torsdag 7. januar 2021

Nr. 2810: Hva Unibuss står for og hva jeg står for av synspunkter er to ytterpunkter, derfor tror jeg at et forhandlingsmøte er kun et «pliktløp!»

 Nr. 2810:

Hva Unibuss står for og hva jeg står for av synspunkter er to ytterpunkter, derfor tror jeg at et forhandlingsmøte er kun et «pliktløp!»

 

https://www.sokelys.com/kristen-radio-christensen-i-mote-mandag-med-arbeidsgiver-etter-a-ha-fatt-sparken-for-a-ha-spilt-kristen-radio/


 Skal møte Unibuss til forhandlingsmøte mandag 11 januar 2021!


https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2801-skal-mte-unibuss-til.html

 

Ledelsen i Unibuss kaster gjerne sine bussførere foran bussen, hvis det tjener deres agenda.

Ta ting innover seg selv for egen brøde, er et fremmedord.

Alt blir alltid skyvet over på andre.

Tåpelige og løgnaktige kundeklager blir «trodd», selv om ettertiden viser at det ikke stemte. Narsissismen og løgnene følges ad!

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html

 


Det er viktig, nødvendig og rett å imøtegå slike mobbere og sjofle mennesker som ledelsen i Unibuss er.

Tror på ingen forandring, før arbeidstilsynet eller noen andre som kommer inn og setter en ny og god standard.

Slik ledelsen i Unibuss i dag holder på, er det bare en stor mobbeberm som alltid retter anklagene ut, aldri inn imot seg selv, uansett hva de steller i stand av overgrep og mobbing!

 

Ord. 18. Den egensindige følger bare sin egen lyst; mot alle kloke råd viser han tenner.  2 Dåren bryr seg ikke om å være forstandig, men vil bare vise hvad han tenker i sitt hjerte.   6 Dårens leber volder trette, og hans munn roper efter pryl.  7 Dårens munn er til ulykke for ham selv, og hans leber er en snare for hans liv.

26. 12 Ser du en mann som er vis i egne øine - det er mere håp for dåren enn for ham.

27. 22 Om du støter dåren i morteren med støteren midt iblandt grynene, så viker hans dårskap allikevel ikke fra ham.

 

Responsen og interessen for om jeg blir oppsagt eller får beholde jobben i Unibuss, er rimelig stor etter min oppfatning.

Synspunktene er slik jeg registrer det overveldende på min side, imot Unibuss.

Selv de som ikke er troende, mener at det er helt urimelig å sparke meg for å ha spilt kristne radioprogrammer.

Ikke bare busskollegaer som holder med meg, men også trafikkledere og andre kommer til meg og sier de heier på meg!

Samt at det er flesteparten mener at Unibuss burde ha kvittet seg med det lederskapet de har som er «døden i gryta!»

 

Hva er mobbing, trakassering, diskriminering og et dysfunksjonelt arbeidsmiljø som er det som Unibuss står for og representerer.

Saken imot meg er mer en mobbesak enn noe annet!

 

De er nok Norges verste og dårligste busselskap i så henseende!

 

1.)  Mobbing. Uholdbar oppførsel over tid! Unibuss har siden 2006 behandlet meg på en utilbørlig oppførsel mer eller mindre.

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2779-skal-mte-advokat-johannes.html

 

Siden dette egentlig har foregått over så lang tid. 

At jeg er blitt dårlig behandlet. Der andre f.eks. har fått lov til å vaske bilen. 

Mens når jeg gjør det samme, så er dette innbakt i en tjenestepåtale for å ramme meg hardest mulig.

Ledelsen i Unibuss er mobbere når de f.eks. påpeker at jeg gjør noe «feil» og er innbakt i en tjenestepåtale at jeg vasker bilen.

Andre gjør det samme, og det er kjempefint.

Jeg parkerer bussen feil en gang, og får to tjenestepåtaler for det.

En tjenestepåtale trekker de, men den andre lar de stå selv når de viste at det de holdte på med var fantasi og mobbing.

 

Når andre gjør noe slikt, blir de formant til å ikke gjøre det samme. Forskjellsbehandlingen er en del av ledelsen mobbing imot meg!

 

Fra Wikipedia som treffer virkelig på Unibuss sin opptreden overfor meg:

Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene - det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg.

Mobbing regnes som et overgrep, og som en form for antisosial adferd

 

Jeg er blitt mobbet av ledelsen over lang tid. Les mer her:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/mobbing/

 

2.)  Trakassering. Fornærmelse av individet p.g.a. utseende, bakgrunn eller kompetanse.

 

Jeg var f.eks. best kvalifisert til flere jobber som jeg har søkt, aldri fått anledning engang å komme på intervju. Dette er bl.a. trakassering.

Slik holder Unibuss på. Tenk, de søkte etter instruktører på elektriske busser, og jeg har JOBBET I ELEKTROLYSEN PÅ HYDRO ALUMINNIUM I 10 ÅR MED FAGBREV I METTULARIGSKE PROSSESERFAG.

BLE IKKE ENGANG INNKLAT TIL INNTERVJU.

DETTE ER TRAKKASERING OG FORSKJELLSEBEHANDLING.

TENK, NÅR EN ER BEST KVALIFISERT AV ALLE, OG IKKE KOMMER TIL INTERVJU ENGANG.

Unibuss driver med trakassering og gjengjeldelse ovenfor meg!

 

Fra Wikipedia som også treffer på Unibuss sin opptreden ovenfor meg:

 

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det.

Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, men ordet brukes som et synonym til mobbing siden de fleste norske lover som skal gi personer vern mot slike handlinger bruker ordet trakassering, ikke mobbing.

 

3.)  Dysfunksjonelt arbeidsmiljø. Mangel på kommunikasjon, planlegging og utvikling.

 

Hele Unibuss er så ille, at å kommentere dette til det fulle, det er vanskelig.

 

Men noe kan jeg si, da ledelsen er problemet, ikke sjåførene, de er stort sett flinke.

Fryktkultur, lojalitetskrav, manglende takhøyde og nedstemt arbeidsmiljø – slik er det å jobbe i Unibuss.

Ingen mellomledere eller personlige ledere står opp for deg i en vanskelig situasjon, og når en blir dårlig eller elendig behandlet.    

Mobbing er faktisk allright!                                                                                                                                         

En sikrer sin egen posisjon, og som bussfører blir en skubbet foran bussen.

 

Les her, som handler om ledelsen i Unibuss.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2772-nar-personalsjefen-i-unibuss.html

 

 

Et stikkord er her bl.a. hvorfor har Unibuss så høyt sykefravær. Uten tvil ledelsen, for jeg har sjelden eller aldri sett så mange gode mennesker opplever å se så negativt på ledelsen som i Unibuss. Her har en kjempemulighet, som en skusler bort.

Arbeidstilsynet eller noen andre, trenger å komme inn her.

 

4.)  Diskriminering. Det er blanding av alle overnevnte i det alvoret personlige psyke, helse og i hverdagen.

 

Her er det så åpenbart at jeg blir diskriminert når jeg spiller på kristne radioprogrammer og får sparken!

 

Se her: https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2782-diskriminiergsnemda-nsker-at.html

 

Store Norske Leksikon:

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

(sitat slutt.)

 

Ja, når jeg blir oppsagt for å ha spilt kristne radioprogrammer med dempet lyd, dette er diskriminering av verste sort.

Det er ingen som blir slik behandlet på en negativ, urettmessig og hensynsløs måte.

 

Sluttkommentar:

 

Unibuss på sin side skriver dette rare og uforståelige inn sin oppsigelse av meg som bare vitner om hvilke mobbere de er som ikke vil stå til ansvar for sine ugjerninger ved å ikke engang prøve og ville forklare hvorfor de har sagt meg opp eller gitt meg sparken.

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Dette er selvsagt ikke noe annet enn en enorm arroganse og vitner om nedlatenhet der en ikke engang vil, evner og ønsker gi en meningsfull og vettug forklaring.

Unibuss med Per Christian Bing er ikke noe annet enn noen simple mobbere!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

 

For meg er på mange måter Unibuss mer eller mindre enn halvveis kriminell bedrift, som virkelig bør og trengs å se nøye på av andre instanser.

De beveger seg i en gråsone der de tror om seg selv at de er hevet over loven og vanlig praksis i arbeidslivet.

Mens andre kan de diktere og overstyre akkurat som de selv vil, ønsker og manipulerer.

Jeg tror de aldri vil klare det overfor meg med en ugildet rett i da arbeidsretten.

Da vil de vise seg at det er de som er den som er skyldig og vil lide et soleklart nederlag.

Si opp noen på et slikt tynt grunnlag som med meg, det er usaklig.

Saken imot meg er dypest sett, og ikke noe annet enn en mobbesak.

 

Samtid er det mobbing, trakassering, diskriminering og et dysfunksjonelt arbeidsmiljø som det som Unibuss står for og representerer ikke bare overfor meg. Men også mange andre!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2807-det-er-ikke-noen-andre-enn.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2771-klage-sendt-til.html

 

 

 

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det er trakassering når andre kan gjøre det samme som du, som å vaske bilen på jobb, men kun du får tjenestepåtale for det. Det er forskjellsbehandling og kalles hakking, som videre regnes som utestenging og mobbing.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, akkurat.

Andre får spille på den radioen de vil, og jeg blir oppsagt for å gjøre det samme!
Hakking, diskriminering og direkte mobbing står ledelsen i Unibuss for.

Ikke bra i det hele tatt!

Anonym sa...

Støtter deg i denne saken.
Men ser du har driti deg ut på andre områder, f.eks. i forhold til han pastoren (Torp).
Skjerp deg.

Jan Kåre Christensen sa...

På hvilken måte? Er interessert å høre hva jeg må skjerpe meg på!