torsdag 12. november 2020

Nr. 2782: Diskriminiergsnemda ønsker at løgnene skal leve videre!

 Nr. 2782:

Diskriminiergsnemda ønsker at løgnene skal leve videre!

 

Har hatt en del mailutveksling mellom meg og Diskriminiergsnemda.

Det har vært greit, men dessverre kommer en ingen vei. Her er svaret og mitt gjensvar.

 

Svaret ifra Diskriminiergsnemda.

 

 


 

Mitt gjensvar.

 

Til Diskrimineringsnemnda                  Oslo 12/11-2020

Sak 20/42

 

Laila P. Kaland

juridisk seniorrådgiver

 

Takk for svar.

Jeg vil bare si ifra på kraftigst mulig måte, da lovlig selvfølgelig.

Denne saken er ille for min del da jeg vet at denne dommen ikke er sann.

Jeg er blitt utsatt for det jeg vil kalle for justismord/unfair/saksbehandlingsfeil.

 

Det jeg er blitt anklaget for – som er diskriminering – at jeg har spilt på såkalt høy radio er så vilt at ord ikke strekker til!

 

Dette er en dom som skal bli stående egentlig for alltid, er så ille og atter ille.

Ord ikke strekker til.

 

Tenk, jeg snart 60 år, skal spille på høy musikk?

Selvsagt er det ene og alene at jeg spiller på kristen radio.

De radiokanalene som jeg spiller stort sett på. Visjon Sverige, P7, Ptro, Joh 3.16 og noen andre innimellom.

At dette skaper reaksjoner for mennesker som ikke tåler noen form for kristendom, det skjønner jeg. Men de skal da ikke få lov å hetse meg?

 

Vil også påpeke at jeg er blitt kritisert for kun å spille på kristen radio, uten at lyd er nevnt.

At jeg har fått tjenestepåtale for dette, og dette er overhode ikke nevnt.

Se her:


 

04.02.2016      

 

Møte med fører angående kundeklage fra 12.1.16. Kunden melder om andakt/misjonering og kritikk av andre religioner avspilt i bussens radio. Kunden klagde til fører, men fikk beskjed om at «her er det jeg som bestemmer»

 

Dette er direkte angrep på at jeg spiller kristen radio, uten at det er nevnt noe om lyd.

 

Det viser bare at det er ikke «lyd» som er problemet, men innholdet.

 

Ha en fin dag videre! Jeg har nå sagt ifra så sterkt jeg har kunnet at denne dommen ifra Diskrimineringsnemnda også har saksbehandlingsfeil og faktum i saken at det også er kundeklager som utelukkende går på innhold, ikke volum.

 

Dette er ikke er tatt med, derfor er dette i seg selv nok til at saken bør og skal behandles på nytt! Saksbehandlingsfeil.

 

Dette gjør at denne saken SKAL BEHANDLES PÅ NYTT, HVIS EN SKAL FØLGE LOVEN, DET VIL VEL DERE GJØRE SELV OM DET VISER SEG AT HER GÅR DERE PÅ ET NEDERLAG???????

 

Jeg er også anklaget for kun og alene spille på ikke høy radio, men på det kristne budskapet og jeg har fått tjenestepåtale for dette forholdet.

Da er det full ut mulig å behandle kun dette forholdet, om alle vet som er i vater med seg selv at det er også i de andre klagene.

Ikke høy lyd de klager på, men på det kristne budskapet.

 

Her fra nettstedet Søkelys:

12/10/2020, kl. 19:50 sa Birgir Hermansen:

Bare det at klager er ANONYM, sier mer enn nokk. Kristendoms/personsforfølgelse delux. Det må være flaut for visse personer i Unibuss å ta en slik klage på alvor. Jeg kan tro på mye om Christensen, men IKKE at han spiller for høy musikk i bussen. Det får de meg ikke til å tro på.

Argumentene er overveldende i denne saken til min fordel!

 

 

 

Ingen kommentarer: