lørdag 28. november 2020

Nr. 2788: Så langt jeg forstår er oppsigelsesgrunnen at jeg har spilt kristne radioprogrammer, men selvsagt, Unibuss prøver å henge på meg også andre ting for å ramme meg!

 Nr. 2788:

Så langt jeg forstår er oppsigelsesgrunnen at jeg har spilt kristne radioprogrammer, men selvsagt, Unibuss prøver å henge på meg også andre ting for å ramme meg!

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2789-oppsagt-fra-unibuss-for-ha.html

 

Jeg har ikke noe imot muslimer eller andre, men det er sørgelig at vi krisne og det kristne budskapet blir slik fortrengt i dagens Norge. 

Jeg har fått sparken for å spille kristne radioprogrammer med dempet lyd, der noen har kommet med falske anklager på at spiller med høy lyd.

Jeg tapte saken imot Jan Aage Torp da han også kom med falske anklager.

Det er hvis den nye parolen blitt, falske anklager og en når frem med det?!

 

Norge er blitt et land det en kommer langt med å anklage andre som en vil ramme, dette er ille.

Bilde av Jesus, som også «tapte» for falske anklager rettet imot ham.

 

 


Men at Unibuss prøver å henge andre ting på meg, det vil nok falle tilbake på dem selv. For det vil avsløre at driver med personforfølgelse!

 

Her er protokollen fra da vi møte Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing for § 15-1. drøftinger.

 

PROTOKOLL

 

Fredag 6. november 2020 ble det avholdt drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 mellom Unibuss AS og Jan Kåre Christensen

 

Til stede:

Jan Kåre Christensen

advokat Josefine Wærstad

Per Chr Bing, personalsjef

advokat Johannes Straume

 

 

Bakgrunnen for møtet var, som det fremkom i innkalling av 27.10.20, at det var kommet ny kundeklage av 14.09.20. Møtet ble avholdt over Teams og protokoll utveksles over mail ved møtets avslutning og er derfor signert elektronisk.

 

Klagen er kommet til tross for forutgående historikk som bl.a. inneholder en advarsel av 10.06.20 for samme forhold. Unibuss har vært av den oppfatning at av Christensens opptreden viser at han verken kan eller vil endre sin adferd.

 

Som svar på dette har Christensen i mail til Bing av 29.10.20 bl.a. gitt uttrykk for følgende:

 

-         "Jeg liker ikke høy radio, spiller ikke høy radio, det er utelukkende dine påstander"

-         "For en løgn, der er du som ikke kan forandre din adferd da du bare fortsetter å mobbe og lyve både til og om meg."

-         "De anklagene du har imot meg er også bagatellmessige, og du blåser det opp som noe veldig"

-         "Du lyver konstant, fordreie sannheten og bare gjøre egentlig bagatellmessige forhold til noe veldig.

Du kan ikke forandre deg, ikke jeg.

Hva skal jeg forandre? Nevn det konkret.

Jeg kan si hva du må forandre, men du vil ikke."

 

 

Arbeidsgiver spurte om Christensen stod fast ved disse utsagnene.

 

Christensen beklager at e-posten var noe skarpt formulert, men viser til at den må sees i en større kontekst hvor det har bygget seg opp mye frustrasjon. Christensen har ikke spilt høyere enn det han gjorde da han hadde Peric med seg under kjøring i juni. Christensen ønsker å komme inn på et mer konstruktivt spor.

 

Christensen forteller at han den siste tiden har fundert mye over hvorfor han får klager. Han opplever møtet med kundene som utfordrende, og føler at han taper uansett hva han gjør. Han har trukket konklusjonen at han må forsøke å håndtere situasjonen på annen måte, og vil i fremtiden skru av radioen hvis noen reagerer negativt. Han vil fortsette å høre på det samme volumet som han og Peric var enige om i juni.

 

Arbeidsgiver presiserer at ingen har bedt han om å skru av radioen, men at det forventes at han oppfører seg anstendig.

 

Christensen ber om en presisering av hva arbeidsgiver mener med anstendig, og ber om å få mer konkret anvisning på hva han skal gjøre annerledes. Dette med volum på radioen sier han at han har overholdt siden han fikk konkret instruks i juni.

 

Arbeidsgiver leser opp uttalelser fra bloggen for å underbygge at de ikke har tillitt til at Christensen, med de «holdninger» han gir uttrykk for har en vilje til bedring. På spørsmål avkrefter arbeidsgiver at Christensens holdninger eller innholdet på bloggen er grunnlag for innkallingen til drøftingsmøte.

 

Christensen foreslår at Unibuss gjerne må gjøre uanmeldte stikkontroller for å verifisere at han snakker sant når han sier at han ikke hører på høyere volum enn de var enige om i juni. Alternativt at Unibuss «plomberer» radioen så det ikke er mulig å høre på høyere volum. Han har vært i kontakt med et verksted som sier det er mulig å gjøre.

 

Arbeidsgiver spurte deretter om det var særskilte sosiale forhold Christensen mente skulle ha betydning for arbeidsgivers vurdering. Christensen hadde, ut over alder, ingen særskilte sosiale forhold å anføre

 

For arbeidsgivers del fremstår det som om Christensen med "konstruktivt spor" mener at arbeidsgiver skal komme ham i møte, og akseptere hans virkelighetsoppfatning. Det fremstår som påtakelig at Christensen gir uttrykk for å ha endret holdninger mellom 29.10.20 og dagens møte, uten å kunne si noe konkret om når og hvordan dette har skjedd.

 

 

Tilføyelse, det står her:

Arbeidsgiver spurte deretter om det var særskilte sosiale forhold Christensen mente skulle ha betydning for arbeidsgivers vurdering.

 

Ja, jeg blir sykemeldt da min opplevelse er at Unibuss mobber, trakasserer og diskriminerer meg.

Min opplevelse av hvordan Unibuss håndterer saken, er alt annet enn god og profesjonell.

Hva du mener skal nevnes, får jeg overlate opp til deg.

Men jeg har et ambivalent og anstrengt forhold til Unibuss og ledelsen.

De har vel det samme og gir klart utrykk for at jeg er en dårlig bussjåfør som ikke evner å behandle kunder. At jeg nå har innsett og prøver å forandre på dette, gjør de direkte motsatt enn hva en god ledelse bør gjøre. Det er å rose og oppmuntre, men de prøver hele tiden bare sette meg i et mest mulig dårlig lys.

 

Videre står det:

For arbeidsgivers del fremstår det som om Christensen med "konstruktivt spor" mener at arbeidsgiver skal komme ham i møte, og akseptere hans virkelighetsoppfatning. Det fremstår som påtakelig at Christensen gir uttrykk for å ha endret holdninger mellom 29.10.20 og dagens møte, uten å kunne si noe konkret om når og hvordan dette har skjedd.

 

Dette svarer jeg på i mail til deg. Da jeg skriver følgende:

 

Men Johannes Straume har litt rett i at jeg har hatt en «Damaskus» opplevelse om han også hadde litt moro av det på min bekostning.

Men det går helt greit at han ler litt av meg hvis det kan glede ham.

Har snakket en god del med en del bussførere og deg.

Det har fått meg til å innse at jeg må og trenger å forandre meg.

Det har ment fra min side å være positiv å diskutere med enkelte passasjerer om dette har skjedd kun noen håndfull ganger.

Dette akter jeg ikke å gjøre mer, men enten skru av radioen eller svitsje over på en annen kanal.

Da mener jeg at jeg har forandret meg så langt som jeg kan med de tingene som jeg kan.

(sitat slutt.)

 

Jeg har innsett av det kan være «feil» å være på den måten som jeg har opptrådt på med å kunne tro at det vil føre godt av sted med å diskutere.

Det har det åpenbart ikke vært!!!!!!!!!!!

 

Vil ta også med noe av hva en kollega skrev, som du eventuelt kan ta med inn i protokollen:

Christensen har en veldig jovial væremåte, med både karismatiske og utadvendte trekk. Dette kombinert med hans tidvise Karl-Marx-skjegg gjør at han kommer lett i kontakt med folk. Vi kan ikke utelukkende at kontaktsøkende personer, og dem er det mange av på busslinjene som opererer Oslo Indre by, har satt i gang en i utgangspunktet munter passiar som er kommet ut av kontroll pga. uenighet om, ja religion eller politikk. Jeg har et helt register av slike saker gjemt bak pannelappen.

 

Dette er en praksis jeg ikke anbefaler. 25 års erfaring med Unibuss er at man holder dialog med publikum, eller kunder som de sporveiskorrekt kalles på et absolutt minimum. Absolutt minimum.

 

Det blir nesten som å mate en sulten hund som har en sykdom. Det er et sjansespill.  Plutselig så biter den til som du vil hjelpe.

Da er det mye bedre som jeg har bestemt meg for å gjøre fremover hvis kunder klager.

Skru over på en annen kanal eller skru helt av.

 

Et moment til, som er viktig for meg. Det er at så lenge dommen ifra Diskriminergsnemda står, må jeg dessverre bare godta at Unibuss kan gjøre forskjell på meg og f.eks. muslimer.

 

Dette må jeg innrette meg etter.

 

Sluttkommentar:

 

Agendaen til Unibuss er å finne noe de kan ta meg for.

Dette er slik jeg ser det, en så dårlig måte å gå frem på som arbeidsgiver det er mulig!

De er dessverre til dels en versting i arbeidslivet med å lage et så til de grader dårlig psykosomatisk arbeidsmiljø!!!!!

 

 

 

Ingen kommentarer: