onsdag 28. april 2021

Nr. 2852: Det nye testamentet Norges beste bibeloversettelse endelig lagt ut på vår hjemmeside!

 Nr. 2852:

Det nye testamentet Norges beste bibeloversettelse endelig lagt ut på vår hjemmeside!

 

Så er vi endelig, endelig ferdig med å få lagt ut det nye testamentet

Jeg er kjempestolt, glad og fornøyd.

Se selv her:

 

http://janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

 

Garantert Norges beste og mest riktige oversettelse av det nye testamentet.

 

Vil du være med å støtte dette prosjektet?

 

Se her:

 

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!
3 kommentarer:

Anonym sa...

Litt av en bibeloversettelse
Jeg ser bare noen striper som ser slik ut
--------------------------------------------
_______ __________ _________________ ___________

Jan Kåre Christensen sa...

Hvilken bok gjelder dette? Hvor? Jeg har ingen problemer, men det kan være noe skal ordnes?

Slik har jeg det:

Døperen Johannes

MAT 03:01-12 Johannes i ødemarken

01 På den tiden stod døperen Johannes frem i ødemarken i Judea og forkynte.

02 Han sa: “Vis anger, for himlenes rike er kommet nær!”

03 Det er ham det er skrevet om av profeten Jesajah når han sier: ‘En stemme roper fra ødemarken: Rydd vei for Jehovah og gjør den rett!’ JES 40:03

04 Johannes gikk kledd i klær av kamelskinn med et belte av lær rundt livet. Maten hans var gresshopper og vill honning.

05 Da dro de ut til ham fra Jerusalem og hele Judea, og fra hele området rundt Jordan.

06 De ble døpt av ham i Jordan, og de bekjente sine synder.

07 Da han så at mange fariseere og saddukeere kom dit han døpte, sa han til dem: “Dere er huggormyngel! Hvordan skal dere kunne unngå den kommende vreden?

08 Bær derfor frukt som det passer seg for angrende syndere.

09 Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere at Gud kan oppreise barn for Abraham av steiner!

10 For allerede nå ligger øksen klar ved treets rot, og hvert eneste tre som ikke bærer gode frukter, skal bli hugget ned og kastet på ilden!

11 Jeg døper dere med vann for deres angers skyld. Men etter meg kommer det en som er mektigere enn jeg, for jeg er ikke engang verdig til å bære sandalene hans. Han skal døpe med Den hellige ånd [og med ild].

12 Han bærer kasteskuffelen i sin hånd, og med den skal han renske kornet på treskeplassen før han samler hveten inn i låven. Men agnene skal han brenne opp med en uslokkelig ild!”

MAT 03:13-17 Johannes døper Jesus

13 På den tiden dro Jesus fra Galilea til Jordan for at Johannes skulle døpe ham.

14 Men Johannes ville nekte, for han sa: “Det er jeg som trenger å bli døpt av deg, og så

Jan Kåre Christensen sa...

Problemet er nettleseren.