tirsdag 13. april 2021

Nr. 2848: Plan- og bygningsetaten prøver nå å lyve at de har svart oss, noe de absolutt ikke har gjort!

 Nr. 2848:

Plan- og bygningsetaten prøver nå å lyve at de har svart oss, noe de absolutt ikke har gjort!

 

Sendte denne maile som svar på denne mailen vi fikk med deres løgner og aggressive fremtoning imot oss.

  

 Sak 201610333, 202006740, 201510929 og 201609223

 

Oslo 13/4.2021

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Hei!

 

Svarer på denne mailen:

 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):

Saksbehandler: Dato: 12.04.2021

201510929 - 126

Oppgis alltid ved henvendelse

Saksnr: 201510929-126

• Trappen kan vurderes godkjent. Trappen er imidlertid ikke vist på tegninger eller kart, og det er derfor vanskelig og eksakt si om ny utforming er noe som kan godkjennes.»

Til de øvrige merknadene

Vi har ikke sendt ytterligere brev til deres tidligere advokat. Brevet vi la ved som et vedlegg den 12. mars 2021 var en kopi av brevet vi sendte dere den 12. november 2020. Se datoen i brevet.

Dere forteller at dere i stedet for å rive muren, kan kutte høyden på den. Vi viser til brevet vi sendte dere den 12. november 2020, hvor vi svarte følgende om forslaget til å kutte høyden på muren:

«Dette er dessverre ikke en løsning vi kan akseptere. Det er i hovedsak plasseringen av støttemuren som er problematisk – høyden er ikke utslagsgivende alene. Videre er de påfylte jordmassene inntil muren det som utgjør en ulovlig terrengendring.»

Til de øvrige merknadene deres viser vi til brevene vi har tilsendt dere tidligere.

Vi minner om fristen 15. april 2021

Vi minner om at fristen for å rette muren og tilhørende terrengendringer utløper 15. april 2021.

 

Vennlig hilsen

Astrid Myhra – enhetsleder

teknisk fagavdeling

enhet for byggetilsyn Indre by

 

Svar:

 

Vi har aldri foreslått dette med å senke muren. (Ole Sperre – deres advokat venn skrev så mye rart og dere sendte mange mail til ham selv etter dere lovet å ikke sende flere. Samt dette vekket pengebegjæret i ham.)

 

Vi har etterspurt hvorfor muren vår er ulovlig da den er trukket inn ½ meter enn vår før godkjente skråning av moldmasse som falt ut i veibanen og gjorde veibanen bedriten! Dette har vi ikke fått svar på enda, selv etter flere år.

 

Dere har overhode ikke svart på noen av våre spørsmål, dere lyver og fordreier virkeligheten hele fremstillingen til det ugjenkjennelige!!

 

At dere og Advokat Ole Sperre lå på samme linje, det merket vi fort og dere prøvde å holde han inne i saken vår selv om han var for lengst ute.

Dere ba om lovnad her flere ganger på å ikke sende flere mail/spam.

Men sendte allikevel flere mailer helt bevist for om mulig å lage enda mer kvalme enn dere har gjort inntil nå. Dere er bråkmakere og kverulanter.

 

Dere fremstår som noen skurker etter vårt syn i alt dere gjør.

Vi ble veiledet av dere hvordan bygge muren.

Vi sendte den beste søknaden noen har sendt på mur, trapp og bod i 2016.

Dere roter der til at mur, trapp og bod blir delt opp i forskjellige saker.

Selv om vi hele veien har presisert at dette må anses som en sak.

Vi etterspør svar, og selv det minste evner dere ikke å svare på.

Men drar noe inn i saken som vi aldri har spurt om. Det er høyde på muren.

Det anser vi som ikke relevant da muren ligger på en rett strekning.

Dere er og forblir å være uredelige og nesten umulige å forholde seg til når dere ikke evner engang å holde saken vår samlet.

Men mener at en gang i fremtiden så skal alt rives, bare ta mur først og så trapp og til slutt bod.

Det er også løgn at dere ikke har trapp tegnet.

Da vi hadde møte med dere for 3 år siden, var trapp inntegnet og vi fikk klar beskjed at den lå ute i veibanen.

Det var problemet da, og vi har nå dradd den inn på vår eiendom, helt.

Nils-Henrik Henningstad viste oss t.o.m. trappa vår på sin egen computer, og vi sagde av trappa og forandret den etter dette møte.

Nå er den ikke tegnet, derfor skal den også rives.

Det er som ordtaket sies:

«Mot dere kjemper selv Gudene forgjeves!»

 

Dere skriver:

«Vi vurderer begge tiltakene som søknadspliktige, og som ulovlige

ettersom de er oppført uten tillatelse.»

 

Dette er også løgnaktig og misvisende. Vi ringte ned til Kaja Aubert Lange, vår daværende saksbehandler. Hun veiledet oss over telefon minst to ganger.

At dere alltid i alle sammenhenger kun dikter opp historier, bruker de bevist imot oss. Det er trist og dypt tragisk at en offentlig etat lyver konstant!

Samtlige naboer tilknytning til vår eiendom har også skrevet under.

Selv Roar Telje som i ettertid har kommet med mange beskyldninger som ikke har stemt, skrev under.

 

Dette skrev dere bl.a.:

Hei, Jeg snakket nå med advokat Ole Sperre, som forsikret meg om at han ikke fakturerte dere for de to brevene der han ved en feil hadde blitt satt på kopi. Disse hadde han kun videresendt til dere, uten at det påløpte noen kostnader for dette.

Anbefaler å kontakte ham for å forhøre dere om bakgrunnen for fakturaene.

Med vennlig hilsen Agnes Nygaard Andenæs

rådgiver+47477 84 648 Plan-og Bygningsetatenteknisk fagavdelingoslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

 

Hei!

E-posten hans har blitt slettet. De to siste brevene ble egentlig begge sendt 12. november, før jeg fikk e-posten fra deg om å fjerne Ole Sperre. Pga en forsinkelse ved selve utsendelsen av det siste brevet ankom det ikke hos dere før i dag. Det må jeg virkelig bare beklage.

 

Med vennlig hilsen

Agnes Nygaard Andenæs

rådgiver+47477 84 648

 

Fra:

Agnes Nygaard Andenæs Sendt: fredag 13. november 2020 10.54

Til: Sara Caroline Christensen

Kopi: PBE Postmottak Emne: Sak 201510929

Hei, Beklager så mye, det skal ikke skje igjen. Takk for melding.

Med vennlig hilsen Agnes Nygaard Andenæs

rådgiver+47477 84 648 Plan-og Bygningsetaten Teknisk fagavdeling oslo.kommune.no Sentralbord: 21 80 21 80

 

From: Sara Caroline Christensen [mailto:sara@a-stab.no]

Sent: Friday, November 13, 2020 10:51

AMT: Agnes Nygaard Andenæs Subject: VS: Forespørsel ang. mulige løsninger for godkjenning av mur

 

Hei.

Ser at dere videresender brevene til Ole Sperre. Som han har meddelt dere i brev datert 15.10.2020, er han ikke lenger i tjeneste som advokat i denne saken (se vedlegg). Det er viktig at saksdokumenter ikke settes på kopi eller videresendes til Ole Sperre, da han er ute av saken. Ber om forståelse for at dette medfører store kostnader. Ha en fortsatt fin dag.

Med vennlig hilsen Sara Caroline Larsson Christensen Prosjektingeniør

 

Dere forvirrer, lyver, fordreier og forskjellsbehandler.

Vi har ikke fått noen svar som vi etterspør og dere er lovpålagt å gi.

 

Dere forlanger av oss at vi skal etterkomme deres meningsløse pålegg.

Men svare oss på så enkle spørsmål hvorfor det er så ille det vi har bygget. Som er en klar forbedring av våreiendom, samt at det er tross alt veiledet av dere vi har bygget. Hvorfor dette veldige hate og forskjellsbehandlingen?

 

Sender med de to siste mailene vi har sendt og som vi ønsker svar på:

 

Sak 201908605, 202006740 og 201510929                           

Oslo 5/4-2021

  

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Presisering, vi er ikke så naive og uvitne som vi engang var.

Derfor er det klart hvor saken vår står nå.

Den står ikke med tvangsinndrivelser, bøter eller noe annet.

Men at dere må svare på spørsmål som dere ikke har gjort inntil nå.

 

Selv om denne saken har pågått over lang tid, så er dere pliktig å svare oss på våre spørsmål.

Vil bare minne dere på dette.

 

Vi gjentar derfor noen av spørsmålene.

Slik at dere ikke tror dere kan gi oss noen pålegg eller tvangsmulkter eller noe annet før vi har fått fullgode svar på spørsmålene våre.

Det mest rimelige og beste, er selvsagt at vi får godkjent mur, trapp og bod.

 

1.)  Advokat Ole Sperre var ute av saken vår, men dere fikk han inn på «banen» igjen. Ber dere om unnskyld for dette?

 

2.)  Dere har gjentatte ganger skrevet Jan Kåre Christensen, selv om det er sendt ifra Berit og Jan Kåre Christensen. Vil dere rette opp dette over alt? Ber dere om unnskyldning for disse feilene?

 

3.)  Er det meningen at dere mener at vi skal rive mur, trapp og bod? Eller bare mur? Det er selvsagt veldig fordyrende og fordummende hvis det er slik at dere mener at vi skal rive ting etappevis?

 

4.)  Siden vi ble veiledet av dere å bygge mur, er det ikke urimelig at dere er så lite imøtekommende da? Samt nabo Roar Telje og alle andre skrev under på vår lille bod, og dette bør vektlegges til vår fordel, ikke bakdel.

 

5.)  Siden muren vår ligger lengre inne enn vår før godkjente fyllmasse. Som også nabo i dag har, som er godkjent. Hvorfor svarer dere ikke på våre spørsmål i forbindelse med dette?

 

6.)  Når naboer får utnytte tomten uendelige mye mer enn oss, hvorfor denne forskjellsbehandlingen?

 

7.)  Er det slik at selv når det er snakk om minimale overskridelse som er til det beste for alle. At dette er langt mer alvorlig enn store overraskelser som dere har gitt dispensasjon på? Det er altså «bedre» med saftige overskridelser da PBE gir heller dispensasjon der enn ved minimale overskridelser?

 

8.)  Det er viktig å se helhetlig på dette. Når f.eks. naboer i Stormyrveien 4 og 6 har tomter og utkjørsler, samt mur som er til store trafikale problemer og misforståelser. Vi har noe som er til gunst for alle. Da er det rett og rimelig at dere blir gjort noe med før det gjørs noe med våre ikke problemer, som ikke er noe annet enn noen få bagatellmessige overskridelser.

(Se sak: 202006740.)

 

9.)  Her sier det om offentlighetsloven der dere er pliktig å svare oss, og det konstruktivt og på en slik måte at en kan forhode seg det til det. Vil dere etterkomme Norsk Lov i fremtiden og NÅ? Med svar som ikke er svada og bortforklaringer, mer?

 

10.)                     Proporsjonalitetsprinsippet (også kalt forholdsmessighetsprinsippet) går ut på at det kan oppstilles et krav om forholdsmessighet mellom mål og middel, eller lovbrudd og straff. Proporsjonalitetsprinsippet er et grunnleggende rettsprinsipp og det kommer til uttrykk på mange rettsområder. Hvorfor bryter dere dette helt bevist og med fullt overlegg? Dette er ille som dere holder på, ser dere ikke dette eller tror dere at dere ikke bryter Norsk Lov?

 

Det gir ingen mening og rettferdighet at vi skal behandles som om vi har bygget en villa i strandsonen ulovlig med hensyn til alt.

 

Men i realiteten er våre bygg masse bare positivt og godt på alle måter.

Vi har fått en fyllmasse som holder seg inne på vår eiendom.

Samt at vi har fått en trapp vi kan gå opp og ned, før hadde vi et tau som vi slengte oss ned og heiste oss opp. Samt at ting vi lagrer står nå både tørt og trygt.

Problemene med det vi har bygget finnes ikke slik vi ser det!

 

Håper på svar her før noe nytt skjer i saken så vi kan innforbi de rammene som Norsk lov skisserer opp, at dere også kan forholde dere og ikke drite fullstendig i Norsk lov som dere har gjort inntil nå!

Samt den behandlingen vi har fått, er narsissistisk og ambivalent.

Vi får veiledning hvordan bygge. Når vi det gjør, så blir saksbehandler Kaja Aubert Lange tatt av saken. Vi får saksbehandlere som bare er ute etter å lage kvalme og behandle oss så dårlig som mulig etterpå ille!

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Sak 202006740, 201510929, 201609223 og 201610333

 

Oslo 11/4.2021

 

Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like, vi blir behandlet mer ugreit enn noen andre som vi evner å lese om på Saksinnsyn.

Derfor har vi et ønske, befaring.

 

Ønsker at det er vi og naboene i Stormyrveien 4 og 6, samt minst en representant fra byråd og en i fra miljø etaten blir med.

 

Problemet i Stormyrveien er overhode ikke vår mur, trapp eller bod, som er til gunst for alle.

 

Men mur i Stormyrveien, samt utkjørsel i fra eiendommene i Stormyrveien 4 og 6 som på en meget farlig måte må rygge ut i veien.

 

Der de også har satt opp ulovlige skilt som vitner om at de har en meget ugrei utkjøring og kan ikke snu eller noe på egen eiendom.

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo


Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Se her for vedlegg:

 

https://www.youtube.com/watch?v=zF4dmJRuO6Y&t=22s

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYMkB57BGkc

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0bK2WkWljc&t=59s

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu0RUZsemSE&t=30s

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=46s

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=16s

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=16s

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uIDet som dere i Plan- og bygningsetaten er ikke noe annet enn simpelt makt- og myndighetsmisbruk og vi kommer aldri noen gang til å etterkomme noe av deres hatefulle og løgnaktige vedtak som er kun for å ramme oss.

Dere har da veiledet oss i hvordan bygge, da må det tas hensyntagende til dette og alle andre argumenter vi har fremlagt for dere.

Våre spørsmål vil dere helt, helt bevist ikke svare på.

 

Vi skulle fått trapp, mur og bod godkjent da vi sendte søknaden vår i 2016, og at vi ikke fikk det godkjent da.

Er kun og ene alene deres vrangskap, hat, personforfølgelse og forskjellsbehandling som gjør at vi ikke har fått godkjent våre minimale overskridelser!

 

Hvis dere svarer, og mener dere har svart før.

Så vil vi ha sitatene, ikke en link eller der står det.

Men hele sitater, ikke mer løgner og fantesaker ifra PBE her i Oslo!

Nå har vi sannelig fått nok!

Ingen kommentarer: