fredag 18. desember 2020

Nr. 2804: Sendt Arbeidstilsynet der en av verstingene i arbeidslivet og bussbransjen Unibuss får de mer informasjon om som de nok ikke er klar over!?

 Nr. 2804:

Sendt Arbeidstilsynet der en av verstingene i arbeidslivet og bussbransjen Unibuss får de mer informasjon om som de nok ikke er klar over!?

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2801-skal-mte-unibuss-til.html

 

Fikk denne beskrivelsen av en hva han mente om Unibuss:

 

«Blind underkastelse og lydighet er hva de krever. Håpløst selskap!»

 https://www.dagbladet.no/nyheter/tre-nye-siktet-i-unibuss-saken/63510791

Denne mailen sendte jeg:

 

Arbeidstilsynet                              Oslo 18/12-2020

Ved saksbehandler Eirik Flaten Olsen

Saksnummer 2020/13244

 

Dommen imot AME, der han vant i Oslo tingrett, og tapte i Borgarting Lagmannsrett, virker Unibuss med absolutt null troverdighet og integritet på alle måter!

 

Jeg har lest og sett på dommen imot AME.

 

Det står det veldig bemerkelsesverdig at han vant i Oslo tingrett, men tapte kraftig i Borgarting lagmannsrett.

 

Oslo tingrett avsa 18. juni 2009 dom med slik domsslutning:

1 Oppsigelsen av AME kjennes ugyldig.

 

2 UniBuss AS tilpliktes innen 1. august 2009 å tilsette AMEi som bussfører i UniBuss AS med 6 - seks - måneders prøvetid.

 

3 UniBuss AS dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynning av dommen å

betale 180 696 – etthundreogåttitusensekshundreognittiseks - kroner i erstatning for økonomisk tap til AME med tillegg av

lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

 

4 UniBuss AS dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynning av dommen å

betale 50 000 – femtitusen – kroner i oppreisning til AME med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

 

5 UniBuss AS dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynning av dommen å

betale 115 799 – etthundreogfemtentusensjuhundreognittini - kroner i

sakskostnader til Abdiqani Mohamoud Elmi.

 

Dommen ifra Borgarting Lagmannsrett setter den helt tilside, og følgende dom lyder:

 

D O M S S L U T N I N G:

 

1.     Innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom betaler UniBuss AS 11.300 - ellevetusentrehundre - kroner til AME med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

 

2.     For øvrig frifinnes UniBuss AS.

 

 

3.     Saksomkostninger tilkjennes ikke, verken for tingrett eller lagmannsrett.

 

Det er underlig, men samtidig innrømmer Unibuss med ledelsen at de har gjort feil mer.

De innrømmer følgende.

 

Arbeidsgiveren ser i ettertid at saken kunne ha vært behandlet annerledes.

Etter trafikkulykken den 12. april burde AME vært oppsagt.

Han burde også vært anmeldt til politiet for å ha kjørt uten førerkort den 17. september 2008.


1.)  Unibuss innrømmer at han skullevært sparket med engang.

 

2.)  Han skulle vært anmeldt med en gang, da han kjørte buss uten førerkort.

Hvorfor ble dette ikke gjort?

 

Det er helt åpenbart, for ledelsen i Unibuss er noen slaurer og omtrentlige.

De har SELV SÅ LAV STANDARD, AT DET MESTE ELLERS SER DE GJENNOM FINGRENE MED SER DET UT SOM??????

Hvorfor ikke dette også? At de innrømmer egen brøde, er kun for å vinne på det.

Tro aldri at ledelsen i Unibuss innrømmer noe uten de må!

 

 

Det som jeg reagerer med ledelsen i Unibuss – ja hele konsernet!

De har null ryggrad, integritet og moral!

De er stort sett enig med de som de vinner mest terreng med, null skrupler for å innrømme også egne «feil» hvis det tjener saken!

 

Her står de og ser på en som er tatt av bussen, mistet lappen kjøre buss. Det står følgende i dommen:

 

«Flere vitner har forklart at AME har kjørt på uteområdet. Rune Brendengen som arbeidet i vaskehallen sammen med AME, har forklart at han så at AME kjørte på uteområdet ved flere anledninger, men at kjøringen avtok etter et han ble tilsnakket av Thomassen den 17.

september.

Brendengen benektet for øvrig at han skulle ha bedt AME om å flytte bussen om morgenen den 17. september.

Thomassen har forklart at han før den 17. september hørte fra Brendengen at AME hadde kjørt, både i og utenfor vaskehallen.

 

Thomassen tok ikke opp dette med Elmi før den 17. september, men han opplyste at han et par - tre ganger hadde formant AME til ikke å kjøre buss uten førerkort.

Om kjøringen den 17. september var Thomassen klar på at Elmi kjørte bussen inn i vaskehallen, og at han snakket til AME inne i vaskehallen.

 

Dear Jasarovski begynte som bussvasker på Alnabru den 22. september 2008. Han arbeidet på samme skift som AME, men i en annen vaskehall. Han forklarte at han hadde sett AME kjøre en eller to ganger på uteområdet frem til Elmi ble sykmeldt i begynnelsen av oktober.»

 

For et rot, gruppeleder for vaskehallen Nils A. Thomassen lar AME fremdeles være en vasker i vaskehallen når han ikke klarer å la være å kjøre buss?

 

Faktumet er at å flytte bussen, det vil si å kjøre buss er en vesentlig del av å være vasker. Hvordan kan Unibuss ved gruppeleder for vaskehallen Nils A. Thomassen fremdeles la AME jobbe der er for meg en gåte?

Etterpå innrømmer de så sterkt at han burde vært anmeldt for disse forholdene.

 

Videre står det i dommen følgende, som vitner om at AME aldri skulle fått kjørt buss i Oslo. At de har sluppet han ut i trafikken skjønner jeg bare ikke. Det står følgende:

 

«Etter å ha kjørt buss i ordinær rute i ca to måneder med ledsager, ble AME den 7. april 2008 ansatt som bussfører i UniBuss med 6 måneders prøvetid.

 

Han tiltrådte 5. april, slik at prøvetiden utløp den 5. oktober 2008.

I den første uka han kjørte alene, ble han involvert i to hendelser.

Den første skjedde 8. april og var så vidt skjønnes bagatellmessig med lakkskade på annet kjøretøy.

 

Den andre skjedde den 12. april, da bussen økte hastigheten og kjørte inn på et område med ventende passasjerer på Hjortneskaia.

Tre personer ble truffet. Den ene ble påført alvorlige skader. Som følge av ulykken er hun blitt 100 % varig ufør.»

 

Hvordan kunne Unibuss slippe vedkommende ut i trafikk er for meg en gåte. Men det som er enda verre, som de også innrømmer. Det står i dommen følgende:

 

«Arbeidsgiveren ser i ettertid at saken kunne ha vært behandlet annerledes. Etter trafikkulykken den 12. april burde AME vært oppsagt.»

 

Jeg har egentlig kjørt 15 – 16 år plettfritt her i Oslo By. Meg vil de sparke. Vedkommende som evnet faktisk å forårsake 2 ulykker i løpet av sin første uke som bussjåfør, lot Unibuss han fortsette i bedriften. 

 

Der de da måtte vite at selv om han mistet Serfikate,men å jobbe i vaskehallen med busser. 

Da må en kjøre buss, og denne mannen var faktisk ikke i stand til å kjøre for å si det mildt.

 

 

Unibuss fremstår mer og mer som jeg leser, som en versting i bussbransjen og arbeidslivet!

 

Vi leser om følgende, faktisk dette var ulykke nr. 2.

 

 

«Den andre skjedde den 12. april, da bussen økte hastigheten og kjørte inn på et område med ventende passasjerer på Hjortneskaia.

Tre personer ble truffet. Den ene ble påført alvorlige skader. Som følge av ulykken er hun blitt 100 % varig ufør.»

 

Med en slik ledelse som Unibuss, så kan alt hende!

 

Tilbake til denne saken og dommen med AME.

Her er det en mann – bussjåfør – ny sådan. Som nettopp har drept faktisk flere i trafikken i Oslo i løpet av en uke. Mistet lappen – kjører enda en av Unibuss sine busser.

Blir tatt på fersken av sjefen sin, samt andre som senere blir sjef både i vaskebanen og senere på Klemetsrud.

Vi snakker om Dear Jasarovski, som er like uegnet som disse andre impliserte her, bl.a. gruppeleder for vaskehallen Nils A. Thomassen lar AME

Nærmest fritt få kjøre Unibuss sine busser inn i vaskehallen, ut av vaskehallen og rundt på Alnabru – alt ettersom!

 

Begrunnelsen er bl.a. følgende som retten skriver:

 

«Han har kjørt buss for å avvikle arbeidet på en

raskere og smidigere måte, særlig i vaskehallen. Bussen må flyttes under vaskeprosessen, og det er klarligvis upraktisk at en av to på et skift må tilkalle den andre når busser skal flyttes.»

 

For meg er det en gåte hele ledelsen i Unibuss. Dette blir som en ber en gjeng narkomane passe på et apotek. Og si at de ikke må røre noe ulovlig, da det er sterke narkotiske stoffet og andre ting som gir rus.

Hvor lenge hadde disse narkomane holdt fingrene av «fattet»?

Når en skal jobbe med buss, hvor lenge kan en som må flytte busser holde seg unna?

           Og attpåtil når han blir tatt på «fersken» av flere, lar de han jobbe.

Så kommer de i retten, så forteller en dommer at dette faktisk ikke var bra. Da skulle han blitt anmeldt. Hvor dumme er det mulig å bli?

Han skulle selvsagt vært fjernet umiddelbart, og kommet seg tilbake til NAV. Denne personen kunne helt sikkert og jeg vet ikke hva han gjør i dag, trivdes, mestret og passet i et annet yrke!

Ledelsen i Unibuss vitner åpenbart om sviktede dømmekraft både her i og i så mange andre forhold at det er vel ikke noen overraskelse at de litt senere havnet opp i Norges historiens verste og største korrupsjons dom når det gjelder næringslivet og bedrifter!

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

Her er utdrag i fra dommen:

 4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvordan er dette mulig av disse?
Lar en mann som åpenbart ikke kan håndtere en buss, fortsette?
Mens du, vil de sparke?
Unibuss er en versting i bussbransjen som du skriver, stå på!
Denne kampen vinner du greit!

Jan Kåre Christensen sa...

Du vet hvorfor?
Åpenbart at de fikk penger av NAV for å ha ham.
Unibuss er en bedrift som er i gråsonen.
At de får operer så fritt håper jeg virkelig at Arbeidstilsynet griper fatt i dem!

Anonym sa...

Det virker som en useriøs arbeidsplass.
Men rent personlig tror jeg at du gjennom å stadige skrive negativt om dem, gir dem blod på tann. De vil kunne bruke alt du skriver på bloggen til å begrunne at det er andre årsaker til at de sa deg opp. Du må være slu som en slange og glup som en ugle.
Ikke gi dem gratisgrunner i retten.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Det virker som en useriøs arbeidsplass.

DET ER EN USERIØS ARBEIDSPLASS!

De er dømt – ikke bare en – men mange i Norgeshistoriens største og verste korrupsjons dom!

He – he, det verste de har på meg at jeg i 2016 parkerte bussen «feil» i Østensjøveien da jeg var inne og hentet kafe.

Alt annet Unibuss med verstingene i arbeidslivet Per Christian Bing. Og sikkert Norges dårligste advokat som Unibuss har, Johannes Straume kan en ikke si nok negativt om. Hvorfor? Jeg vil at Arbeidstilsynet skal komme inn i Unibuss og gjøre grep.

Meg er det ikke farlig med, jeg klarer meg med Guds hjelp!
Men alle andre, hva med dem?
Det gjelder å berge de, er ikke det kristent nestekjærlighet?
Sette andre foran seg selv?