og vrede over dem som gjør ondt.»

 

Her gjør vi godt, ringer ned til Kommunen får veiledning.

Bygger som avtalt, og så får vi beskjed om at det skulle ha blitt søkt.

Vi søker og så gjør PBE alt de kan for å lage problemer for oss.

Med andre ord, Oslo kommune er her i den ondes tjeneste.

Skal en da innrette seg etter dette?

 

La meg bara ta noen eksempler.

 

1.)  Vi ringer ned, får veiledning hvordan bygge muren vår. Vi gjør som avtalt, og så får vi hør at saksbehandleren vår er tatt av saken. Men vi må søke skriftlig da dette ikke er blitt gjort. Vi gjør som PBE vil, og da finner de alle feil de kan. Det viser seg at våre mangler er minimale. Men PBE gjør alt for å være vanskelige imot oss. Dette er forskjellsbehandling de lux!

 

2.)  Andre får bygge akkurat som de vil. De sitter nærmest på sitt eget kjøkkenbord, og får innvilget dispensasjon flere ganger. Mens vi har profesjonelle søkere, fremdeles blir vi neglisjert og andre får bygge akkurat som de vil. Selv om deres dispensasjon overgår vår opp imot 60 ganger.

 

3.)  PBE sier de ikke vet noe om trappa vår. Selv om de har alt på tegninger. De lyver konstant, fordreier sannheten og gjør seg mest mulig vanskelige. De er styrt åpenbart av mørke og negative krefter.

 

For meg er det slik, at når PBE lyver i de små tingene. Så lyver de konstant og er ikke til å stole på.

Saken er noe underlig, her er det kun snakk om bod, trapp og mur. 

For å få gjennomført sine onde hensikter for egentlig noe bagatellmessige ting. 

Så lyver de hver gang at de ikke har tegninger over trappa. 

Det er også slik at det jevnlig går droner over enhver eiendom, i hvert fall her i Oslo.

Der de tar bilder, og disse bildene har PBE full tilgang til.

Snakk om å være kjeltringer, hele veien!

 

Sluttkommentar:

 

Adolf Hitler og Nazistene var lovlig innvalgt og styrte Tyskland ifra 1933 – 45.

PBE er lovlig innsatt de også.

Nå driver ikke PBE med direkte vold.

Men de vil egentlig kaste oss ut av vårt eget hjem.

Det vitner om deres ufyselige innstiling og propaganda ovenfor oss.

Der alt er tillatt, hvis det kan ramme oss.

 

PBE og Oslo Kommune sin oppgave er følgende:

«Han skal være en Guds tjener til hevn og vrede over dem som gjør ondt.»

 

Her i vårt tilfelle er det vi som gjør godt, mens Plan- og bygningsetaten gjør ondt, lyver, forskjellsbehandler og bare holder på med garp!

Da er det rett, og på sin plass å si ifra!

3 kommentarer:

Anonym sa...

JEG VIL ANTA AT VISST DERE HAR RINGT NED TIL KOMMUNEN OG FPTT MUNTLIG VEILEDNING PÅ Å BYGGE, ER DET DA EN MUNTLIG AVTALE, SOM ER LIKE BINDENDE SOM EN SKRIFTLIG VIL JEG TRO

Anonym sa...

JEG VIL ANTA AT VISST DERE HAR RINGT NED TIL KOMMUNEN OG FPTT MUNTLIG VEILEDNING PÅ Å BYGGE, ER DET DA EN MUNTLIG AVTALE, SOM ER LIKE BINDENDE SOM EN SKRIFTLIG VIL JEG TRO

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, dette har jeg anført før.

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html