mandag 21. desember 2020

Nr. 2807: Det er ikke noen andre enn Arbeidstilsynet som vil kunne forandre de usunne forholdene som er i Unibuss, eller at bedriften taper anbud og ledelsen må skiftes ut!

 Nr. 2807:

Det er ikke noen andre enn Arbeidstilsynet som vil kunne forandre de usunne forholdene som er i Unibuss, eller at bedriften taper anbud og ledelsen må skiftes ut!

 

Tror ledelsen i Unibuss er den verste ledelsen i noe busselskap i Norge!?!?


Det er ille at de lot en person som fikk lov til å jobbe som trafikkleder selv om vedkommende var uten førerkort en stund. Han mistet det på grunn av råkjøring.

 

Her er det denne som var livsfarlig bak et ratt, men han var gratis arbeidskraft, brukte Unibuss han. 

 

De har ingen skrupler og kan gjerne kaste mennesker foran bussen, bare de selv tjener på det!

Arbeidstilsynet ned i Oslo Sentrum, Stenersgata 1 D


 

Vi har nå sett hvor langt Unibuss, Advokat Johannes Straume og Per Christian Bing er villig å gå i sin heksejakt og trakassering av meg, de skyr ingenting!

 

Tenk, jeg har jobbet i Unibuss over 15 år og gjort jobben min mesterlig og slik den skal gjøres, i motsetning til ledelsen i Unibuss som bl.a. er dømt for korrupsjon, mobber og trakasserer.

 

Når vi etter spør begrunnelsen for oppsigelsen, kommer kun et frekt og svada «svar» fra den meget aggressive, brummende og brøytende Advokaten som Unibuss har alliert seg med, Advokat Johannes Straume.

Der han skriver følgende:

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Dette var ikke noe svar med mening, kun grunnløse påstander som tatt ut fra en fantasiverden. Men slik er det når en egentlig selv beveger seg i en gråsone!

 

Når en ikke prøver å gi en begrunnelse, bare kaster ut en hel del rare og uforståelige påstander.

Slik som at jeg har fått flere tjenestepåtaler for å ha spilt på kristne radioprogrammer.

Det er nå slik jeg forstår disse såkalte tjenestepåtaler eller mobbepåtaler.

 

Sannheten er det at det er en ukultur – eller mangel på god kultur i Unibuss, spesielt i ledelsen. Som vi fortsette upåvirket av saken med meg om de taper eller vinner den.

Disse folkene og denne ukulturen har vært før meg, er der nå og vil fortsette.

 

Jeg nevnte et eksempel blant mange eksempler, når det gjaldt saken imot AME i. Her omtalt:

 

htts://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

 

Hva skjedde i denne saken som er så synonymt på ledelsen i Unibuss?

De har ingen fanaring eller forståelse over egen brøde, kun andres.

 

Alle problemer i deres forskrudde verden, er de aldri skyld i selv, kun andre.

Her i denne saken så var det en som fikk prøve seg som bussjåfør. Vedkommende var dirkete livsfarlig i trafikken. Han klarte i første uken som bussjåfør forårsake to hendelser der den ene skaden var såpass alvorlig at tre personer ble skadet. Der den ene mest alvorlig, der det står i dommen følgende:

 

«AME den 7. april 2008 ansatt som bussfører i UniBuss med 6 måneders prøvetid.

Han tiltrådte 5. april, slik at prøvetiden utløp den 5. oktober 2008.

I den første uka han kjørte alene, ble han involvert i to hendelser. Den første skjedde 8. april og var så vidt skjønnes bagatellmessig med lakkskade på annet kjøretøy. Den andre skjedde den 12. april, da bussen økte hastigheten og kjørte inn på et område med ventende passasjerer på Hjortneskaia.

Tre personer ble truffet. Den ene ble påført alvorlige skader.

Som følge av ulykken er hun blitt 100 % varig ufør.»

 

Hva presterer ledelsen i Unibuss å gjøre? Selv om han er fratatt lappen? Det er at han skal jobbe fremdeles med buss, uten sertifikat. Men da uten lov å kjøre buss, men en del av jobben er fremdeles å kjøre buss ut og inn av vaskehallen. Men da NAV dekker lønnen hans, så tar Per Christian Bing og ledelsen en rå sjanse, de lar han jobbe «gratis» da NAV dekker lønnen.

 

Det er på dette nivået ledelsen i Unibuss holder på, de vet ikke forskjell på rett eller galt, de evner åpenbart ikke å gjøre jobben som de skulle og burde.

 

Gruppeleder for vaskehallen Nils A. Thomassen og driftssjef Per Christian Bing visste også at AME hadde ikke lappen på buss lengre, og var under politi etterforskning. De lot han jobbe videre, og selv når både gruppeleder for vaskehallen Nils A. Thomassen og bl.a. senere sjef på Klemetsrud Dear Jasarovski hadde også sett AME til å kjøre buss uten sertifikat. Her var det en som var under politietterforskning, uten lappen og hadde kjørt på tre personer der en som hadde blitt varig ufør kun med 1 uke ute i trafikken her i Oslo.

Dette er ikke komikveld eller Fleksnes Fataliteter, men Unibuss.

Slik holder de på, de innrømmet senere da at de skulle tatt affære, men når f.eks. hvis en er trafikkleder og har mistet lappen, så vet jeg at det har skjedd at de får fortsette i stillingen uten å bli tatt ut av tjenesten eller må gå på Nav før de får lappen igjen. Slik holder Unibuss på i en gråsone!

 

Tror ikke på noen bedring egentlig før Arbeidstilsynet eller noen utenfra kommer inn. Bare tenk på hvem som kommer seg videre i «systemet.

Jeg kjørte ute på Rosenholm, og rett etterpå jeg begynte å kjøre der kom Espen Pokorny som er gruppeleder i dag. Dette var vel i 2013 jeg kjørte der.

Han som hadde ansvaret for ham, som dessverre døde ikke så lenge etterpå kom til meg og sa at Pokorny var håpløs å lære opp. De tok faktisk 1 uke ekstra med ham for at han skulle lære seg trassene, men de fikk det ikke til som de ønsker det da han ikke ville gjøre noen egen innsats. I dag er han gruppeleder.

Det forteller bare denne ukulturen det er i Unibuss, der Arbeidstilsynet forhåpentligvis kan komme inn og rette opp ting slik at enkelte personer bør få sparken og nye skikkede og faglig kompetente personer kan komme inn og få tingene gjort rett, riktig og godt!

 

Sluttkommentar:


Meg skal de si opp etter over 15 år som bussjåfør, der jeg har kjørt buss her i Oslo by forbilledlig.

Når de går til det drastiske skrittet og si meg opp, så kan de ikke grunngi det i det hele tatt.

Bare svada og piss!

Det er et så dårlig og meningsløst svar, at jeg vil kalle dette for useriøst.

Det er på dette nivået Unibuss holder på. De undergraver selv det meste, men er kjempenøye ovenfor alt og alle ellers!

 

Vi ser også hvordan gruppeleder for vaskehallen Nils A. Thomassen og personalsjef Per Christian Bing kaster alle under bussen, bare de selv kan slippe å havne der. Selv om de selv alltid er de som har ansvaret og skylden for det meste, noe som vi ser i saken med meg. Jeg blir ikke tålt, først og fremst at jeg ikke bøyer med under maktmennesker som på mange måter alltid har en agenda om å la andre ta støyten for all deres inkompetanse og udyktighet!

 

Ingen kommentarer: